পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৫৮৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


(St書a [ & b & J ८ङांख्रिम অন্নং বলার মে তুমেরপামগানিলন্ত চ । | cगबिउ अब्र पाङ्गब्र नबज्रा विषान कब्रिब्रा थाटक । ८क् गरूण उबरश्रू९ नब्रिभण्डा भषांचवारुिङ१ प्रथम् ॥ ঋতুতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুন্তে ঋতুদোষ খণ্ডনের প্রাণাপানসমানানামুঙ্গানবানয়োস্তথা। উপযোগী ভোজনত্রব্য সকল প্রাতঃকালে ভোজন কল্পিৰে। ধে चन्नश् चैिकङ्गश्tष भषांस्य)ाश्ठः श्क्षम् ॥ অগস্তিয়গ্নিৰ্বড়বানলশ্চ ভুক্তং মমাল্লং জরস্বত্বশেষম্। স্বত্থং মমৈতৎ পরিণামুসত্তবং স্বচ্ছত্বরোগং মম চান্ত দেহে ॥ বিষ্ণু সমস্তেক্রিয়জেছলেহিপ্রধানভূতো ভগবান যথৈক । সত্যেন তেনামশেষমেতদারোগাং মে পরিণামমেতু। বিষ্ণুরত্তা তথৈবায়ং পরিণামশ্চ বৈ যথা । गरठान cठन मन्ड्रङ१ और्षाद्भग्नभिम९ उशी ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পাদশত গমন করিবে, তৎপরে ৰামপাখে কিঞ্চিৎকাল শয়ন করা আবশ্যক। তৎপরে তাম্বুলসেবন কৰ্ত্তব্য । ভোজনের দোষে অগ্নিমান্য হইয়া নানা প্রকার ব্যাধি श्हेब्र ६८क ।। ७ऐछछ *ांप्यू cछांखtनग्न द्भिविश्व (लारु अडिश्डि श्हेब्राप्झ्, यथा-भूडेराग्रक, अम्लडे-शाब्रक यवः शूद्देश्डेস্বারক। মৎস্তভোজনের পর দুগ্ধভোজন ইং দৃষ্টদ্বারক; স্থতিতে যাহা নিষিদ্ধ তাহ অদৃষ্টারক এবং স্বতি ও আয়ুৰ্ব্বেদ উভয় মতে যাহা নিষিদ্ধ, তাহা দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারক । এই ত্ৰিবিধ নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনই ভোজন করিবে না । এই ত্ৰিবিধ ভোজনদোষেই নান। প্রকায় ব্যাধি হইরা থাকে । এইজন্ত ভোজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবণ্ডক । ( আহিকতত্ত্ব) স্বশ্ৰত ভোজন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—মধুররস অগ্রে, অম ৭ লবণয়স মধ্যে এবং পরিশেষে অবশিষ্ট রস সকল ভোজন করা বিধেয়। প্রথমে দাড়িম ফল, তৎপরে পানীয়, পশ্চাৎ ভক্ষ্য ভোজ্য গ্রহণ করিবে । কেহ কেহ ইহার বিপরীত বলিয়া পাকেন। তাছার বলেন,—গাঢ় পদার্থ সকল অগ্ৰে ভোজন করা উচিত। ভোজনের প্রারম্ভে, মধ্যে বা শেবেই হউক, ফলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর দোষনাশক আমলক ফল ভোজন করাই প্রশস্ত। মৃণাল, বিষ, শালু, কল, ইক্ষু প্রভৃতি আকারের পূৰ্ব্বে ভোজন করিবে । আহারাবসানে এ সকল কখনই ভোজন করিবে না। ক্ষুধার্ভ ব্যক্তি যথাকালে উচ্চ আসনে সমভাবে মুখে উপবেশন করিয়া মাত্রাদি বিৰেচনাপূৰ্ব্বক জাপন প্রকৃতির অযুগত স্নিগ্ধ, জ্বৰ,প্রধান, লঘু ও উষ্ণ দ্রব্য সকল সম্বর তোজন করিবে। এই প্রকার অল্প যথাকালে