পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৭০১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পুরাণ (জৈন অীি-) איראה-פיב-בי-ידא-מיני- -: ( తీసేూ } পুরাণ (জৈন আদি) এইরূপ অপরাপর জৈন পৌরাণিকের পুরাণের প্রাচীনতাभरहाभमाँद अहोरीब्ररकई भूब्रांगefकां★क शब्रिव्रां शहद्रांtश्म । এরূপ প্রাচীনত্ব-স্থাপনের চেষ্ট হিন্দুপুরাণের অনুকরণফল *লিতে হইবে। তবে এটমাত্র বলিতে পারি, ছিদ্ৰসমাজের মত জৈনসমাজেও জভি প্রাচীনকাল হইতে পুরাণখান প্রচ লিত ছিল, তাছা বুৰিষেণ, জিনসেন, গুণভদ্র, অরশমণি প্রভৃতি ।

  • खम-cभोग्नांशिकशt*ब्र खैङि ह$रङ छमा गाभ्रे !

छिन८नन १०६ लएक ( १४७ श्रृंडेोएल) हब्रियश्ण (अहेिrनश्-ि পুরাণ ) রচনা করেন । তাছার আদিপুরাণে ২৪ খানি পুরাণের উল্লেখ আছে, তাল পূর্বেই দেখাইয়াছি। তৎপূর্ববর্তী রবিষেণ ৬৭৮ খৃষ্টাস্বে পদ্মপুরাণ রচনা করেন, ইহাতেও পূৰ্ব্বতন পুরাণের আভাস আছে । এরূপ স্থলে খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতবীতে দিগম্বরদিগের মধ্যে পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহ একরূপ মোটামুট স্বীকার করা বাইতে পারে। জৈমপুরাণ-শ্রবণফল। সকল হিন্দুপুরাণেই যেমন পুরাণ-শ্রবণ সৰ্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, জৈনপুরাণেও সেইরূপ কথা পাওয়৷ ধায় । যথা আদিপুরাণে— “পুরাণমৃষিভিঃ প্রোক্তং প্রমাগং লুক্তিমঞ্জস । ততঃ শ্রদ্ধেয়মধ্যেয়ং ধোয়ং শ্রেয়োখিনামিদং ীি ईनश् भूशाशिनश् भूडबेिन् मङ्गिणाभूङगम् । ইদমায়ুষ্যমগ্র্যঞ্চ যশস্তং স্বৰ্গমেব চ। ইদমৰ্চয়তাং শাস্তিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ পৃচ্ছতাম্। পঠন্তাং ক্ষেত্রমারোগাং শৃঙ্খতাং কৰ্ম্মনির্জর ॥ ইতোদুঃস্বপ্ননির্ণশঃ সুস্বপ্নীতিয়েব চ। ইতোভীষ্টফলব্যক্তির্নিমিত্তমতিপশুতাম্ ॥” ( ১২৯৫-৮ ) জিনসেনাচার্য্যবর্ণিত ২৪ খানি মহাপুরাণ ব্যতীত পুণ্যচঞ্জে|দয়পুরাণ, হরিবংশ, পাওবপুরাণ ইত্যাদি আরও অনেক পুরাণের নাম শুনা যায়। তন্মধ্যে মহাপুরাণ ও পুরাণ গুলির মধ্যে ষে যে পুরাণ পাইয়ছি, পৰ্ব্ব বা সৰ্গানুসারে তন্মধ্যে ক একখানির অনুক্রমশিক্ষা উক্ত করিলাম। আদিপুরাণ। * ১ম পর্কে-গ্লুষতাদি জিনস্থতি, মহাপুরাণাদি নিরুক্তি, সিদ্ধ সেনাদি পূৰ্ব্বতন জৈন কবিদিগের প্রশস্তি, আক্ষেপণাদি কথালক্ষণ, ঋষভের প্রতি ভরতের প্রশ্ন, তদুত্তরে আদিতীর্থঙ্করের পুরাণবর্ণনা, তৎপরে মহাবীর হইতে আচাৰ্য্য-পরম্পরায়

  • এই জাদিপুরাণের ১ম হইতে ৪২শ পৰ্ব্ব পর্যন্ত জিনসেনাচাৰ্য্য এবং esশ হইতে ৪৭শ পৰ্ব্ব পর্য্যস্ত গুণভদ্রাচাৰ্য্য রচনা করেন।

