পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৪২৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পিঠওবt. जखमिहेक अपर वाक्डाभइ नििहेक्टक 'अडिषाउफ्रेिक' क्रश्। श्रृंक्रबनिtअग्नई এইরূপ निप्लेश শুভপ্রদ ; কিন্তু স্ত্রীদিগের जष८च्छ् हेशग्न विणबैौङ क्ग जनिष्ठ शहैव । ठांशप्नद्र बांमङांशश् পিটকই শুভদ । भू६rशन शहैtउ मांब्रष्ठ कब्रिह वांदठीव्र भनबाँउ निकै८कब्र *गपिण गिषिङ शहैग । (दृश्९ग१4९ अ॥ }० ७ cबोकताज्जप्सम । [ बिनिप्लेक cब५ ।।] श्रिोत्रक (जैौ ) शिफ़का । ( ब्रांजनि*) ९ मशब्रिक, बनख । श्रिोफ़ेका (जैौ ) निम्नेकांनां१ नमूरुः, *ाथनिचां९ १ (18॥२॥४०) जिग्रांर फेथ् । शिल्लेकजबूझ् । পিটঙ্কাশ (পুং ) পৰ্ব্বতোশ্বিলংত। (ভূমিগ্র ) পিটঙ্কোকী ( স্ত্রী) ইশ্রথারুশীলভা । ( রত্নমাল! ) পিটনা (দেশজ ) কাষ্ঠাদি নির্গিত একপ্রকার জবাবিশেষ। ইহাতে ছাত, মেজে প্রভৃতি পিটান যায়। পিটাপট (দেশজ ) গত্রিকণ্ডুয়ন, অন্নপীড়া ধা চুলকাদি। পিটলী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ । (Trewia audiflora) ই জলযুক্ত পেষিত তণ্ডুল, চাউল ৰাটিয়া জলে গুলির পিটলী প্রস্তুত হয়। পিট ( দেশজ) পিটক, অপূৰ্ণ । পিট ( দেশজ ) আঘাত । পিটাক (পুং ) মুনিবিশেষ। (উশাদিকোষ ) পিটান (দেশজ ) মাৰাত কর, হাতুড়ি দিয়া বা মায়া । পিটাপিটি ( দেশজ ) মারামারি। পিট, কুটনভেদ, টেপ, কুট্টনার অধঃপ্রবেশন। চুয়াদি, উভয়, সক, পেটু ৷ লটু পিটুয়তি-তে। লোট পিটুয়ভূ-তাং। লুঙ, অপিপিটুৎ-ত । - পিটক ( ক্লী ) কিটুকং পুষোদরাদিত্বাং কস্ত পঃ । দগুকিটুক । ( শকারত্না” ) পিট্রিক (ত্রি) পিটু-ইন, স্বার্থে কন্‌। কুট্রনদ্বারা অধঃপ্রবেশন । বা দিয়া পোত । ( মেদিনী ) পিঠ, ক্লেশ, বধ । ভাদি, পরটা, ক্লেশার্মে অক"। বধে সক, সেট। লটু পেঠতি, লোটু পেঠলু । লিটু পিপেষ্ঠ । লুঙ, অপেঠৎ । পিঠওব,উচছরের অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। (Arch, Sur Rcport. IX. 10 )

  • “সিতরক্তপীতকৃষ্ণ বিপ্রাণীনাং ক্রমেণ পিটক শ্বে।

স্তে ক্রমশ: প্রোক্তফলা বর্শালামগ্রঞ্জাীিনাস্ । ইতি পিটকবিভাগঃ প্রোক্ত জামুগ্ধতোইয়ং अ*ङिलकशिस्छाएगांशt°7यtभव &धकब्रjई । ভৰত্তি মশকলক্ষ্মীবৰ্ডজন্মাপি তত্ত্বং নিগদিল্লফলকারি প্রাণিনাং দেহসংস্থং " ( বৃহৎস" t২ জঃ ) [ ৪১৯ ] খিড়কা পিঠবোকৃচ (ङ्करौं ) शूद्वैश्उि পুটুলী । লোকে.পৃষ্ঠদেশে ৰে cदांश्रु राषिब्र! शहेब्रा शांब्र । - श्रि?ग्न (शै) निर्टर ब्राउँौडि ब्र-क । • भूख। २ मस्वन७ ।। (মেদিনী ) (পুং) পিঠাতে ক্লিপ্ততেইনেনেত্তি পিঠ-কয়ল। (५९) ०श्रृश्रखन । भर्शाब्र-कूजरू, फेदाप्ने। (बिको७)

