পাতা:বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (প্রথম সংস্করণ).djvu/৬০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


আচ

  • । श्रथ5णिठ : यांशश्न क्रटन व बादशग्न উঠিয়া গিয়াছে। প্র—ও আইন এখন অচল হইয়া গিয়াছে। কড়ি এখন পৃথিবীর প্রায় সকল বড় বড় সহরেই অচল হইয়| গিয়াছে । १ । कांtछब्र वांश्द्रि : अक#१ । 2-यग्नগুলি এখন অচল হইয়া গিয়াছে । ; ৮। পরিচালনা ৰ নিৰ্ব্বাঙ্কের উপায়-রহিত । । প্র—তাহার সংসার এখন অচল । ৯। স্পশন-রহিত ; নিম্পদ। প্র—তাহার । নাড়ী এখন অচল হইয়া গিয়াছে। আচল দেহ । ] ১• । ৰি, পুং, পৰ্ব্বত । প্র— - “উচল ৰলিয়া আচলে চড়িমু

পড়িমু অগাধ জলে ।” : o : --চণ্ডীদাস। "অনন্তর গরুড় পক্ষপবন দ্বারা আচলকুল বিচ: | লিত করিয়| অনতিবেগে তথা হইতে প্রস্থান ! করিলেন ।" –भश-दन ( बर्क) । । ১১ । পাৰ্ব্বতীর পিতা হিমালয় । : প্র—“শুন আচলের ঝি" —-কবিক । ১২ । প্রস্তর : শৈল । স্ত্রী, অচলা । লকীলা । আচল ( পৰ্ব্বত ) হইয়াছে কীল उख ) याशब्र, ब५, शो, यां* ] रि, जौ, রণী : অবনী : পৃথ্বী। [ প্ৰ অ ] | : লতড়িৎ ( আচলতোড়িৎ ) ( পরিভাষা— গড়িতবিজ্ঞান | ৰি, স্ত্রী, স্থির-তাড়িত : sta । -, P, 9 || লত্রাতা ( লৎত্ৰাত ) { অচল+ত্ৰাতৃ ] : , বৌদ্ধপ্রধানের উপাধিবিশেষ । . Wত [ ন=অ—চল+ তা (ভাবে ) ] ৰি, ' গতিশূন্তত । - Iন ( অচলন) [ ন=অ ( নাই)—চলন ; ण) यांशंभ, ब& ] बि, क्लौ, 5लनाडांव । । প্রচলনের অভাব : ব্যবহারাভাৰ। বিণ. | চলনীয়-চলনের অযোগ্য । ২ । । Jবহৃত । | 1[ ন=অ–চলা—নঞ তৎ ] বিণ, স্ত্রী, pলা ; স্থিরা : আটল । প্র-আচল ভক্তি ৷ | তাপ-তপনে কীৰ্ত্তি-পদ্ম বিকাশিয়া । লেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।”—আম। [ অপ্রশস্ত অর্থে ন=অ ( নাই ) চল! रिद्रषडांश ) यांश श्ड-दश्] रि, ओ, ! ! পৃধিনী (কোন কোন হিন্দু জ্যোতিষীর । পৃথিবীর গতি নাই বলিয়া এই নাম) । । “তোমার চরণ বনি লোটায়ে আচল|” —ঘনরাম ( ধৰ্ম্ম-মঙ্গল ) ।

