পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৬৩৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


AASAASAASSAAAAAAS AAAS S AAAAA AMACSAMMS - ۶. -تی-تیتی-پی-ت......حتیجه •कोश्ठ [ &es } পঞ্চামৃত্যু “পঞ্চাজমগুলং প্রোক্তযেতং স্বস্তিকবর্জিতং । ीकांब्रांर cनवभूछब्रिां५ म७णांनश् िछछूटैनर हैं পর্তাহারণ প্রোক্তং সৰ্ব্বসমৃদ্ধিদং ॥” ( তন্ত্রসার ) ভূমিতে চতুরত্র মণ্ডল করিয়া তাহাতে ৬০ কোঃ জঙ্কিত করিবে, এই প্রকারে অঙ্কিত ক্ষেত্রের মধ্যে চারি ধরে চারিট ও মধ্যে একট পদ্ম অঙ্কিত করিতে হইবে। এই পঞ্চাজমণ্ডল দীক্ষা ও দেবপূজাকার্য্যে আবশুক । ( তন্ত্রসার ) পঞ্চামরা (স্ত্রী) পঞ্চ মর সংজ্ঞাত্বাং কৰ্ম্মধারয়। অমরলতাপঞ্চক । দুৰ্ম, বিজয়, বিল্বপত্র, নি গুঞ্জ ও কালতুলসী এই ৫ দ্রব্যকে পঞ্চামরা লতা কহে । * ( রুদ্রজামল ) পঞ্চামরাদিযোগ (পুং ) প্রাণতোষিণুক্তি ৫ প্রকার যোগcछन । यथा-6नटी, मछौरशां★, cशोठी, भश ७ ग्रांगन ७हे • প্রকার যোগ সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । যাহার এই পঞ্চাगब्रां cयांशीश8ांम कtब्रन, उांश ब्रभमग्न श्न, ७हेछमा ईशग्न নাম পঞ্চামরাদিযোগ। পঞ্চামরাদিযোগীতুষ্টান করিয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক ঐকু গুলী দেবীর সহস্ৰণামাষ্টক পাঠ করিতে হুইলে । } পঞ্চামৃত (রা) পঞ্চনং অ্যুতানাং সমাহার। দধি, দুগ্ধ, খুঁত, মধু ও চিনি এই পঞ্চবিধ দ্রব্যকে পঞ্চামৃত কহে । "ন্ধ সশর্করঞ্চৈ দুখং দধি তথা মধু। পঞ্চামৃঃমণং প্রোক্তং বিধেয়ং সৰ্পকৰ্ম্মযু ॥” ( জ্যোতিস্তত্ব ) গর্ভবতী স্ত্রীকে পঞ্চামৃত ভোজন করাইবে । এই পঞ্চাযুক্তভোজন শিশুস্ক দিনে আবশ্যক। জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত অষ্টে-পুত্থাপনের পর পঞ্চমমাসে গর্ভাবস্থায় ।

  • ".ળ $1 ના થા । সমানয়ে ২ ।

অগু| শিষ্ট্রয় গেী সিদ্ধিরূপ। সরস্বতী ॥ অদ্য তু বিশ্বপ প্ৰাণ শিৰস্যাৰঙ্করিণী । জষ্ঠা তু যোগসিদ্ধার্থে লি " চামীলতা । আদ্য তু কালতু লম্বী লিঞ্চো; প্রিয়তোষিণী । S0S DBt0SYmG BBDDYBBB SBBBHHB DD BHS t "প {{মণ মছ৷:"াথঃ কুত্ব। স}{Rময়ে নয়: । তৎ প্রকল্প শু গ্রাৎবল্লভ প্রিয়দুশল । ওল জ্ঞাবন কণা, ন বধ শঙ্কর । খনি মে৷ কণা মিকং ট কথা শু যোগদাধসম । SDDS SDDS DBBB BYSB SBBBBS BD S যোগ:খাগাস্তুবেক্ষ্মেীক্ষপ্তং প্রকাশ।দ্ধি মাশদম্ ॥ फ५: १? म झ*/trभूभाँश्रृं६ गर्थौ६ष्कृ१ (ख"माँ हिट९ ।। BBS BHHHDD BHH sJJB BBBBBDS পঠেং কওমী মেধী সংগ্ৰনমঃtষ্টকম্ ॥ জাগে ? "" বল্লাথ শ্বাসেম নয় সংশয়ঃ।

