পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৫৪৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


C守* [ & 89 ) ভেদৰাজি cउड़ी (जैौ) cडङ्ग-जिशाश् डीषु । जेौरभष, cडङ्ग-डारी, अरीौ । ऐशंद्र इ६७१-णयन, प्राथू, प्रिध अषक फेक, अश्वत्रैौনাশক, অন্ধগু, তৰ্পণ, কেশের হিতকর, গুড়, পিত্ত ও কফবন্ধক। কাল ও বায়ুরোগে হিতকর । ( ভাৰপ্ৰe ) २ मिब्रष्ट्रभिद्र क्रांब्रि त्रिकूश् वैोष। ७हे रौषनशैभइ জলখাতপ্রাপ্ত মৎস্ত ভেড়ার মাছ নামে খ্যাত । ভেড়ীবন্ধী (দেশজ ) বাধ দ্বারা নিম্নভূমির জলাবরোধ। ভেড়াবাল (দেশজ ) ১ মেষ ব্যবসায়ী। ২ তৎসাহচৰ্য্যহেতু নিরীহ স্বভাবাপন্ন। ভেড়য়া, ( ছিঙ্গি ) ১ নাচওয়ালী বেঙ্গাগণের সহগামী বাস্ত কল্প ২ রমণদূত, কোটন। ভেতরগাও, অযোধ্য প্রদেশের রায় বরেল জেলার অন্তর্গত একটি নগর । রায়বরেণী নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে কাণপুর যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে অন্নদা দেবীর উৎসৰ-পর্কে প্রতি বৎসর একটী মেলা হইয় থাকে। ভেড়, (পুং স্ত্রী) ভেড়-পৃযোদরাদিত্বাং সাধু। মেয। ভেতব্য (ত্রি ) তী-তব্য। ভয়ার্ধ, ভয়ের যোগ্য। ভেতুয়া (হিন্দী) ভক্তপ্রিয়। ২ জাস, ঘরের জন্ত লালাতি। ভেতে। ( দেশজ ) ১ ভাতভক্ত। ভাত খাইয়৷ বাহাদের প্রকৃতি ও শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে । ২ তীর,সাহস হীন । । ভেতোচেঙ্গুয়া (দেশজ ) মতবিশেষ। i ভেন্থ (বি) তিনীতি তিত্বেছ। ভেদকী। | “কুন্দালপাণিৰিজ্ঞের সেতুতেত্ত্ব সমীপত ” ( ব্যবহারত• ) । ভেদ (পুং) ভিখিএ, । পক্রবর্ণীকরণোপায় চতুঃখের অন্তগত । কৃতাঞ্জ উপায়। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিট উপায় । । ८१ ¢कान छेणाप्द्र तज्जग्न निकछे श्रेष्ठ पिच्छ्मि कब्रिब्र! fनछ দলভুক্ত করার নাম ভেদ। পর্য্যায়—উপস্থাপ, পৃথক্করণ, অল্প হইতে বিশ্লেষ। “পরস্পরম্ভ যে দুষ্টঃ কুদ্ধ ভাতাৰমানিতা: | i তেষাং ভেদং প্রযুঞ্জাত ভোপাধ্য হি তে মতা "(মৎস্তপু•২২২) যাহারা পরস্পর বিম্বিষ্ট, ক্রুদ্ধ, তাত ৪ জৰমালিত, তাহাদিগের প্রতিই ভেদ প্রয়োগ করিবে, যে হেতু তাহার ভেদসাধ্য। ষে দোষে লোকে ভয় পায়, তাহাদিগকে সেই দোষ দেখাইয়৷ ভেদ করা বিধেয় । এৰল শত্রুর প্রতি ভেদ জন্মাইতে ন পরিলে তাহাদিগকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য शह। ५इंबछ विप्लव षष्ङ्गद्र नरिठ नजद्र cखन अग्रान चाक्शक ॥ २ छाब्रमरछाद्ध जरछाश्छांङfय। पथ प्रार्• পটত তেজং, বট হইতে পটের যে ভেদ, তাহ অন্তোংeাভাব, তাদাঞ্জারূপে অভাব । [ জণ্ডাৰ দেখ ] ८ऊप्त (cननंज) » अङाषिक बणखीभ।। ३ उब्रल मणमिर्जम । cछलक (बि ) छिन् ९न्। दिशाबक । ... "नाङ्गभश्क्छयाँोमा९ caक्किमामाक cछनकः । প্রতিকুৰ্য্যাচ্চ তৎ সৰ্ব্বং পঞ্চ দস্তাছতামি চ - (খঙ্গু ৯২৮৫) २ क्रिब्रछक ठेरुशक्।ि ७ ८छन कtब्रक १० १ विtषब५ ।। "ढौदाब्रtरेष्ठगरिरलबार शहरे* aउडर नदेनः । গুণত্রব্যক্রিয়াশঙ্গাস্তথা স্ন্যস্তঞ্চ ভেদকাঃ ” ( জময় ) ভেদকর ( পুং ) ভেদং কৰোতাতি স্কট, ভেস্তে কর । cछज्ञकाब्ररु, यिनि cसन कएझन, cखनक । ভেদকারিন (ত্রি) ভেদং কয়োতি ক-শিলি। জেৰক, ভেদকং। ভেদধিক্কায়ম্বকাপ্লনিরূপণ, বেদান্তমতাবলম্বি প্রসিদ্ধ ধৰ্ম্ম अश्। मग्ननिशश्नर प्रदे भtइ ब्रॉभाषूधबङ १७म कभूिब्रांtश्न । ভেদন (ক্লt ) ভিস্থতে ইনেনেতি ডিগ-লুটি, ১ বিদায়ণ । ২ হিন্ধু। ( রাজনি ) (ত্ৰি ) ৩ ভেদকারক। “তদাহুর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্ ॥’ (ভাগ- ৩,২৬২) ৪ বিরেচনকারক। ( পুং ) ৫ জঙ্গবেতল। শুিমী ও তুমিমিতি লু। ৬ শূকর। ( রাজনি• ) ভেদন, (বাইকেল) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একট প্রাচীন গোড় সামন্তরাজ্য। এখন সম্বলপুর জেলার অন্তভূক্ত হইয়া পড়িয়াছে । এখানকার গোড়-সর্দারের ৬৬ বর্গমাইল স্থানে আধিপত) বিস্তার করিত। প্রবাদ, সম্বলপুরের প্রথম চৌ২ানরাজ বলরাম দেব প্রায় তিন শতাক পূৰ্ব্বে এই সম্পত্তি শিশद्राग्न cर्णाफ़एक ७वबान काग्रम । ऍक *ि*ी ब्रांब्र हहेष्ठहें এখানকার সঙ্গারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকায় সর্দার মনোহর সিংহ বিদ্রোহী স্বরেন্দ্র সার সহিত যোগদান করায় রণক্ষেত্রে নিহত হন। তৎপৰুে তাছার না বালক পুত্র বৈজমাথ সিংহ রাজা হন। বালক রাজেয় রাজত্বকালে রাজপরিবার মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলভা উপস্থিত হয়। তদর্শমে ইংরাজ গৰমেণ্ট ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্বহস্তে ছ হার শাপমভার গ্রহণ করেম। এই সামস্ত রাজ্যের রাজস্ব হইতে শাসনকাৰ্য্যের জন্ত ১৫ শত টাকা ব্যয় করা হয় । এখানে সাধারণতঃ ভ্ৰক্ষিণ, লড়া, কুলত, গোড় ও ধিমাল জাতির ৰাগ আছে । ২ উক্ত রাজ্যের প্রধান স্থান। অক্ষা ২১°১২ উঃ এবং দ্রাঘি• ৮৩৪৭৩- পুং । এখানে ধাক, কলাই, তৈলকর বীজ ও ইক্ষুচিনিল্প ৰিষ্কৃত কারৰার অাছে। ভেদবাদিন (ৰি) ভেদং বদতি ৰদ-পিনি। ১ জিন্ন মতাৰ अङ्गीं । २ र्यादांब्र, qक ३८क छिग्नब्र"फ बt cछश्रृंख्ञॉन रुग्ननां कश्रिब्री पादकन । यहे cङबबूकि कहेएफ अफ ७ अरेक्ष्ठ भ८ठद्र স্মৃষ্টি হুইগছে। [ জৈৱ,অদ্বৈজ ও ব্ৰঙ্গশৰ দেখ। ]