পাতা:বিশ্বকোষ দশম খণ্ড.djvu/৭৮৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


পরাইট পরীক্ষাক নিন'বাৰ এলেক্ট্ৰপতিজতো • डछन् अलि बोर्ष वा अडि कुर, व्यिक्रमशैन, बरू गरुण अफिर्केीर्ष, आठलर्कन्ज, फोरुारक भद्राष्ट्र जानिरङ श्हेप्य । पाशब्र अन्न जक्ल अलेक्क, शाशब्र ध्यूक्त अङ्कडिशैन, विकृडियूङ, अङ्का९ििखङ, अफि थपिँढे, अलि कूणि, अछि विषय, अठि প্রক্ৰত প্রভৃতি তাহাকে পরাস্থ জানিতে হইবে * (চরক ইঞ্জির 8 अ") [श्रृङ्क भंक cमश् । ] পরাস্থত (স্ত্রী) পরালোম্বতন্ত ভাব, তল-টাপূ। ১ মুতৰ । ২ নিয়াপরবশত । পরাস্কন্দিম্ (পুং ) পরা আক্ষম্বিতুং ধলমন্ত আ-ধন-গিনি। চৌরভেদ । ডাকাইত । পরাস্তু (ত্রি ) পরাস্ততে পা, পয়া-আস-ক্ত। নিয়ন্ত, পরাজিত। “ষ্ট্রীর্গিরান্ত বরমস্ব পুনৰ্ম্ম স্বীকৃতৈব পল্পবাগপরাস্তা।” (নৈষধ ও সর্গ) পরাস্তোত্র ( ক্লী) উৎকৃষ্ট স্তব। পরাস্য (ত্রি) নিক্ষেপযোগ্য। পরাহ (পুং ) পরমুত্তরবর্তি অহঃ, ততঃ টs, (রাঙ্গাৎসখিছা ষ্টচ, । পা ৫৪৷৯১ ) পরদিন । পরাহাট (পোড়াহাট), বাঙ্গালা প্রদেশের সিংহভূম জেলার अडर्श७ ५कौ क्रूझ गाभठ्ब्राछा । छूमिग्र "ब्रिगां५ १२४ বর্গমাইল। এখানে সৰ্ব্ব সমেত ৩৮০ খানি গ্রাম আছে । এখানকার রাজগণের বংশ-মাথা সম্বন্ধে দুইট স্বতন্ত্র ইতিহাস পাওয়া যায়। পরাহাটের সর্দারগণ পূৰ্ব্বে সিংহভূমের রাজা বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল । এই রাজবংশেয় মাদি পুরুষ যিনি প্রথমে রাজোপাধি লাভ করেন, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ চরিত্ৰাখ্যান গুনা যায়। কোন ভূইয়া বন কাটিতে গিয়া বৃক্ষকেটের মধ্যে একটা বালককে দেখিতে পায় । সে ঐ বালককে গৃহে আনিয়া লালনপালন করে। ক্রমে ঐ বালক ভূ ইয়া জাতির নেতা বলিয়া গণ্য ছয় । বালক অতি শৈশব S Skk BB BgDDttt BBD D DBB BBBBB বিদ্যা, তস্ত চেৎ মধ্যে পরিদৃপ্তমানেন ন লঙ্গেয়াস্তাং পরামুরিতি दिनTI९ । छछ t६कख़ा: aयठिको4ी: cवडा छांडलरुfब्राः श: श्रृं★tश्रृंग्निङि DDHHHS BB BB BBB DBDDB B BBBB DDDS DD (5९ रुदूरी अकूफिरौरन विकृठिपूtख अछूरिभिषिtड अठियक्tिडे जछिछिप्क्र अडिषिश्रम अस्विंयकाठ अछि विभूद्धदकरन मठtङब्रिवि:ङ जङछनित्रिदिएछ निश्वषारप्रशडियवृtउ विवांछनूडेिक हौनपूडिएक • दाणवृडिएक नकूलारक कणांडीएक अछाब्ररश्न कृकलौण*ौरुषङठांजइब्रिडशब्रिजoद्भरेवरूबिकगार व4ीनाबछडरश्नांडिनरमृष्ठ व गाठR गब्राइब्रिभि विश९r {इबक हविक्शन)। Х - Xసిసి [ از سط۹ ] পয়াহাট - शरैरङहे भफेब्रि क काँ wrांशंऍौ cकौङ्ग छेशांगमा कब्रिड । कि¥ निश् छेनांशिक्षाद्री