পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৬৮৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ब्रो } انسان মঙ্কর বালুক গৃহনিৰ্ম্মাণের বিশেষ উপযোগী, উজ ‘স্বগন্নার ৰালি' নামে খ্যাত । মগরহাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটা श्र७dाम । कणिकांड इहेरङ फांब्रम७ शब्रदांद्र थाहेबांच्च हें, iব, এস, আর রেলপথের উপর অবস্থিত। এখানে উক্ত রেল কোম্পানীয় একটা ষ্টেসন আছে। এই স্থান পাশ্বৰী গ্রামসমূহের বাণিজ্যকেজরপে গণ্য। মগল ( পুং ) গোত্র-প্রবর্তক ঋবিভেদ। ( প্রৰয়াধ্যায় ) মগানন্দ, পঞ্জাৰ প্রদেশের সিয়মুর রাজ্যৰ শিবালিক পৰ্ব্বতের একটা গিরিসঙ্কট। অক্ষাe ৩৪°৩২' উঃ এবং দ্রাঘি• ৭৭°৪৯′ পুং। এই গিরিপথ অতিক্ৰম করিয়া মার্কও উপত্তাকায় $*नी७ ए७ब्रा बाग्न । »v>* इंटेरिकब्र cशीर्षी बूकब्र गभग्न ७१ शिांद्रनकtप्लेग्न नार्श्ववठी नाइम मामक हारन ऐश्ब्राण८णनtनण हाँऊँनी कमृिध्रांझिल । মগ, প্রাগ্য; শক, বালিক, পারত, চারিশ্ন প্রকৃতি জাতির श्राॉमें गूग्नाशिङ११ ‘भ१’ व ‘मई’ मीtब cयनिक । रैशद्रा স্বৰ্য্য, চক্ৰ, পৃথু, অগ্নি, এল ও ৰায়ুর পূজা করিতেন। হিরোদোতা ইহাদিগকে পৰ্ব্বতোপরি জুপিটার বা ইঞ্জের উপাসন थगं★८ठ ७ ८नfथब्राश्ध्णिन । ङिनि णिषिग्रांप्इन cष, अन्नद्र (Assyriaus) দিগের নিকট হুইডে উfহারা বীণাপাণি (Wenus) ও বকুণের (Uranit) উপাসনা করিতে শিথিয়াছেন। ঐাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে,পারসিক পুরোহিতগণ পূজার্থ কোন দেবপ্রতিম বা বেদী মিৰ্ম্মাণ করিতেন না, তাহার। জুপিটাররূপে দেী ও মিথু’ নামে স্বৰ্য্যের উপাসনা করিতেন । কেৰ কেছ কান্তিকের পূজাও করিত। মিথু (বৈদিক মিত্র ) দেৰই এই সম্প্রদায়ের কুলদেবতা। জরথুস্ত্র বা জোরো-সুষ্টার এই মিত্রপুঞ্জার অধিকাংশ রঙিনাতি পরিবর্তন করিয়া অগ্নি পুঞ্জ। প্রচার করেন, তাহাতে আদি মিত্রপুজকদিগের সহিত তাছার বিরোধ উপস্থত হয়। কিন্তু জরথুস্ত্রের জন্ম হইয়াছিল, জয় লোকই মাদি মিত্রপুঞ্জার পক্ষপাতী ছিলেন, তাছারাও শেষে aম্মভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। { ভোজক ব্রাহ্মণ দেখা] যখন বাবিলনের সিংহাসনে মিীৰুবংশ অধিষ্ঠিত, সে गभtछ अाब २२७s ध्रुडे भूर्काएक कान्गैौबाज अधिनूंछक भगैभिरभद्र यऊ ७धबठिं ऊ श्ब्राझ्गि, डांश अब्रधूझ धष्ठंब्रहं गश्शाब्र ৰলিয়। অনেকে মনে করেন। এই মত্তে পঞ্চভূত্তের উপাসনাই প্রধান এবং অগ্নিদেবই উপাসনার মূল । १ cषप्त्र cषभन वांछमक्लिश्वांश्च अभि१ डिग्न भाग्न ८कांन ०iडिव्र