পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৫৫৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


החזב ষোড়শ গল পঞ্জ জাছে, তাছার ষোড়শ পত্রে অকারাদি ষোড়শविद्म चक्षtङ्गयूखः क्षत्रॆिषां क्षि-ब१ नभः, चो: नयः ऎखानि झ:१ छांन कब्रिहङ शहेष्व । १भी-श्नप्रश्डि बांनभनण श्रृंटछ ककांब्रांनेि रोगभगर्ष, अर्थी९रु श्हेप्७ % भशीघ्र वर्ष, नाङिष्ट्रशश्ठि मन्तদল পয়ে ডকারাদি দশ বর্ণ, ড হইতে ফ পর্যন্ত, লিঙ্গ মূলস্থিত ষড় দল পয়ে বকারাদি বড় বর্ণ, ব হইতে ল পর্যাঙ, মূলাধারস্থিত চতুৰ্দ্দল পদ্মে বকারাদি চারিবর্ণ, ব হইতে ল পর্যন্ত, এবং ক্রমধ্যস্থিত দ্বিদল পদ্মে হ, ক্ষ এই দুই বর্ণ গুলি করিতে হইবে। দ্যাসে প্রত্যেকবর্ণ অমুম্বারযুক্ত করিয়া অর্থাৎ ‘কং নমঃ, চং নমঃ’ ইত্যাদিরূপে স্বাস করিতে হইবে। এইরূপে মনে মনে জাস্তরিক দ্যাল করিয়া বাহ ভাগ করিবে। বিষ্ণুবিষয়ে আধারাদি মস্তক পৰ্য্যন্ত ষটু পদ্মে নিম্নলিখিত ক্রমে বর্গম্ভাস বিধেয়। মূলাধারস্থিত সুবৰ্ণাভ চতুৰ্দ্দল পয়ে ব, শ, য, স, এই চারি বর্ণ, লিঙ্গমূলস্থিত বিছাদাভ বড় দল স্বাধিষ্ঠানপত্রে ব হইতে ল পর্যান্ত, নাভিমূলস্থিত নীলমেঘপ্রভ দশাল মণিপুরপরে ড ইষ্টতে ফ পর্যন্ত বর্ণ, প্রবালসদৃশ হৃদয়স্থিত স্বাদশদল অনাহুত পদ্মে ক হইতে ঠ পর্যাস্ত, কণ্ঠস্থিত ধূম্ৰবৰ্ণ ষোড়শ দল বিশুদ্ধাথ্য পদ্মে অকারাদি ঘোড়শস্বর এবং ক্রমধ্যস্থিত চঞ্জবর্ণ দিল পদ্মে হু ক্ষ এই দুই বর্ণন্যাস বিধেয় । হিমবর্ণ সৰ্ব্ববর্ণবিভূষিত সমাহিতচিত্তে এই প্রকারে ধ্যান করাকেই আস্তর মাতৃকাষ্ঠাস কহে । এই প্রকারে অস্কমাতৃকাগুলি করিতে হইবে । এই দ্যাসে প্রথমতঃ মাতৃক দেবীর ধ্যান করিতে হইবে। বাহমাতৃকাধ্যান— “পঞ্চাশল্লিপিভিব্বিভক্তমুখদোঃপষ্মধ্যবক্ষঃস্থলtং ভাস্বন্মেীলিনিবন্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষ গুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ বিভ্ৰাণাং বিধদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগদেবতামাশ্রয়ে ॥” মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণময়, ললাটদেশে উজ্জ্বল চঞ্জ নিবন্ধ, স্তনদ্বয় অতি স্থল ; ইনি চারি হস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপুর্ণ কলস ও বিদ্যা ধারণ করিয়া আছেন । এই মাতৃকা দেবী বিধদপ্রতা ও ত্রিণয়ন । এইরূপ মাতৃকা দেবীর ধ্যান করিয়া পুনরায় জ্ঞাস করিতে হুইবে । তালবিষয়ে অঙ্গুলি-নিয়ম এইরূপ-ললাটদেশে অনামিক ও মধ্যমাজুলি দ্বারা দ্যাস বিধেয় । এইরূপ মুখে তৰ্পণী, ममाभ ७ जनांभिक, cनद्धदरब्र पूरु ७ अनांशिक, কর্ণদ্বয়ে' अकू#, नॉनिकाराष्ट्र कनिst७ अक्रूé, श्र७षtछ उ*नी, ममागा