পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৫৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


அன் বিপ্লব ঘটলে জেলায়ল টেলার সসৈন্তে পলাকিমেড়ীতে উপস্থিত হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এখানে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টীকে আবার এখানে বিদ্রোহানল প্ৰজলিত झ्छ ? किरू एकांश अझांग्रांप्नई निरुर्वनिऊ इहेब्रा पृांग्र । পল-কিমেড়ি হইতে প্রাপ্ত মহারাজ ইক্ষবর্ধার তাম্রশাসন इहैरङ जांना कांग्न, श्रांक्रदर्श*ौङ्ग नङ्गश्रृंउि** cqश्रांप्न ब्रांख्रश् कब्रिজেন, স্থত্তরাং রাজ উপাধিধারী জমিদারগণের গাজবংশের भत्रिन्त्र निखांब अग्नक बनिब cवष रत्र न। यशबॉब ইজবশ্ব ৯১ গঙ্গবৎসরে এই শাসন দান করেন। পলি, ১ সহাজিপৰ্ব্বতের একটা শাখা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইত্তে ॐ शांछांब्र किल्ले छेछ । ২ উক্ত পৰ্ব্বত শাখার উপরে অবস্থিত একটী গ্রাম। সীতারা নগল্প হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । এখানে সমতল ক্ষেত্র হইতে ১-৪৫ ফিটু উচ্চ পলি দুর্গ নিৰ্ম্মিত • । ছর্গের চতুঃসীম ১৮২৪ গজ, উত্তরে, দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে যথাক্রমে, ধাবটেশ্বর, সাতার ও নাঙ্ক নামক পৰ্ব্বত শিখর ইহাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। দুর্গ প্রযেc*ग्न झ३ौ गाँख छांग्न श्रां८झ् । गाउांद्रा नशव्र श्tउ झर्श যাইবার পথে একমাত্র উর্শ্বোড়ি নদী পার হইতে ছয় । পলিগ্রাম হইতে উত্তরাভিমুখে দুৰ্গন্ধারে পৌছিতে যে দুৰ্গম পথ আছে, তাহ প্রায় ১২•• গজ লম্বা । দুর্গাভ্যস্তরে ভগ্নপ্রায় একটা মুসলমান মসজিদ ও তিনট हिन्दू भनिद्र आरश्। ब्रोगक्लष्अब्र प्लेटकप्ण मद्ध गझिब्रम्रै झुप्र्भब्र মধ্যভাগে । ইহার উত্তরাংশে একটা সুদীর্ঘ দীর্থিক, উছার জল অতি মিষ্ট। দুর্গ দ্বারের সন্মুখেই একট ক্ষুদ্র বস্তি, এখানে ७थाग्न ४० घद्र श्रृंद्रदांब्रि छांडिब्र दांग च्यांtछ् ।। ७ठद्विग्न *लिंগ্রামে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বাণিয়া ( বেনিয়ার ) জাতির বাস দেখা যায়। গ্রামবাসীর কূপ বা উৰ্ম্মোড়ি নদীর জল পান করে। প্রতি সোমবারে এখানে হাট বলে । ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে শিবাজি নিজ গুরু রামদাস স্বামীকে ( ১৬০৮-১৬৮১ খৃষ্টাব্দে জীবিত

  • *र्णि छूएर्शग्न अन्ब्र ७काँगै नाम नकबर्णक्ल वा प्रबनभम्न । यथन यङ्tब्राईएक*द्रौ निंदांछिञ्च ४ङ्ग ब्रांभघांम श्रांभौ (*७२१-१७४० ) t१थांप्न অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অনেক মহাপুরুষ জাসিয় তাহাঙ্গ সহিত मांकां९ कब्रिग्रl याम । भशझम नभागtभ १झे छूर्श गमछमभेफ़ मांtथ अछिहिठ रुग्न । १०० द९मद्र शूलं निझौब्र मज्जां कर्तृक अरें झर्श शांभिङ श्रेब्रছিল, পরে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে নারোবল্লাল সোনি মামা জনৈক মামলাংগার কর্তৃক ইহার কতকাংশ পরিবন্ধিত হয়। ইহার দ্বাদদেশের উপরে পারস্তভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি আছে। স্বর্গের জনস্থ শোচনীর।

