পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৭৪৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


करङ्गमा यदछ शंश्न पा क्क ८कश् दादशव्र करब्रन न । उप्र श्रांश्च ७ eiज वाहेरठ चां★खि नाँहै। देशांङ्ग जांकtगीक्लिष्ठ अङ छैनंदांनांकि नकणहै *ांणन करब्रन, ठट्र छैौदिकांनिर्सांद्रहब अङ अध्नष्कहे नूक्वांइकट्य गमिकबूखि, यचेिक ७ न७गांभंत्र <यंङ्गठिग्न कार्षी अक्गशन कब्रिज्ञांtझ्न। कांक्रिभाष्ठा दांन कब्रिcण७ ईशब्र नखांम छबिरण ४म क्नि वधैशृब म कब्रिग्रा बड़े निग्नहे बझैथूजां कब्रिह षांप्रूम । मांचिनंौडा बांकtशंङ्ग जहिष्ठ हैशtनग्न जांशंग्र बाबझांद्र कनिष्ठ সাই, তৰে পয়ম্পরের জল পান করিতে আপত্তি নাই। हैहांtनब्र अदह भना मारु। ईशग्रा ढौनिकांब्र विरब्रांशी, কিন্তু পুত্রাদিকে যত্বপূর্বক লেখাপড়া শিখাইৰ থাকেন। ২ শোলাপুর, সাতার প্রকৃতি অঞ্চলে পরদেশী বলিলে गांषांब्रवउ श्लूिशन श्रेष्ठ नमांजठ बांकन ७ ब्रांजणूठ फेडन छाडिहे दूषाहेब्र थांटक। ७३ गकण भग्नएक्लै मात्र ¢कशहै এ অঞ্চলে স্বারিরূপে বাস করে না। সেই জন্ত স্ত্রীদিগকেও প্রায় সঙ্গে আনে না। প্রায় সকলেই দেশীয় রমণী রাখে। তাহার গর্তে সস্তানাদি হইলেও তাছাদের প্রতি তেমন বন্ধ রাখে না। তবে ধাহার এখানে বিবাহ করিয়া বাসিনা হইয়াছেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, এরূপ পরদেশীর সংখ্যা জর। ইহাঙ্গের পুত্রাদি অনেক মরাঠীভাৰাপন্ন। তবে যাহার দেশ रुहेरउ शैौ गईशा आrनन, उँiशराब आक्रांब वादशंद्र हिन्मूहांनौद्र मठ । পরদুঃখ (কী) পরেষাং হুঃখং । পরের হুঃখ, অঞ্চজনের পীড়া । “তাক সুখভোগেচ্ছাং সৰ্ব্বতৰন্থখৈষিণঃ। ভৰম্ভি পয়ন্থঃখেন সাধবো নিত্যন্থ খিতাং !” ( অগ্নিপুরাণ) পরছেফিন (ত্রি) পরেভো ৰেষ্টি পর-বি-পিনি। ১ বিদূষক। ২ পরছেষ্ট, পয়দুৰক, খল। পরধৰ্ম্ম (পুং ) পর শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম। ১ পরমধৰ্ম্ম, শ্রেষ্টধৰ্ম্ম । ( মন্ত্র ১৯৯৭ ) পরস্ত ধৰ্ম্মঃ। ই অপরের ধৰ্ম্ম, জজ্ঞের ধৰ্ম্ম । “শ্রেয়ান স্বধৰ্ম্মে ৰিগুণে পরধর্থাৎ दछूर्छिठां९ ।। ৰণে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধৰ্ম্মে ভয়াবহ: " (গীত ৩৩৫ ) গীতায় ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, সম্পূর্ণ রূপে পরধর্শ্ব অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহানি সত্ত্বেও স্বধৰ্ম্মসাধন শ্রেষ্ঠ । পরধৰ্ম্ম অত্যন্ত ভয়সস্কুল। ইহার তাৎপৰ্য্য এইরূপ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈঞ্চ ও পুত্র এই চারি বর্ণ এবং ব্ৰহ্মচৰ্য, গার্হস্থ্য, বানগ্রন্থ ও স্যাল চারি সাশ্রমবিহিত शृङ्गीहे নাৰায় নিলোচিত ধৰ্ম্ম। তপশ্চর্ঘ্য প্রক্ষিণের ধৰ্ম্ম, कृिङ्ि ॐइ चबिtद्रग्न थ{ नरश्, “ब्रषई। पूरुक्द्र नबित्द्रब्रषर्ष, aাক্ষণের পরবর্ণ। কেবল ভগবানের নামকীৰ্ত্তনাদি ব্রাহ্মণের [ ৭৩৯ } পরপাকনিস্তৃক্ত पई, ईश अंॉनेिवांtजब्बई चक्दै । पौश्रदर्शल्लिङ बज, cतरङ* eयकृउि कईक जरून भङ्गेिशंद्रभूर्लक cर प* जशीऊ शश, छांश वि७१ श्रैग७ नमाकृथकांश थइलैङ गङ्गपर्व थरभंभांs cवर्छ। ब्रश्वर्ष निध थङ्गठिविश्क, ७३ अछ वषर्ष नाश्मश्रृंक अङ्कछि निर्वा५ करिठ कब्रिाज्र श्रृङ्गा श्रेणe भक्ण श्रेब्र थांद्रक । कथम भब्रषकई सङक्लन श्ब्र म, पांद! *कडिविक्रक, ठांशांप्छ तष्ठकल फणिदांग्न नछांबन ८कांथांद्र ? जर्भবানের এই উপদেশের তাৎপৰ্য্য এই যে, কাছায়ও পরধর্ণজি*ान कéदा मरश्। भग्नश{ींश*ांतून अउिभएन विा शहैद्रा वारक । পরধান (ল্পী) পরং শ্ৰেীং ধ্যান। ১ধ্যানবিশেষ, শ্রেষ্টধ্যান । "cषाप्त भएन निष्कणज्रो बाछिcषाष्ट्र९ विखिब्रम् । बखशांन९ भब्र१ cयाङ५ मूनिउिर्षीनखिरैकः " (गंकफ%') श्रृंनिजा बांक्ष:१ १ानं भिन्नं बर्षेिषशशिका १ामश् िडि । ২ ব্রহ্মচিন্তন। পরেথাং ধ্যানং। ৩ পরের অনিষ্ট চিন্তন। •ब्रबिश्राज्र (५६) भब्रज निभाडा जेलाइयो। गर्मागषिप्त *रब्र निभांठ अषीं९ ऐक्रांब्रन शछ। cशक्र ‘नखांमार ब्रांज' ५ईश्न क्ङिखिन्द्र ८णांग हरेज लडप्रांब' ५३झन गर ह७ब्र फैम्लिङ श्नि, किरू *ब्रनिभाऊ श्रेह भधीं९ नरू भक ब्रांबन् *ट्सब्र भट्ब्र $क्रांब्रिड शहेब्र ब्रांजनड uहेब्र" भक रहेण । ‘ब्राजদস্তাদিযু পরং এই ছত্রাসারে পর নিপাত হইল। ७हेक्नो সমাস বাক্যে যেরূপ থাকিবে, বিভক্তির লোপ হইয় পরে শঙ্ক উচ্চারিত হইলে পর নিপাত হয় । পরস্তুপ (ত্রি ) পরান শহণ তাপয়ন্তীতি তপ-খচু, খচি স্বেঃ (বিংপরয়োস্তাপে। পা ৩২৩৯ ) ততো মুম্। श्रृंब्रष्ठां★, *झ#ीफ़्मकांग्रैौ । “অঙ্কু পোবিবুধলখ পরস্তুপ" ( ভট্ট ১১ ) ২ জিতেজিয়। এ চিন্তামণি। ৪ তামস মন্থর পুতো । (হরি ৭২s ) এ ৰূপভেদ। ইনি মগধাধিপতি । ( রসু ৬২১ ) (कृणिज्र) क्रुि । “কল্যাশানাং নিদানং কলিমলমথনং জীবন সজ্জনানাং । পথের বসুমুক্ষো সপদি পরপদপ্রাপ্তরে প্রতিস্য " (মহানা') পরস্য পরেথাং বা পদং। ২ পররাষ্ট্র । পরপাকনিবৃত্ত (*) গাং পাকাংলিক্স। পরোপক •ोरुग्नश्ठि, श्रृक्षलाक्र्ड, यशब्र " अष्ट्रéांन नी कद्रन । "ীৰংি সমারোপা পঞ্চাঙ্গার নির্বপেং। পরপৗৰনিৰ্বত্ত্বোংলো মুনিভিঃ পরিকীর্ধিত " (বিতাক্ষর প্রাপিৰাধ্যায়