ও জনাধিকা, ওষ্ঠস্বরে মধ্যম, দন্তপংক্তির্বিঙ্গে অনামিকা, মন্তকে बशाम, भूथ अनामिक ० मषाम, श्छ, नान, नाद 6 शृd I ses ] छांन - * سف कनिई, चनांत्रिक ७ अशष, नॉफिरक्छ्वं कनिई, अमांमि की, मषायां ७ जकू, फेनरब्र गर्फबूनि, वक्राइण, अश्*श्क कू९श्ण, रुमद्र श्हेप्फ श्रा, रुका श्हेउ गोन ७ भूष भर्कड गरुण श्ष्ण श्खउण रोब्र छोन रुब्रिटङ इहेक्। हेश्ाङ्ग नांग गोष्ट्रक भूज, ७ हे भूज मा छांनिद्रां छांन कब्रिtन छाँझ निराश श्ध । “ললাটেনাসিকামধ্যে বিষ্ণুসেন্মুখপঙ্কজে। তৰ্জ্জনী মধ্যমানামা যুদ্ধানামে চ নেত্রয়োঃ ॥ অঙ্গুষ্টং কর্ণয়োপ্ত স্ত কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকে নসোঃ । - भशांछिtट्वा १७:ब्रांक भषामांtर्श्वगईtग्रांनftग९ ॥”( हैठानि ) মাতৃকাজ্ঞামের স্থান।—ললাট, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, গগু, ওষ্ঠ, দস্ত, মস্তক, মুখ, হস্তপাদলদ্ধি, হস্তপাদ্যগ্র, *ांचंदन, शृé, नांछि, फेनग्न, रुनग्न, झकरद्र ककू, शनांनि भू५, এই সকল স্থলে গুলি করিতে হইবে। দ্যাসের সকল স্থলেই প্রণবাদি নমোহস্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। शशं1-ॐ षं नाम। गणां, ॐ चांश् नग्नां पूवद्धि, ऎ: त्रैः চক্ষুযোঃ, উং উং কর্ণয়েtঃ, ঋং ঋং নসোঃ, ৯ং ১ং গগুয়োঃ, এং ওঠে, ঐং অধয়ে, ওং অধোদণ্ডে, ঔং উৰ্দ্ধপত্ৰে, জং ব্রহ্মরক্কে, অঃ মুথে। কং দক্ষবাহু মূলে, খং কূৰ্পরে, গং মণিবন্ধে, খং अकूशि भूग, ७१ अत्रूणारd, dषः कर इ१ छ१ ११ ५: बांधवांश्মূল সদ্ধাগ্রেস্তু, ইত্যাদি। এইরূপে পঞ্চাশৰণ বিজ্ঞাস করিয়৷ এই দ্যাস করিবে । "ওমাস্তস্তে নমোহন্তে বা সবিলুধিলুবর্জিত । পঞ্চাশ বর্ণবিদ্যাসঃ ক্রমাছুক্তে মনীষিভিঃ ॥” সংহারমাতৃকান্তাস —এই দ্যাসে সংহায়মাতৃকা দেবীর ধ্যান করিতে হইবে । ধ্যান-অক্ষত্ৰয়ং হরিণপোতযুদঙ্গটঙ্কবিদ্যাঃ করৈরধিরভং দধতীং ত্রিনেত্ৰাং । অৰ্দ্ধেন্দুমেীলিমরুণাময়বিন্দরামাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাম্।” যিনি হস্ত চতুষ্টরে অক্ষমালা, হরিণশাবক, মৃদঙ্গটঙ্ক ও বিদ্যা शांघ्नन् रुब्रिग्नां श्रांtझ्न, ७द१ शिमेिं बिनघ्ननैौ, अ$5था रौशन cगोतिtनt* दिब्राजभांन, गिनि अब्रदिमायांणिनौ, ८गझे दr:{५औ স্তনভারবিনতা দেবীকে প্রণাম করি । এইরূপে সংহারমাতৃरुद्र ५Iांम रुब्रिव्र ‘क्षमानि भूथ क्र१ नमः, झनfनेि फेमtग्न इ९ नमः,’ हेठानि ब्रt१ छांन कब्रिtछ इहैव । dहे भाङ्गकांदर्भ চারি প্রকার-কেবল, বিন্দুযুক্ত, বিসর্গযুক্ত এবং বিন্দু ও বিসর্গ ७३ फेछद्रदूङ । ५३ cरुवण माङ्गकाछांटन विमा, दिलू ७ বিসর্গ উত্তরযুক্ত কালে ভক্তি, ৰিসৰ্গযুক্ত ভালে পুত্র ও বিন্দুযুক্ত ভাসে বিত্ত লাভ হয়।