XI Yoጫ¢ পুৰণি প্রাপ্তিকথন, ২ মগণাধিপ শ্রেণিক ও গোঁড়াঙ্গংবাদে পুরশোখালপ্রসঙ্গ, ধৰ্ম্মপ্রশংসা, ক্ষেত্ৰৰঙ্গলতীখালি পঞ্চধা পুরাণকথন, গণধরকৃত জানিজিনস্তোত্র, অমুধোগাদি চল্পিপ্রকার ॐङककवर्णन, , अशयाशांनिद्र आइणश्भाॉमिक्रं★ण, शियडेराग्नকখন, চচুৰ্ব্বিংশতি জিনপুরাণনামকৰণ, গেীতমশ্বামীর কালনির্ণর ; কেবলী, দশপুৰ্ব্বা,একাদশাজধকৃগণের নাম ও কালনির্ণয়, ঞ্জিনসেনের আদিপুরাণ প্রসঙ্গে উপোদান্তবর্ণন, ৩ উংসপিণী ও অৰসপিণী নামক কালনির্ণয়, মানবের আয়ু ও দেহপরিমাণ, टेछनभउांकूनांरब्र cभमछब्रॉनि शहडब्रनिर्मग, गब्रtभष्वत्र छन्কপা, যুগাদিনির্ণয়, পুরাণপীঠিকণবর্ণন, ৪ আদিনাথ ঋষভ , চরিতপ্রসঙ্গে জৰীপ ও তদন্তৰ্গত কুলপৰ্ব্বতাদি বর্ণন, রাজপূরবর্ণন, জৈনেশ্বরহ্মপবর্ণন, মহাবলের অক্ষুদয়-বর্ণন, ও সচিব গণের ধর্থনীতি, সংগীরের জনিত্যতা ও জীবাজীবাদিতত্ত্ব কখন, जांउाछब्रकथन, मूंछदाननिब्रांकब्रण, श्रइक्मिद्रांजांथाॉन, *उरुन नांथक ब्रांछकश, ननिङारणब्र अtथाॉम, ७ शनिउांजभूत्वा यजअग्न ७ उtइtन्न दकू कूभूनांनानाद्र कथ, खांम°र्षन्न स भन*शैग्निांनिকথন, বলকেশবের প্রসঙ্গ, যুগন্ধর জিনের কথা, ললিতাঙ্গের স্বৰ্গচুক্তিপ্রসঙ্গ, চক্ৰধরাখানি, ৭ খ্ৰীমতী-বজ্ৰজঙ্ঘসমাগম, ৮ জিনধৰ্ম্মপ্রভাববর্ণনে প্রীমতী-বজজক্তত্বপাত্রদানান্নুরণন, ৯ শ্ৰীমতী ও বজজলের আর্যসমাজোৎপত্তি, ১• অচুতেজের ঐশ্বর্যবর্ণন, ১১ বজ্রনাভির সর্ষার্থসিন্ধিলাভ, ১২ জাদিঞ্জিনের স্বৰ্গাবতরণপ্রসঙ্গে ব্যাজস্বতি, প্রন্থেলিক, কালাপক, ক্রিয়াগুপ্ত, স্পষ্টান্ধক, নিরোষ্ট, বিলুয়ান, বিলুচুত, যাত্রাচ্যুত, বাঙ্গনচু্যত, অক্ষয়চুতি, স্বাক্ষরচুন্তি, একাক্ষরচুত, শব্দপ্রহেলিকাদিকথন, ১৩ নভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে নবমমাস গর্ভবাসের পর চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে নবমীতিথিতে ব্ৰহ্মমহার্যোগে অাদিজিন ঋষভদেবের জন্ম ৪ জন্মোৎসব-কথন, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ইঞ্জাণী প্রভৃতি দেবীগণ কর্তৃক জন্মাভিষেক বৰ্ণন, ১৪ মাদিজিনের জাতকৰ্ম্মোৎসববর্ণন, ১৫ কুমারকলি, যশস্ব তীর সছি ত বিবাহ ও তৎপুত্র ভরতের জন্ম কথাবর্ণন, ১৬ বৃষভসেনার গর্তে ৯৯টী পুত্রোৎপত্তি ও তাছাদের নাম ও পুত্রাদিস আদিল্লিমের সাম্রাজ্যভোগবর্ণন, ১৭ অদিঞ্জিনের সংসার প্রতি বীতরাগ ও র্তাচার পরিনিক্রমণ, ১৮ ধরণেগ্র ও বিজয়ের অর্ধপথগমন, ১৯ নমি ও বিনমি নামক রাজপুত্রদ্বয়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠাবর্ণন, ২০ আদিজিনের কৈবলোtৎপত্তিকখন, ২১ ধ্যানতত্বfমুবর্ণন, ২২ আদিজিনের সমবসয় ও বিন্তিবেশবর্ণন, ২৩ আদিজিনের বিভূতিবর্ণম, ২৪ জানিজিনেরক্ষণেীকখন, २¢ टैiहाँग्न ऊँौष्{दिशब्रदर्मन, २७ उब्रङब्रांtजद्रग्निग्निब्रटशांcछाश्रदर्शन, २१ छङ्गङরাজের বিজয়যাত্রী, ২৮ পুৰ্ব্বসাগরদ্বারদি-বিজয়বর্ণন, ২৯ প্রাচী