পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৪১২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


यहांब्रांश्ले -o-T جاییییییییییییییییییییییییییییییابع কুচৰণে । 够 চালুক্যরংশের অধঃপতনের পর রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতি विtiब यांश्éीक् इव ।। ७हे ब्राहेङ्केबाहे मशब्राप्लेग:नद्र . याकौन शृशब्राझेब क्रजिदविtश्रब्र वtनषब्र। भएषाश-arननांश्रल झानूकाभ१ हेशविशःक पर्स कब्रिट्न बराब्राडेप्नप्लग्न चारैौनङ श्ब्र५ कब्रिग्नाटिगन । श्रृङ्घीब्र अष्टम नंडीब्र প্রারম্ভে ইহার স্বদেশের স্বাক্য অক্ষুণ্ণ রাধিতে সমর্থ হন। রাষ্ট্রকুটেরা চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় কীৰ্ত্তিৰৰ্থকে পরাভূত করিয়া चाशैनड cषादश रुtब्रन । प्रडिश्र्श ७ झरू नामक ब्राहेकूफ़ै. ৰংশীয় ছুইজন বীর পুরুষের স্বন্ধে চালুক্যদিগের সম্পূর্ণ বিনাশ नांषिऊ श्ब्र। ब्रांड्रेकुनिtभंब दश्वज्राणिक ५हे,

  • नद्धिदर्भ, २ हेअब्राथ, ७ cणtविन्च (Gयथम), s कर्क (ॐषध), * देवब्रांछ (षिडोब्र), ७ चखिझर्भ, (१४०-११९ १ः), १ क्लक (मश्वम) ,जगद्र नाम चकाणवर्ष ७ ७डडून w cत्राबिक -(शिडौइ, दन्नड) > कद (निव्रणम, षांद्रावर्ष, कनिवब्रउ ), •• cभरिच (हडीब, जभड़,च, यङ्गङदर्ष,) ५१ अtवाच वर्ष, ५२ क्लफ ( चिठीब्र अकाणदय, ) ०७ हेअब्रांछ (তৃতীয় ), ১৪ অমোৰধৰ্ম (দ্বিতীয় ), ১৫ গোবিন্দ (চতুর্থ), २७ दकिंग द चcबाघदद (फू ठोब ), २१ झरु (छ्डौब्र),

