পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/২৩৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


নিক্সিংশিন [ ২৩৬ ] নিস্তন্দ बिढिडौश्९ (बि) निद्र-छू जन्-अछु। निषाद्र श्हेउ हेकूक, নিস্তারাভিলাষী । “জ্ঞঃ সদাশিতে ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীৰ্ষতাম্।।” (ভাগ’ ১২২২) নিস্তিমির (ত্রি) নির্গতস্তিমিরঃ যক্ষাৎ। তিমিরশুন্য, তিমিরহীন। নিস্তীর্ণ (ত্রি ) নিরূ-ত্ব-ক্ত। পরিত্রাত, রক্ষিত, মুক্ত। নিস্তৃতি (ত্রি) স্থতিশূন্য, প্রশংসাহীন । নিত্বয় (ত্রি) নিৰ্ম্ম ক্র স্বধী যক্ষাৎ। ১ বিতুষীকৃত, ধান্য যবাদি। যে সকল ধান্য ব যব প্রভৃতির তুষ বাহির করা হইয়াছে। “পূৰ্ব্বেদুৰ্দ্দক্ষিণারে নিস্তত্বাবস্তৃষ্টযবানামৃ" (কাতা শ্রেী ৫।৩২) ২ নির্মল । নিস্তুষঙ্গীর (পুং ) নিস্বযং পরিষ্কৃতং ক্ষীরং যসোতি। গোধূম। ( রাজনি” ) নিস্বযরতু (ক্লী) নিস্বৰ্ষং নিৰ্ম্মলা রত্নং। ফটক। ( রাজনি" ) নিস্তুষিত (ত্রি) নিস্তত্ব কৃতে গিছ-ক্ত। তৃপ্তিহীন, যে সকল তঃলাদি তুঘশূন্য করা হইয়াছে। ২ লঘুকৃত। ৩ তাক্ত। (মেদিনী) নিস্ত ণকণ্টক (ত্রি ) তৃণ ও কটকপরিশুন্য। নিস্তেজন্তু (ত্রি ) নির্গতং তেজো ষন্মাদিতি । তেজোরহিত, তেজোহীন। "ইদং কবচমজ্ঞাত্বা কবচনাৎ পঠেত্ত যঃ। সৰ্ব্বং তস্য বৃথা দেবি নিস্তেজো ন চ সিদ্ধিদম্।।” (ব্রহ্মা গায়ী) মিস্তোদ (পুং ) নিস্তুদ-ভাবে ঘঞ, নিতান্ত বাখন। “তেষু কালেষু নিস্তোদো মারুতেনোপজায়তে।" (মুশ্রত ) নিস্তোদন (রী ) নিস্তুদ-ভাবে লুট। নিতান্ত ব্যর্থন। নিস্তোয় (ত্রি) তোয়হীন, জলশূন্য। নিসংশ (ত্রি ) ভয়হীন, ভীতিশূন্য। নিস্তুপ (ত্রি ) লজ্জাহীন। নিন্ত্রিংশ (পূঃ) নির্গতস্লিংশত্ত্বোংস্কৃলিভা ততো সমাসে ডছ সমাসাস্তঃ । ( সংখ্যায়াস্তৎপুরুবস্য ডজবাচ্যঃ । পী ৫৪১১৩ ) ইতি বান্তিকোত্তা। ডছ। ১ খড়গ । “নকুললৈাধ নিস্ট্রিংশে গুরুভারসহো দৃঢ়ঃ।” (ভারত ৪।৪১২৪) ( ত্রি ) ২ নিদয় । ( মেদিনী) ৩ ত্রিংশংশূন্য। ৪ মন্ত্রভেদ। “নবাক্ষরে ধ্রুবযুতে মচুনিন্ত্রিংশ ঈরিতঃ ” (তন্ত্রসার ) নিস্ট্রিংশধারিন (ত্রি) নিশিংধরতীতি নিবিংশ ধ্বনি খঙ্গ ধারী । ইহার লক্ষণ— “কুরূপস্তরুণঃ প্রাংশুদৃঢ়ভক্তিঃ কুলোচিত । শূর ক্লেশসহশ্চৈব খড়গধারী প্রকীৰ্ত্তিতঃ।" (মৎস্তপু ২৮৯অ’) মিক্সিংশপত্রিকা (স্ত্রী) নিন্ত্রিণে খঙ্গাইব পত্রসন্তা, অতীতি ঠলু । মই বৃক্ষ, চলিত