  • लन-ब्रश्ठि ; c¢¢कां । •

ধপ (প, ) [ অচল+অধিপ (অধি— ড), ওতং ] ৰি, পুং হিমালয় পৰ্ব্বত ; | }ীর পিতা হিমালয় । f | t h | cal electricity. আচালয়িতবাতোৰাে)ন=অ—গলতিৰা, | অচি -- | میم --- BBB SDDSgS S S gg S BBBBSiD SttS BBB S BBBBS BBg BBB S BBB S BBB S BBBBB BBBS २ ! अबाबक्षड । | অচিকণ ( অচিকৃষ্ণন, ) { ন=অ—চিৰণ, আচলিতব্য ( আচলিতোৰে ) { নি=অ—চল নঞ তৎ ] ৰিণ, যাহা চিকণ বা পিচ্ছিল নছে ; +ত্য (কর্ণে) নংতং পি. বাহা প্রচলন ; আন না। যোগ্য নহে । ২। জবাবাখ। | ২ । [ প্রাদে ] অনুজ্জ্বল। ৩। অসুন্দর । অচলিষ্ণু ( আচলিশ টু ) { ন=অ–চল+ইষ্ণু : অচিৎ [ ন=অ ( নাই) চিৎ ( জ্ঞান ) যাহার - আচলিষ্ণু, নঞ তৎ ] বিণ, স্থির , যে গতি- ཡ-ཝ༢ ] বিণ, জ্ঞানহীন ; মুখ ; অচেতন। শীল নহে । ২ । বি. স্ত্রী, রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের BBB S BBBBS BBB BBS BBBBB BBS BB D DDD BB BBBBB (সংস্কষ্টার্থে)=চাকুব, অ-চাণুষ, নঞ তৎ ] | অন্যতম। t ৰিণ, যাহা চক্ষে দেখা যায় নাই ; অদৃষ্ট অচিন (ন, ) (সং—অচিহ্নিত। গ্ৰ ] ৰণ, অপ্রত্যক্ষ । অচেনা ; অজ্ঞাত : অপরিচিত । অচাঞ্চল্য (আচানচোলো ) { ন=অ—চাঞ্চল্য, প্ৰ—“খাচার ভিতর অচিন পার্থী কম্নে নঞতং ] বি. রী, স্থ্যৈ। ২ । গান্তীর্ঘ আসে যায়" —রৰিত্ৰ ( গোর ) । আচাতুরী [ ন=অ-চাতুরী, নঞ তৎ ] क्,ि ২ । অচিহিত । ছলনার অভাব । শঠতা-পৃষ্ঠতা অকপট, অচিনা ন=অ (ন। --চিন (পরিচিত)। অচতুৰ্য্য ( আচাতুর্জ ) { ন=অ-চাতুৰ্য্য, অচেনা দ্র: ] বিণ অজ্ঞাত ; অপরিচিত । BBB S DS DS DuS BBBS BS BBB BBB S BBB BB S অভাব ; অনিপুণত । অচিন্ত [ ন=অ (নাই) চিস্ত যাহার-বহ] ২ । অশাঠ্য ; প্রবঞ্চনার অভাব । | লি থ গ দিতি আচন্ত । আচাপল্য ( আচাপোলো ) (ন=অ–চাপল্য, চিন্তাতীত। বি, অচিস্ততা, অচিন্তত্ব— নঞ তৎ ] ৰি, ক্লী, অচাঞ্চল স্বস্থিরতা ; চিন্তারাহিত্য ৷ ২ ৷ চিন্তার অতীত অবস্থা । * গম্ভীরতা । অচিন্তনীয় [ ন=অ—চিন্তনীয় ] বিণ. আচালন (ন) [ ন=অ–চালন, নঞ তৎ ] | অভাবনীয় ; চিন্তার অতীত অচিন্তা । বি, ক্লী, চালনার অভাব ; আম্পন্দন । অচিন্তা—ৰি, স্ত্রী চিন্তার অভাব। আচালনীয় (চা) (ন=অ-চালনীয় মঞ্চ, অল্পে : অমনোযোগ। ! | S.a BB BBS BB BB BB BBBS BBBBS BBD SDSDSDDDS DDS DDDD অযোগ্য । চিন্তু করা যায় নাই ; যাহা ঘটিৰে বলিয়া অনুমান করা হয় নাই । BB BBS BBS DD BBBB BBBB BBB SSSSSS SSSSDD DDDB B BBBB DD BD নহে ; আচালনীয় । কল্লিতের স্যায় সহসা উপস্থিত হয়" আচালিত ( ন=অ—চালিত, নঞ তৎ ] বিণ. ; -कोफ्रषौ । যাহা স্থানান্তরিত হয় নাই ; যাহার চালনা । অচিন্তিতপূর্বব—ৰিণ, পূৰ্ব্বে যাহার চিন্ত৷ করা হয় নাই। | করা হয় নাই : অভাবিতপূৰ্ব্ব । BBSBBS BBBBS BBS BBD SDKKSTB SBBB DDSD पांश शनाखब्रिड कबाब cपांग नप्र : ; (कर+)] क्,ि ५, श्रेवत्र । আচালনীয় । প্র—“বৃঞ্চিবংশ ধ্বংস করি হৃষীকেশ অচিকিৎসনীয় ( শোনিও) [ ন=অ— এড়াইয়া যত সংসারের ক্লেশ চিকিৎসণীয়| বিণ. দুশ্চিকিৎস্ত বা অচিকিৎস্ত : নিশ্চিন্তু অচিন্ত্য হুইলা শেষে ।” যে রোগের চিকিৎসা নাই বা যাহার চিকিৎসা —অপূৰ্ব্ব স্বল্পকাৰ্য। দ্বার প্রতিকারলাভ দুর্ঘট ; অপ্রতিকাৰ্য্য। অচিকিৎসা (শা ) { ন=অ—চিকিৎসা ] ৰি, স্ত্রী, চিকিৎসার অভাৰ ৷ ২ ৷ মন্দ চিকিৎসা । অচিকিৎসিত (শিত ) (ন=অ—চিকিৎস+ ত ( কর্ণে) নঞ তৎ ] বিণ, যাহার চিকিৎসা হয় নাই। অচিকিৎস্য ( শ ) { ন=অ-চিকিৎস্ত, নঞ তৎ ] বিণ. যে রোগের চিকিৎসা নাই। ( অচিকিৎসনীয় দ্রঃ) । t ২ । ৰিণ, চিন্তা করণের অযোগ্য ; যে ৰিষদ চিন্তু করিবার প্রয়োজন নাই । ৩। চিস্তাতীত ; অচিন্তনীয় । প্র—“অনন্ত অচিন্ত্য মায়া”—কবিকঙ্কণ । “অচিস্ত্য রচনা বিশ্ব যেই করিলা রচনা ।" —ব্রহ্মসঙ্গীত । অচির (র, বু) { ন=অ—চির (দীর্ঘকাল ) नय ठ९] विन, पाश और्ष नत्र : अन्न । ২ । অল্পকালস্থায়ী। প্ৰ—‘অচিরন্থতি ।