ब्रांखभद्विषां८ङ्गञ्च नकटूलहै कलिब शांक ८ष, छांशद्र चजिब्र ५षर छांशत्तन्न नईौtब्र ब्रजभ्रूजहङ पश्मनि। ইহায় বলেন, “আমাদের পূর্বপুরুষ যিনি প্রথমে এখানে জাসিয়া निश्शनन लांछ कएल्लन, लिमि श्राङ्गदाग्नबाणैौ ७ कवचक्रकै मॉजनूछ ছিলেন। তিনি জগন্নাখ-দর্শন মানলে ঐক্ষেত্রে জাসিবার কালে धाहे शाम नेिब्रा गंभम कtब्रन ५षर ५थानकांझ अषिवाणिभ१ র্তাহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া মনোনীত করে। কিছুকাল পরে সিংহভূমের পূর্বদিকৃষ্ণ ভূইয়াদিগের সহিত কোলহামবাসী णकीएकांलनिश्शब्र दिशांत्र फे*हिष्ठ इब्रे । ब्रांज गनद्रियांरब्र ८कांगमिष्णब्र नश्ङि cषांश cनन । मूरु हूँदेशांनिcशग्न भब्रजिद्र शहेtग क्रबिद्गङ्गांज फूहेब्रा ७ ८कांग फेडद्र बांकिब्र नर्फाब्रब्राजा श्हेरगन ' इहेौ श्राप्तहे ८काण वा फूहेष्ठांनिभङ्ग 8नग्न আধিপত্যের কথা আছে, কিন্তু কোনটা সত্য, তাছা স্থির করা ছুরূহ। সদ্বংশীয় সকলেই পরীহাট সর্দারগণকে রাজপুত ংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন । পয়াহাট বা সিংহভূমের সামন্তরাজ্য চারিদিকে পৰ্ব্বতপল্লি८द8िउ इsप्रांग्र मशब्रॉड़े श्राङ्गमण श्रेष्ठ ब्रम १iहेम्नांश्लि । भूरीकण श्हेtऊ *४*v शूटेाक ११ीख ५थानकांग्र ब्राजांब्रt স্বাধীনতাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন । অবশেষে উক্ত বৎসরে १नशाम निश् cमद हे९ब्रांtछब्र नथाठी यौकाँग्न कtब्रन । সরাইকেলার অধিপতি বিক্রমসিংহ ও থম্ন রণরঞ্জি বাবু চৈত9সিংহের উপয়ে শাসনক্ষমতা ও মহারাজ উপাধি পাইবার জন্ত এবং লর্কাকোলদিগকে দমন করিতে ও রাজা বিক্রমসিংহের নিকট হইতে কএকটা দেযমূর্তি উদ্ধায়ের আশায় পোড়াহাটরাজ ইংরাগ্রাজের সহিত মিত্রতাক্ষত্রে श्रांदक रुहेब्रा मिजब्रांअझ८* *णा श्रें८गन । हेक्ष्ब्रांछब्रांडा সরাইকেল ও খমুণির উপর তাছার আধিপত্য স্বীকার করিলেন না, বরং তাহার নিকট হইতে বাৎসরিক ४०» छैॉक एग्न ५iर्शी कब्रिग्र निएलन uष१ ॐीश्ॉब्र ब्राछदौग्न आहेन रु! कांर्थांनि ण१८क है९ब्रांछब्रांछ श्छক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন । এই সর্বে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংরাজরাজ ক একখানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া লন। ঐ পত্র মুসারে উক্ত সর্দারগণ স্থানীয় বিদ্রোহী স্বমনের সময় সৈন্ত দিয়। আপনাপন অধিকৃত रन ब्रक्र कब्रिग्राशिगन । ५४»v धूठेॉएक cभाफ़ीशप्लेब्रांज जब्राहे • cक**ब्रवानी ईश्शाभ१ अ३८मरीtक "#ाकूद्रानै भार” नाम भूजा कक्लिङ्ग दंोप्क । $