পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/১৯

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


●थाथ इन । बश्बिखर नेिवगूजाब भfड रहेब थांप्रू । भार्कजैौव्र गनिनैौ बग्ना यह नूलषरख्द्र भईौ हिरणन । v भजजत्रগিরির নামাঙ্গর । ৯ চন্দ্ৰ-সূৰ্য্য। পুষ্পদকে পুষ্পবস্তাবেকোঙ্ক্য শশিভাস্করে।’ ( হেৰ) । ( ) ১৯ নগরদ্বারভেদ । (হরিব” ) পুষ্পদন্তক (*) *ांकर्स विप्लव । हेमेि भहिब्रख्द-७धरशंङॉ । মূলদন্ততীৰ (*)শাল গ্রামের অন্তর্গত তীৰ্থতে। x ( শস্তলমাহাত্ম্য ) পুষ্পদন্তভিদ (পুং ) শিৰ। - পুষ্পদামন্‌ (#) পুষ্প-নিশ্বিতং দাম । ১ পুপনিশ্মিত মাল্য। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৯টা করিয়া অক্ষর থাকিবে । লক্ষণ--- “ভূত শ্বাশ্বাস্তং মতনসররগৈঃ কীৰ্ত্তিতং পুষ্পদাম” ৷ ( বুত্তরত্নাকরটীক ) পুষ্পদ্রব (পুং) পুষ্পাণাং দ্রব। পুপরস, পৰ্যায়—পুপসার, পুষ্পস্বেদ, পুষ্পজ, পুষ্পনির্য্যাসক, পুষ্পাপ্পুজ, ইহার গুণ-কষায়, গৌল্যত্ব, দাহ, ভ্রম, আৰ্ত্তি, বমি, মোহ, মুখাময়, তৃষ্ণ, পিত্ত, কফদোষ ও অরুচিনাশক। সারক ও সন্তৰ্পণ । ( রাজনি” ) গোলাপজল প্রভৃতিকে পুষ্পদ্রব কহে। ২ মধু। পুষ্পদ্রুম (পুং ) পুষ্পবৃক্ষ, ফুলের গাছ। পুষ্পদ্রুমকুসুমিতমুকুট (পুং ) গন্ধৰ্ব্বরাজভেদ। পুষ্পধ (পুং) ব্রাত্যবিপ্রজাত জাতিভেদ। মন্থতে এই জাতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে— “ব্রাতা জায়তে বিপ্ৰাং পাপাত্মা ভূর্ক্সকণ্টক । আবস্ত্যবাটধানে চ পুষ্পধ; শৈখ এব চ ॥” ( মমু ১৯২১ ) ব্রাত্য ব্রাহ্মণ সবর্ণ পত্নীতে যে সস্তান উৎপাদন করেন, তাহারা ‘পুষ্পধ’ জাতিমধ্যে পরিগণিত। $ পুষ্পধনু (পুং ) পুষ্পং ধনুৰ্যস্য, বিকরেন অনঙ, ১ কামদেব। ২ পুষ্পের ধন্থঃ, ফুলের ধনুক । পুষ্পধন্বন ( পুং ) পুষ্পং ধন্থর্যস্য, ( ধনুষশ্চ । পা ৫।৪।১৩২ ) ইতি অনঙ আদেশঃ । ১ কামদেব। “সহচরমধুহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ শতমখমুপতন্থে প্রাঞ্জলি; পুষ্পধন্বা ॥” (কুমারস ২৬৪)। ২ ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী-রসসিদূর, সীসক, লৌহ, অভ্র, ও বঙ্গ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধুতুরা, সিদ্ধি, যষ্টিমধু, শিমূলমূল ও পাদুর রসে ভাবনা দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ স্বত, মধু, চিনি ও ছন্ধের সহিত সেবন করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয় । (ভৈষজ্যরা ধ্বজভঙ্গাধি )। النت { רצ ] गिरेन्जन नाच्न शाडा र ज्वरवाद ग्रूणश्ड পুনরায় খেচাৰ । পুষ্পপ্রচায়কা পুষ্পধর (পুং) মাৰে। (ভারত অং৪২৪।) পুষ্পধারণ (পুং) গুপং ধারাতি ধাৰ্ম্মি। বিষ্ণু। ( ভারত শান্তিপ ৭ ম: ) পুষ্পধ্বজ (পুং) পুপ ধ্বলে স্য। পুষ্পকেতন, কামদেব। পুষ্পনিক্ষ (পুং) পুষ্পং নক্ষতি চুনতীতি পুশনিক-জন্ম ( কৰ্ম্মণ্যণ, । পা ৩২১ )। ভ্রমর (শঙ্কাচ” ) - পুষ্পনির্বাস (*) পুণ্য নিবাস। গুগল, মকরন। : “পুশনির্ধাসক" কৰা হোল্যকারক। দাহন্দ্রমাৰ্ত্তিবমিচুং ট্রবিজ্ঞামগ্ৰং * ( রাজনি” ইহার গুণ-শীতল, কথায়, স্থৌল্যকারক, দাহ, ভ্রম, পীড়া, বমি, মোহ, বক্ত পীড়, তৃষ্ণ, কফ, পিত্ত ও অরুচিনাশক। ( রাজনি” ) পুষ্পনের (কী) পুপ-নিশ্বিতং নেত্ৰং। গুপ-নির্শিত বন্তি শলাকাৰয়বভেদ । ফুলের বস্তি শলাকারূপ অবয়ব। “ক্ষরবৃক্ষকষায়স্ক পুষ্পনেত্রেণ যোজিতম্।।” (সুশ্রুত ) পুষ্পন্ধয় (পুং) পুপং ব্যতীতি টে-পানে খণ্ড (অরলিন্তস্য भूम्। श्री ७७७१) हेडि भूम्।। 2 जयद्र। (ब्राजनि' ) (ত্রি ) ২ পুষ্পরসপানকর্তা। পুষ্পপত্র (রা) পুপস্য পত্ৰং। পুষ্পদল, ফুলের পাপড়ি । পুষ্পপত্রিন (পুং) পুষ্পং তন্ময়ঃ পত্রী বাণে যস্য। কুসুমশর, কামদেব । পুষ্পপথ (পুং) পুষ্পস্য স্ত্রীরজস: পন্থাঃ সরণিঃ। স্ত্রীদিগের ঋতুরজের নির্গমস্কার, যোনি। (ত্রিকা” ) পুষ্পপাণ্ডু (*) মগুলি সর্পডো। (স্বত্রত) পুষ্পপিগু (পুং) অশোক বৃক্ষ। (বৈাকনি) পুষ্পপুট (পুং) ১ গুপের আবরণ। ২ তত্ত্বং হস্তস্থাপন। পুষ্পপুর (কী) পুপৰং পাটলিপুপযুক্তং তৰং শোভাজনক বা পুরং। পাটলিপুত্রনগর। “আনেন চেদিচ্ছসি গৃহমাণং পাণিং বরেণ্যেন কুর প্রবেশে । প্রাসাদ-বাতায়ন-সংশ্রিতানাং নেত্ৰোৎসবং পুষ্পপুরাঙ্গনানাং ।” ( রযু ৬২৪ )। পাটলিপুত্র দেখ। ] ২ কাণীয় নিকটবৰ্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম । - পুষ্পপ্রচয় (পুং) পুষ্প-প্ৰচি মচ চােৰ্যার কুয়ম-করণ। পুষ্পপ্রচায় (পুং ) পুষ্প-প্র-চি হস্তাদানে চেরস্তেয়ে ইতি-ঘঞ, হস্তাদান ইত্যনেন প্রত্যাসক্তিরাদেয়স্য গম্যতে। ( সি” কো” ) হস্তদ্বারা কুসুম-চয়ন । পুষ্পপ্রচায়িকা (স্ত্রী) পর্যায়েণ পুষ্পাণাং চয়নং, প্র-চি ,ল, তদন্তস্য স্ত্রীত্বং, ক্রীড়াত্মাৎ নিত্যস”, আন্থদাত্ততা চ ৷ ‘ পরিপাটী পূৰ্ব্বক কুসুম চয়ন । * . . *