পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৩২৯

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


प्रमूछमलनेी निभ कब्रिाउ थाप्कन । रेक्ष डाश जामि८ङ गाब्रि अप्चब्र श्छक वल्लवा ब्रt cश्चन क८व्रन । श्रविषग्र ऊाश्t८क भूनब्रांप्र গুহার নিজের মস্তক সংযোজিত করিয়া দেন । (ঋক্ ১।১১৬১২ সায়ণ ) { দধীচি দেখ। ] anর (ক্লী) দখুপসিক্তং অরং। দধিমিশ্রিত জয় । “দধ্যয়ং পায়সঞ্চৈব গুড়পিষ্টং সমোদকং।” (যাজ্ঞবল্ক্য ১।২৮৮) anকর (পুং ) দঃ আকর ইব । দধিসমূদ্র । (শক্ষার্থক) দার, স্ত্রী) দধিবং শুভ্রতা, আনয়তি আনীক্ষিপ্ত। সুদৰ্শন, স্বদর্শন গুলঞ্চ, কেহ কেহ ইহার নাম দখুথএ, কেহ বা পুরাতি বলে । হিন্দীতে মদনমস্ত । দাশির (ত্রি ) দধাতি পুষ্ণাতি ইতি দণিতি হিণাস্তি ইত্যাণী দধোব আশীর্যস্ত। দোষঘাতক । “সোমাসে দধ্যাশির:” ( ঋক্ ১৫৫ ) ‘দধ্যাশীর্দোষঘাতকং’ ( সায়ণ ) agाद्धन (झी.) नद्रः ॐखदू२ c*बधtउ९ । नषिप्बर् । দধাত্তরগ (ক্লা ) দঃ উত্তরং চরমাবস্থাং গচ্ছতীতি গমড। দধিয়েই। ( রত্নমালী ) দুৰ্বাদ (পুং ) দধিবদ্বদকং দধসমূদ্র। দধোদন (পুং ) দধুপসিক্ত: ওদনঃ । দধিমিশ্রিত ওদন । দনাগোধা, ত্রিপুরার অন্তর্গত সাচার নায়ী নদীর তীরস্থিত একটী গ্রাম । এখানে বেশ বাণিজ্যের সুবিধা আছে । নায়ু, দক্ষে কষ্ট, কখপের পত্নী, ইহার চারিট পুত্র, তথিদের নাম বিক্ষর, বল, কীর ও বৃত্র। (ভারত আদি ৬৫অ') "দর্শ দনাযুশ্চ মাতেৰ চ পিতেব চ পরিজগৃহতু ওয়াদানব ইত্যাহু:” ( শত ব্রা ১৬৩৯ ) দনায়ুসের পুত্রগণ দানব ਜਾਂ বিথ্যাত । দলু (খ্রী) ১ দক্ষের এক কন্যা। কগুপের পত্নী, ইহার বিপ্রচিত্তি, শধর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী,দুৰ্জ্জয়, অয়ঃশিরা, শরশিরা, অখশষ্ণু, গগনমূদ্ধ, স্বর্ভাচু, আখ, অধপতি, বৃষ, পক্ষা, অজক, অখগ্রীব,স্বল্প, তুহুও, একপদ, একক্ষ, বিরু" মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, স্বর্ণ, চন্দ্র, একাক্ষ, অমৃতপ, প্ৰলম্ব, নরক, বাতাপী, শঠ, না ও দীর্ঘদিহা এই ৪.ট পুত্র হয়। ইহারা সকলেই "ণৰ নামে বিখ্যাত । দমুপুত্র চন্দ্র স্বৰ্য্য, দেবতা চঞ্জস্থৰ্য্য •श्रेष्ठ ऋडश । (ੰਬਰ ०|७¢ अ* ) रे 4फ्छन प्रानय, धैमानायग्न भूख । गरॐ (*R) नएनांॐाँग्रtङ छन-७ । अश्वग्न । দনুজদলনী ( স্ত্রী ) দনুজস্ত দলনী । অসুরনাশিনী, দুর্গ। VIII যস্ত উদকস্ত উদাদেশ । { ৩২৯ ] लसु; | # maar नश्छस् ि(५९) नश्वाना जश्बागार दिएँ अझः द। मिष्ट्र थान्cपष्ट विद् किन्। ८नबज्रा। (ब्रि) प्रश्जत्रय । मसूछांग्नि (१९) प्रश्ण७'अब्रिः७-उ९ । नश्मशज, cप्रवठा । দমুন্ন ( পুং ) রাক্ষস । o দনুসংভব (পুং) সম্ভবত্যক্ষাং সংস্কু শপ নো সম্ভব নয়ন भूख, फ्रांनद । te দমুসূমু ( भू९) मtनां: श्ः । मछ्ब्र नरुॉन, नांमद । দন্ত (পুং ) দম-তন ( হসিমৃগ্রিণিতি । উৎ ৩৮৬ ) ১ অস্ত্রিকটক । ২ কুঞ্জ। ৩ পৰ্ব্বতনিতম্ব । ৪ সামু মুথের মধ্যে চৰ্ব্বণসাধন অস্থিভেদ, দাত, ইহার সংথ্যা দ্বাত্রিংশৎ । পৰ্য্যায়--রদন, দশন, রদ; দ্বিজ, খরু । ( শঙ্করত্নাবলী ) আহার করিবার নলী হইতে আরম্ভ করিয়া মুখাভ্যস্তরে সংলগ্ন কঠিন পদার্থগুলিকে দন্ত বলে। প্রাণীমাত্রেরই দন্তোদগম হয়, কিন্তু মুtহার্য্য দ্রব্যের ও অভ্য{সাদির পার্থক্য অমুসারে দন্তেরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দন্তের এই পার্ণক্যদৃষ্ট্রে প্রণীতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ প্রাণীগণের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হন । শারীরতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে দন্তের তিনটা ভাগ", আছে—(১) একটা মস্তক ( Crown ), (২) একটা ( Root ), ( o ) a FF stat (Neck ) i ztvērw wsiভ্যস্তরে একটী ধমনী ও একটা স্নায়ু প্রবেশ করে এবং প্রত্যেকটর মধ্যস্থলে একটী ছোট গৰ্ত্ত দেখা যায় । এই গর্তের ভিতরে পাল্প ( Pulp ) অর্থাৎ দস্ত জন্ত এক কোমল রক্তপূর্ণ ও সচেতন পদার্থ দেখা যায়। দস্তুকে লম্বভাবে ছেদ করিলে দেখা যায় যে ইহাতে ৪টা পদার্থ আছে---( ১ ) ডেণ্টাইন ( Dentine ), (২) সিমেণ্ট, o pšifricitat (Cement or Crevsta petrosa ), ( ອ ) aattur (Enamel ) s ( 8 ) *ţă” (Pulp ) ক –2~ טא V]Ꮤ] • រឿ क-च८र्कक ts।प्राप्ण भू५क् छft१ (यक्र° नख श्रृं!:क । ९-छैनद्र ८5ाम्नाप्नद्र शस्र(४) शैम्नारेंजtब्र, (२) रूIां महेन, (°) १1३क if~छ, (a) (जानाद्र ।