পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৬৯৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ਨ਼” - #: SSAAAS S SS S SSAS SSAS -نبیییکییپیی - DDDDS tB BB BBB BBD DDD DS DD DD BBBDD DD DBBD DD DDS DD अर्ष ४ाय६. कांब ७३ बिंदरर्भद्र कलणांड श्रेब थोररू । wईौ शक् िcचष्हtफ्रांब्रिमै श्इ 4दः उांशंरक शनि मिरांइ१ कहा न बांश, उांश झईtण वाiक्षिब्र नाज़ि cङ्गलनांब्रिक शहैद्र थांद्रक । cष गङ्गेौ वांशैद्र भशृङ्ग, दांकारमांबद्रश्ठि, कॉर्षश्च, गुडी, मिडैठांबिगै ७ °डिउडिमउँौ uहेझन नईो नाचकां९ cश्दछ । वांशग्न भग्नेौ ~वशवर्डिंनी नप्र, फाशत्र ३श्नांश्कहे नब्रक cछां* इहेब्रा शां८क । *झेौ ७ नडिन्न *ब्रन्wब्र अष्ट्रब्रां★ थांक ऋर्शs झल७ि, श्रृंझ्झांथtभ यौन cरूयन प्रtर्षन्न जना, किड़ शृङ्गैौहे ७हे शाहश्शाथग्न भूण । cष नांग्रैौ विनैौठी ७ डिब्र মনোগত ভাব বুধিয়া চলে, সেই স্ত্রীই পত্নীশঙ্কবাচা। পত্নী এই সকল গুণরস্থিত হইলে কেবল স্থঃখভোগ হয়। নিন্দিত৷ পত্নী জলেীকার তুল্য ; অলঙ্কার বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও সৰ্ব্বদাই পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে। জলেীক কেবলমাত্র রক্ত শোষণ করে, কিন্তু স্ত্রীরূপ জলেীকা পুরুষের রক্ত, ধন, বীর্য প্রভৃতি শোষণ করে এবং এক দওও স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেয় না । যতদিন পতি ও পত্নীর বয়স অল্প থাকে, ততদিন পত্নী সৰ্ব্বদা শঙ্কাযুক্ত থাকে, ষে পত্নী সৰ্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, গৃহোপকরণ দ্রব্যসমূহের অবস্থান ও পরিমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং অনবরত পতির প্রতিকর কার্য্য করে, সেই পষ্ট্রীই প্রকৃত পত্নী । এ সকল গুণ যাহার নাই, লে কেবল শরীয়ক্ষয়কারিণী জয় । পুরুষের প্রথম বিবাহিত যে স্ত্রী, সেই স্ত্রীই ধৰ্ম্মপত্নী । অপর বিবাহিত পত্নীগণ কামপত্নী, এই সকল পত্নীতে দৃষ্ট ফল হয়, অদৃষ্টফল ধৰ্ম্ম প্রভৃতি কিছুই হয় না। ( দক্ষসংহিতা ৪ অ” ) মনুতে লিখিত আছে—পতি পীর প্রতি নিয়ত সদব্যবহার করিবেন। র্যান্থার প্রবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকাৰ্য্যকালেই হউক, অৰ্থৰ নিতাই অশন, বসন ও ভূষণাদি দ্বার স্ত্রীদিগের আমোদ বিধান করা তাছাদের কৰ্ত্তব্য । ষে পরিবারমধ্যে পতি ও পত্নী উভয়ে পরম্পর পরম্পরের উপর নিত্য সন্তই থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিত করে । বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি স্বারা কান্তিমতী না হইলে নারী পতির প্রীতি জন্মাইতে পারে ना, बांभैौब्र £ीडि ना एहे८ग श्नखान इब्र न । श्रृंख्नेौ यनि ভূষণাদি দ্বারা মনোহরভাবে সজ্জিত থাকে, তাছা হইলে সমুদার গৃহ শোভা পায় এবং পত্নী প্রতিদানীি ন হইলে সকল গৃহ শোভাহীন হয়। যে কুলে নারীগণের সমাৰু সমাদর ‘আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন থাকেন, জার ৰে স্থলে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারের বাগাদি ক্রিয়াকৰ্ম্মসকল भद्विषांब जांष क्मिहे दश ॥