পাতা:বিশ্বকোষ ত্রয়োদশ খণ্ড.djvu/৭৪৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


अथैगबष५ [ q8w J मुक्ल भ६-बन्-निन्, (बcडोन्निन्)-यक्बन ौनत्नने अनिष् *ठिठ ० होन-थशहकारवद्र ग-भाषक । अहे मशंatइ ‘बन्হিনূ-খুং-কও' অর্থাৎ প্রাচীন ইতিহাসের গতীয় আলোচনা नांबक श्यां* &८इब्र जष्ट्रवांग यनख दहेब्राप्इ, फांशष्ठ গনমুৰ্বে অনেক जेडिशनिक उरु बडि चाप्श् । गठा (ौ) बड जामा उछ कब्रबिडि बड (बख्बनश्णा९ कहनबन्नकcर्षबू । न 8 । ● ।। ०१ ) हेखि द९ । झडे cऋजब्र नईौकङ्गणोनिं शृtश्वमकलक । “ভ্রাতৃৰাবাংগুৰীত যথা সপ্তাপ্তিতেন মতোন । बडीकरद्रांप्ङाद१ *ांनषांन६ जांछ्वा१ cयक्रबछि ॥” ( তাও্যন্ত্ৰীক্ষণ ২৯২ ) “স্বত্যং নাম.কষ্টস্ত ক্ষেত্ৰত সমীকরণাদিসাধনফলকং | (মাৰণ ) ২ দtৱাদির মুষ্টি, পৰ্য্যায়—বষ্ট, চলিত বাট । রং লব (স্বায়ৰী ) ইচ্ছ, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি । মংলষা (আয়ৰী) সংলৰযুক্ত । भू९लरुरुfछ (थांबदौ) cर नब्रांध* कब्रिtङ न । মন্ত্র, ওঞ্জেঙ্কি, ওকাষৰ চুরাদি• আম্বনে সক পেটু ৷

  • कडकcछ । नू*. जबजठ । মৎস (পুং ) মাদ্ভতীতি মঙ্গ-ৰাছলকাং গন্‌। মৎস্ত । মংলগগু (পুং) সংসালাং গণ্ডোইহ, পূবোরাদিত্বাং সাধু । । दाबम दिए*६, 5णिरू म९जष*, *र्षrाब्र-श्वणञ्चर । (तक5० ) মংলর (পুং , মঙ্গতে ইণ্ডি মদ ( ক্ষ ধূমাদিত্যঃ কিং। উণ, ०। १०) इङि गब्रन्, गन्न कि९, पर यह गब्रडैौद्धि । अछ षड.५९, अभ्रब्रब्र ठfण cनभिरण ऊांश्tt७ श्लि? कब्र । "कैदीखाडक्रबामान दिप्लोइमनि उ९कणष्। নগগলিছে। নাৰীণাং সপত্নীৰুছি মৎসৱ: "(কখাসসাr৪২৬৫) , ২ ক্রোধ। (মেদিনী) (ত্রি ) ও অসৎপন্ধসম্পত্তি, যাই । c१६ नम्बद्ध ग→डि गए श्द मा, था९नरीषूङ । |

