পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৩৯৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মহাম _ை [ రిపాt ] अश्यांझां ७ चश्रव्र।। १ङ्के रु५फ़ॉौ cषङ्गि dयशिश् िनiम । भशीःषणि।, ৰন্থচ্ছিঞ্জা, ত্ৰিদণ্ডী ও দেবতামণি এই *কএকটী মহামেদ । cभत्र ७ भशप्मन यहे खेङब्रहे सङ्ग, मधूब ब्रन, ७फ़्जनक, उनদুগ্ধবৰ্দ্ধক, কফকারক, শরীরের উপচয়কর, শীতল এবং রক্তপিত্ত, ৰায়ু ও জল্পনাশক। ( ভাৰপ্রকাশ ) মহামেধা, সহাজিৰণিত জনৈক রাজা। (সন্থা- ৩৩,১২৬) মহামেরু (পুং) শ্রেষ্ঠ মেরু । মহামৈত্র (পুং ) মিত্রস্ত ভাৰঃ মিত্র-অণ-মৈত্রং, মহাভিঃ সহ मश्न् द क्षति प्टेभल्लमप्शछि । बूकप्डन । (cश्भ) মহামৈত্রী (স্ত্রী) গ্রগাঢ় বন্ধত। সাতিশয় অমুরক্তি । মহামৈত্রীসমাধি (পুং ) ৰৌদ্ধমতে সমাধি অবলম্বনের জন্য যোগ প্রকল্পণবিশেষ । মহামোহ (পুং মোহ ভ্ৰাপ্তিজ্ঞানং অতথ্যভূতে বগুনি তথাক্ষ জ্ঞানমিত্যর্থ মহান মোহঃ । ১ ভোগেচ্ছাক্কপ জ্ঞান। ২ সংসারমুলকারণ রাগরূপ মোহ। মহান মোহে ষন্মাদিতি। ৩ মহামোহজনক কামরাজৰীজ । “সসঞ্জাগ্রে ইন্ধতামিশ্রমথ তামিশ্রমাদিকৃৎ । মছামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়: ॥” ( ভাগবত ৩১২২ ) ভোগাভিলাষের নাম মহামোহ, ইহ জগতে নিরস্তর পার্থিব সুখভোগের অভিলাষকেই মহামোহ কহে, ইহা অৰিষ্কার রূপাত্তর । পঞ্চপৰ্ব্ব অবিস্তার মধ্যে ইহা এক প্রকার । প্রথমে ব্ৰহ্ম স্ব স্বষ্টিতে অবিদ্যার স্বষ্টি করেন, পরে এই অবিস্তা হইতে তমঃ, মোছ, মহামোহ প্রভৃতির উৎপত্তি হয় । পূৰ্ব্বোক্ত শ্লোকের টাকায় প্রধরস্বামী—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “ব্ৰহ্ম স্বস্বষ্ট্রে আবদ্যাস্থষ্টীঃ সসঙ্গ, তত্র তমোনাম স্বরূপ প্রকাশঃ, মোহো দেহাদ্যহং-বুদ্ধিঃ, মহামোহ: ভোগেচ্ছ ।

    • তমোহুবিবেকে। মোহঃ স্তাদস্তঃকরণবিভ্রমঃ । মৃস্থামোহশ্চ বিজ্ঞেয়ে গ্রাম্যভোগস্থথৈষণ ॥”

