পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৫৫৪

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


माइब्रिके भाछूमन्मिन् (*) बांझ्नकाम । মাতৃনামন (#) ১অথৰ্ব্ববেদোক্ত হুক্তভেদ। (পুং) ২ উক্ত স্থক্তের ঋষি ও দেৰভাতেন । गांडूनिन्लक (जि) नाङ्कनिंबकः । • जमगैच निशाकाशै। (१) २ यङ्गनबांडोब नक्रौ। (ऋथंड ऋजहां• a४ ज• ) भाळू°ालिङ (११) मानदण्डन । মাতৃপূজন (ল্পী) মাতৃ পূজন। মাতৃপূজা, মাতার পূজা। মাতৃবন্ধু (গ) भांडूद९ाः । बाङ्ग्यांश्तव। बभ्रु विषिष,-षांचि बच्नु, गिहरुङ्क ७ बाक्लदछ। “भाळू: निक्लषश्नूज भाङ्कमक्लिषप्रः प्रडाः । मांडूमडूिणगूबांक विप्लद्रा माझ्यांकदाः ॥“ (बिठांक्रब्र) মাতৃবান্ধব (পুং) মাতুৰান্ধৰ। মাছসম্পৰ্কীয় জাতীয়। आफूप्डलङञ्ज (गै) अज्ञप्च्न । মাতৃভোগীন (ৰি) মাছুর্ভোগঃ মাতৃভোগঃ তস্মৈ তিং ( भाग्नन् विश्वजनप्ङाप्नाडब्रगना० ५ । नl e>>) हेठि १ । भाफूtङांtश्रब्र मिबिड हिङकब्र । o মাতৃমণ্ডল (স্ত্রী) মাতৃণাং মওলা। নেত্রদের মধ্য, আসন্নমুতু্য ব্যক্তি মাতৃমণ্ডল দেখিতে পায় না। “अक्रझर्फौ१ अददेकद बिरकांईौलि *नानि छ । भागब्रवृङ्कारमीणप्छक्रङ्घर्ष माझ्ब७णम् । अङ्गको उरषबिश्ता अरब मात्राअबूझाएरू। ধিকোঃ পদানি ক্রমধ্যে নেত্রয়োমাতৃমণ্ডলম্।।” (কাশীখ-৪২অ') মাতৃমৎ (ত্রি) মাতা বিভত্তেহস্ত-মভূপ। মাতৃভূক্ত। মাতৃমাতৃ (স্ত্রী) मा झुम1छ । भाङाग्न मोड, फ्रेजिङ ििनभा । भाङ्गभूरश्ब्र भाङ, श्र्भ। माङ्मूं (*: ) यस् । (cश्म ) মাতৃমৃষ্ট (ग्नि) खननॅी कईक दिउदौझड । "श्नकाला भाङ्गমৃষ্ঠেব ঘোষা” ( গুৰু ১১২৩১১ ) ‘মাতৃম্বষ্ট মাতৃভিঃ জননীভিঃ শুীকৃত যোৰেব’ ( সারণ ) भाङ्गध्ळ (भू९) भाफूभ८भद्र जैरकप्त्र अष्ट्रप्8ग्न शाभप्डन । মাতৃরিষ্ট, জ্যোক্তিষোক্ত দোষবিশেষ। কুলৰে পুত্র বা কন্স সন্তান জন্মিলে মাতৃশ্লিষ্ট হয়। ইছাতে মাতার রোগ বা প্রাণ"হানির সম্ভাবনা থাকে। দি বলে এসব হইলে. গুঞ্জ গ্রহ বালকের মাতা আর রাত্রিডে প্ৰসৰ হইলে চজম মাস্ত হইয়া থাকেন। নি দিবাভাগে বালকের জন্ম হয়, আর শুক্রগ্রহ পাপগ্রন্থের সহিত মিলিত থাকে জখব পাপগ্রন্থ কর্তৃক সৃষ্ট হয়, তাছা হইলে নিশ্চয়ই বালকের মাতার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ৰদি গুক পাপelश्द्र म९िङ शिडि क्रब्र बद९ cनई गा"अश् चैौद्र भूटश् थाएक, [ ¢& 8 ] মাতৃশাসিত चथछ् डा।