পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৬২১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


भाइभाइ [ ७२> ] মায়াবাদ भाग्नां९ङ्ग (जेि ) ५ब्रडैौखि ई-चक्र, याबांद्राः शब्रः ।। ५ बाबारी, मांब्रान्ड्रे ॥ २ अरब, ऐङांब्र अफिलंद्र थांब्रॉबैौ बणिब्रा हेशनिजएक मात्राषब्र कार। ० बैजजनिक, बाजौकब्र, कूश्कौ । a झांड़िक ब्र, खोंखिजनक । মায়াপটু ( नू१) बाब्रद्रा नक्लेः कूलगई । बांद्रांकूनण, मांब्रांबैौ। षङ्गिांiङि ( ११ ) भ् बब्रिचैिौ ॥ २ भङ्गिांङ्ग चांभैौ । মায়াপুর, বাঙ্গালায় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটা গওअॉम। हणणौ नौब्र उँौtब्र देशभूब्रब्र नभिर१ जबहिङ। अकां• ২৩° ২৬ ১৫ উঃ এৰং দ্রাবি• ৮৮১••• পূঃ। এখানে ইংরাজ-গৰৰ্ণমেণ্টের বারুদের কারখান আছে। २ इद्रिषां८ब्रब्र निकप्लेयरोंौं ५क शूशाशन । [ शब्रिघांझ cनथ। ] ৩ নবদ্বীপের অন্তর্গত একটা স্থান, জলঙ্গী ও তাগীরথীর সঙ্গমের নিকট অবস্থিত । মায়াপুরী ( স্ত্রী ) নগল্পভেদ। মায়াফল (ক্লী) ফলবিশেষ, চলিত মাইফল, পৰ্য্যায়—মারিফল, মান্ধিক, ছিদ্রাফল, মারি । ইহার গুণ-বাতহর, কটু, উষ্ণ, শৈথিল্য, সঙ্কোচক, কেশের কৃষ্ণত্ববৰ্দ্ধক । (রাজনি•) মায়াময় (ত্ৰি ) মারা-স্বরপার্থে ময়ট, । মায়াস্বরূপ, মায়। মায়ামোহ (পুং) মায়য়া মোছন্নতি সম্বরানিতি মুহ-শিচ, অচ, মায়া চ মোহশ্চ তে যন্তেক্তি বা । বিষ্ণুদেহনির্গত অম্বর মোহক-পুরুষবিশেষ । “ইত্যুক্তো ভগবাংকেত্যে মায়ামোছং শরীরতঃ । তমুৎপাদ্য দদৌ বিষ্ণু প্ৰাছ চেদং পুরোত্তমান ॥” (বিষ্ণুপু• ৩১৭ অ• ) বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—অক্ষর কর্তৃক নিপীড়িত দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়। তাছাকে বলেন, আপনি আমাদিগকে দৈত্যপীড়া হইতে রক্ষা করুন। ভগবান বিষ্ণু cनबशन कईक (qहेक८° सेउ श्हेब्रा चैौड़ नन्नैौब्र इहे८ङ माब्राমোহ উৎপাদন করিয়া দেৰগণকে প্রদান করিলেন, এবং তাহাদিগকে কছিলেন, তোমরা আর চিত্ত করিও না, মায়ামোহ, দৈত্যগণকে মোহিত করিবে, তখন তাহারা বেদমার্গबिशेन इझेब्रl *क्लिप्य, जाऊaव डाहाब्रा नहtछ हे cनबण८भद्र বধ্য হইবে । বিষ্ণু এই কথা বলিয়া তিৰোহিত হইলেন। ভখন মায়ামোহ দৈত্যগণের নিকটে ষাইয় তাহাদিগকে जामात्धकाव्र ऊर्क ७ बूखि दाब्रा कश्वमाप्र्मव्र निकृहेडा थछिপাদন করিতে লাগিল। দৈত্যগণ মায়ামোছ কর্তৃক বিমোহিত হইয়া তপোমার্গ পরিত্যাগ করিল । পুতরাং অচিরেই তাহারা ৰলহীন হইয় পড়িল, দেৰগণ তখন জনায়াসেই গুহাদিগকে नझजब कब्रिtठ गवर्ष हश्रणन । (दिकू१०००१-२v च• ) XIV - ! মায়াযন্ত্র ( ক্লী) সন্মোহন। মায়ারসিক (পুং ) পরপ্রস্তারক, মায়াপটু ৷ মায়া বচন ( ঃী ) ছলৰাক্য । মায়াবটু (পূ) শবরাজভেদ। মায়াবৎ (ত্রি ) মায়| ৰিভক্তেহস্ত মভূপ, মন্ত.ব । ১ মারাৰিশিষ্ট, মায়াৰী । ( পুং ) ২ রাক্ষস ও অস্থর প্রভৃতি । গু কংগরাজ । (*कब्रङ्गां० ) ( जि) थांब्राभूख, कनफ़ेब्रुङ । মায়াবতী (স্ত্রী ) মায়াৰৎ স্ক্রিয়াং ওঁীষ । কামপত্নী, রতি । हेशव्र भांब्राषऊँौ माम इहेबांब्र कांग्रन विकूशृब्राcण यहेब्रग লিখিত আছে,–পূৰ্ব্বে কামদেৰ হরকোপানলে দগ্ধ হইলে পর পুনৰ্ব্বার তাছার জন্মকাল-প্রতীক্ষায় রতি মায়ারূপে শদ্বারাসুরকে মোহিত করিয়া রাখেন, এবং তাহাকে মায়ারূপ প্রদর্শন করান, এইজন্ত র্তাহার নাম মায়াবর্তী হয় ॥৯ ২ ৰিপ্তাধরীৰিশেষ । ( কথাসরিৎসা • ১৩৩৫ ) ৩ রাজকন্যাবিশেষ । ইহার পিতা রাজগৃহাধিপতি মলয়সিংহ ।