अषिकाब्र मा३, अधिगूजक भौषिtश्रम श्रेषेिकाब्र७ cगरेछन् श्णि । ८काम खस दाँ ऊंोणकहे अिहे यमभूएञ्चाहिं उच्न BBDD DD BDD DBBB BBBB BBB DS BBS হোম, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গুষ্ঠানই একমাত্র পুরোহিতই সম্পন্ন করিতেন, স্নাজ হইতে প্রজাসাধারণে সকলেই ভাৰ্যাদি সরবরাহ করিত ও দর্শকক্ষপে র্তাহামের ক্রিাকাও দেখিতে পাইত মাত্র। পারগুপতি জরায়ু এই অগ্নিপূজকগণের যথেষ্ট নিগ্রন্থ করিয়াছিলেন। 4. wëstwa (Artaxerxes Longomanus) সময়ে তাহারা অধিপতিগণকে তাছাদের মতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রলিন্‌সন অধ্যাপক ওয়েটারগার্ড মগীধৰ্ম্মের উৎপত্তি জরথুস্ত্র মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলির স্বীকার করেন । , { পারস্ত ও ভোজক ব্ৰাহ্মণ দেখ। ] মগু (পুং) শাকৰীপবাসী ব্রাহ্মণ। মিগ দেখ। ] মগুন্দা ( স্ত্রী ) মগুনী নামক পিশাচী বিশেষ । (জখৰ্ব্ব ২১৯২) মগোরি, ৰোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিষাস্থা ৰিভাগের জন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সক্ষমত্তলাজ ঠাকুর হিশ্বংসিংহ রাঠোৱৰংশীয় রাজপুস্ত। ইহার ছদরের রাজাকে ৰাৰ্ষিক ৯০ টাকা কয় দিয়া থাকেন। अर्फा (बि) बन्ज-छ (७निङक। श्री ०१२Ise) देछि मिई। उकांब्रश नच९ ( cकांगएकत्रिाप्छांब्रप्ख 5 । गl v1२२: ) हेष्ठि সলোপ, চোং কুৰঞ্চ। জাত, জলাৰঃপ্রৰি, জলে ভোৰ । “cकन्, ऋछे१ कथ६ थोङ३ बझयापार सहम श्रिङे ।” 尊 (দেবীভাগ- ખછાશe ) মঘ, কৈতৰ । ২ ঘন্ত্ৰীড়াৰ "এই জর্ষে অঙ্ক। ও গতি । • নিদা মৰ্ম্মৰ সক- ভাদি, আত্মনে- সেট ইনিং। লট, মঙ্গতে। গোট ক্ষত্ৰতাং লুঙ, জয়লিষ্ট । মথ, ভূষণ। ভদি পঙ্গলৈ- সৰু- সেট, ইমিং। লট, মঙ্গতি। cणाझे मख्यङ्ग ! गिछे ममण्ष । नू७, जभण्वैौ६ ।। মন্ত্ৰ (পুং ) মাঞ্চ অচ, পুৰোৱস্থিাৎ সাধু । ১ ৰীপৰিশেষ । (মেদিনী) ২ দেশবিশেষ, মনামক ম্লেচ্ছদিগের স্থান। (ক্লী ) ७ गू-विप्नक् ॥ s षन। “इष्ठा मषानि जबcठ” ( थक् १॥२४॥१) *यषांमि मश्नौप्रॉनि पञानि’ ( नॉबर्थ ) * बभॐाँक्रण । { শাকদ্বীপ ও ভোজঞ্চ ব্রাহ্মণ দেখ। ] মম্বর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একট १७sitम् । चr्ौ नषॆत्रॆौरङ्ग सँश्चाश्खि ।’ बहि1• १७aश्? ।े: এবং ভ্রাঘি• ৮৩-১১' পূঃ । এই স্থামে জমেঞ্চ প্রাচীমদ্ধের निभ*न नां७ङ्ग बांछ । कि३वक्रूंौ पञांदइ, कणेिअपां★ भइ1मन्नप्रैोच्न पंपश्न श्रेष्ण 'व्र, cोकपछिणण dाई नवरत्न श्रवक्शन करछ । - জামী লীয় দক্ষিণস্থলে নগরে পূর্বভাগে প্রসিদ্ধ ছিন্থ