পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৪১৯

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পিচঙক [ 8St J भिहूर्त्रता প্রদেশে দুই প্রকায় শিচ দেখা যায়, গোলাকার ও চাল । নাকবিশিষ্টগুলি ‘নাকি" এবং চীনদেশীয় পিচের ভার চেষ্টাগুলি ‘*ि८क' नांरभ eयनिक । कांग्मांशत्र ब्राजक्षांनीरङ ‘बाबूब्रि' नामक क्रूज ७ गनगंझबूङ क्झश्वणि नांथांब्रभ७५ काँहेभौ cड़ठिtठ पाशश्रुङ झग्न । उशांकाँग्न ८णांक ‘डीौर्य' मांधक छ्न्दांशू ७ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ফলগুলি প্রায়ই ৰণচ খাইর থাকে। डिग्न डिप्त cनt* हैहाँग्न डिग्न छिग्न मांग अtिइ । श्रांब्रशैौ খুৰ্থ ; চীন তাউচ, পিংত-উ, ছে-তন্টি, পিয়েনকে ; ফরাসী Peche, জর্শণ Pärschn, হিন্দী অরু, শফেদ-আলু, ইতালী Aceresare eitti, 6 তুর্ক সফেদ-আলু, কর্দি, কুল্প ও eitzk, c*itzt Malocoton I ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্স কাবুলবাসিগণ পিচঞ্চলে প্রায় চতুর্দশ প্রকার আচার করিয়া রক্ষা করে। কখন কখনও পিচফলের ভিতরের বীজ ফেলিয়। তন্মধ্যে বাদাম পুরিয়া দেয়। উত্তরভারত হইয়া নানাস্থানে “খুবানী’ নামে যে মেওয়া আমদানী হয়, তাহাই উহার এক রূপান্তর মাত্র। আরবে ইহা মিস্-মিস, বোখারায় বখরখানি ও হিমালয়ে জরদ আলু, কুলু বা চীনার প্রভৃতি নামে পরিচিত। কনবির নামক স্থানবাসীরা পিচ রেস্ত্ৰে শুকাইয়া রাখে, পরে তাছা উত্তমরূপ চূৰ্ণ করিয়া ময়দা বা অটোয় সহিত মিশাইয়া খায়। বযtহর প্রদেশে মীর এক স্বতন্ত্র প্রকারের পিচ ( Berica Baligna ) জন্মে। উহার দেশীয় নাম ‘ভেমী’ । সাজাই ও চীনে নানাপ্রকার পিচ জন্মিতে দেখা যায়। হোতাউ পিংতাউ প্রভৃতি চেপ্টা, কিংতাউ জরদ বর্ণের এৰং য়ুতাক্ট (Nectarine) উত্তর ভারতের সফেদ-আলু বা মুগুলি-জাঙ্ক এক জাতীয় ফল। আমাদের দেশে পিচ কাচা খায় ; কখন কখন অম্বল बैंभि व काऐनौ फब्रिद्र ब्रांथिइ cमत्र । देशद्र कांtई प्रनृङ्ग লাঠি প্রস্তুত হইয়া থাকে ; উস্থাপিচের লাঠি নামে প্রসিদ্ধ । চীনবাসীরা পিচ হইতে একপ্রকায় নির্যাল বাহির করে। উহ! ঔষধাৰ্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পিচকারী ( দেশজ ) বেগে জলদি নিঃসরিক যন্ত্র। ক্ষতস্থামাদি भूहेष्ऊ शहैtग देश दांब्रां फेख्गक्रt* cशांग्र शहेब्रl थांप्क् । পিচটী ( দেশজ) পিচ্চট, নেত্ৰমল । পিচও (পুং ) জপি চণ্ড্যতেইলেমেতি জপি চড়ি-কোপে ঘঞ, t: अtभब्रtझां** । * *उग्न जवग्नव ।। २ छैनब्र । "পিচণ্ডমুরে বিদ্যাৎ পশোরবয়বেইপি চ ” (বিশ্ব) পিচগুক (ত্রি) পিচণ্ডে কুশলং জাকৰ্ষাদিৰাৎ কন্নু (প e২৬৪ ) ঔদরিক, উদয়পুরণে কুশল, উদয়ন্তরি, পেটুক । ২ কোকিলাক্ষবৃক্ষ, চলিত কুলেখাড়া। (রাজনি" ) तिष्ठसिक (बि) गिध्taiश्छांडीौछि ठूगोंक्रिां९ #न् ( छूमहिला हेगळ् । १l c॥