  1. " ( কথাসরিৎসাগর ১১২।১১২ ) মায়াবরম, মাঙ্গাজ-প্রেসিডেন্সীর তাঙ্গোর জেলার অন্তর্গত

একটা তালুক। ভূপরিমাণ ৩৩২ বৰ্গ মাইল । ২ উক্ত জেলার একটা নগর, কাবেরী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা- ১১-৬২• উঃ এবং দ্রাধি• ৭৯° ৪১'s •* পূঃ । দাক্ষিণাত্যবাসীর নিকট ইহা একট তীর্থস্থানরূপে গণ্য । এখানে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথের ষ্টেসন থাকায় ৰাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । মায়াবসিক (ত্রি ) মায়য়া বলং আচ্ছাদনং করোতাঠি ঠন্‌। পরপ্রতারক, বঞ্চক । ( শকমাল ) পাঠান্তয় মায়ারলিক । याग्नांदान (श्रू: ) याब्राब्राः बागः । याब्रानिवग्रक कथन । *ई পরিদৃপ্তমান জগৎ ভ্রান্তিময়, বাস্তৰিক ইহার প্রকৃত সত্তা নাই, মায়াম্বারাই আমরা ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি । বেদান্তের শারীরকভাষ্যে ইত্যাকার মায়াবিষয়ক যে যুক্তিসমূহ ৰিস্কৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে, তাহাকেই মায়াবাদ কহে । এই দৃশ্ব-জগৎ ইজজাল সদৃশ, তাৰিক-পত্তাশূন্ত অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন কোন ঐক্সঙ্গালিক কৌশলাদি প্রয়োগক্ষুভ্যমান भाद्र शाब्रा हेठजाण ग्र४ि क८ब्र, cगईक्रन भशमाग्रादौ छेचब्र७ • “ইয়ং মায়াৰতী ভাৰ্য তনয়স্তান্ত তে সতী । শস্বয়স্ক ল জাৰ্য্যেয়ং জ্ঞয়তামত্র কারণম্ ॥ মন্মখে ভুগতে মাশং তদুভবপরায়ণ । লম্বরং মোহয়ামাস স্নায়ক্ষপেশ ক্ষপিণী । ৰাৰায়াস্থ্যপভোগেষু রূপ মায়াময়ং গুজৰ। न*ब्रांबान ऐक्काश उरशत्रः भनिtग्रचत ॥” (क्कूिनू• at९१ ज• ) 2 (to