পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৬৮৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ब्रांला उ भखरूकच श्रृणकाय । (अमत्र) t स्वत्र गर्षाबाि স্বালা শৰে ইয়।] 朔 দেবতাকে মালা গন্ধান দান कब्लिटूब्लू छष्ट्रक्षक् शृष्णबाँछ श्हेब्रा थाःक । आगामाङ खडिशूलैंक ८अबड़iनिभक काणाबाय्ब डूडे कडिबा अडिप्य वर्णवाप्नब्र भशिकाग्रेो रन । श्रृंबांनीहि८ङ मानाबाप्नइ बह क८णब्र कधी केंब्रिषिङ • हशेबाप्ह । बांबविश्वभूब्राc५ णिषिक थाcछ्,-वक्षबभ१ नक्ष्व जांडिशृणबाब्रा प्रभद्र मागा ब्रह्म कब्रिद्र। उक्लिभूक्षक दिङ्मक मान कब्रिप्ण cरूालिम शास्त्र विश्८गाष्क वान कब्रिएरू পারেন। জাতীপুষ্পের গুছিত কপূরদানে ইহা স্বপেক্ষ चाब्र ● अषिक कण णांङ कहेब्रा १iप्क । कमभूब्राहण লিখিত আছে—ঈষদ ৰিকলিত মালতীমালা ৰন্ধিয় ৰপ্তৰে मांब कब्रिtन ब्रॉलिtषष-कणणाङ श्छ। काठिंक बाप्न बाणठीभाणा शाब्र। श्ब्रिङ्ग अक्रमा कब्रिtण ठेक्क्न बूझुठन श्श्रङ পরিত্রাণ পাইয়। থকেন ।

  • মালত্তা কলিকামালামীষৰিকলিক্সং হন্ধেঃ। “স্বৰ্ণলক্ষাধিক পুষ্পং মালা কোটিগুণাৰিক৷ ” (হরিভক্তিৰি-) “দত্ব শিরসি ৰিপ্রেক্স । ৰাজিমেধফলং লড়েৎ ॥” (ন্ধনপু-) হরিভুক্তিবিলাসে মালার কোটি গুণ জ্বাধিক্য দল হুইয়াছে।

স্বন্দর জগদ্ধি কুসুমসমূহ দ্বারা মাল্য রচনা করিয়া দেবতাকে সমর্পণ ও স্বয়ং ধারণ কৰিলে ধৰ্ম্ম এবং স্বাক্ষ্য ऐ४छटूब्लग्नई फेब्रङि इब्र । खे छथ बाणाथाब८१ बांनएवब्र बांबनिक ७ श्रोग्रॅीfরক অনেক প্রকার উপকারিভার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত্ত হইস্বাছে। মাৰ্য ধারণ করিম স্বয়ং তাছা আপনার গলদেশ কুছতে ফেলিৱা দেওয়া নিষিদ্ধ এবং কেশসমুদ্ধেৱ ৰাছিয়ে ও मांला थांब्र° कब्र अविtथग्न । “লাষ্ট্ৰীয়াৎ সন্ধিবেলায়াং মগচ্ছেন্নপি সংৰিশেৎ । ন চৈৰ এলিখেদভূমিং মামুনোংগাৱেং প্রজম্‌ ” “ন ছি গৰ্ভূকথাং কুৰ্য্যাঙ্গৰহিমাগ্যং ন ধরিয়েৎ । গবাঞ্চ যানং পৃষ্ট্রেন সৰ্ব্বখৈৰ বিশ্বর্হিতম্ ॥” ( মন্ত্র • অং) *त्र 5 ऋॉलॉ१ ईष्ठाँ६ স্বাৰোপনদেখানোনাপানৱেদিতুজমিস্তি, ঙ্কেশঙ্কলাপাৰহিমালাং ন ৰাজদ্ধেতি চ’ (কুর্ক) बिcण संप्छ इनिश बना वाहन कब्रिड नाहे । डाशय्ड ८न्कान कण क्जबा ! चक्रूिरू चरिकहे छैजडे रहेtउ श् । aজুরং স্বল্যং ক্ষয়ং গুপং স্বল্পঃ তাইক চক্ষet শাণিজ্ঞ গুচ্ছ ক্ষ্যেস্থ শঙ্কাৰপিনেংপ্ৰিয়ৰ " (কর্ণগোচন ) অগ্নিখুৱালে লিখিত আছে, ক্ষসিন্ধক্ষাকে স্ত্রীক্ষণজিগকে ब्रिभजन कब्रिङ्ग नकद्राणोद्रि बन्न .