[ &8 J. পৰ্ব্বকারিন - ছিলেন) এই স্থান দান করেন, তাৰথি এই ভাবাল জাট গুছিয়ে श्रछि यिब्रफब्र श्ब्रांख्णि । घ्रांममांग अचएक गांकांङ्गांग्र भांमt অলৌকিক প্রসঙ্গ শুনা যায়। পলিগ্রামের মধ্যস্থলে রামদাস मनिtब्रग्न फ्रांग्निषां८ग्न ठांशघ्र निक्षम७गैौङ्ग जांबांग वांौि । cयंछब्र ७ इंडेक निद्रः चाभिर्बौद्ध निक्ष श्रांकांबारे ७ निवांकब्र cर्गांनावे যে মন্দির ১৬৮৭ খৃষ্টাবো নিৰ্ম্মাণ করেন। শিয়গাগুৰালী পরশুब्रांम छाठे २४०० ७ **०० शुडेोरक-फेशत्र जैौ4-नरकांब्र कब्रिङ्ग cमन, *८द्र पावरप्लेश्वब्रनिदानैौ बखनाथ ठांभवङ ठेहांब दांबांगा প্রভৃতি অনেক স্থান নুত্তন নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রক্তি ৰৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে একটী মেলা ৰসে । পদিগ্রামের উত্তরপশ্চিমে কিছুক্ষরে হেমাক্ষপীদিগের झहेन्नै शूद्राउन मन्विब बिछयांन। झहे?ी गलिग्रहे थूर्कपूरी, छेडরেরট অপেক্ষ দক্ষিণেরটা ভগ্নপ্রায় ও প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। এই মন্দির ও তন্নিকটবৰ্ত্তী পুষ্করিণ্যাদির অবস্থান দেখিলে পর্লি হর্গকে মুসলমান অধিকারের বহু পূৰ্ব্বে নির্মিত বলিয়। বোধ হয় । ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে শিবাজি-সৈক্ত এই স্থান অধিকার कब्रिग्ना गब्र । ५४०० शृष्ठेtएक cमांश्रग१५ गांऊांब्रां अदरब्रांश করিলে প্রতিনিধি পরশুরাম ত্রিম্বক পলি দুর্গ হইতে রসদ যোগাইয়াছিলেন । ১৭•• খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে সাতার মোগল হস্তগত হইলে পর, মোগলের পর্লি অবরোধ করে। অতঃপর মহারাষ্ট্রগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে । সম্রাটু আরঙ্গজেব এই স্বৰ্গকে 'নৌরাষ্ট্র’ নামে • অভিহিত করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ‘নহিস দুর্গ সরকারের সদররূপে গণ্য ছিল । ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এইস্থান ইংরাজের অধিকারভূক্ত হয় । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঘোর সিপাছিবিত্রোহের সময় এখানে দক্ষ্যর উপদ্রব আরম্ভ হয়। পরে পারস্তযুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত ইংরাজ-সৈন্ত আসিয়া তাহাদিগকে দমন করে। পৰ্ব্ব, ১ গতি । ২ পূৰ্ত্তি। ভূদি, পরন্মৈ, সক; পেটু ৷ লটু পৰ্ব্বতি। লোট পৰ্ব্বভু। লণ্ড অপৰ্ব্বৎ। বিধিলিঙ, পর্বেৎ । লিট্‌ পৰ্ব্বিত। লুঙ, অপৰ্ব্বাৎ। শিচ, পৰ্ব্বয়তি। লুঙ, অপৰ্ব্বৎ । সৰু পিপর্কিষতি। যঙ, পাপৰ্ব্বতে । পৰ্ব্বক (স্ত্রী) পৰ্ব্বণ গ্রন্থিনা কারতীতি কৈ-ক, ১ উক্লপৰ্ব্ব । চলিত হাটু । ( শব্দচ” ) পৰ্ব্বকার (ত্রি) অপৰ্ব্ব পৰ্ব্ব তত্ত্ব লাক্রিয়ং করোতি, পৰ্ব্ব-ৰু অণ, । ধনলোভাদি দ্বারা অপৰ্ব্ব দিনে পর্বোক্ত কৰ্ম্মকাল্পক । পৰ্ব্বকারিন ( ত্রি ) পৰ্ব্ব করোতীতি পৰ্ব্ব-স্ব-লিনি। ধনাদি cगरछ अ*लिटन ममांयश्छांनि श्रृंकबिद्रांनिक्ॐक । शिनि एमश्रकर्ष দিনে পৰ্ব্বজন্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠাম করেন ।

  • Elliot's Muhomeden Historian, Vol, VII, p. 867.