    • tनब्रt१भ दूa;! ;*निशाअ क।नियौ ॥" ( अt१८ष्ठांदिी )

ब्रवि, दूझ्थाठिं ७ खङ्गवांtग्न, ब्रिङ छिद्र डिभिtउ, ८ब्बयर्डौ, অশ্বিনী, পুনৰ্ব্বস্থ, পুষ্য, স্বাতি, भूग, भष, अश्द्रांश, श्सों स छैद्धग्राफ़ड़नैौ मक्रtब शूझय ७ ईौब्र श♚eरुिरङ श्रृंक्षांभूऊ लांन कब्रिएल इज़ । ( cणाांङिउस्र)

  • क्षभूिठ शांना cनदभूय ७ मशप्रांन eयंकृठि शहैछ शांरक । ২ গুলঞ্চ, গোকুর, তালস্থলী, মুতীর ও শতমূলী এই পঞ্চবিধ দ্রব্য একত্র করিবে, ইহাকে পঞ্চামৃত-যোগ কহে ।

(ब्रांअनि' ब* २१ ) পঞ্চামৃতপপটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালীগন্ধক ৮ মাষা, পায় ৪ মাষ, লৌহ ২ মাষ, তাম্র ২ মাষ৷ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহপাত্রে মৰ্দ্ধন করিয়া কুলকাঠের আগুনে গলাইয়। পপটবং গোস্বরের উপরে কলার পাতে ঢালিতে হইবে। মাত্র গুইরতি হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮ রতি পৰ্য্যস্ত। অমুপান দ্বত ও মধু। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার গৃহিণী, অরুচি, অৰ্শ, ছর্দি, অতীসার, জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, বলিপলিত, নেত্ররোগ প্রভৃতি তাল হয় । ইহা বৃষ্য ও আগ্নেয় । ( রসেগ্রসা" গ্রহণ চি” ) ভৈষজ্যরত্নাবলী-মতে—গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ ভোলা, লোহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্ৰ অৰ্দ্ধতোলা। প্রথমে এই পাঁচ দ্রব্য একত্র লেীহপাত্রে মর্দন করিবে, পরে অপর লেীহপাত্রে ( কড়া গ্রভৃতিতে) স্থাপনপূর্বক মুদ্র অগ্নিতে পাক করিয়া কদলীপত্রে ঢালিয়া যথাবিধি পর্পট প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পঞ্চামুতপপটী কহে। মাত্র ২ রতি । লেীস্থপানে মর্দন করিয়া সেবন বিধেয়। অমুপান ঘৃত ও মধু। প্রতিদিন মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৮ বা ১• রতি পৰ্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে। একসপ্তাহকাল সেবনে নানাবিধ গ্রহণী, অরুচি, বমি, দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসার ও নেয়রোগ প্রকৃতি পীড়া নষ্ট হয় । ( দীর্ঘাতিসার বা চিরোথিতাতিসারে গন্ধকের পরিমাণ অৰ্দ্ধভাগ কনাইয়া দিবে। ) পঞ্চামৃতপিগু (পুং) অশ্বদিগের বলপুষ্টকর পিগুবিশেষ । কটুকা, জয়ন্তী, ভ্ৰামী, মুরলা ও ঘন এই পঞ্চপ্রকার অযুত অশ্ব সকলের উপকারী । "কটুকা চ জয়ন্ত্রী চ ভ্ৰামী মুরস ঘনঃ। . পঞ্চামৃতঃ পিগুঃ ” ( নকুল জশ্বটি" ১৩ লঃ ) ধামুতযম (পুং ) কুলখাদি পঞ্চজবাকৃত যু্য বিশেষ। কুলখ, క్జ মাষকলায়, বৰ্ব্বট ৱা রাজশিল্পীর বীজ, এই পঞ্চবিশ্ব দ্রব্যের ঘূৰ করিলে পঞ্চামৃত বৃষ হয়, ইহার গুণ-গনীপন, পাচন, ধাতুবৃদ্ধিকর, লঘু অরুচিনাশক, বাকর, অর, ক্ষয় ও অঙ্গমৰ্দ্ধনাশক। ( বৈদ্যকনি” ) -