পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৬৮৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


मषांखट्क्रांनी विधक्षाखाँी-बरछ भषानचरज.जना हरेरण cकफूत्र प्रभाव জন্ম হয়। এই দশা ভোগকাল ৭ বৎসৱ। * मथाबचटख पाँजां कब्रिरङ मांहे, ७३ मचरख दांब कब्रिहण मृङ्गा रहेब्रा थाप्क१ पनि अरे मकरण दावि श्इ, उाश श्रेख्ण ८ब्रानेब्र वृङ्क अवध्डारौँ । “बषांख्द्रनैशrज्जू बूण वा अब्रिrडांशन ब ।। স্বস্থানাখাতে লোংপি লাল কাৰ্য বিচারণ " (মারাতঃস্থা • জ” ) qहे *क बश्वघ्ननांढe cनषिरष्ठ *ोंeब्रा बांद्र । • “ककभटन जयद्रावृछार मषाचिरन्थाः कदब्र ब्रविः । . षषा ठब *बश्रहांशावाररु भूरेक्षाग्रवाभारङ ॥” (डिविठरु) मषाखट्झांकायै ( शैौ ) भेषां निष-नचयं चांयूङ् बङ्गिे মধ্যপদলোপিকৰ্ম্মধা । মানক্ষত্ৰযুক্ত ভাদ্রমাসের কৃষ্ণএরোনী। এই আরোশন্তে পিতৃগণের উদেশে প্রাভ অৰণ্ডकर्डबा । यहे खारु बबू७ °ोइन पाब्रा कब्रिाउ श्छ। "cभाई*ानाबर्डौडांबां बचायूखां५ जtबांग्रनैः । ediभा वषि१ श् िश्र्रबा बभून1.शांशंगम ह . प९ किशिदून बिल्ल अश्शास्त्र जप्द्राबनेन्। डिाभाष्ाङ्गश्शब ऋषीन् च षषिांश् छ् ॥“ ( डिण्खिस् ) মধু পাল দ্বারা করিতে অসমর্থ হইলে মধুমুক্ত যে কোন वेिशिङ झदा चांब्रा अवंकि कब्रिएर । ¢हे अवांक সকলো কৰা এবং ইহাতে শূদ্রেরও श्रशिकाङ्ग जांटझ् । • * “बषाबूङ 5 फझोनि श्वत्ता ब्राथल्लष्ब्राक्रले । তত্ৰাক্ষৰং ভৰেং শ্ৰাদ্ধং মধুনা পাম্বলেন চ — श्रज २९ थाकर उग्रथूरदांप्शन द अकब्र ऊरद९, जड़4द ৰন্থৰচনে ৰং কিঞ্চিস্থখুন। बि८बिज्राप्मञ"ধধুমাত্রযুক্তৰমুক্ত, অতোত্ৰ স্বভয় প্রস্তাধিকার।" (ভিত্তিৰ) মধু ও পারস দ্বারা প্ৰাৰ করিলে ভাৰ সুক্ষৰ ছন্ন। भूबयांन् दासि ७ई जप्त्वाननैरङ ८ष वारु कब्रिप्बन, फांशष्ठ ड़िनि *ि७भाम कब्रिप्वन नी, नि७ मां निद्रा अधारकब्र निद्वध एषश्लोका:ब्र वोंऽ त्रैि८बन । - “८खोजी डिथिबागान्न दाबक्रवार्कणक्रमम्। ङबानि भश्ऊँौ एबी कडशी निकूटेश्वरङ । খঙ্কে পিণ্ডপ্রদান জ্যেষ্ঠপুৰী বিৰঙ্গৰেং - পিতৃদৈবত্তে খঙ্গে মঘাৰাং— & 露 “नि७निवानहरिडः रखू, वारुः ब्रिौदण्ड। ৰখাৰাচলনোপোছত্ৰ ৰিৱিৰ ন লুপ্তত্তে। ' अक्रदाः इचिन चणि cनोभमज९ वषाचिङि ॥” (लिविडच) 讓 崛 استفاده ] मझुल्ने प्रथांछब (*१) वषाब्रांश् छयः ।. » छङअइ । (.cरम ) (द्रि) २ मषांनऋज जांछबांब । । মঘাষ্ণু (পুং ) মায়াং মহাসমীপন্থ-পুৰ্ব্বক্ষৰভা ভৰতীতি ভূ ক্ষিপ, । শুক্রাচাৰ্য্য। (ত্রিকাe ) - মম্বিয়। ডোম, ৰাঙ্গালাবাসী নিকৃষ্ঠশ্রেণীর জাতিৰিশেষ। t ডোম দেখ। ] ঘষিয়ান, পঞ্জাবপ্রদেশের বঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটা নগর এ বিচার-সদর। অক্ষা- ৩১°১৬ ৪- উঃ এবং দ্রাঘি• ৭২-২•ae' পূঃ । পার্শ্ববৰ্ত্তী ৰঙ্গ নগরে গমনাগমনের জন্ত একটী পাকা রাস্ত আছে। উভয় নগরই এক মিউনিসি*ांजिtौब्र अशौन । এই নগরের প্রায় ১• ক্রোশ দূরে চন্দ্রতাগ নদী প্রবাস্থিত। গ্রীষ্ম ঋতুতে ঐ নদীর থরোরা শাখা জলে পূর্ণ হইয়৷ নগরপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন নদী-তীরৰী ঘাট ও বৃক্ষ সকল তীরভূমির শোভা বুদ্ধি করে। , চজভাগা নদীর বালুকাময় উপত্যক দেশ পরিত্যাগ कब्रिब्रा ५कणै। अधिडाकांकूमिब्र cयाख्tनए* भदिब्रांना नश्रब्र স্থাপিত। এখানে বিচারসম্বর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি বঙ্গ নগরের পুৰ্ব্বসমৃদ্ধির অনেক ভাল হইয়াছে। এক্ষণে কান্দাহার यहडि आफ्थान मणप्बब चावडौश काण आहे नगरब्र नमाश्च्ि হই। থাকে। সাবান, অশ্বলজ্জা, এবং প্রসিদ্ধ যুরোপীয় কুলুপকার চাব সের অমুকরণে নিৰ্ম্মত কুলুপ ও পিণ্ডলের বাসনের জন্ত এই স্থান সমধিক বিখ্যাত । মঘেরা, উঃ পঃ প্রদেশের মধুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা- ২৭-৩৪ উঃ এবং যুৰি• ১৩৭৫২% পুং। এখানে मार्चदडौं आबनमूत्रब्र ७९णद्र जरा दिर्बेद्रब्र, थड की বিষ্কৃত ছাট আছে। - .** . উৎপত্তিকারণতয়াৰৰঙ্গ भचैी (ढौ) भषा ठनाषानन्नपबर - ইতি মৰা-জপ আছিা, গোৱাৰাং উীষ, ধান্তম্ভেদ আউলধার। ( যেনীি ) * - মম্বোনী (স্ত্রী) মধোন পত্নীত্ত্বি স্বৰৰ স্থিৰাং উীৰ, ৰক্ষারত ৬ সম্প্রসারণম্। ইন্দ্রাণী । - মঙ্কলক (পুং ) ? খৰিভেদ। ২ বক্ষতো। (ভারত ওপ-৮৩৬-) মঞ্চসর, (মৰক্ষসৰ ) সিলেৰিস ৰীপৰাসী জাতিবিশেষ। बूब्रां*इभप्नब निकले हेशंद्रा भाकांगइ (Macasear) नाय्य খ্যাত। উক্ত ৰীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপতাপেইছাৰেৰ ৰাগ। ১৪২৫ খৃষ্টাৰে ৰখন পর্ভ গীজগণ এই দ্বীপে প্ৰখৰ পাপৰ रूद, ब्षन जांशबा भर छडिएक निषिद्ध ॐ कविड डावाद ब्ब्रड cरषिबाहिण। उ९कारण रेशप्रब छाषाष्ट्रवाकै वर्ष