  • दिशब्बीणांवलन्निष्ठछणषङ्गनिईएम्नानग्नांविनिर्वाडि ॥”

( জার্ধ্যtলপ্ত ৫৫২ ) 8 हो । "शृंड्रौप्य *ि*ङ्ग१ उद्ध१ मङ्ग लड२ नग्नांशिथ्र । বাবৎ বৎগুতি পাঞ্চালী পাত্রেণানেন সুব্রত।” (ভায় ৩৩(৭২) s चक्षेित्रिंषि ।। **िङ्गः शृङis वर्ग-5ffit५! ब्रांक्ष ५झ। 5 ।।” - (इब्रिदश्नं $१v,७२ ) ৬ দীনবরিশেষ । (उँीब्रड Հlaյ2Փ ) * পিঠরিকা ( স্ত্রী) স্থালী, পাত্র। ( নিৰ্যাৰদান ) *ि*ङ्गो (जैौ ) गि%ब्र बिबार उँीष । हाजी । ब्रांछष्ट्रकू । পিঠাপিঠি ( দেশজ) ১ গল্প পর। ২ উত্তরের পৃষ্ঠদেশ, পরম্পর। পিঠাপুর, মাজাল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গোদাবরী জেলা ५की ठांनूक व ऐभविडण । नबिमांग २•• पर्नमाहेन । এখানকার স্বাঙ্গার পূর্বপুরুষের অযোধ্য হইতে জাগমন করেন। ২ পিঠাপুর তালুকের প্রধান মগর। অক্ষা ১৭* ers:چې%ېl f ::ه ۰۶ه كwو ۰چw مartR ؟sR، يچ “se كنه জমিদায়ের এই স্থানে বাস করেন । পিঠায়পুর ১ চট্টলের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। ই কামরূপের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম । ( ভ" ব্রহ্মখণ্ড ১৬৬৮)। পিঠানস (পুং ) ঋষিভেদ । ( ঋকু ৬.২৪%) তদপত্য পৈঠনলি । পিড়, সংহতি, রাণীকরণ। ভূদি, আত্মনে, সঙ্ক, যেট, ইনিং। লট পিণ্ডতে, লোটু পিওতাং, লু অপিণ্ডিষ্ট, লিটু পিপিণ্ডে । এই ধাতু চুরাগিণীর হইলে উত্তরপদী হইবে। যথা-লই পিগুয়তি-তে। লেটুিপিওয়ভুতং । লু অপিপিওৎ-ত। পিড়ক (পুং) পীড়তি পীড়-মূল নিপাতনাং সাধু। স্কোটক। পিড়ক (গ্ৰী) পীড়ন্তীতি পীড়-ল-টাগ, নিপান্তনাৎ সাধু। ফোটকনিশেষ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৰে ব্ৰণ হয়, তাহাকে পিড়কা কছে । মুশ্রাতাদি বৈষ্ককগ্রন্থে রোগভেদে সান প্রকার পিড়কার উল্লেখ আছে। স্বশ্ৰাত ভগাঙ্গ রোগে লিখিত আছে, বায়ু নির্গমন স্থানে যে সকল জল্প উপস্থাৰ শোক হয় এবং খচিরে বাহ-প্রশমিত হয়, তাহাঙ্কে'পিক্ষক কহে । ५३ निज़रु छ१माद्र रहेरउ छिन्न । ¢कांम एकम भिक्लकांद्र ভগঙ্গর হয়, তাহ পায়ুর গুই আঙ্গুলি পরিমিত স্থাঙ্গে জন্মে এবং দৃঢ়মূল, বেদনাযুক্ত ও ইহাতে জর হইয়াৰীক্ষে। "