পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৪৬৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


দাক্ষ লাও, t अ५भडि eङ्गङि नामख ब्रtअ**s ७क नभन्न धरग श्ब्र উঠিয়াছিলেন । श्रृंग्र ४०° भंडाको °र्शास्त्र नगर माझिमाउा श्लूिताछअt५द्र भनिनादौम झिग ! १२२• इहे८ठ ४७०० शुछेक भcषा লিখক আলাউদ্দীন খিলজী মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ ও কর্ণাট আক্রমণ করেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক प्राकिमीप्डा ;৫. প্রভাব খৰ্ব্ব করেন । ইহার কিছুদিন পরে বাহ্মণীবংশের উভূদয় হয় । ইহাঙ্গের প্রবল প্রতাপে তৈলঙ্গের গ্রিাজ্যের (১৫৬৫ খৃঃ অঃ ) এবং বিজয়নগর বা কর্ণাটের fদু জ্যের অবসান হয়। কিছুদিন পরেই গৃহবিবাদে বান্ধী রাজ্য বিজয়পুর, আহ্মদনগর, গোলকুও, বিদর ও ८वद्राव्र ७ई * भए७ दिङख शहेग्न भtफ़ ।। ०७७• १ठेॉरशत्र পৃষ্ঠেই শেষ দুইটা রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ হয়। বাকি তিনটা পাঞ্জাহান ও অরঙ্গজেবের যত্নে দিল্লী সাম্রাজের অধীন হইল। ১৬. খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ দাক্ষিণাতো চেীথআদায় করিবার অধিকার পাইছিলেন। মহারাষ্ট্রনায়ক সাতার রাজ্য পত্তন করেন। পরে সাতারারাজের প্রকৃত শাসনশক্তি পুণার পেশবার ज्ञाग्ररु श्य। गैच्चहे भशब्राप्लेप्शिन्न भग्नाक्रय किफू कुन श्हेश। দক্ষিণাত্যের মুসলমানগণের চেষ্টায় হায়দরাবাদে निछाभड द्रांtणाद्र शृण*ाऊ श्द्र । uहे नभग्न छूत्रउझांद्र উত্তরবর্তী রাজা ও সামন্তগণ পেশবার এবং দক্ষিণবস্ত্রী স্বাঞ্জগণ নিজামের অধীনতা স্বীকার করিতেন । প্রথমে মহিমুর উভয় শক্তির অধীনতা স্বীকার করিত, শেষে ফায়দরঅtলীর করায়ত্ত হয় । এ সময় কেবল ত্রিবtঙ্গোড়ের, হিন্দুরাজ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিলেন । খৃষ্টীয়, ১৮শ শতাঁদে দক্ষিণাত্যের এইরূপ অবস্থা ছিল । এই म्भश् পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও বুটশজাতি দাক্ষিণাত্যের উপকূলে বাণিজ্য করিতেছিলেন। যে সময় মহারাষ্ট্র ও নিজামে যুদ্ধ বাধে, সেই সময় ফরাসী ও বৃটিশ উভয়পক্ষে যোগদান করিয়া দাক্ষিণাত্যে স্ব স্ব প্রভূত বিস্তারে প্রয়াস "म । यथtरुttन ौिtभद्र डॉं] नेिन ऎनम् श्रॆण। এখন অতি অর ভূভাগ ব্যতীত প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য বুটশ মারি শাসনাধীন। t

    • न नाभि*ाङा थक्षांनऊ: मांझछ caनिरप्लक्षि, ८वांक्षाहे “ডিঙ্গির অধিকাংশ, হায়দরাবাদ, মহিমুর, ত্রিবাজোড় °" क्७कप्ने c(ग्नि ब्राप्छा विउख् ।

