পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৬৮৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পুরাণ ( কুৰ্ম্ম ) কথন, ১৪ অধ্যয়নাদি প্লকারকথন, ১৫ মাতক ধৰ্ম্মকথন, ১৬ श्रां5ांद्रांशांग्र, २१ छन्नकाiउक्रानिर्मग्न, २४ निष्ठाझिबांदिशि, s* ভোজনাদিবিধি, ২• শ্রাদ্ধকল্পারস্তু, শ্রান্ধীয় স্ত্ৰৰানির্ণয়, ২১ শ্রান্ধকল্পে ব্রাহ্মণবিচার, ২২ শ্রাদ্ধকল্প-সমাপ্তি, ২৩ অশৌচ-প্রকরণ, ২৪ অগ্নিহোত্রাদিবিধি, ২৫ বৃত্তিকথন, ২৬ দানধৰ্ম্মকথন, ২৭ ৰানপ্রন্থধৰ্ম্মকথন, ১৮ যতিধৰ্ম্মকথন, ২৯ যতিভিক্ষাদি প্রকারকথন, ৩• প্রায়শ্চিত্ত্বকথন, ৩১ কপালমোচনমাহtষ্মা, ৩২ স্বরাপনাদি প্রায়শ্চিত্তকথন, ৩৩ মনুষ্যস্ত্রীগৃছছরণাদিরপ্রায়শ্চিভ, ৩৪ বিবিধতীর্থমাহাত্ম্যকথন, ৩৫ রুদ্রকোট্যাদি তীর্থঙ্কথন, ৩৬ মহালয়াদি তীর্থকথন, ৩৭ মহেশ্বরের দেবদারুবনলীলা, ৩৮ নৰ্ম্মদামাহাত্মা, ৩৯ নাম্মদ-ভদ্রেখরাদি তীর্থকথন, ৪ • তৃ গুতীর্থকখন, ৪১ নৈমিধ-জাপ্যেশ্বরমাহাত্মা, ৪২ তীর্থমাহাত্ম্য সমাধি, ৪ ও প্রলয়কথন, ৪৪ প্রাকৃতপ্রলয়াদিকথন, কুৰ্ম্মপুরাণের ঘটুসংবাদ কথন । এখন দেখা যাউক, অপরাপর পুরাণে কুৰ্ম্মপুরাণের কিরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে ? নারদপুরাণের মতে “শৃণু বৎস মরচেহদ্য পুরাণং কুৰ্ম্মসংজ্ঞিতম্। লক্ষ্মীকল্পাকুচরিতং যত্র কুৰ্ম্মবপুৰ্হরিঃ ॥ ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মাহাত্ম্যঞ্চ পৃথক পৃথকৃ। ইন্দ্রঞ্জামণ্ডপ্রসঙ্গেন প্রীহর্মিভ্যো দয়াস্তিকং ॥ তৎসগুদশসহস্ৰং সুচতুঃসংহিতং শুভম্। যত্র ব্রাহ্মণং পুরা প্রোক্তা ধৰ্ম্ম নানাবিধ মুনে ॥ নানা কথাপ্রসঙ্গেন নৃণাং সদগতিদায়কাঃ ॥ তত্ৰ পুৰ্ব্ববিভাগে তু পুরাণোপক্রম পুরা। লক্ষ্মীপ্রস্থায়সংবাদঃ কুৰ্ম্মর্ষিগণসংকথা ॥ বর্ণাশ্রমাচারকথা জগদ্যুৎপত্তিকীৰ্ত্তনম্। কালসংখ্যাসমাসেন লয়tম্ভে স্তবনং বিভোঃ ॥ ততঃ সংক্ষেপতঃ সর্গঃ শাস্করং চরিতং তথা । সহস্রনাম পাৰ্ব্বত্য যোগস্ত চ নিরূপণম্ ॥ ভৃগুবংশসমাখ্যানং ততঃ স্বায়ভুবন্ত চ | দেবাণীনাং সমুৎপত্তিদক্ষযজ্ঞাছতিস্ততঃ ॥ দক্ষস্থষ্টিকথা পশ্চাৎ কগুপান্বয়কীর্তনম্। আত্ৰেয়বংশকথনং কৃষ্ণস্ত চরিতং শুভম্। মার্ক গুরুষঃসংবাদে ব্যাসপাওবসংকথা । যুগধৰ্ম্মামুকথনং ব্যাসজৈমিনিকী কথা ॥ বারাণস্তাশ্চ মাহাত্ম্যং প্রয়াগন্ত ততঃ পয়ম্। ত্ৰৈলোক্যবর্ণনং চৈব বেদশাখানিরূপণম্ ॥ উত্তরেইষ্ঠ বিভাগে ভু পুরা গীতেশ্বরী ততঃ। ৰাসগীত। তুতঃ প্রোক্কা নানাধৰ্ম্মপ্ৰবোধিনী ॥ [ ৬৮২ ] পুরাণ ( কুৰ্ম্ম ) নানাবিধানাং তীৰ্থানাং মাহাত্মাঞ্চ পৃথক্ তত্তঃ । নানাধৰ্ম্মপ্রকখনং ভ্রান্ধীয়ং সংহিতা স্থত ॥ অতঃ পয়ং ভগবতী সংহিতার্থনিরূপণে । কথিত যত্র বর্ণনাং পৃথগৰ্ব্বত্তিঞ্চঙ্গান্ধত। (उझञ्चब्रछांनीव्र उगवडाांश विउँीब्रनरश्डिांब्राः ग**ाएनयू) পাদেহস্তাঃ প্রথমপ্রোক্তা ব্রাহ্মণীনাং ব্যবস্থিতিঃ । সদাচায়াত্মিক বৎস ভোগলেীখ্যবিবৰ্দ্ধনী ॥ দ্বিতীয়ে ক্ষত্রিয়াণাস্তু বৃত্তিঃ সম্যক্ প্রকীৰ্ত্তিত।। যয়া ত্বাশ্ৰিতয় পাপং বিধুয়েহ ব্ৰজেদিবম্ ॥ কৃতীয়ে বৈশুজাতীনাং বৃত্তিরঞ্জা চতুৰ্ব্বিধা । যয়া চল্পিতরা সম্যক লভতে গতিমুত্তমাম ॥ চতুর্থেইস্তান্তথা পাঙ্গে খুদ্রবৃত্তিরদান্ধত।। যদা সন্তুষ্যতি শ্ৰীশে নৃণাং শ্রেয়োবিবৰ্দ্ধনঃ ॥ পঞ্চমেহন্ত ততঃ পাদে বৃত্তিঃ সঙ্করজোদিত । যয়া চরিতমাপ্নোতি ভাবিনীমুত্তমাং জনিম ৷ ইতোষ পঞ্চপত্নাক্ত দ্বিতীয় সংহিতা মুনে। তৃতীয়াত্রোদিত সৌরী নৃণাং কামবিধায়িনী ॥ ষোঢ়া ষটুকৰ্ম্মসিদ্ধিং সা বোধয়ন্ত্ৰী চ কামিনাং চতুর্থ বৈষ্ণবী নাম মোক্ষদা পরিকীৰ্ত্তিত ॥ চতুষ্পদী দ্বিজালীনাং সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী । তাঃ ক্ৰমাৎ ষটুচতুর্থযু সাহস্ৰাঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ছে বৎস। মরচে। লক্ষ্মীকল্লালুচরিত কুৰ্ম্ম নামক পুরাণ শ্রবণ কর । যাহাতে হরি কুৰ্ম্মরূপে বর্ণিত এবং ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সমুদায়ের মাহাত্মা পৃথক পৃথক রূপে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। এই পুরাণ ইন্দ্ৰদ্যুম্নপ্রসঙ্গে ঋষিদিগের নিকট কথিত এবং সপ্তদশসহস্ৰ প্লেকে পরিপূর্ণ। ( পুৰ্ব্বভাগে ) ইহার প্রথমে পুরাণোপক্রম, পরে লগী ও প্রদুয়েসংবাদ, কূর্গ ও ঋষিগণের সংবাদ, বর্ণাশ্রমাচারকথা, জগছুৎপত্তিকীৰ্ত্তন, সংক্ষেপে কালসংখ্যা, লয়াস্তুে ভগবানের স্তব, সংক্ষেপে স্মৃষ্টি, শঙ্করচরিত, পাৰ্ব্বতীয় সহস্রনাম, যোগনিরূপণ, ভুগুবংশসমাখ্যান, স্বয়ষ্ণু ও দেষাদির উৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞধ্বংস, দক্ষস্থষ্টিকথা, কঙ্গাপবংশ কীৰ্ত্তন, আত্ৰেয়বংশকখন, কৃষ্ণচরিত্র, মাকও ও কৃষ্ণসংবাদ, ব্যাস ও পাওবসংবাদ, যুগধৰ্ম্মামুকথন, ব্যাস ও জৈমিনির কথা, বারাণসী ও প্রয়াগমাহাত্ম্য, ত্ৰৈলোক্ষ্যবৰ্ণন এবং বেঙ্গ শাখা-নিরূপণ । ( উত্তরভাগে ) ইহাতে প্রথমতঃ ঈশ্বরীগীত, ব্যাসগীত, মানাবিধতীর্থभाझांका, नांना ५*क५॥ ७ अांक्रौण१हिउ ४श१ *८ङ्ग एsiर्णयङौम९श्ठिांर्ष मिब्राপণ এবং বর্ণসমুদ্রাদের পৃথক বৃত্তি নিরূপিত হইয়াছে। (উত্তরভাগের ভাগবত্যাখ্য দ্বিতীয় সংহিতার) ইহাঙ্গ প্রখমপাদে ব্রাহ্মণअरषद्र बागरिडि, रिडौझणात्र क्रजिब्रणप्तब्र जमाद् ऋण वृद्धिनिकण१, छूडौब्रभाप्न ४षझलांकिब्र इखिकथन, कफूर्षभाrन भूजनिष्णद्र वृखिकौर्डन ७ष९ गक मणोप्न गकब्रविष्णब्र इखि कब्रिज्र इङ्गेब्राप्छ। cश् ऋम ! ७३ 'क'ी