১৮ খোটিক, ১৯ কঙ্কল বা কর্ক দ্বিতীয়। r ইহাদিগের মধ্যে প্রথম কর্ক বৈদিক ধর্মের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি অনেক বাগধজ্ঞের অনুষ্ঠানঃ কল্পিখাছিলেন। দস্তিম্বৰ্গ বিশেষ পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। বে কর্ণাটকস্বাজেয় সৈগুদল এতদিন কাঞ্চী, কেরল, চোল, পাও্য প্রভৃতি দক্ষিণাপথের ও উত্তরভারতের সাৰ্ব্বভৌম নরপতি ঐছৰ্ঘকে ब्रभrब "ब्राविड कब्रिव्रा अकब-कfé नक्द्र कब्रिब्राहिण, ভাছদিগকে এই গতুির্গ স্বল্পসংখ্যক সৈন্তসহ সন্ধুৰসংগ্রামে ५झखि हनिष्ठु। चन्द्रं गणि१ftष्ठानि श्ांशोश् चक्षणाश्छ क८ब्रम । অবশেষে তিনি কাঞ্চী, কলিঙ্গ, কোশল, শ্রীশৈল, মালব, लाभ्रे, छैष धडूछि य:भc*छ ब्राजाबिcश्न द्र नब्राङद गाषम ७ চালুক্যদিগের শক্তিস্থায়ণ করেন। ইহার ভার ইহার পুত্র कुकब्राबs झोनूकादिप्लद्र विनालकाया श्झाक्रक्रप्ण जन्णब्र , कब्रिदाहिरणम । हेरणाबाब eनिक खशममित्रनयूहब भ८षा ऐकणाय मैोषक cद शहs निरमचिब चारह, थर झकब्राण | $झ निद्रीन कब्राहेबाहिtणन । ब्रदय मब्रगङि कष बाझ्याण খাটী, চেয়, কৌশাম্বী, গৌড় ও কোশলাদিদেশের রাজা क्लिक गबाछ कद्विशहिष्णन पनिव अशद्र छाबनानप्न | . পিৰিক্ষ আছে।-গোৰিদ ( इडौब ) { www वृंडेtcच ) छेद्ध८ब्र মাশৰ ইত্তে দিল ক্ষাকাৰ পৰ্যন্ত এদেশের স্বাচক্ৰ I sss 1 - agistà ৰত্নী ছিলেন। “ মালিক জিলার অন্তর্গত দোরখও স্বাৰক গিরিষ্কর্গে তাছার রাজধানী fಳ್ಲ! कथिड थां८छ्, ईशबड़ें★स् कारण ब्राहेकूपोंबा श्रृब्राप्लाख् बश्यक्षत्रम्न छोइ छाप्णब्रह्हेब्रा ऍटैिब्राझियणन । ठिमि वांन" छन नब्रगठिन्न गणरवफ टेगइंक অসাধারণ শৌৰ্য্যবলে পরাস্ত করেন। তিনি স্বীয় ভ্ৰাঙাকৈ লাটদেশের (গুজরাতের ) রাজপদ প্রঞ্চন করিয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের সময়ে মান্তখেট (বর্তমান মালখেড়) নগরে রাষ্ট্রকুটদিগের রাজধানী স্থাপিত হয়। দিগম্বর মতাবলম্বী জৈনश्रृंव्र डिनि वि[श्वेष श्रृश्रणfउँो झ्प्णिन । छिनि दङ्ग९ देिखनধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র কৃষ্ণ অকালৰ চেম্বিদেশের হৈহয়ৰংশীয় রাজকঙ্কার পাণিপীড়ন করেন। তৎপুত্র জগজুদ স্বীয় মাতুলানীকার সহিত পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হন। हेनि कथनई नि६हामृध्न बांtद्रॉह१ कब्रिप्ड *[८ब्रन नांहे ? Grहाँग्न शूद्ध हेठंब्रांज >>8 थुः निश्शंगtन अधि८ब्राश्न कब्रिब्रl २० जक्र बूजा ५ईiर्ष मान कcब्रन । इंशद्र कनिई शूब cभादिव चैौब cजाई जाऊा च्षरभाथदर्वक •नहूठ कब्रिड्रा प्रब्रर् निश्शनtन অধিষ্ঠান ও “সাহসাঙ্ক” উপাধি লাভ করেন । ইহার প্রভূতবর্ষ ও স্নবর্ণবর্ষ উপাধিও ছিল । বদিগ অতীব সদাচারসম্পন্ন রাজা ছিলেন । তৃতীয় কৃষ্ণরাজ পাও, সিংহল, চোল, চেয় ও । অন্যান্ত দেশ জয়পূৰ্ব্বক সদৰ্পে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পুৰ্ব্ব হইতে চালুক্যদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছিল। রাষ্ট্রকুটের ইহাদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়া ,একদিন আপনাদিগের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। গরিশেষে কঙ্কল বা দ্বিতীয় ককের আমলে চালুক্যদিগের ক্ষমতা ७क्क” झुकि •ात्र cव, महाब्राड़े-ब्राखणचोप्क उँाशक्एिजब्रुइँ जरुभबिनंो श्श्रङ इद्र । छाशूकादनैंग्न उणण माबक ७क পন্থাক্রমশালী ৰাক্তি কঙ্কলকে সময়ে পরাস্ত করিয়া সহায়tगिरशमन अशिकाद्र क८ब्रन । (०१४ ९: ) রাষ্ট্রকূটবংশ ২২৫ বৎসর কাল দক্ষিণাপথে আপনাদিগের সাৰ্ব্বভৌম শাসন অসুখ রাখিয়াছিলেন। ইলোরার প্রসিদ্ধ ७हबसििद्र सन्sि sहे वुड्नेछ ब्रास्त्रानिएभङ्गहे क्षेश्वर्य, ७ छिcगोन्दर्यriछ्ब्रांरणब *ब्रिकब्र eबॉन ” कब्रिटङरह । ईशक्zित्रब्र জাম্বলে মহারাষ্ট্র ক্ষেণে পুরাণ প্ৰসিদ্ধ দেবদেবীর উপাসনার नवंब बरुण थक्लोब इब । cबोकवर्ष बॅशविरणब्र भागबकरण ४ाकबांtव्र हैौब&छ झहेब्रt *क्लिक्वक्षिण ॥ tछमथरकईब्र थङि- * •डि किङ्कबाण चूं रङ्ग माहे । यहे गमध्य cक्ष गत्कृछ दिशाब्रrिषष अनाब.श्रेञ्चाहिन। चुनक नरङ्गड छापारि कवि ७ नृ७िङ उँ िशक्:िभत्र नछ। चणकुछ कब्रिम्नझिाणम 'थरे वथ्वब कृरू बायक बटैमरू, नब्रगडि *छिछ अबंद्र दलाबूष ↔