পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৪৫৫

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


দাউদনগর ェイ gন দাউদকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। aউদ রাজ্যভার লইয়াই দেখিলেন ১,৪•,• • • পদাতিক, ।....• श्रथाप्तारौ, २•,'• कोभान ७७,७०० श्डो आtश्। এই সময় গৌড়নগরের পরপ্তারে তাছার রাজধানী ছিল । {{উদ 'নিজ সৈন্যবল দেখিয়া বিহারে সর্বত্র নিজ নামে ংবা পড়িতে আদেশ দিলেন। প্রথম যুদ্ধযাত্রা १४शरे দাউদ গাজিপুরের সন্নিহিত জমানিয়া নামক মোগল দুর্গ অধিকার করিলেন, এ সময়ে দিল্লীতে অক্বর গল্প ছিলেন। দাউদের বিবরণ শুনিয়া আকবর তাহার {{ঃস্থ প্রধান সেনাপতি মুন্‌ইম খাঁ ও রাজা টোডরমলকে পাঠান। মুন্‌ইম্‌ পাটনা অধিকার করিয়া বাঙ্গালায় প্রদেশ ক4েন । দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। পথে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবৰ্ত্তী মোগলমারী (তুকারো) নামক স্থানে মোগল ও পাঠানলৈষ্ঠের যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ অঃ ); প্রথমে পাঠানদিগের জয়ের সম্ভাবন ছিল, কিন্তু টোডরমলের গুণে শেষে মোগলেরা জয়ী হয় । দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। মোগলের অনুসরণ করিলে কটকের নিকট দাউদ আত্মসমর্পণ করেন । মোগলেরা তাহাকে কটকের শাসনকৰ্ত্ত নিযুক্ত

  • 4न । भूम्ईम् चैं। किविप्र धाभिप्रा ७७ ३३:७ cयो:फ़्'

