পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৪১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মদারপুর, প্ৰবােৰrপ্রদেশের *श्ंषि cषणिन्ाि धृेal खश्नैtणइ अकर्मठ थकाँी •भ**ाब 1.४.५थोप्न तश्नांबनिडे অনেকগুলি গুৰুত্বপ পৰি আছে। স্থানীৰ লোৰে ই SDDD DDDDBBB BB BBB BBBD DDDS अबाद्रि (बनाब्रिब्रा) डडङ्ग-पश्वि-मध्बनवाबो मूनगवान कब्रि नरथनीश्वविद्वतव । जियनाद *जवाब्र' ७३ मछ aववर्डन क८ब्रम। रूावभूज cबर्थाह बाषन%रक छैशङ जाणाबा हिल। बाषन'श्रृंख्द्र भाइ बक्राङ्ग-बन्थिएन। ब्रकिङ दिवङ्गोरङ थकान्त :SHBDD DDDD DD C BDD DDS DDD DDDSDDDD मशन मणप्व पाकिवा आशब बल सिंजाबू करन। ४०४ शिजबाब ०१ अयाविडेल अteवtण ॐाशब वृङ्का रुद्र । माषबशूरश्न ठादाब्र नवाषिcथब बिनायान जाcश् । प्रकाग्निन१ दिचूरवाने द नशांनिभcनछ चइकब्रt१ नाम्ब दिङ्कछि बाषिद्रा षाप्क । भगप्वप्न ७ मण्एक छांशद्रा cणोश्नृथग वैitष sपर बाषाझ हेो छ कोण नितान षाब्र१ कब्रिज्ञा ८वकीब्र । काशॉब्री कथमe खछनी कम्ब मी वा ८कांब *ारकीर्द छे*rबाणैौ९ थारक मा, त्याब्र नर्कदाहे छjच ( छां९ ) नाप्न विष्ठाब्र ह्हेंब्रीं पाएक ? মুহাসিক আলোচনা আন না নেশাহ মাৱ ৰেীনস্থ ...हेवारिय भाह गकित्र ब्राबज्रकारण याषमभूरङ्ग जानिब! बाण करव्रम । शानौङ्ग यदाक् बरफ, हेनि cध्ोशबङ्गाल श्रृंोब्रारबब नयनायबिक । रेशब अवनिंड थप्नक बूजबकिब्र कथा ज्मा बाब। यबाब, डिनि या ७०० क्९णब बीबिउ | ছিলেন। স্বত্যুকালে শ্বাসরোধপূর্বক ৰোগাৰলম্বন কৰাৰ তাহার ; স্বয় ঘটে নাই। তিনি দম্ব মোৰ কৱিা প্রাণ রক্ষা করিাहिरनन पणिष्ठा ठाशबरे वृङ्काब्र शब, ‘धम्मकांड' मोदम उश्रकts একটা উৎসৰ জন্থটিত হৰ। ७षन७ याब नकण भूनणबान अथान शरमरे ‘दन्वदाबनब्रव' cषषा पाइ। बहे गाच्यवाजिकभtभब्र काशव्र० काशद्र७ बिचान cरु, ङिमि अशानि७ जौदिङ थांकिग्रा, हामविरनरब ८कान cकान छडएक cश्षा शिब॥ श्रारकम । किमि ब्रअनेबांखिब्र प्लेन्द्र दिएषष विघ्नख झिएणन । अवाक्, ब्रबगैभ१° छैशन्न ममाथि८क्ररज केwश्७ि क्रेरणहे झनग्न अरषा नाश् ७ cषदमा मुछष कgच्च ! काइन्ह-इनणान्नाथक अप्र'दबान इनबा' नाप्न रेरा }

        • ४कईो डश्नब tभषायाद्री अश्मि ३शब्र ५कभै. अधि- |

ও ধৰি শাৰ মাৰি দিকে ক্ষতে করে। কিন্ম SHH BBBS BBBB BBBB BB BDDD BBBB

  • এবংগৰ্ব্বপ্রথমে এখানক ब्रि भच ७छाब्र१ :

