পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/১৮০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মস্যার মন্ত্য (ত্রি) মন-যৎ । মমনীয় । এই শব্দ অপর শব্দের যোগে প্রযুক্ত হয়, যেমন পণ্ডিতমস্ত, ক্রমন্মন্ত ইত্যাদি । মন্যক (जैौ) मछl, dौबा । 競 भशृस्टौ (जैौ ) अभियक्त्व कछ । (भशलांब्रऊ वम) भग्ला (जैौ ) भछरङ छांबरठ छखझ:५ॉनिकथनब्र, भन्-कब्रट५ ক্যপ, স্ক্রিয়াং টাপ, গ্ৰীৰার পশ্চন্তাগের শিরা, ঘাড়ের শির।

  • মভ। পাশ্বশিরে। গলাং * ( চক্রদত্ত ) মস্যাচালী ( স্ত্রী ) অশ্বের বাতব্যাধিভেদ, ইছাতে স্তন্ধগ্রীবার

यूब्र१ श्ब । (छब्रनख ) মস্যার (মণিজার), মণিৰণিক, কংসকার জাতি হইতে উদ্ভূত। আঙ্গানগর, ধারবাড় এবং বেলগ প্রভৃতি স্থানে এই জাতির বান। ইহারা জরঙ্গজেবের সময় মুসলমান ধৰ্ম্মে भैौकिङ इङ्ग । अोक्रन्न नोरङ्गङ्ग अन्,ोरख्नग्न भएक्ष] करङक अश्श्रृं জায়জাবাদ হইতে জাগিয়াছিল, এবং অবশিষ্টাংশ কাসার জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা দক্ষিণী হিন্দুস্থানী এবং বিশুদ্ধ কানাড়ী অথবা মিশ্ৰিত-মরাঠা। हेशप्नब्र शठेन मथाभांकांद्र ७ष९ द4 झरु ७ भूनब्र । हेशं ब्र মাখ কামাইয়। ফেলে, কিন্তু দাড়ি রাখে। মস্তকে মহারাষ্ট্রীয় পাগড়ি এবং গায়ে জামা পরে। স্ত্রীলোকের হিন্দুদিগের ম্ভায় বেশভূষা করিয়া থাকে। তাছারা সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হয় না এবং পুরুষের कोरर्ष गएांब्रऊी कब्रेिब्र १ारक । ब्लौशूक्रय छेउरब्रहे फठि পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । ইহার কাচের চুড়ী, গালার চুড়ী এবং লৌহের বাসন ইত্যারি ব্যবসা করে। এতদ্ভিন্ন ইহার স্বচ, পিন, তাল, চাবি ও অষ্টান্ত জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে। কাহারও বা স্থায়ী দোকান আছে, কেহ বা ফেরী করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। ইছাদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহ জাতীয় সমিতি দ্বারা মীমাংসিত হয়। কোন ধনবান ব্যক্তি সমিতির কৰ্ত্ত হন। তাছার অর্থদও করিবার ক্ষমতা আছে । ইহার স্বন্ধিসম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও প্রধানতঃ ফুই শ্রেণীতে বিভক্ত : • । दशन्नशद्र अर्थी९ फूौ-वादनाङ्गैौ ७ २द्र मछांद्र অর্থাৎ চুড়ী ও বাসন-ব্যবসায়ী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সামাঞ্জিক পার্থক্য কিছুই নাই, ইহাদের পরম্পরের মধ্যে বিবাছাদি झ् ॰वश् मिशंशैङ्ग