ষ্ঠাৰাদিগের ोछि ऊंदणामत्र चलब्रिटन क्चर डचवाय् छाशtख éौड एबेचा थftकम । XIV Wort . . . মাল্যান্ম “wfwyfwyl cui f अङ्कमाग्ने जान्छ प्रानबा ! फर्नीबाकू,कइ कूलः ग ब्राहकएड लह ॥” (श्रप्रिं★) মাল্য ধারণপূর্বক বহির্দেশে গমন কৰিছে নাই। : “ৰক্ৰিয়ালাং বর্গিন্ধ ভাৰ্য্যয় সহ জোঙ্গমস্ । ৰিমুখৰাং কুত্ৰ স্ব রবেশক বিশ্বরেং " (কুর্ষগুs ) मालाक (११) • मनन इछ । { tवघ्नकनि• ) २ मांग । माशाकलन (औ) गजाबाई आङिद्र बचानद्रकर्ष यगड মালাচঙ্গনাদি মূৰ । মাল্যগুণ (পুং) স্বালায় গুণ । মাল্যঙ্গাবক (পুং ) মালাকায়। মাল্যপিগুক (পুং ) মাল্যগুচ্ছ। মালাপুপ (৭) নালাকা শাখাত শৰণ। (इचब्रि०) মাল্যপুম্পিক ( ) শল্যগুণ ন प्लान्. चाड चिक् । শণপুপী। (মাজনি• ) { শণপুপী দেখ। ] মালবৎ (পুং) মাল-মতুপ মত ক ! পৰ্ব্বস্তুধিশেষ { “যোইয়ং শৈল: কুকুম্ভস্বরডিম্বালাবান্নাম বন্মিনূ । নীলমিং প্রশ্নতি শিখরং নুতনস্তোয়বাহঃ ।” (উত্তররামচরিত) “মাল্যং মালাকারত বিস্তত্তেছত্র মালাৰান বতু। (श्रभब्रटौक उब्रड) সিদ্ধাস্তশিরোমণির মড়ে এই পৰ্ব্বত কেচুমাল ও ইলাবৃত্তবধের সীমাপকতরূপে নিদিষ্ট । স্নাল ও নিৰধ পৰ্ব্বত পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার। “উপতন্ত্রম হাভাগ মাল্যবন্তং भश्iशिग्निम् ॥“ (e vlotداد • ast st ) ২ রাক্ষসবিশেষ। এই রাক্ষস গন্ধৰ্ব্বকত। দেববর্তীয় গর্ভে রাক্ষ মুকেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করে। हेहांग्न बाँठों द्र बाम झुमानौं । “हे रमागीब्र र छ निक याब्र गएॐ विश्वविश्वTोड রাৰণের জন্ম হয় । ( রামায়ণ উঃ ও ল: ) ৩ प्राणी-बिलिट्टे । শশরোরুহেরু জগ্রাহ মালবংজ খনক " )ףsשזt" יי יוכf9י( द्धिद्वार ढो*. । ननौप्डन । "छ्बश्वषनाश डू sिजकूैः नक्षीक डार बाणायडेौ९ प्लर्डौर्थ६ ॥" মাল্যবান (মালবান ); ८दांचाहे-८aनिष्फकौब्र ब्रङ्गशिब्रिcअणात्र चाखछि nको डे"दिङ" ! উহ্যর উত্তরে দেবগড় ऊंगदिङाश्र, पूर्ल गावछबाङ्की-गामड़ब्राजा, দক্ষিণে কালিগাড়ি এবং পশ্চিৰে জাম্বন্ধ্যোপসাগর। ভূপরিমাপ ** दीमाहेश । রত্নগিরি অধিষ্ঠাকাময় উপকূলভাগ লইয়া এই উপदिठात्र अङि। हेदात्र अवा निबी ८कोणव स काणबिणि थारिश्न दिड्ड आंद । ' উপৰিভাগের মধ্যদেশ । कमब्राब्रिबिशडिड नरडाब्रड भिब्रिभागांश विकृषिड इश्tनe अड्डाक्षक छामण अप्ञबभत्र उभडाकाडूरब भूर्भ cनष እግቖ..