शरख ८कान सफअरश्ब्र भूडि मा थाप्क, फाश श्रेण घांख्षांग:कब्र भाडांद्र वृङ्गा अवषांब्रिङ जानिष्ठ, श्रव। ब्रांख्रिकां८ण यांगएकब्र बन्ना गभtग्र बनि ध्वा *ां*ठरश्द्र श्रृं८ह शीहरू এবং অন্যান্স পাপগ্রন্থ কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হয়, তাহ হইলে নিশ্চয় মাতার মৃত্যু ঘটিৰে । যদি পাপগ্ৰহগণ সৰ্ব্বদা ক্ষাণচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করে ও তাহাভে শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে বালকের মাতার মৃত্যু হয়। জ্ঞাতবালকের জন্মলগ্নের अप्टेम किश्वा पश्लेश्ाप्न 5ठ, आोब्र जथुम झोप्न अज्ञण पनि অক্সান্ত পাপগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, তবে মাতার জীৰনनां★ अयशखांबैौ । छएक ब्र श्रहेमशांप्न पनि भक्रण थां८क, আর মঙ্গলের শক যদি মঙ্গলকে দৃষ্টি করে এবং ঐ স্থান যদি জাতৰালকের জন্মলগ্নের ষষ্ঠস্থান হয়, তাহ হইলে তাছার बाङ्शनि ७ गिडा विरमणशऊ हिण जांनिष्ऊ छ्हेप्व। छत्रः লঙ্গের চতুর্থস্থানে যদি বলবান পাপগ্রহ থাকে, তৰে ঐ পাপগ্রছ নিশ্চয়ই ৰালকের মাতার প্রাণবিনাশ করে। ইহাতে বিশেষ এই যে, চন্দ্ররাশি হইতে চতুর্থস্থানে বলৰান্‌ পাপগ্রহ থাকিলেও মাতার মৃত্যু হইবে। বালকের জন্মকালে कथा शनि भनि ७ भत्रtणब्र मथाब बैंौं श्ब्र, श्रशंद बक्रण ७ হুর্য্যের সহিত মিলিত হয়, তাছা হইলেও বালকের মাতায় মৃত্যু ঘটে। জন্মলখে কিংবা তাহার চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, नबभ, अश्वभ ७ वांग’ श्रन थाप्नअिश् थाकिप्ण माउाद्र श्रृङ्का নিশ্চয়। ঐ পাপগ্রহের সহিত চন্দ্র মিলিত হইয় অবস্থান করিলে সপ্তাহ মধ্যেই মাতার মৃত্যু হইবে। জাতৰালকের লগ্নের সপ্তমস্থানে যদি স্বৰ্য্য থাকে এবং ঐ স্থান স্বর্ঘ্যের উচ্চস্থান—মেঘরাশি হয় অথবা নীচস্থান তুলারাশির কোনও একস্থান হয়, তাছা হইলে জাতবালকের মাতার অতি শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। बाङ्ष९ (अश• ) भांडऔर इंदाप्थं बडि । भाडाब ड्रण, মাতৃসদৃশ, পরস্ত্রীর উপর মাতৃবং ব্যবহার করিতে হয়। “মাতৃবং পরদায়েযু পরদ্রব্যেযু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবং সৰ্ব্বভূতেষু য: পশুতি স পণ্ডিত ॥” (চাণক্য } মাতৃবৎসল ( ত্ৰি ) মাতরি বৎসল । ১ মাতার প্রতি ভক্তি যুক্ত। ২ কাৰ্ত্তিকেয় । মাতৃবধ (পুং ) মাতুব্ধ । মাতার হনন। মাতৃবত্তিম্ (ভ্রি) মাতার আঙ্গাকারী। মাতৃবহিণী (স্ত্ৰ ) মাতরং বহুভাতি বহু-ণিনি। বলগুল পক্ষী। মাতৃশৰ্ম্মন, জনৈক প্রাচীন কৰি। মাতৃশাসিত (পুং) মাত্রা শাসিত, মেহাধিক্যাৎ কেৰল মাঞ্জৈব শালিত:, নতু,পিত্ৰাচাৰ্য্যাদিভিস্থিতি। মুর্থ। ছেক্স)