“न ष९नद्रा नाफि क्रडे नाडि नूकान कांबूकः ।” ( মহানিৰ্মাণতন্ত্র ১২৯ ) ! ४ कृ** । ९ थांब्लशिंकांब्रवि८*थ । “निम्बढि भार नना cणांक विभड बब औदनम् । ईकाश्वनि जरदर् बख षिकांब्रः न छ म९णबः ॥" (भाद्दछ क्रिब्राप्पाभनङ्ग'४७ ज० ) नकण cनाएकहे जर्फबा चांबांच्च मिन्द करब्र, जङ७ष जांबांद्र बौदcन शिकू. ५छे eयकांइ थांनंमां८छ cर विकांब्र, कांशरक যংলা কছে । श९ नग्नद९ ( हि ) ग९णन-बडारर्ष बफून, वज द । ष९गब्र যুক্ত, ৰৎসী । § মৎসরিন (ত্ৰি ) মৎসৱে ২ভগুডম্বেৰোধস্তমস্ততি মঙ্গল্প-ইনি। অন্ত গুভদ্বেষ্ট, পৰ্য্যায়—কর্ণেজপ, দুর্জন, পিগুন, কুচক, নীচ, খিজিহব, খল। (হেম ) যে সকল ব্যক্তি মৎসৱ-পরাহ্মণ, তাহারা নরকভোগের পর কীটধোনি লাভ করে। “পরিভোক্ত কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী।” • . 幾 ( मर्झा २९०४ ) মৎসহ, রাজমহলের ৫ ক্রোশ পূৰ্ব্বে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম । এই গ্রাম দিয়া মানসিংহ রাজমহলে এবেশ করেন। মৎস্য ( পুং স্ত্রী ) মান্ততি লোকা অনেমেক্তি মদ ( ঋতন্তऔठि। डे4, 8२) हेडि गान्। श्रबामर्थाङ खणजरु, চলিত মাছ। পৰ্য্যায়--পৃথুরোমা, ঝুষ, মান, বৈসারিণ, অণ্ডজ, ৰিসার, শঙ্কলী, শকলী, ঝস, জাস্বাশা, সংবর, মৃক, জলেশন্স, কণ্টক, শঙ্কা, মচ্ছ, অনিমিষ, शृङ्गी । ऐशश्च अ१-- বৃংহণ, গুরু, শুক্রবন্ধক, বলকর, লিপ্ত, উক, মধুর, কফপিত্তকর, দীপ্তাগ্নির পক্ষে ছিভূকর, বাতরোগনাশক, বৃহৎমৎস্ত-গুরু, শুক্রল, মলবৰ্দ্ধৰ। ক্ষুদ্রমৎস্ত—লঘু গ্রাহী'গ্ৰহণীরোগে হিতকর। কৃঞ্চমৎস্ত লঘু, দিপ্ত, বাতন্ত্র ও অগ্নিদীপন । | नों७ब्र म९ख-८माबखनक ; प्रिध, ४ङ्ग ७ मलtखनरु । কথিতমৎস্ত অর্থাৎ পুভিমৎস্ত-দোষবৰ্দ্ধক। শুষ্কমৎস্ত-বিষ্টন্তী, দুর্জর লবণভাবিত মৎস্ত অর্থাৎ যে মাছে জুন মাখাইয়া রাখা হয়, তাহার গুণ-কক্ষপিত্তকর, সারক। সামুদ্রমৎস্ত—ল, বুধ্য, মধুর ও স্বল্পমলকারক। ( রাজনি• } জুশ্রীতে লিখিত আছে,-মংত দুই প্রকায়, নাদের ও नाभूझ अर्थt९ नगैौजांङ ७ गभूणजांछ। ८ब्रांश्ठि, ना?ीम, পাটল, রাঙ্গীৰ, ৰশ্মি ( ৰাশিমাছ ), গোমৎস্ত, কৃঞ্চমৎস্ত, বাওজায়, মুরল, সহস্ৰদংষ্ট্র প্রভৃতি মৎস্ত নদীজাত। এই সকল মৎস্ত মধুর, গুরুপাক ও বায়ুনাশক, রক্ত-পিত্তকর, फेरु, ठूश, ब्रि६ ७यः अछाप्ङखकङ्ग । সরোবর ও ভক্ষাপজাত মৎস্ত সকল স্নিগ্ধকর এবং মধুরब्रनबिलिडे । अशकुनखाँठ म९छ नकण.बणकब्र । बन्नङ्गणजाछ क्ष९च वृणुब्र न८श् ! डिबि, डिबिनिन, कूणिभ, नाक भं९छ, मिब्राजक, नक्षिबाब्रणक, भकब्र, भर्भद्रक, 5छक, मशश्रेम ७ ब्रांबौब थकृछि সামূদ্র মত। ইহার শুরুপান্ধ, ৰহ, খুব জর পিত্তবৃদ্ধিকর, উষ্ণ, ৰায়ুনাশক, স্বৰা, তেজপ্তর ও জ্ঞেশ্বৰদ্ধক। সামুদ্রিক भ९छ*१ यांशन कक* कब्रिह ६itक, ७* अछ ठेशांब्र विएलब 碘可酋协 চুষ্টী ( জুত্রজলাশয় ) ও কূপজাত মংগু ৰঘুনাশক বলিয়৷ नाबूजिक बरछ च८°क चषिकङङ्ग छ५:५:५४ । वाचैकेजांछ