२॥२२१) फूमिज़, कलिउ छूफ़िsब्रांगl । . श्रिाखिन् ( बि.) निष्७ चङt* श्रीहिभ्यः, शनि (ii। واده بهبه( इनिंग । चशरथ फूलांनिभनन्न केलद्र हेन्छ, हेनि ४ #न् ७ठान्न इज । देहांरठ dीक है जहर्ष छिन?ी कब्रिब्र गंन निच्णग्न श्छ। श्षा-फूजिक, फूलिन् ७ फूक्षिण, अिरेझण थिापि, পিচণ্ডিল ও পিচণ্ডিল । পিচণ্ডিল (ত্রি) পিচও অস্ত্যৰ্থে ইলচ, । ভূদিল, জুড়িওয়াল । “शांशंकाटेग्नर्दषप्लेकाँदैब्रः प्रब्रांजांठां* निकृख्णिांt । রচিত। গিরয়স্তেন সদস্নানং পদে পদে।" (কাশীখ’ ৮৭৷১১২) পিচব্য (পুং ) পিচবে ভুলায় সাধু পিচু-বৎ। কার্পাস। (হেম) পিচিণ্ড (পুং ) ১ উদর । ২ পশুর অবয়ব। (মেদিনী) পিচিওবং (ত্রি) পিচিও-মভূপ, মন্ত ব । পিচিওযুক্ত । পিচিণ্ডিক ( স্ত্রী) পিচিও ইৰ পিণ্ডাকৃতিরস্ত্যঙ্গেতি, পিচিও ঠন । পিত্তিক, ইক্রবপ্তি, চলিত পঞ্জির ডিম। ( হেমচ” ) পিচিণ্ডিল (পুং ) অতিশল্পিতঃ পিটিও উন্নমস্ত ভুলাদিত্বালিচ, বৃহত্ত্বদরযুক্ত, ভুড়িওয়াল। পর্যায়—পিচণ্ডিল, বৃহৎকুক্ষি, छूनौ, छूमिक, फूमिण, फेनप्रैी, छैनब्रिज । (cश्म) “পিটিগুিলৈঃ স্থলবঙ্কৈর্মেগম্ভীয়নিশ্বলৈঃ।” (কাশীখg ) পিচু (পুং) পেচতীতি পিচ মর্থনে মৃগযুদিত্বাৎ-কু। ১ কাপাসতুল, কাপাসের তুলা। ২ কুণ্ঠরোগভেদ । ৩ পরিমাণবিশেষ, তোলকদ্বয়, কর্ষপরিমাণ । ৪ অল্পরবিশেষ। ৪ ভৈরব । ৬ শস্ত্যতেঙ্গ । "পিচুস্তলে চ কর্ধে চ কুণ্ঠরোগেংষ্করান্তরে । ভৈরবস্তান্ত ভেদেইপি পিচু কাপি প্রকীৰ্ত্তিতঃ। (বিশ্ব ) ৭ চিকিৎসোপৰোগী পঞ্চঙ্কর্ণের জন্তর্গত ক্রিয়াবিশেষ । তৈলাক্ত পিচুধারণ ; ইহা বৈদ্যদিগের পঞ্চবর্ণের মধ্যে একটা । “কামিগুtং পূতিযোস্তাঞ্চ কর্তব্য শ্বোদে বিধিঃ। ক্রমঃ কাৰ্য্যস্ততঃ লেহপিচুভিস্তপণং ভবেৎ৷ শল্পকী জিঙ্গিনী জম্বুধবত্বক পঞ্চবন্ধলৈঃ , কষায়ৈঃ সাধিতৈঃ স্নেহঃ পিচু স্তাদ্বিপ্ন তাপহঃ ॥” (বৈদ্যকচক্ৰপালি ) পিচুক (পুং) পিচুৰি জাতীতি ४क-क । भगनवृत्र, ब्लगिङ भव्रन । (ब्रफूभो'.) ( দেশজ ) পিচ্চট, সেগ্ৰমল । কোন কোন স্থলে শ্লেষণও नििष्ट्री भत्क बाबरुङ श्ब्र। পিচুকীয় (ত্রি) পিক্ষ উংৰাংৰ (উৎকাদশো:ি BB gggS BBD DDDDDS DD BBBBB ऋकन्न अपूब्रख्द, अश्न्,ि निदूख, निदान ७२ हुन्ने अर्ष