“ औभ१cर इरन अन६झ्छ रहेका जलिनन्नाउ cवन, cनरें *हेिबांद्र, चसिष्ठfब्रहरप्लग्न छोब ब्रिमडे ইষ্টা থাকে। (স্বত্ব ও প্ৰ' )। । *ाईौङ्ग (औ )**ी छोरब च । गईौत्र कांच पाषई । शैौर, जैौनना । *ईौरु९ (बि) औद्र छांश, जैौद्र बङ । । - পত্নীশীল ( স্ত্রী) প্যাঃ শাল। বজ্ঞকালে পত্নীর জন্ট নির্থিত शुश्रखन, नङ्गाषिद्वैिड भाण। uरे ध्रुश् वजनानांद्र भक्तिभक्रिक নিৰ্ম্মাণ করিড়ে হয়। বজ্ঞশালায়া পশ্চিমত পত্নীশাল ভাম্। " (जोशंबज्र s।९।०१ प्लेक1) •ोोग •बइएण दिउषा (जम इ८ब्रडाांनिनां’ ना* २IsI२८) औषनिण शरैरद । **?ौ*ांग१ भांईপতারূপেপ ধোয়মিতাৰ্থ । ( বাজলনোসং ১৯১৮ ভাৰ্য । ) श्रृङ्गीनश्यांङ ( श्रृ९ ) :यनिक फ्र्यप्ख्न । "५श्यूमा •ंौगभ्यांबन् िगमिहैक्षि गम् ि।” ( ७ङ्गश् ि॰भ१• ) (कांडाॉ* cथौ" ७१॥» अडैषा) । পত্নীসংযাজন ( ) পত্নীসংবান্ধপ বৈদিকক বিশেষ । বিবাহাদুষ্ঠানের পর এই বৈদিক কর্ণের জন্তুষ্টান করিতে হয়। *छाँषछ नईौन६षांछनt* ( कांउठाॉ* cथो* ५००s । ) পত্নীসংহনন (ক্লী) পক্ষা সংস্থাননং ৮তৎ। মেখলা দ্বারা পত্তি ७ेश्ाङ्क गन्नौभोग्न अछ यअभन्,ख भौग्न दक्षम छन । (কাতা" শ্রেী ৫।৪।৩৩ । ) श्रङ्गाँफे (५) अप्रैठाज श्रो-चाषाएग्न.११भाषैः, *ज़ाiः भाषैः। পত্নীগৃছ। - ‘বাসাগরং ভোগগৃহং কঙ্কাপড়্যাটনিটাঃ ' (ত্রিকাও) পয়ন (জি) ১ গজ গমনসাধন। ২ বায়ুগমন সদৃশ গতিবিশিষ্ট । ० वायूठान अवघ्नौटक्र शमनगैन । “दांडण भग्नर्झौफिणा नदा" ( ঋক্ eleIA ) ‘বাতন্ত পদ্মন বায়ুগমনসদৃশগমনর্থিং। ঘৰ বাতস্ত পতনসাধনেহন্তরীক্ষে গচ্ছষ্টে দৈবা দেবাঙ্গল্পেরাनिष्ठाॉफ्र' (जांब्रनंखांशा ) ৪ পতননিমিত্ত বৃষ্টি। "শ্রেণীনাং ত্বপিন্ধয়াধুনোনী” (শুক্লযজুঃ) ‘শ্রেণীনাং ব্ৰজতে মেঘস্তেীদয়ে শেরতে তা হ্রশ্বে মেখোদয়স্থা আপস্তাসাং পয়ন পতননিমিত্তে বৃষ্টিনিম্পত্যৰ্থং ( ভাষ্য) পত্য ( ) পতির তাৰ। ( পা ৫।১১২৮) যেমন সৈনাপত্য। পত্র ( ) ( ক্লী) পততি বৃক্ষাৎ পত-ইন্‌ (সৰ্ব্বধাভূভার্টুন। উলু ৪।১৫৮) ১ বৃক্ষাবয়ববিশেষ, চলিত পাতা । পৰ্য্যায়—পলাশ, - इभन, नन, *५, इन, *ांक, छांनम, गई, वé५, *यक् । (*कद्र° ) বিষ্ণুর উদেশে পত্র নিবেদন করিলে অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে । এই সকল পত্রের বিষয় নীরসিংহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে-অপাষার্গের পত্র, কৃঙ্গারকপত্র, খদিয়, শমী, X ›ፄ8