সিজগাছ। মিসুিশিন (ত্রি) নিশি খঙ্গ ৰাখনোন্ত ইভি ইনি। খড়গধারী। “সন্ধালোহিতোষ্ঠীৰ নিংিশিনে যাজয়েয়ু: (অশ্বি গৃ"৯৭) নিন্ত্রটা (খ্ৰী)টি বড় এলাটী । নিন্ত্রৈগুণ্য (ত্রি) নিক্ৰান্তঃ ত্ৰৈগুণ্যাৎ, ত্রিগুশক্ষার্যাৎ সংসারাৎ । ১ কামাদিশূন্ত । ২ সংসারাতীত। যাহার ত্রিগুণের সকল কাৰ্য্য তিরোহিত হইয়াছে, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যিনি অতীত হইয়াছেন। "নিন্ত্রৈগুণ্যে ভবাৰ্ছন।” (গীত) নিস্ত্রৈণপুম্পিক (পুং ) রাজধুতুরবৃক্ষ, চলিত বড় ধুতুরাগাছ। ( রাজনি" ) নিসাব ( পুং ) বিক্রয় বা বাজার করিয়া যে অবশিষ্ট দ্রব্যাদি থাকে । নিমেহ (ত্রি) নির্গতঃ স্নেহঃ প্রেমতৈলাদিকং বা অন্ত । ১ প্রেম শূন্ত । ২ তৈলশূন্ত । ( পুং ) ৩ মন্ত্রভেদ । “শতদ্বয়ং দ্বিনবতিরেকর্হীন তথাপি বা । যাবচ্ছতক্ৰয়ং সংখ্যা নিস্স্নেহাস্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥” ( তন্ত্রসার ) বিকল্প পক্ষে স হইবে, সেইস্থলে নিঃস্নেহ এইরূপ পদ হইবেক । - নিমেহফল (স্ত্রী) নিঃস্নেহং ফলং যন্তাঃ। শ্বেতকণ্টকারী। (রাজনি") পক্ষে নিস্স্নেহফলা নিঃস্নেহফল এইরূপ পদ হয়। নিম্পন্দ ( ত্রি) নির্গতঃ স্পনো যন্ত, বাহু বিসর্গলোপ । ১ স্পনানরহিত । "সুক্ষে ঘনে নৈষধ কেশপাশে নিপত্য নিম্পন্দতরী ভবঘ্র্যাম্।।” ( নৈষধ ৮১৩) নি-স্পনী-ঘঞ । ২ স্পন্দন। (ত্রিকাণ্ড ) “অনিস্ক্রিয়াশ্চানশনাশ তত্র নিম্পন্দহীনাঃ সুমুগন্ধিনস্তে ॥” (ভারত ১২৩৩৫৯ ) নিম্পন্দতর (ত্রি) নিম্পন্দ-তরপূ ৷ একাত্ত স্পন্দনরহিত । নিম্পন্দত্ব (ত্রি) নিম্পনোর ভাব। নিম্পদিন (ত্রি) নিম্পদঃ অস্ত্যন্তেতি ইনি। নিম্পদযুক্ত। নিস্পৃশ (বি) , বিধান্ত। ২ আদরনীয়। নিস্পৃহ (ত্রি) নির্গত পূহ দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভাবনা যন্ত। পূহাশূঙ্গ “নিম্পূহ সৰ্ব্বকামেভ্যোযুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।” (গীতা ৬।১৮ ) নিম্পূহ (স্ত্রী) অগ্নিশিখাবৃক্ষ। ‘অমূল নিম্পূহ চাপি মালিনী বিষ্ণুৰাভা । ( শব্দচ" ) নিস্তাদ (পুং ) নি-স্তন্দ-ভাবে ঘঞ, । ১ স্তন্দন, ক্ষরণ । “মাকলারসনিস্তন্দসুন্দরোগারকারিণে । শ্রবণানন্দিনাবেতে বন্দিনামিব রাজতঃ ॥” % ( প্রসন্নরাঘবনাটকে পক্ষধরমিশ্র ) নিস্তলতে ইতি কৰ্ত্তার জচ্‌। (ত্রি ) ২ ক্ষরণশীল। 'নিস্তন্দ’ ইহার বিকল্পে যত্ব হয় । ( অল্পবিপৰ্য্যভিনিত্যঃ স্তঙ্গতেরপ্রাণিযু।