পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৫৮২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


*छङिमूषक [ gav ] পঙক্তিপাবন পষ্ঠিত, চাওলি পুরুশ ও মূর্ধ প্রকৃতির সহিত বাস, একশয্যাসন, একত্র গেজম, তাহাঙ্গেয় মজন, অধ্যাপন প্রকৃতি ঘূৰণীয়। এই মোৰ একাদশ প্রকার। এক পঙ্গুক্তিতে ॐारख्थन कग्निञ्च शनेि *ब्रन्छब्र¢क व्यर्थ न कtब्ल, अश्वयl छन्ह ७ অগ্নিবাৰধান থাকে, তাহা হইলে পঙক্তিসাধ্য দোষ হয় না। "একপক্তৃক পৰিষ্ট যে ম শক্তি পরস্পরম্। গুম্মল কমমৰ্য্যাদা ন তেষাং সঙ্কল্পেী ভবেৎ ॥ थधिनी छन्बम रेकद वज़ लिt *७ खिादिठिनाप्ऊ ।” (कूईशू se) পঙক্তিকণ্টক (পুং ) পণ্ডকে একপকেী কণ্টক ইব। পউক্তিক ! পঙক্তিক (স্ত্রী) শ্ৰেণী ৰ সৰি। যেমন অক্ষয়-পঙুক্তিক। পঙক্তিকৃত (জি) পঙ্কি-ক্ষ-জস্থত আবেছি। শ্রেণীবদ্ধ। “তাৰ পন্থকীকৃতাং সৰ্ব্ব রময়ন্তি মনোরমং। श्राग्रसः कृकsब्रिउ१ दानात cभागकनारुः ॥” (रब्रिदरल ११ अ:) { পঙক্তিগ্রীব (পুং ) পঙক্তিঃ দশসংখ্যিক গ্রীবা বস্ত। রাবণ। পঙক্তিচর (পুং ) পঞ্জকা শ্রেণীবদ্ধঃ সন চরতীতি পর্ভূক্তি চক্রট। কুরপক্ষী। (রাজনি" ) જોgক্তিদুষ (পুং ) পঙুক্তিং একপঙক্তিং ভোজনে দুবরতি দৃষি अ१ । नखिनूतक । পঙক্তিদূষক (পুং) প্রাকালে তোজনাৰ্থমুপৰিষ্টানাং ব্ৰতগাতানাং ব্রাহ্মণানাং পঙক্তিং শ্রেণীং দুষয়তি যঃ, পঙক্তি-দুর্ঘ করি খুল। অপাঙক্তে, শ্ৰাদ্ধভোজনান ব্রাহ্মণ। শ্ৰাদ্ধকালে পভূক্তিভোজনের অযোগ্য যে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাহাদের লইয়। পঙক্তি ভোজন করিতে নাই। পদ্মপুরাণের স্বৰ্গখণ্ডে ৩e অধ্যায়ে লিখিত আছে—কিন্তব, ক্রণহী, যক্ষারোগী, পশুপালক, নিরাকৃতি, গ্রামপ্রেষা, বা ৰিক, গায়ন, সৰ্ব্ববিক্রয়ী, অগারদাহী, গরদ, কুগুণি, সোমৰিক্ৰয়ী, সামুত্রিক, রাজদূত, তৈলিক, কুটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী, অভিশপ্ত, স্তেন, শিরোপজীবী, মিত্রদ্রোহী, পায়দারিক, পরিবৃত্তি, দুশ্চর্ণ, গুরুতল্লগ, কুশীলৰ, দেৰলক, নক্ষত্রোপজীবী, শ্বদষ্ট, শ্বসহগামী এবং যাহার ধরে উপপতি বাতায়ান্ত করে, এই সকল ব্রাহ্মণ জপাঞ্জজ্ঞেয় । যে শ্রীদ্ধে গুরুভল্লগ ও ভূশম্বী ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে निकृन१ cरुाछम करब्रम न ५द९ $ थारू विकण इहेइ थारक । যে সকল বিপ্র শূদ্ৰগিৰে উপদেশ প্রদান করে, তাহাদিগকেও थाटक ८डांजम कब्राहे८ड नाहै । (*ब्रभू* च#१* ०८ जt ) ' भइनश्ऊिांक १७ डिजूषcरूद्र बिरइ dश्छन णिषिङ भारश्-- झोरङ, बाडिकड, अकछात्रोच्न अनशान, ध्प्बाथ, श्रृङऔफ़, यहबीबम, छिंकि९ग, eठियानग्निष्ठांर्ष, cवरण बांचcमब्र