বাজধানী পুনরায় তুলিয়া আনেন। মুন্‌ইম্ নিজে বাঙ্গাল শাসন করিতে লাগিলেন । এই সময় গৌড়ে যারীভয় হয় । {ग३ भातौं छ: झुन्ड्रेभ् थेञ्च भूङ्गा रुद्देश । तात्राला ८भाश्रणब्रास्त्राভূক্ত হইল, গোড়নগর ও অরণ্যে পরিণত হইতে লাগিল । সুন্দ্রমের মৃত্যু শুনিয়া দাউদ কটক হইতে বাঙ্গাল আক্রমণ করিলেন । মোগলসম্রাটু হোসেন কুলিখাকে সেনাপতি করিয়া রাজা টোডরমল্লের সঙ্গে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন. রাজমহলের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হয় । দাউদ বিনষ্ট হন । যুদ্ধে মোগলের জয়ী হইয়া (১৫৭৫ খৃঃ অব্দে ) দাউদের ছিন্নমস্তক অকৃবরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হোসেনকুলি খাই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্ঠার শাসনকর্তা হইলেন । দাউদনগর, গয়া জেলার সুরঙ্গাবাদ উপবিভাগের.প্রধান সম্বর। ইং ২৫, ২৩৯ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৪, ২৬৩৫* পূর্ণ দ্রাঘিমায় শোণনদীর তীরে অবস্থিত । সহরের পথঘাট રાન :ફ দাউyখার প্রতিষ্ঠি ও তাহার নামে খ্যাত দাই এই সহরের প্রধান অট্টালিকা। সম্ভবতঃ ইহা দুৰ্গরূপে *श:३द्र बछहे निखिंड इहेब्राझ्गि। ८झांझे 4की हेमामबाज़ * प्रश्नं व ऊँ१यूङ् ८ष्ोठनां नामकं छलं द1ौ त्रिधाडि । এখানে কাপড়, মোটা কর্পেট (গালিচ ) ও কম্বল প্রস্তুত o [ 8&t J দাউদপুত্র হয়। দাউদনগরের ৪ মাইল দূরে গয়ার রাস্তার উপর একটা স্বন্দর কারুকার্য্যখোদিত মন্দির আছে। ভবিষ্য ব্ৰহ্মথ্যও এই নগরের এইরূপ উল্লেখ আছে ;*শোণনদপার্শ্বভাগে গঙ্গাদেশে দ্বিজোত্তমা: | দাস্থানগরং ভাবি কলিকালে বিশেষত: দাহুদাখ্যশ্চ ধবনে শাপাৎ ভ্রষ্টশ্চ কণীকটে । তেনৈব স্থাপিতব্যশ্চ গ্রামঃ সৰ্ব্বঞ্জনাস্পদ : ২২ ৷ যুগসায়ং দাহুদে চ যুদ্ধং ভাবি পরস্পরং । স তেধনৈ: শাকং বিগ্ৰা: সংবৎসরাবধি ॥ ২৩ ৷ কীকটৈস্থ প্রার্থনায়াং সমতা ভাবিনীদ্বয়ো: ৭ শোণস্ত তোয়ং পাস্তান্তি সততং দাহুদ প্ৰজা: ॥ ২৪৭ দশবর্ষ সহস্রাণি গমিষ্ণুস্তি কলেখদ । ভবিষ্ণুতি দাহুদাখ্যং নগরস্তৈবনাশনং ॥ ২৫ ॥ t ভবিষ্ণু ব্ৰহ্মখণ্ডে কাকটান্তৰ্ব্বত্ত্ব গয়াদেশবর্ণনে ঘটুরিংশোধ্যায়। শোণনদের পার্শ্বে , গয়াদেশে কলিকালে দছিদনগর eडिॉईड श्दी भाभयटे माह नामक एरन कईक थे নগর স্থাপিত হইবে। সংবৎসরাবধি দাহুদনগরে হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ হইবে, পরে কী কটবাসিগণের প্রার্থনায় শক্তি श*ि/ऊ श्रें८त । भएनन%रमैद्र ७धंछांद्र ८५tभनcनग्न झगरे ব্যবহার করবে। কলির দশসহস্ৰ বৎসর অতীত হইলে । দাস্থদনগর ধ্বংস হইবে । দাউদনগর গয়া হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরপূৰ্ব্বে অবস্থিত। আহ্মদগয় লইয়া ইহ, একটা বৃহৎ গওগ্রাম। প্রায় ৮••• হাজার বাড়ী আছে । দাউদ ধার সরাই , বাড়ীতে দুইটা প্রকাও ফটক আছে। দাউদের পুত্রের নাম আহ্মদ, ইহারই নামানুসারে আহ্মদগঞ্জের নাম হইয়াছে । চৌতর বাড়ীটী ত্রিতল । প্রত্যেক তল ক্রমশ: ক্ষুদ্র । প্রত্যেক তলে ঢালু ছাদের বারাও আছে। ইহার• প্রাচীর মৃত্তিকার, খুটি কাঠের, ছাদ খোলার। এখানে এখনও দেশীৰস্ত্র প্রস্তুত হয় ও দেশবাসীরা তাহাই ব্যবহার করে । বিলাতী কাপড়ের বহুল ব্যবহারেও এদেশের লোকে এখনও দেশী কাপড় ছাড়ে নাই। এখানকার তার্তাদিগকে দুর্ভিক্ষের সময়ও সরকারী রিলিফ কার্য্যের সাহায্য লইতে হয় না। মোট গালিচা ও কস্বলও এখানে প্রস্তুত হয় । দাউদপুত্র, সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর ওঁ নাদিরশাহের श्रड्राप्तtबद्र भवjकाcग ( ०४*८-२१०० धूः श्रः) माउँन अँींद्र পুত্ৰগণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে । ইহার দাউদপুত্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং ইহাদের বংশীয় সকলেই 'দাউদপুত্র নাম গ্রহণ করিয়াছিল। দাউদপুত্ৰগণের বস্ত্রবয়ন ও সৈনিক