[ లిi ] अक्रिक :क्लिड कशिबा cरक्लाइ । कहिचानाद्रः अप्रिंबिछब्रन শেষ হইলে কৰে আলিৱা ছদ্ধ ও চাৰুৰঞ্জ জাহাজের পী धूबाहेब cक्छ। . उ९नrद्र काशरबन्न भणाङ्ग यात्रौंस्थान, रूब्रिङ्ग भङ्गक्छ गांन७ cछांजबॉनि कब्रान इछ। 3. मबॉहिब्रिटनम्न बाषा इहेछैौ cत्रनै थांप्इ । ठग्रtदा उकांबाब्र ब धृशै वबॉबिन१ विकादक् िकब्रिडा नर्सरडाखाएर भाईश्वन्द्र चदणइन कब्लिङ्गां *ांरक ♚द१ बरक्ष** नग्नTॉर्नेौद्र बङ ठेठउड: रिकह१ कबिशा बिनु दानन कछ। बशद्र नारश्द्र DDDBBD DDD DBD DD BBBBB BBB S *कि ब्रक्लब कब्रिज्ञांग्रह्म ! লক্ট সলোন, কাড়ে, ছিলগে, नाशे दारु बिशब्र, नारी वाङ बूषाहब জাজনীড়ে, স্থনেস্থ কে কোন গণে ? चानि सेब्र.cई झैद्र मानक बक्काद्ध । cजांछ चषसिफ, मणजबsिछ, শিউ পণ্ডিত কৰিয়াজ কুকাৱে । बान्क्ल झैकद्ध cईं कर्रोङ्ग. .cना चानच् इदाब बशश, छिशप्द्र । भनीन्द्रैष (तू१) मबां★६ ऋक्जङ१ अवt cबखरद्वांत्रदिएतद६ স্বাভাক্তি দা-কf कनकम६मृ1 ( छिको• ) মদালস (ৰি) মনে অলপ মত্ততা ধাঁৱা অলস। बन्नालमा ( द्वी )भकर्तब्राण विक्रिकङ्गङ्ग क्छ । देशद्र क्विग्न भार्कर७ब्रशूद्वार१ ५:इंकन शिचिच जांtश् ?-- শত্রুজিং স্বাক্ষায় পুত্ৰ শুভঙ্কজ গালৰেৰ তপোৱক্ষার अञ्च फणैौद्ध चाव८म नबन कद्रञ्चन ॥ ७कfधन नाणक् गकjादननात्र निबिडे चाप्श्म, “हे गयब ५क वानर, नूकद्रव्रण,पाबन कब्रिद्द उषाब केनश्रूि रहेण, हेश cषषिबा छैशब. निकुञ१ छेtझ:चाब्रऽि९काव्र कब्रिइ फे#िtग, ब्रांजकूबाब आठक्वब ठ२श्र.१ा९ *वांश्म &१ि अत्रिश्च चूहेन् षङ्गशङ्करः१ अङ्ख इङेंजन, नरह डाशप्क मृहाग्छ विरु कझिन, जे नूकब बशप्रश्न প্রস্থান কৰিত্তে লাগিল। ৰজাৰ গালৰ-প্রদত্ত কুৰলয়নামক ऋइ आएकाश्म कक्लिङ्ग कोक्लुक्ल अङ्कुलमन कब्रिएख जोधिंध्डान । সেই শূকক্ষগৰেগে গছৰ যোজন অতিক্রম করিয়৷ অবশেষে ভূপৃ৯ে এক গর্ভ মধ্যে ফ্লভপছে প্রবেশ করিল। রাজকুমারও चचाइब्रारर१ प्रकाशव्र.शtष गएइ अझकांब्राफ्रज्ञ cनई भङ्गोत्रद्रु . निगडिफ हऐरणन ; किरू उधशंरक झांड cबषिप्ङ० श्लोहेलम ন। প্ৰৱন্ধৰ তিনি আলোক ও পাতাল ৰেজিন পাইলেন, ६५ ई; * कनखब्र डिबिनाकरन केव**ौत्र,Jaहै******ीनांक्