পাতা:বিশ্বকোষ একাদশ খণ্ড.djvu/৭০২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পুরাণ (জৈন আদি-) - निश्वउँौं छन°मनभूझ् ७ नकिनां★द *र्षीख लभिशनिषसैौं जमननসমূহের বিজয়বর্ণন, ৩• পশ্চিমাণৰ পৰ্যন্ত পশ্চিম্বনিধী জনপদगभूरुब्र विजप्रवर्णन,७» cब्रव्झबांजबिछद्र७धनरन ७शषांब्र ठेक्षाप्लेन, ०२ छन८ठन्न ७खङ्ग-ििधष्ानि, ७० खघ्न८उद्म *हिष्णांश-शिख्रिशंषम, ७8 ङब्रउब्रांप्लग्न अछूजनt१ग्न नैौक्रांस*(म, ७८ कूभांब्र दांश्वणिग्न बtणांtनाiशं, ७७ कूमांब्र छूजदनिम्न दिअग्नवर्णन, ७१ छग्नरङশ্বরাভূদিল্পকথন, ৩৮ দ্বিজেtংপত্তিৰৰ্ণনপ্রসঙ্গে গর্ভাধান, প্রীতি, স্বপ্রীতি, ধৃতি,মোদ, প্লিরোম্ভব, নামকর্ণ, বহির্বান, নিবদ্যা, অন্নপ্রাসন, বুষ্টি, কেশধাপ, লিপিসংখ্যানসংগ্রহ, উপনীতি, ব্ৰতচৰ্য্য, ব্ৰতাবতার, বিবাহ, বর্ণলtভ, কুলচর্য্য, গৃহীশিত, প্রশাস্তি, গৃহত্যাগ, আদালীক্ষা, জিনরূপত, মোনাধ্যয়নকৃত্তি, তীৰ্থকৃতের ভাবনা,গুরুস্থানগমন, গণপগ্রহণ, স্ব গুরুস্থানগ্রাপ্তি, নিঃসঙ্গত্বাত্মভাবন, যোগনিৰ্ব্বাণপ্রাপ্তি, যোগনিৰ্মাণসাধন, ইন্দ্রেীপপাদ, ইন্দ্রাভিষেক, বিধিদানম্বখোদয়, ইশ্রত্যাগ, ইজাবতার, হিরণে,াৎকৃষ্টজন্মতা, মঙ্গরেজাতিবেঙ্ক, গুরুপূঙ্গ, যৌবরাজা, স্বরাজা, চক্রলাভ, দিগ্বিজয়, সাম্রাজ্য, চক্রাভিষেক, পরিনিক্রাত্তি, যোগসন্মছ, জাৰ্ছতা, বিহার, যোগত্যাগ, অগ্রনিবৃতি, ইত্যাদি গর্ভাধান হইতে নিৰ্ব্বাণ পৰ্য্যন্ত ৪৩ প্রকায় গর্ভাস্বল্প-ক্রিয়াবর্ণন, ৫ [ س%ه:ول ]

  • “গর্ভস্বয়ক্রিয়াশ্চৈব তখ। দীক্ষপঞ্জয়ক্রিয়াঃ ।

কত্র স্বরক্রিয়াচ্চেতি তান্ত্ৰিধৈৰং ধুধৈর্মতাঃ ॥ पञा४ानानांशि***ख्छब्र गर्छदग्नद्भिन्नाः । চত্বায়িংশদথাষ্টে চ স্থত। দীক্ষাস্বরক্রিয়াঃ ॥ কত্র স্বয়ক্রিয়াশ্চৈব সপ্ত যজ্ঞৈঃ সমুচ্চিতাঃ। তাসাং যথাক্ৰমং নামনির্দেশোয়মনু্যতে । অঙ্গনাং সপ্তমাঙ্গা স্তরাদর্শবাদপি । শ্লোকৈয়?াভিয়স্থিধ্য প্রাপ্তং জ্ঞানবলং ময়া । আধানং প্রতিস্বপ্রীতিবৃতিৰ্ম্মোদঃ প্রিয়োস্তুবঃ। নামকৰ্ম্মবহির্যাননিষদ্য প্রাশনং তথা ॥ কুষ্টিশ্চ কেশবপশ্চ লিপিসংখ্যানসংগ্ৰহঃ । উপনীতিব্ৰতচৰ্য্য। ব্রত বতরণং তথ। । বিবাহে। বর্ণলাভশ্চ কুলচয্য গৃহশিত। প্রশাস্তিক গৃহত্যাগে দীক্ষ্যাদাং জিনরাপত।। মোনাধ্যয়নবৃত্তত্বং তীৰ্থকৃত্বস্ত ভাবন । গুরুস্থান স্যপগমে{গণপগ্রহণং তথা ॥ স্বগুরুস্থানরুৎক্রাস্কিনিঃসঙ্গত্বাক্ষ্মভাবন । যোগনিৰ্ব্বাণ সংগ্রাপ্তিযোগনিৰ্ব্বাণসাধনম্। ইত্রে (পপাদ্যক্তিযেকেী বিধিদানগুখোদয়ঃ । ইক্রত্যাগাবতারেী চ হিরণ্যোৎকৃষ্টজন্মত ॥ মপয়েন্ত্র। ভষেক-চ গুর পুজ্যোপলন্তণম্ । খবরাজ্যং সুরাজ্যং চ চফ্রলাভে দিশ৷ংজয়: | शूद्रां* (tजन चांनेि ) ৩৯ জিাতিগণের দীক্ষাপ্রসঙ্গে বৃত্তলাভ, পূজারাধা, পূণ্যযজ্ঞ, দৃঢ়চৰ্য্য, উপযোগিত, উপনীতি, শ্ৰহ্মচৰ্বী, ব্ৰতাবস্তার, बिबाह्रो কুলচর্ষা, গৃহীশিত, প্রশান্তত, গৃহত্যাগ, দীক্ষাদ্য, জিমরূপত, দীক্ষাৰয়, পারিব্রাজ্য, জুরেজত, সাম্রাজ্য, আর্বত্য ও পরিনির্বাণनरीड अडेछषाब्रि११७थकांब्र मैौचांदइदमि, s• फेखबहूणिक-क्लिद्रবর্ণনপ্রসঙ্গে আধানাদিসপ্তক্রিয় ও মন্ত্রসমূহৰণম, ৪১ ভরতরাজের স্বপ্নদর্শন ও তৎফলোপবর্ণন, ৪২ ভরত রাজর্ধির প্রজাপলিমস্থিতিপ্রতিপাদন, ৪৩ হস্তিনাপুরপতি জয়য়াজ-পুত্ৰাখ্যান প্রসঙ্গে श्रणt5नांब्र ऋब्रचग्न, भांणांtब्रां** & कलाॉ१पर्णम, 88 छप्रदिसয়ের প্রভাববর্ণম, ৪e স্থলোচনার इथागोछांशावर्मन, 8७ छग्न ও স্বলোচনার জন্মীভরবর্ণন, ৪৭ ঐপালচরিত, যশপাল বম্বপালাদির প্রসঙ্গ, জাদিনাথের গণধর, পূৰ্ব্বধর, কেবলtগমী, বিক্রিয়র্কি, ব্রাহ্মী, আর্থ্যিক, শ্রাবক ও শ্রীবিকাদির সংখ্যানির্ণয়, আদিনাথ ও ভরতাদির বিভিন্নজন্ম কখন, ভরতের স্বৰ্গগমন, উপসংহার । অাদিপুরাণরচয়িতা জিনসেন তাহার গ্রন্থ-প্রারম্ভে নয়কেশরী সিদ্ধসেন, বাণিচূড়ামণি সমস্তুভদ্র, প্রদত্ত, যশোভদ্র, চশ্রোদয়কার প্রভাচন্দ্র, মুনীশ্বর শিবকোটি, জটাচাৰ্য্য ( সিংহনী), কথালঙ্কারকার কাশভিক্ষু ( দেবমুনি ), কবিতীর্থকৃৎ অকলঙ্ক, জিনসেনের গুরু ভট্টারক বীরসেন, ও বাগৰ্থসংগ্রহকার জয়সেন-গুরুর প্রশংসা করিয়াছেন । জৈনশন্ধে { ১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ] দিগম্বরদিগের পটাবলী হইতে যে গুরুপরম্পর উদ্ভূত হইয়াছে, এই আদিপুরাণে তাহার মতভেদ লক্ষিত হয়। ঐতিহাসিকগণের কাজে আসিতে পারে ভাবিয়া তাহ উদ্ধৃত করিলাম— “অহং হুধৰ্ম্ম জম্ব,"খ্যে নিখিলশ্রুতধারিণঃ। ক্ৰমাৎ কৈবল্যমুৎপাদ্য নিৰ্ব্বাস্তামস্ততে। বরং ॥ ত্রয়াণামন্ময়াদীমাং ক{লঃ কেবলিনমিহ । স্বাধষ্টিবৰ্ষপিওঃ স্তান্তগ্যল্পিবৃতেঃ পরম্ ॥ ততো যথাক্রমং বিষ্ণুনলিমিত্ৰেtহপয়াজিতঃ । গোবর্জনে স্তন্ত্র বাহুরিত্যাচার্ধ্য। মহাধিয়ঃ ॥ চতুর্দশমহাবিদ্যান্থানানাং পারগ ইমে । পুরাণং দ্যোতরিধ্যস্তি কাংশ্লেন শরদঃ শতম্ ॥ বিশাখ(প্রোম্ভিলাচার্য্যে ক্ষত্রিয়ে জয়সাহায়: । নাগসেমণ পিন্ধার্থে। ধৃতিষেণস্তথৈব চ | qi. চক্রাভিষেকসাম্রাজ্যে নিষ্কৃত্তিধোগসমূহঃ । অর্থ ত্যং তদ্বিহায়ৈশ্চ যোগত্যাগোহগ্রনিবৃতিঃ ॥ স্লয়ঃ পঞ্চাশক্ষেত হি মত গর্ভাস্বরক্রিয়াঃ । BBDBBBSBBBB BBBBDD SDtBBB BAAASAASAAAS