পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৪৭৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


?ेन { g৭৩ ] ' शांम अवभनिक्रब्रथूख ७ङ्गाँषांननैौ, श्रांश्निभांटनव्र दांम*ौ, ७द१ १शानझजबूङ करुनर्भाrगन्न वामनै, 85जमाप्नब बरब्र. দণ, চৈত্রমাসের ও শ্রাবণের শুক্লাচতুর্দশী, বৈশাখমাস ও কাৰ্বিকমাসের পূর্ণিমা, এই সকল তিথিতে দান করিলে अझयू" श्रृशा श्ब्र । বাতিপাত, যুগাদি, অমাবস্তা, অবম সংক্রান্তি, চন্দ্র ও স্বর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি পুণ্যকালে দান করিতে ঃ । দানের নিষিদ্ধকাল—সন্ধ্যাকালে দান করিবে না এবং হারিতেও দান করিবে না। রাত্রিতে যদি কেহ’দান করে, उइ ब्रिुश श्च्न । so e “রাীে দানং ন কর্তব্যং কদাচিাপি কেনচিদ । হয়ন্তি রাক্ষস যম্মাং তস্মাদাতুর্ভয়াবহং ॥ 毅 रिभइएडा निनैरथ छू न শুভংকৰ্ম্ম শৰ্ম্মণে । মতো বিবর্জয়েৎ প্রাজ্ঞে দানাদিযু মহানিশাঃ * ( স্কন্দপু” ) মহাগুরু নিপাত হইলে প্রথম বর্ষে দান করিতে নাই । চন্দ্রস্থৰ্যাদি গ্রহণে ও রাত্রিতে দান করিতে পরিবে এবং কস্তাদান রাত্রিতে প্রশস্ত , এ সকল বিশেষ বিধান জানিতে रुहेर्नु । ‘গ্রহণোদ্ধাহসংক্রান্তিযাত্রাদি প্রসবেযু চ। দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি তদিষ্যতে ॥" (বৃদ্ধ বশিষ্ঠ ) গ্রহণ, উদ্বাহ, যাত্রাদি-প্রসব এই সকল নৈমিত্তিক দান । রাত্রিতেও এই দান নিষিদ্ধ নহে। অট্টহাস, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থসমূহে যাহা দান করা হয়, তাহ অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। নীতীর, গোষ্ঠ, ব্রাহ্মণের বাটা ইত্যাদি পুণ্যস্থলে যাইয়া, দান করিতে হয়; এইরূপ দানই বিশেষ পুণ্যপ্রন্থ । দান কথিত হইলে সৰ্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা প্রয়োজন, শ্রদ্ধাম্বিত হইয়া যদি শাক মুষ্টি দান করা যায়, তাছাও অনন্তগুণ ফলদায়ী স। আর শ্রদ্ধাশূন্ত হইয় যদি সৰ্ব্বস্ব দান করা যায়, তাহাও নিষ্ফল হইয়া থাকে । \ইজন্স শ্রদ্ধাই একমাত্র দানের অঙ্গ। কেবল দান বলিয়। কেন, শ্রদ্ধা ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন দষ্টতে পারে না। দানের সময় দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়ই ধনাদি করিয়া গুচি হইবেন, পরে দাতা দান করিখেন ও ః: গ্রহণ করবেন। 'ইনত ম্যগাচান্ত: কৃতগন্ধাদিকক্রিয় । 孵 শতজিৎ, সত্যবাদী পাত্ৰং দাতা চ শস্ততে ” (বরাহপূ:) দানকালে ‘ওঁ এই শব্দ खेफ्रॉब्लग कब्रिग्न मान করিবে । শ্ৰীগ প্রণব উচ্চারণ করিয়া গ্রহণ করবে।

  • ারে স্থাৎ প্রতিষ্ট্ৰীয়াক্ষ" ( आछूकर्मी )

VIIլ * స প্রণবই একমাত্র জগতের বীজ ও বেদের আদি, এই জন্ত প্রণব উচ্চারণ করিয়া স্নান দানাদি শুভ কাৰ্য্য করিতে হইবে • প্রশ্নপূর্বক যে ব্রাহ্মণকে দান করে (প্রশ্নপূর্বক শব্দে ‘তুমি এইরূপ, বেদপাঠ করিয়ে এতদিব ইত্যাদি রূপে ) ठांशंद्र नद्रक श्ग्र ७२१ ८ग बांक्र१ ७३झ* झन अश्न कtब्र, उांशग्न७ मद्रक श्य । ' ' “প্রশ্নপূৰ্ব্বস্তু যে দস্তাং ব্রাহ্মণীয় প্রতিগ্রহং । , স: পূৰ্ব্বং নরকং যাতি ব্রাহ্মণস্তদনন্তরং।” (শাতাতপ ) অপমান করিয়া যিনি দান করেন এবং যিনি এইরূপ দান গ্রহণ করেন, এই দুই জনেরই বহুদিন ধরিয়া' নিরয়গামী হইতে হয়। কোন কাৰ্য্য'প্রত্যাশা করিয়া যিনি দান করেন এবং এইরূপ যিনি গ্রহণ করেন, ইহারা দুইজন নরক ੱਭਿ। कब्रिग्नां शंॉ८कन । যে কোন বস্তু দান করিতে হইলে মন্ত্রপূর্বক দান করিতে হয়, আমন্ত্রক দান নিষ্ফল, এইজন্য কতকগুলি দ্রব্য দানের মন্ত্ৰ লিখিত হইল। দেয় দ্রব্যের দানমন্ত্ৰ হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। কপিলাদানের মন্ত্রকপিলে সৰ্ব্বভূতানাং পূজনীয়াসি রেছিণি। সৰ্ব্বতীর্থময়ী যম্মাদতঃ শাস্তিং প্রযচ্ছ মে ॥” শঙ্খদানের মন্ত্র- +. পুণ্যস্তৃং শঙ্খ পুণ্যানাং, মঙ্গলামাঞ্চ মঙ্গলং। বিষ্ণুনা বিধৃতে নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে । বৃষদানের মন্ত্রধৰ্ম্মস্থং বৃষরূপেণ জগদানন্দকারক । অষ্টমূর্তেরধিষ্ঠানমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে। * সুবর্ণদানের মন্ত্র- * হিরণ্যগর্ভ গর্ভস্থং হেমবীজং বিভাবসো: | অনন্তপুণ্যফলদমন্ত: শাস্তিং প্রযচ্ছ মে । পীতবস্ত্র দানের মন্ত্র- 發 পীতবস্ত্রযুগং যম্মাম্বাসুদেবন্ত বল্লভং । প্রদানান্তষ্ঠ মে বিষ্ণুরত: শান্তিং প্রযচ্ছন্থ ! cश्रृंउ श्रृंझोप्नद्र भु- * যস্মাদ্ধিষ্ণুস্বরূপেন बाबाइब्नर्मः | চন্দ্রার্কবাহনং নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ८५ठूझांtनद्र भङ्गযন্মত্বং পৃথিবী সৰ্ব্বা ধেমু: কেশবসন্নিত । সৰ্ব্বপাপহরা নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে |