পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/১৬৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


ংিশতি ॥ानकब्र (बि) खनिज्ञ? । च्द्रधनक । নগদতিৰ (মী) জগদম্বার স্তোৱসম্বন্ধি সামভেদ। "সম্রাজং बांगशशरश्” (थक् v1०२७२ ) ‘जांनबश द१ जननशमांभ arafiः, डच ८ख(ङवाग्चम शरश्विनं’ ( गद्मिं ) क्षशतहिन् (बि ) बाग' खङ्गः नाडि मी-निनि । ठडि, नईiाद्र-*डूब । ‘बानमान्नैौ छू *कूब्र:' (cश्य ७०8७) দিন (রা) এসপিছ ভাবে লুই। ১ গুয়োংপান। (ত্রি) কৰ্বরি লু। ২ ভয়োৎপাদক । ानबैोग्न (बि) जनविश्जनौंबन्। जोगाना प्वाभा, डाफ्नैौग्न। निऊ (जि) बनॅनिश् ख् । जैौड, विडौक्ख्,ि बाशरक छद्र ८भ२ान इहे ब्रांप्इ । निन् ( बि ) जग-निष्-निनि । खङ्गमौण, टापूट्, डौष्ठ । श् ि(किश) टेज-८गाहे रि । ब्रकाक३, दाक्रां७, ३शब्र कर्डी “स्” छूमि । जारि २निtग 'डूमि दूका रुद्र' वृषारेर। রছি মাং পুওীকাক্ষ সৰ্ব্বপাপহুরে ভব।” (নারায়ণ প্রণাম ) (बि ) उबडोडि जूखुि(डब्राड खैिः । उ५९७५)। जिस् नःश्वादिभिहे, ठिन, ङिनवांछक्नक काण-फूउ, उरिशु९, वर्ड আন ; অগ্নি-দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয় ; ভুবন-স্বৰ্গ, মর্ত্য, ाउान; अत्राभाझै–बलोकिनौ," फागैव्रशै, ८डाश्रवउँौ ; *थऽक्रूः--फठ, र६ ७ अभि ; ७१-नरु, ब्रजः, उमः ; ন্ধ্যিা—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহসন্ধ্যা, লায়ংসন্ধ্যা ; রাম-পরগুIfभ, मार्श्वग्नथो ब्रांम, दणब्राम । (कदिकमगठ) ५३ लक হুবচনাস্ত । ংশ (ত্রি) ত্রিংশংডটু (তপ্ত পুরণে ডটু। পা ৫২৪৮)। ত্রিংশত जु5प्ले পূরণ, ত্রিংশত্তম । “ত্রিংশাংশকস্তথা রাশেভাগইত্যভিী ८ङ ।” (सूर्यालि”) *क (जि) जिरनला जौड: जून्-ख्फ़ि । बिश्ल९ नtथाबिड ६] वांद्भ1 कौउ । t * भंझ ऊ (झैँौ ) बिश्श्वमषिक१ अज्र९ । जि१५९ अष्ट्रिक वज्र খ্য। “ত্রিংশছন্তং ৰশ্মিণঃ (খঙ্ক ৬২৭৬) "জিংশচ্ছতং ংশদধিক শক্তসংখ্যক" (সারণ) भ९ (जि) जप्श एनड: गां★मागमष्ठ (*डिजिश्ननिष्ठि । | <Isle>) ऐछि निभाउमा९ गांधूः । नरथादिदृशष, ਕਿ੫,੪ । “बिश्शरश्दी बरह९ कछाः शशाई दानभवार्षिकौ५ ” (मश) শংক (ত্রি) ত্ৰিশং পরিমাণমস্ত কনু ১ জিপৎপরিমাণ। पैङ्गप्व कन् । २ ठ९णश्था । यादाजः पृथक् cफबाः बिश्त्र९क१ भविष्क्रtङ ।” (काभभक) *डि (जैौ) जिश्न९ शृcबाबद्धानिषां९ गtभूः । • बिश्न९ २ जिश्ल९नर६५क ! ' , o . '