মহাভারত, রামায়ণ ও পৌরাণিককালের দক্ষিণাত্য "সমূহের নাম ও বর্তমান অধস্থান দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ل ما و o 帝t可 দাক্ষিণাপথক (ত্রি) দক্ষিণাপথে দেশে ভব; ধূমাদিত্বাং বুএ । দক্ষিণাপখদেশজাত । দাক্ষিণ (ল) দক্ষিণ ভাব দক্ষিণ ঝঞ্চ। ১ অমুকুলত, উদারতা, সরলতা । ২ পরছন্দামু বৰ্ত্তন । ."ਕੁਝ नांभ! भ१५ द१*छ । পত্নী মুদক্ষিণেত্যাসীদধরস্তেব দক্ষিণ ॥" ( রঘু ১৩১ ) ৩ সাহিত্যপণোক্ত নাটকলক্ষণভেদ। : "দক্ষিণ্যং চেষ্টয়া বাচ পরচিত্তামুবৰ্ত্তনং ” (সাহিত্যদ" ৬।৪৫৭) ८5ठे। ५द१ या काषांब्रl *ब्रफ़िtड़द्र अश्र्व6tनद्र नांम भांकि*ा । छेनांश्ब्र१- t “श्वनाथग्र शूद्रौ१ लक्रांश् ब्राछ श्र हि पिउँौध१ ।। o আর্যোণমুগৃহীতস্ত ন বিস্তু,সিদ্ধিমন্তর ॥” ( সাহিত্যদর্পণ } হে বিভীষণ ! তুমি লঙ্কাপুরীর রক্ষা বিধান কর এবং তুমিই রাজা, এ স্থলে এই বাক্যদ্বারা বিভীষণের চিত্ত অনুবৰ্ত্তিত इहेन, “हे अछ रेश नाभि:ा श्रेग, aहे अकाब ८sडे षतिts হইয়া থাকে। ৪ দক্ষিণাচাররূপ ড্রাববিশেষ, শ্মশানভৈরব $3 উগ্ৰজুৱা প্রভৃতি দেবীকে বামাচার ও দক্ষিণাচারে भूव। रुद्भिःऽ श्ा ।। १बि, ८बडा, निङ्, यश्च, डूङगभूश् এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ স্বারা সকল প্রকার ঋণ পরিশোধ করিয়া गिनि दिश्शूिर्तक प्राननानानि षाब्र नब्रश्श गूबा रुद्रन, এরূপ পূজাকে দাক্ষিণ্য কহে। “খুধীন দেবান পিতৃংশ্চৈব মনুষ্যান্‌ ভূতসঞ্চয়ান । যে যজন পঞ্চভিৰ্যজ্ঞৈ ঋণানি পরিশোধয়ন ॥ বিধিবৎ স্নানদানাভ্যাং কুৰ্ব্ব যবিধিপূজনং। ক্রিয়তে সরঞ্ছস্তন্তু তদাক্ষিণ্যমিহোচ্যতে | দেবী চ দক্ষিণ যন্মত্তেস্মাদাক্ষিণমুচ্যতে।" (কালিকাপু ৭৭ অ’) (ग्नि ) * अभिभाई । लक्रिt१ उद१ नाभि१:#4ः । ৬,দক্ষিণভব, দক্ষিণদিক্ সম্বন্ধী। t দাক্ষিপলদ, দাক্ষি প্রস্থ (পুং),জনপদবিশেষ । দাক্ষিত্ত্বদ (পুং ) একটা হ্রদের নাম । क्लांकी ( স্ত্রী) দক্ষপ্ত স্ত্র্যপত্যং দক্ষইএ। ১ দক্ষের স্ত্রী অপত্য। ২ পাণিনি মুনির মার্তা পাণিনি দেখ। ] • দক্ষিীপুত্ৰ (পুং ) দাক্ষ্যা: পুত্র; স্থতৎ। পাণিনি মুনি। দাক্ষেয় (পুং ) দক্ষি অপত্যং পুমান দাক্ষী-ঢক্‌ (স্ত্ৰীভ্যোঢ়ক। পা ৪।১১২১ ) দক্ষিীপুত্র, পাখিনি মুনি । ( ছেম' ) ना श्हेब्रा कtcर्षी यदूख्द्रि नाम माझा ।

    • ख्रि फ्रांरक्का माक्राई छूठाॉनां६ *द्रिक्षइ१ ।” (माघ )

দক্ষ্যি (ক্লী) দক্ষত ভাৰ: কৰ্ম্মধা দক্ষ-ঝঞ, দক্ষতা, নিপুণতা, কৌশল, হঠাৎ বিপদাদি হইলে উপস্থিত কাৰ্য্যে বিচলিত