পাতা:বিশ্বকোষ চতুর্দশ খণ্ড.djvu/৮৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


মধ্যক্ষাম। মধুল (পুং) মধু উন্নতি গ্রাপ্লোতাত্ত্বি बधूऊंद्र-भप्ठो रू, ब्रणा णरुः । अणज ७ शिब्रिथ मधूकदूभ, कणिक छणमहब्रl, लिख्रिषड्झ। । ( ख्रi४द्म ) মধূলক (পুং) মধুল-স্বার্থে কৰু জলজ সংরক্ষ। পৰ্য্যায়দার্থপত্রক, গৌরশাক, মধুল, স্বল্পপত্ৰক । ( রত্নমালা) স্থলজ মধুকবৃক্ষ । ( ক্লা ) ২৯মদ্য । মধূলিকা (•ौं) मधूण-कन्, डिब्रा९ प्ले". अठ हेरुश् । ১ মূৰ্ব্ব। ২ বষ্টিমধু। ৩ জলবৰ। (ভাৰপ্ৰ•) ৪ কুধান্তভেদ । • স্বল্পগোধুম। ৬ মধ্যদেশজ গোধূম। স্বল্প গোধূমোখমুরা। ৮ মাককাৰণেই, ইছার দংশৰুে খরখু, অম্পির্শের স্থায় মাছ ও শোফ এই সকল উপদ্ৰৰ হয় । স্বপ্রীত কল্পস্থা • ৮ অ•) ৯ মৰ্কটছস্তিকৃণ, চলিত মাকড়হাত । ( চক্রদ• ) মধূলা (স্বা) মলগোৱাৰিং ঠাং - ক্লীতনক । ২ মধু ককটা । ৩ জাম্র। । রাজনি- ) ৪ জলজ মধুৰষ্টি। এ মধ্য- | দেশজ গোধুম ভাবপ্র- ) মধবক ( ক্লা ) মধুচ্ছষ্ট, মম্ । ( বৈদ্যকনি• ) મર્થ ( ক্লী) মন্ততে ইতিমন ( অস্নাদয়শ্চ। উ৭, ৪।১১১ ) ইতি ৰক্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ১ সংখ্যাবিশেষ, দশাস্ত্য সংখ্যা, শতপাথর সংখ্যা । ( হেম ) “মধ্যঞ্চৈব পরাদ্ধঞ্চ সপরঞ্চাত্র পণ্যতাম্।।” (ভারত ২৬১৪) ২ অবসান, পর্য্যায়—বিরাম । ( ত্রিক।• ) ৩ মন্দ ও শীঘ্রসতি ভিন্ন নৃত্যবিষয়ক গমনবিশেষ । ( ভরত ) ৪ লয়ৰিশেষ । ৫ মধ্যমাবৃত্তি । “বিলম্বিত্তং ক্রান্তং মধ্যং তত্ত্বমোঘে ঘনং ক্ৰমাৎ” (অমর ) ( পুং ) ৬ দেহমধ্যভাগ, চলিত মাজ, পৰ্য্যায়—মধ্যম, জৰলগ্ন, বিলয় । ( মেদিনী) ৭ মধ্যভাগমাত্র। “নেক্ষেত্তোপ্ত শুমাদিত্যং নাস্তং ধাস্তং কদাচন । নোপস্থঃং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসে। গতম ॥’(মছু ৪৩৭) ৮ মায়ুষ্কালের মধ্যমাবস্থাৰিশেষ। স্বশ্ৰতের মতে, ১৬ বৎসরের পর ৭ • বৎসর পর্য্যস্ত মধ্যকাল । "ষোড়শসপ্তত্যোরস্তরে মধ্যং ৰয়স্তস্ত বিকল্পে। বৃদ্ধিধেীৰনং” (সুশ্ৰত স্বত্রস্থা- ৩ঃ অঃ ) ৯ গ্রহশ্বটসাধক অন্ধবিশেষ। গ্রহদিগের ফুট স্থির করিতে হইলে শীঘ্র ও মধ্য আনয়ন করিয়া পরে স্কট নির্ণয় করিতে হয়। টু দেখ ] (ত্রি) ১• উপযুক্ত, স্তাধ্য। ১১ অন্তর। ४२ अक्षम । (श्रृंकब्रङ्गो०) ४० किम निक् । ०8 भक्षाम । “উত্তমাধৰ্মমধ্যানি বুদ্ধ কাৰ্য্যাণি পার্থিবঃ। উত্তমাধমমধ্যেযু পুরুবেন্ধু লিখোজয়েৎ ॥” (মৎস্তপু• ৮৯ অঃ) भषाकूझ (পুং ) জনপদভেল । মধ্যক্ষম। (স্ত্রী) ১ ক্ষণিকটতটশালিনী স্ত্রী। ২ ছন্দোভেদ। [۹ سوا] মধ্যখণ্ড (ক্লা ) স্বৰ্য্য প্রতিবর্ষে আষাঢ়মাসের শেষে গগন মধ্যদেশ $ মণ্ডলের উত্তরদিকে যে কাল পর্যন্ত গমন করেন, সেই সীমার নাম উত্তর ক্লাস্তি এবং উত্তরক্রাস্তি হইতে যে পৰ্য্যন্ত দক্ষিণদিকে গমন করেন, তাহার নাম দক্ষিণক্রাত্তি। এই দুই গতির অপর নাম দক্ষিণাঞ্জন ও উত্তরায়ণ। এই ছুইটী সীমা ব। রেখার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয়, তাহার নাম মধ্যখও । এই মধ্যখওে ১২ রাশি ও তাছার অন্তর্গত ১০১৬টী নক্ষত্ৰ দেখিতে পাওয়া যায় । গগনমণ্ডলে মধ্যখণ্ডের উত্তরে যে অংশ, তাছাকে উত্তরণও কহে । যুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহার মধ্যে ৩৫ রাশি ও তদস্তর্গত ১৪৫৬ নক্ষত্র এবং দক্ষিপ দিকে যে খণ্ড, তাহার নাম উত্তর খণ্ড । ইহার মধ্যে ৪৬ রাশি ও তদন্তৰ্গত ১৯৫টি নক্ষত্র অবস্থিত। প্রাচীন জ্যোতিৰ্ব্বিদগণ ঐ মধ্যখণ্ডে অবস্থিত যে সকল আচল নক্ষত্রসমূহ আছে, তাছাদিগের কতকগুলির এক একটা জাক্কতি কল্পনাপুৰ্ব্বক দ্বাদশভাগে বিভাগ করিয়। রাশিচক্রের নাম ও সীমা নির্দেশ কারাছেন। ঐ দ্বাদশটা রাশির নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কৰ্কট, সিংহ, কঙ্কা, ভুল, বৃশ্চিক, ধন্থ, মকর, কুম্ভ ও মান। মেঘরাশির প্রথমাংশেই ক্রাস্তিপাত হয়, যে দুইদিন স্বয্য ঐ রেখায় থাকেন,সেই চুহুদিন দিব ও রাত্রি সমান হয়। বিষুবরেখার উত্তরদিকে ওট রাশি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কঙ্কট, সিংহ ও কন্যা এবং দক্ষিণদিকে জার ৬টা রাশি অর্থাৎ তুলা, বৃশ্চিক, ধন্থ, মকর, কুম্ভ ও মীন। [ পৃথিবী দেখ । ] মধ্যগত ( ত্ৰি ) মধ্যং গত: ) মধ্যস্থিত, মধ্যম । “ভোগযোগেন মালিঙ্কং নেতুং মধ্যগতোৎপি স: | ন শক্যতে স্ম পঙ্কেন প্রতিমেদুরিবামল ॥” (রাজতর ১২৭৯) মধ্যগন্ধ (পুং) মধ্যে ফলাভ্যস্তরে গন্ধোহস্ত। আম্ৰবৃক্ষ । (শব্দচ”) মধ্যচারিন (ত্রি ) মধ্য চর-ণিনি। মধ্যস্থলে বিচরণকারী। মধ্যঞ্জিস্থা (স্ত্রী ) জিহবার মধ্যস্থান। মধ্য জ্য। ( স্ত্রী) বিষুবরেখাস্থ জ্যাভেদ । মধ্যতস (অব্য• ) মধ্য তলিল। মধ্য হইতে অথবা মধ্যে। মধ্যত৷ ( স্ত্রা ) মধ্য-ভাবে-তল টাপ, মধ্যত্ব, মধ্যের ডাৰ दो क्षु । মধ্যতাপিনী (স্ত্রী) উপনিষদৃভেদ। মধ্যদিন (ক্লা ) মধ্যাহ্ন, দিবসের মধ্যভাগ। মধ্যদেশ ( পুং ) মধ্যশ্চালে দেশশেতি । দেশবিশেষ । •र्यjष्ट्र-ज५;म ।

  • श्मि नििष्क्ाभि१िr१ १: अवांकू विनश्चानiाणि । প্রত্যাগৰ প্ৰয়াগাচ্চ মধ্যমেশঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ” (মনু ২২১)