मूलणभोनत्रिंशद्र शिख७’ ऎश्ांब्रि बिंबांश् इहेष्ठ cरकॉज वांश्वt नारे l अमृ[र्छुख्छु (*६93वॉकवाiर्षिविप्लब । श्रीषवृकtब्रब्र निनांटन णिविज्र आँप्छ् [ موسالا ] श्रबूट्समौ "दिाषन्नाषमत्राम-विङ्गर छाड्नमित्रैौक्रटे५ः । মন্তান্তম্ভং প্রকুরুতে স এৰ শ্লেষ্মণ যুক্তঃ ।” নিৰানিদ্র, জাহার ও স্বানের বিকৃতি এবং উৰ্দ্ধবৃষ্টিপ্রযুক্ত মন্যাস্তম্ভ জন্মে, ইহা শ্লেষ্মা কর্তৃক উৎপন্ন হয়। দশমুলীক্ষার্থ, পঞ্চমুলী, কক্ষ স্বেদ, ও নন্ত মন্তাস্তম্ভে ७थएषांखा । २ अरश्वब्र वाङदाॉक्षिदिरश्वव । [ वांछदाॉषि cम९ । ] “নমত্যুম্নমতি গ্ৰীবা স্তন্ধ চ যন্ত বাঞ্জিন । मछरिडख५ दिखानैौब्रांप्जांश९ ऊश शूनांक्र*म् ॥” ( जब्रमद्ध ) মনু (পুংস্ত্রী), মন্যুচ, । (যজিমনিগুদ্ধিদলিজনিভে যুচ, উণ, ৩২• ) ১ স্তোত্র। ২ কৰ্ম্ম। ৩ শোক । “অভি যে বিশ্ব ভুবনানি চংে স ম্যুং মর্ত্যেম্বাচিকেত।” ( ঋৰু ৭৬১৷১) "মস্থ্যং স্তোত্ৰং কৰ্ম্ম বা’ ( সাক্ষ্মণ ) ৪,যাগ । “अब्र१ दशखि भश्चएव” (१कू ७l>७५8७) ‘मष्ट्राईभिः’ (गांमृ१) ৫ কোপ, ক্রোধ। ( অমর ) “নাততান্ত্রিবধে দোষে হস্তুর্ভবতি কশ্চন। প্রকাশং বাপ্রকাশং ৰ মন্ত্র্যস্তং মন্থামৃচ্ছতি ॥”(মস্থ ৮৩৫১) ৬ শোক। ৭ দৈন্ত । ৮ অহঙ্কার । ৯ শিৰ । ১• অগ্নি । “যং প্রশাস্তেষু ভুতেষু মন্ত্রার্ভবতি পাবকঃ ” (ভারত বন) ১১ বিতথের পুত্র রাজভেদ । ( ভাগবত ৯২১১) মনু্যদেব (পুং ) ১ ক্রোধাভিমানী দেবতা। (মছু ৮৩৪১ ) ২ ঋষিভেদ। মনু্যদেব (মন্ত্রদেব ওরফে গোপাল দেব )—একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। কৃষ্ণদেবের অম্বুজ ও শস্কুজেৰের পুত্র। ইনি পরিভাষেন্দুশেখরোদ্ধার নামে পরিভাবে দুশেখরের টকা, বৈরাকরণসিদ্ধান্তভূষণসারের টকা, শম্বেন্দুশেখর ও লঘু শৰোন্দুশেখরের টীকা প্রণয়ন করেন। মমু্যমণ (স্ত্রী) ভেকপণী, খুলকুড়ি। “त्रिणाङप्न मशमयैनणज ।” (देउबञ्जाब्रङ्गा०) মনুমৎ (ত্ৰি ) ময়মতুপ, ১ ক্ৰোধযুক্ত।

  • ङषामख नश्य्ग भशमछ्वः ” (शक् १००el७) ‘भशब९ ক্ৰোধযুক্তং ( সায়ণ ) ( পুং ) ২ অগ্নির নামান্তর। “বং প্রশাস্তেযু ভূতেষু মন্ত্র্যওঁৰতি দারুণঃ। অগ্নিমস্কামান্নাম দ্বিতীয়ে ভাস্থত: স্বতঃ ”(ভারত বনপ•) बळूग्लभम्न ( बि) > cष्कॉषबद्ध । १ अख्यिाङ्ग* । जिब्बाई टीन् ।

“५ष९मशबड़ी बूटिं★ झङाखनिवविबकम्”(छात्रवङ a०१२४) अशुभौ (जि) अश२ मिमांडजि, ‘श्री॰रिणादाः किम् । २ cकां★काबैौ। ९ अकिमशभांन *जब्र रिश्नाकाडी । . .. “ ग मशबौः नवदनज कर्क” (श्रद् st००००) “भष्ट्राबैौभtबाiः ६कांनश निर्ऋींफां’ (गांचव)