পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৩৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মদনমমহোৎসব , [ ७२ ] बघनाबांश्न मषtनारनव प्रथम विशाफ cशजोनरर्स कनाडब्रिड इश्धां८छ् । বৃক্ষাবনে গৰম্বারাণরূপে ইকক ও বলৱাৰেন্থ উদ্বেপে এই cशनी फे९नर श्रेद1xाटक । शूबैौषारबs बत्रबारपब नूबी $नण८भ a cरांगेंौइ. जां८ब्बाबम झछ । फेख छेकड cचटखहे छनका८मङ्ग फेरकान् कोख्न त्sक्रणाक अङि'ान् श्रेरक नृबिा • दाख ७क नक •ार्दाख रुख-के९नटबच्न चङ्कोान श्ब्र । मक्मव्रबद्ध थश्कबनिक जवनरप्नई श्डेक, चाद रिबानैौनिरिङ *देख्नबौञ्चनांडारब्बई इसेब, • फेरकूत्र बाबदजांकि ७क कारण मवज बत्र९ कूक्दिा ७३ डे९नप्र बढ श्रेदारुिण । बबदनप्ड ऋ छोबरचालनचर्चtब मानद योरन cद बबैौन क्विांन «थकल्लिङ डे९नाइ खाचाझेइ ८षह, छjशब्रहे थइकएछ s३ वनरडा९नरवब्र हहेब्राप्झ ! छावल्लोब्राइन नै छनरङव्र •ोजमकर्ड1, छैाहाब्रइँ BBB DD DBBBBB BBB BBD DDDDDD BBBBS उनप्दानै एक दनिबाहे बकानड़ दिकप्त्र माइकरनइ३ नूजा ! दिक्षीन थर्केोस्नि हरेडोप्टक्क । गउँोन्खि कर्याइ कणछाइ निबध झ्हे८ण ऋन्तिकारवाच्च वाचाश्च करके cवषिबा बकानि cवदनन ! করি। স্বই ৰক্ষা কৱিৰাছিলেন। শিবকোপে মন অস্বীকৃত | श् छ । वनख बबरमब्र नश्छज्ञ हिरजन वfशद्वी সৰকালে । মদনের পূজা ৰিৰিক্ত হয় । এক্ষণে তাছাই স্থাপকভাৰে . নারায়ণোদেশে অকুণ্ঠত ছোলিপঞ্চে পৰ্য্যৰসিক্ত হইয়াছে। শুধু ভাষামেৱ ৰাসভূমি ভারতবর্ষে নয়, স্বরে ইলেও ; প্রভূতি ইংরাজরাজ্যেও এই বসন্তপূজাৰ ৰিধান দেখা যায় । , Tosa totafoto co firca (Merry-makings on . May Day ) জানৰোৎসবের বিধান ছিল, এখনও অনেক । যুরোপীরের মধ্যে May Fool" বানাইৰ জাম্বোদ প্রমোদ ! করিবার রীতি আছে। মথুরায় ৰাখেন গ্রামে স্বেরূপ ৰাতোদ্যমের সহিত হোলি-উৎসৰ সমাহিত হয়, ঠিক তদনুরূপ zifratrs cara-arwwtists wtfort «ff (Phallic orgies) সম্পাদিত হইভ । ফুজিনেল (Juvenal ) ও ক্যাটালাস { Catultus ) ङ्गङ 4cइ छांहॉग्न दcथडे जांडांन *ाँ७ब्राँ बांइ । ভারতীয় ছোলিপর্কে গোসাইদেয় ক্রিয়াপরস্পয়া এৰং কৌতুককারদিগের খোল করতালাদি ৰাদ্যোমের সহিত लुग्राश मर्डनामेिं डैीवन कौफाeधमर्णनैौ cनचिरण चपs:हे निबिजिब्र ८कब्रिप्वझैिन्बा क्लिबिब्रान् ऋइोश्डि (Corybantea or Phrygian priests of Cybele) fross कथा भान नtफ । dौन्-ब्रारजीe छिडमिनिबाग्र छाब्रफँौइ হোলি-উৎসবের প্রতিরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। এখালেও পশু 蘭 ******ина BBDDD DL DD DD L DDDD DDDDD DDD DDD वर्डबाज खबर्षां★ौनिtभङ्ग छांच्च कांहीश्वl७ बवाणाम थिtछfब्र दहेद्य लेिखक्ट्रक डेनजकि कविड ॥ cकलांटनञ्च खे९नtव धवा*ftम ब१ श्व' ं,५णषुtoीव श्रेयः शुभीयः शिष्याः fेण॥ मजबभांलिनैौ { जैौ)'वानदक्खाइ पबिंड मांशिकीरङन । মদনমোদক (পূ) ৰাষ্ট্ৰীক্ষয়শাধিকারে মোক ঔষধৰিশেষ । ७३ cमाषक चत्र ७ वृए९ cछtण इऐ «शकाग्र । eवचच्छ4यनाजीजिकहे, जिकन, कूफ, नtी, cनकवणबन, षभिद्रा, कैककानूबैरी, फानीलश्रृज, कहेकण, बाप्त्रचइ, क्यामैो, क्लबबानैो, पत्रेमधू, cवचि, बौद्रा, झकबीडा थरडारू झर्न नबछात्र, बेषर छर्थिच् नशैव निष्क्लिर्ष, नबरबउ झ्रर्तब्र जवान, नसिनबन्ध नबाब ििने ७वः ५३ नfडबारक प्रल ७ वधू विद्या ८बाबक अडtङइ बिड़बाइमां८ङ्ग ७हे cबांधक «थञ्चपख कब्रिएव ! हे श1ॐ दम्र बवमtबाँबक । बशबक्नcबाबक-rाचखriनागैी-चङावबैोइन, कृबिकूबासচূর্ণ, ৰেস্কেলার মূলচুর্ণ, গোরক্ষচাকুলিয়ায় ছালচুর্ণ, গোকুৰपोथकून, कृष्णषाकाङ्ग बीबकूर्न, जानकूनैरीखहू4, अट्ठारक সম্বভাগ ৰিলিন্ত ২ পল ; স্বঙ্গভর্জিত মৰীজ সিদ্ধিভূর্ণ ৮ পল, শর্করা ৩২ পল, পাক্ষার্থ শতমুলিরল, ভূমিষ্ণুস্বাওয়ল এযझु६ ७यप्ठाएक ४ °ाग (गडाञ्चरद्र झु६ ४७ °ण), ७हे जकण DD BBB DDtS DDBBDDB BB BBBS BB BB निरु शश्रण नावाहेब ठाशरफ झकठिणहून २ नन, প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ম্বৰু, তেজপৰ, এলাইচ, সৈদ্ধৰ, थनिब्रl, छाङ्गकण, बद्विजैौ, बांणी, जैौब्रl, ङ्गकबीौब्रा, अप्ने, कूचक्रप्काप्ने, बूठा, भडेबी, बूद्रामारनौ, बाँध्नाबाजी, তাঙ্গীশপত্ৰ, তেজপত্ৰ, ৰায়েন্ত্র ( পচাপাক্ত ), গেটেল, ছীउको, तन्को, ठ३,८क्यबाङ्ग, यिब्रबू, जक्छ, जब्रणकाई ७ देित्रणङ ५हं नकल जरथाब्र ब८था cब नकल आबा छर्थमरवाजा, भरूइकिब्र अछ काश छाजिल्ला हूर्त करिब, ७३ जकन हुर्न जवा প্রভোকে সষভাগে মিলাই ২ পল, সৈদ্ধৰ ও ত্রিকটুচুর্ণ ৰে পৰিমাণে দিলে স্বান্ধ হয়, সেই পরিমাণ ৰিৰেচনা করি बिाफ इश्व । cबारक अखख इश्रण ५ऐ cवावरू बिहङ्गे ७ बिचाङकङ्घर्ष चाप्णाकिङ कब्रिज ऊा८७ তুলিতে হইৰে । *aहे cबांधक बाबौकब्रलांबिरूitब्र <यथांम cबांधक । हेही cनबन कब्रिटन चषिक ब्रयगैौनश्नरर्भ चबछा ब्रट्टका । ( ब्रनद्रङ्गा० ) अजना बाजनैौ (ौ) भनिकाब्रिको । (४वश्कबि०) अन्ननाभाझ्न (९) अमम ठेचाणकच्छाप्नो cबाइनरकड़ि কর্ণধা-, যুদ্ধ-শিচ-গু। কক । “বঙ্গে মৰমগোপাল কৈশোৱাকায়মদদ্ভুতম্। ভামলাপ্রকৃতির প্রতিমূৰ্ত্তি লোসের ( Phallus ) উৎসৰে बभछिट्टर'ौवटबॉडौrब्र वैबचबलध्वांश्मन् "(ब्रभू नॉफांनष•)