  • - ۹ م.. یہ s v: : : بس۔

( ) هو ] | ত্রিংশাংশ mim ত্রিংশত্তম (জি ৱিংশতঃ পূরণ; তমপ জিংশৎসংখ্যা পূর্ণ। जिब्रो ठी'न्। e ग्निश्४९°ाह्म'(गै) जिश्नं९नश्थानि भजानि नजानि भठिभून. बछ। कूलू, नागश्ग । (बचयाँ) , t ত্রিংশাংশ (পুং ) ত্রিংশভ্রিংশং পূরণোংশ । রাশিয়ত্রিংশং श्रृंङ्ग१खांश, बिभिtttम्॥ ধিৱ জ্যোতিৰে এই প্রকায় লিখিত আছে। মেৰাদি দ্বাদশ রাশিকে ত্রিশ দিয়া ভাগ করিলে ८ष भरन भाखद्रा शत्र, उाशब्र नाम जि५थाश्न । oरे जिरथाः* cभषांकि ब्रॉनिम्न मध्षा ८गङ्ग* वि१ां८न *वादशठ,इब्र; डांश्tद्र ' नाम आहे अकाङ्ग- * ८भशानेि दामश्र ब्रॉलिं ‘दिदभ' ७*णभ' ग१ख्ठांग्र वि७द्ध झहब्राप्इ । ८२ ७ी ब्राथि बिश्य बनिर्श बाबरुउ श्रेब्राtश्, ८णहे नकन ब्राश्विब्र जि५*ाः* दिल्लॉग्न कब्रिtङ इहेtण शबग, भनि, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র এই পাচগ্রই ক্রমে ৫,৫৮৭ অংশের DBBD DDDS DDDD S eBDDD DS DD DDDD DDYS हेश भूश् िकशिउ श्ब्रांtइ । অতএব যে কোন বিশ্বমসংজ্ঞক রাশিৱ ত্রিশাংশ বিচার নিতে হইলে সেই রাশির প্রথম ংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত মঙ্গলগ্রহ ত্রিংশাংশের অধিপতি, अग्नि शईो१% श्हे८७ गश्वमा १५ श्रृंर्षास्त्र भनि७ह बिश्ञाः८५ - अक्षि*ठि इन । ५कांभभाईल इहेtङ अटेक्ष* अ१* *र्गासु বৃহস্পতি, ১৯ অংশ হইতে ২৫ অংশ পর্যন্ত বুধ, ২৬ অংশ হইতে ৩• অংশ পৰ্য্যস্ত শুক্র ত্রিংশংশপতি হইয়া থাকেন । যেরূপ ৬টী বিষম রাশির ত্রিংশাংশ বিচার কথিত হইল, ৬টী সমরাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হুইলে শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, শনি ও মঙ্গলগ্রহ ক্ৰমে ২ ত্রিংশাশের অধিপতি श्रेष्दन। (८रूष्टीय') । - ग९कृङार्मुख्ादनौप्ठ अिहेक्लभ गिथिङ मार्श्“কুঞ্জার্কিগুরুসোঁম্যানাং ভাগা: শুক্রস্ত চ ক্ৰমাৎ । পঞ্চ পঞ্চাইলপ্তেযু জ্ঞেস্থমোজঃস্থ রাশিয়ু ॥ ত্রিংশাংশ ব্যত্যয়াজেতে যুগ্মরাশিযু কীৰ্ত্তিতাঃ ",(লংকৃত্যমু') ब्रॉलिं नकलरक ख्रिशङांt१ दिङख रुद्रिग्न भन्नग, *नि, বৃহস্পতি, * ও শুক্র ইছারা ক্রমে মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধন্থ ও কুন্তু এই ৬ বিষম রাশিতে ৫,৫৮৭ ভাগের অধিপতি श्न 4२१ शि, कॐB, कश्च, लिंगं, भ्रकं ब्र, मैौन ५६ ७ लभः রাশিতে ইহা বৈপরীত্যানুসারে অর্থাৎ শুক্র, বুধ, শনি, মঙ্গল ক্রমে পঞ্চ, সপ্ত, অষ্ট্র, গঞ্চ ও পঞ্চভাগের অধিপতি হন । जि५*ांtनं अकाकन-यन्नरगञ्च बि६**tनं छद्म श्हे८ण जैौ • शिशौ, ५नशैन, cङ्गाक्षशब्रांश्, चििवशनःि सिंख्, ठञ्श्लङ्ग 'ہ'۔ ۔.w* • कईकांग्रैौ ७६६भूछ ७ विसबिशैन श्छ । शनि दू८५ब्र द्भिरक्षाःt*