कारी, भांश्नरिका, वाणिज, ●ांtबइ द ब्राचांच्च नब्रकाशैो कारी, কুৎসিত, নখরোগ, প্তাকাঙ্ক, গুঙ্কর প্রতিকুলাচান্থ, শ্ৰেীক্ত ও बा6 अग्निभब्रिठात्र यषर डूमैन, वज्रारब्रां★, शन, cभ গ্রন্থতি পশুপালন, পঞ্চমহাৰজ্ঞ না ক্ষয়, ব্ৰহ্মাৰেখ, পরিৰিত্তি, गांथांब्रहणब्र छछ छे९ऋडे षनामिब्र फेशृण्डांश्रृं, मर्डम क গায়নাদি বৃত্তি, খ্রীসম্পর্কবার ব্ৰহ্মচৰ্য্যহানি, অপবর্ণ-বিবাহ, भूजाविवांश् ७ शाशब्र जांब्रांब्र ठेणभठि आtइ, cरुङम णहेड़ বেদ অধ্যাপন, পূদ্র-জধ্যাপন, নিষ্ঠুরবাক্য, জারজদোষ, পিত মাতা ও গুরুজনকে অকারণে পরিত্যাগ, পতিতের সহিত অধ্যब्रनानेि ७ कछांनानानिद्याद्र शृषक, eथां*नांएलग्न छछ विरुপ্রদান, সোমবিক্রয়, সমুদ্রযাত্রা, স্তুতিবাদাদি দ্বার জীবিক, তৈলের জন্ত তিলাদি বীজপেষণ, তুলামান বা লেখাদিবিষয়, দূতক্রীড়া না জানিয়াও অর্থ দিয়া পয়দ্বারা ক্রীড়া, মদ্যপান, পাপরোগ, ছদ্মবেশ, ইক্ষু প্রভৃতির রসবিক্রয়, ধন্থক ও শরনিৰ্ম্মাণ, জ্যেষ্ঠাভগিণীর বিবাহ না হইতে কনিষ্ঠ ভগিনীর পাণিগ্রহণ, মিত্রদ্রোহ, অপস্মার গগুমাল, শ্বেতকুষ্ঠ, উম্মাদ ও অন্ধরোগ, বেদনিলা, হস্তী, গে, অশ্ব ও উষ্ট্রের দমন বা পালন, নক্ষত্রাদির গণন, সেভূভেদাদি দ্বারা প্রবহমান স্রোতের অবরোধ, বাস্তুবিদ্যা, দৌত্যকাৰ্য্য, বেতনভোগী হইয়া বৃক্ষরোপণ, ক্রীড়া দেখাইবার জন্তু কুকুর লালন, স্তেনপক্ষীর ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকানিৰ্ব্বাছ, কল্পকাগমন, হিংসা, শূদ্ৰসেব, নানাজাতীয় লোকযাজকতা, আচারহীনতা, ধৰ্ম্মকাৰ্য্যে নিরুৎসাহ, সৰ্ব্বদা যাঙ্কাদ্বারা অপরের বিরক্তি উৎপাদন, স্বয়ং কৃষিখায়৷ জীবিকানিৰ্ব্বাহ, ব্যাধির দ্বারা স্থূলদেহ, সাধুদিগের নিন্দিত, পরপূর্ব অর্থাৎ একবার বিবাহ হইয়াছে এমন স্ত্রীর আবার পাণিগ্রহণ, ধনগ্রহণ করিয়া শববহন ও ব্রাহ্মণনিন্দ্বিতাচার, যে ব্রাহ্মণে উপরোক্ত কোন দোষ আছে, তাহার পঙক্তিপ্রবেশের অযোগ্য, অতএব ইহার অপাঙক্তের বা পর্ভূক্তিদূষক বলির খ্যাত । শ্রান্ধে এই সকল ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহা निशाण झग्न । (भशू ० श्रt ) পঙুক্তিদুৰকের বিষয় হেমাদ্রির শ্রাদ্ধকাণ্ডে বিশেষরূপ লিখিত আছে । - পঙক্তিপাবন (পুং) পঙক্তিং প্রাভোপলক্ষে ভোজনা য়োপবিষ্টানাং ৰেমবিস্তাবিশারদীনাং ব্রাহ্মপালাং শ্রেণীং পুলক্তি পাবদ্ধতি বা পঙুক্তি-পাবিন্দু। শ্রেণী:পবিত্ৰকৰ্ত্ত, পর্ভূক্তিভোজনে মাছার উপবেশন করিলে পঙুক্তি পৰিত্ৰ হয়, তাশ BDDD B BBDDBBS BBBB BDDBY BDDS পদ্মপুরাণে লিখিত আছে— “हेश्य श् ियश्छाथ* ! विदछद्राः गऽङि*ांदनांः । বিদ্যাবোৰত্তস্নাত শ্ৰীক্ষণাঃ সৰ্ব্ব এবছি s