( ভাগবতটীকা স্বামী ৩১২৷২ ) মহামোহ (স্ত্রী ) ছৰ্গ । মহামে হন । ত্রি ) অতিশয় মহামোহৰিশিষ্ট। মহামেীণগল্যায়ন (পুং ) বুদ্ধ-শিষ্যভেদ। বহাল্লুক ( পুং ) শিৰ । মহাসুজ (পুং) অত্যুৰ্দ্ধ সংখ্যাভেদ । মহামুদ (পুং ) শিৰ । शङ्गि ( ङ्गi ) बश् चङ्गः बङ्गङ्गगयूखां, श्ष क्षशान् चङ्गः चङ्गগুলো বক্ষিণ। ১ চিণ্ডিত্নীক। (ত্রি) ২ অভিশর অমরলবিশিষ্ট । 釁 মহাযক্ষ (পুং ) বক্ষয়তে পূজয়তি ইক্তি ৰক্ষ-আচ, মৰা क्क: । ७ अर्दछ्न्।ोगकविप्लव । (cश्म) २ श्भ-डि । ७ cबोकcगद%गर्छन । जिब्रो९ फैो• । अझावी-वभङ्गागै । মহাযক্ষ-সেনাপতি (পুং) তন্ত্রোক্ত দেবমূৰ্ত্তিবিশেষ । মহাযজ্ঞ (পুং ) মহান যজ্ঞঃ । ১ বিষ্ণু। ২ ৰেদপাঠাদিরূপ পঞ্চ প্রকায় যজ্ঞ, বেদপাঠ, ছোম, অতিথিপূজ, তৰ্পণ ও বলি এই পাচটী মহাযজ্ঞ । ‘পাঠো হোমশ্চাতিীনাং সপৰ্য্যাতপণং ৰলিঃ। क्षेखः *(ं क्षश्tखि1 अच्छृषखनिषिदॆक्षः ॥“ ( चक्षब्र २।१॥•8 )

  • qहे °थ वशंवख्छ eथठिजिन श्रज्वरं★ान कब्रl. कर्डबा । বরাহপুরাণে লিখিত আছে—দিব্য, ভৌম্য, পৈত্র, মায়ুৰ ও ব্রাহ্ম এই পাচপ্রকার যজ্ঞেয় নাম মহাযজ্ঞ । এই পঞ্চ ধজ্ঞের অনুষ্ঠানে মানৰ বিশুদ্ধিতা লাভ করে।

“দিৰো ভেীমশুখা পৈত্রে। মাছৰে ব্ৰাহ্ম এব চ। এতৈঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞ ৰক্ষণ নিৰ্ম্মিতাঃ পুন্ন । ইতস্লেষাত্ত ৰপানাং ত্রাঙ্গণৈঃ কারিতা গুস্তাঃ । এবং কৃত্বা নরে ভুজ স্তান্ধরিত্রী বিগুধ্যতে ॥” (বরাহপুং) প্রতিদিন যে সকল পাপ অনুষ্টিত হয়, তাছা এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অসুষ্ঠানে নিরাকৃত হয়। এইজন্ত সকলেরই প্রতিদিন এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। [ বিশেষ বিবরণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ শৰে দেখ ] মহাযজ্ঞভাগহর (পুং) বিষ্ণু। মহাযন্ত্র ( ক্লা) বস্ত্রবিশেষ। মহাযম (পুং ) यमब्रfज । মহাযমক (ক্লা) শ্লোকভেদ। ইহার প্রত্যেক চারি পাঙ্গেই একরূপ শব্দাত্মক বর্ণমালা প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু উছাদের অর্থাস্তরও উপলব্ধি হয় । e মহাযশস (পুং ) মহৎ বশে বস্ত, ৰিভাষাগ্ৰহণাং ন ৰূপ । ১ ভূতাহৎ বিশেষ । ( হেম ) ২ শিৰ । ( ভারত ১৩৯৭৩s ) (ত্ৰি ) ৩ অতিশয় ধশোযুক্ত । “এৰং স সংক্রমস্তন্ত্র স্বৰ্গলোকে মহাবশাঃ । ठरडी नम* * बछ गूब्राखाममब्रांबडीम् ॥"(छांबठ °१०९is* ) (डी) 8 फ़्नामाछू*णदिtश्वव । ( छाब्रष्ठ >ls७२v ) মহাযশস্, গোভিলায়লুদ্ধিকরভাষ্যপ্রণেতা। রঘুনন্তন ইহার बउ ऊंच्नु उ कब्रिब्राप्झ्न . মহাযশস্ক (ত্রি) মহৎ বশে বস্ত, (শেষাৰিভাষা । প elsi১es) ইক্তি সমাসাৰ কপ, প্রত্যন্ধঃ । অতিশয় যশোৰিশিষ্ট। মহায়স (ত্রি ) ১ মহাফলক। ২ মহালোঁহযুক্ত। মহাযান্ত্রাজি) ১ মহাতীর্থে ধাত্র, কাশীরাজ। ংগ্ৰহণস্থান |