ভুক্ত হইলে তৃপ্তিকর হয়, ५षः ङ्गङदाडिब्र नैफ़ाकब्र श्ब्र ना । गपू झदा नैज *ब्रिनाक হয় । সত্ত্বর ভোজন করিলে ভুক্ত অল্প সমকালেই পরিপাক হয়। দোষপুঞ্জ প্রধান দ্রব্য সকল স্বণে জীর্ণ হয় এবং মাত্রায়সারে XIII 》8 সকল ঋতুতে দিব৷ অতিশয় দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে তৎকালবিস্থিত দ্রব্য সকল অপরান্ধুে ভোজন করা বিধেয় । যে সকল ঋতুতে দিব রাত্রি সমান, সেইকালে অহোরাঞ্জ সমান বিভাগ করিয়া ভোজন করিবে । অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা হইবার পূৰ্ব্বে এবং অতীতকালে অর্থাৎ ভোজনের সময় भऊ श्रेtग कषमहे cछांजन कब्रिएर मा ; रुथा नभएग्रहे ८डांजम করিবে । অল্প অধিক পরিমাণে ভোজন করিবে না। পরিমিতরূপে ভোজন করিৰে। অপ্রাপ্তকালে শরীর লঘু ছয় মা, সুতরাং তৎকালে জাহার করিলে নানা ব্যাধি জন্মে। এমন কি, মৃত্যু *ार्यTछ७ एप्लेि८७ *ां८ब्र । अर्जुौछकारण ज*ब्रांधि वांछू बांद्रा আচ্ছন্ন থাকে, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে ভুক্ত অল্প অতি কষ্ট্রে পরিপাক হয় ও দ্বিতীয় ৰায় ভোজনের ইচ্ছ। BD DS DDDDDS BDD BBBB BBBDD DBB ও বলক্ষয় হয় । অধিকমাত্রায় ভোজন করিলে আলপ্ত জন্মে, नौब्रडाद्र, भारüा” भर्थीं९ राष्ट्र जछ फेनब्रांशांम uवः *प्रैौब्र অবসর হইয় পড়ে। অতএব দিবা ও রাত্রিকালের সময় ও ८मोशामि विस्त्रा' कब्जिा (मायदर्शिङ ७°नन्छाम्न छ्णत्कृष्ठ अग्न cङांछन यद्रांहे विtथब्र । নিঃসায়, দোষযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, পাষাণ, তৃণ বা লোষ্ট্রবিশিষ্ট, দ্বিষ্ট ( যে দ্রব্য ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয় না ), পযুষিত, স্বাছুরসবিহীন ও দুর্গন্ধযুক্ত অঙ্গ ভোজন কম্বিৰে লা। অধিক সিদ্ধ বা অল্প সিদ্ধ জল্প এবং অতিশয় উষ্ণ ও উপদগ্ধ অন্ন cछांजन निषिक्ष । श्रङ्ग *ाठण इहेरण शृनब्रांब्र cनहे अत्र शृंग्रभ করিয়া ভোজন বিশেষ অনিষ্টজনক । ভোজনের মধ্যে মধ্যে ও ভোজনের পর জলপান বিধেয়। ভোজন করিয়া ভোজনের শ্রম বিগত হওয়া পৰ্য্যন্ত রাজবং আসীন হুইবে । তৎপরে শতপদ গমন করির বামপাশ্বে শয়ন করিবে। ভুক্ত ব্যক্তি অষ্টাঙ্গিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সেবন করিৰেন, অপ্রিয় শব্দস্পর্শদি সেৰনে বা অগুচি অল্পগ্রহণে, অথবা ভোজনাস্তে অতিশয় হাস্যকরণে বমি হয় ; এইজক উহা পরিত্যাগ কfরবে। দ্রবপ্রধান অল্প অর্থাৎ দ্রবঙ্গব্য অধিক এবং অন্নভাগ অল্প, ইছা ভোজন করিয়া শয়ন বা উপবেশন করিবে না। ভোজনের পরই অগ্নি বা জাতপসেবন, সত্তরণ বা ধান বাহন দ্বারা গমন করিবে না। একেবারে একটমাত্র রস অথবা একত্র সমস্ত রস ভোজন করিতে নাই। একবার ভোজন করিয়া অগ্নির