পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৬৫০

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


দুৰ্ম্মথ o جیسی ایسے لیے t ses i . ' झुर्की ८ष शौद्र भउिशृंtश् विब्रtशंभन दब्र नारे, উৎপূর্বে शि झउिंक्र छैभश्ऊि श्य ७वः नजि ऊांशष्क गहेर्श६ाग्न, उॉश रुट्रे८ल ८छ्रॉन ¢लाँध रुग्न नां । * * "একগ্রামে চতুঃশালে ফুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।". পতিনা নীয়মানায়াঃ পুরুগুক্রেন হ্যাতি।” (জ্যোতিস্তত্ব) ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাজা অতিশয় যত্ন সহকারে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবুেন.তাঁর যে স্থলে রাজার দোষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই দেশ সমূলে বিনষ্ট হয়। দুর্ভিক্ষ সময়ে যাহারা অন্নপ্রদান করে, তাহারা অতিশয় পুণ্যশালী। দুর্ভিক্ষ সময়ে চাণক্য নয়ুটী বৃত্তির বিধান করিয়াছেন।

  • শকট: শাকিনী গাবো জালমাস্কন্দনং বলং | অনুপ: পৰ্ব্বতোরাজা হুর্ভিক্ষে নবরত্তয় ॥” (চাণক্য )

শকট, শাকিনী, গে, জাল, মাস্কন্দন, বন, অনুপ, পৰ্ব্বত ও রাজা দুর্ভিক্ষ সময়ে এই নয়টা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে। দুদ্ভিদ (ৰি) হীৰেন ভিনাতে ছজি বর্ধন কৰে ক। দুৰ্ভেদ্য, ভেদ করিতে অশক্য, যাহা ভেদ করা যায় মা । দুর্ভিষজ্য (ক্লী) দ্বর ভিষজ কুম্বা যক্ কৰ্ম্মণ্যিং যলোপ:। ২ দুশ্চিকিৎস্ত, সহজে যাহার চিকিৎসা করা যায় না। ভাবে . १I९ । शै। इ:४ षाद्रा फ़िकि९न। “इउिंवधार फ्रारेष उदठि যমেধন প্রতিপদ্যতে" (বৃহদারণ্য উ• ) "ক্তত আন্ধ্য বাধিধ্যাদি দোষ প্রাধে দুর্ভিষজ্যং দু:খভিৰ্যকৰ্ম্মত হাস্তৈ দেহায় ভবতি দু:খেন চিকিৎসনায়ে হলে ভবতি । ( ভাষ্য) ভৃত্য (পূ:) ছঃে অসম্ভৃত্য। দুষ্টভৃত্য। শুক্রনীতিতে ভূত্যের এই সকল দোষ নিন্দিত হইয়াছে। যে সকল ভৃত্যকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া যায় না, এবং যাহাদিগকে দণ্ড দেওঁয়া হইয়াছে, শঠ, কাতর, লুব্ধ, সমক্ষে অপ্রিয়বাদী, অতি উৎকোচাভিলাষী, নাস্তিক,"ম্ভিক,সত্যবাদী হইলেও অস্থাপরায়ণ, অপ, भानिऊ ७द९ शाशद्र! निम बूकिवtग श्रगठTएक नऊ] ७ সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মহৎ ব্যক্তিকে নিলা করে এবং অন্তকে বঞ্চন করিয়া ধনুদি গ্রহণ করে ভূত্যের এই সকল দোষ থাকিলে তাহার কুস্তৃত্য পদবাচ্য, এইরূপ ভূর্ত হইলে প্রভুর মহাঅনিষ্ট হইয়া থাকে। (শুক্রনীতি ২ অঃ)[ভূত্য দেথ ।] দুৰ্ভেদ (ৰি) ধেন ভিদ্যতে"ছর ভিা-খল। দুর্ভেদ্য, দুঃখে ভেদনীয়, যাহা ভেদ করা যায় না, কঠিন। 輸 नूएर्डन (ত্রি ) দুঃখেন ভিক্ষ্যতে দুর-ভিদ কৰ্ম্মণি ণ্যৎ । দুর্ভেদ। छूद्धङ् ि(१९) इdाजाड़ा। इहे जाउ । “श्चैश्छिन्न छाअष्ट झञ्झिन् इ:१tम्नञ्च छ (* * ( एठt१ड वम २१ त्रिः ) দুৰ্ম্মং (ৰি) মন্ত্রী। ২ মন । \

  • =പ്പ क्रूयत्रल (जि) असड ।

দুৰ্ম্মতি (স্ত্রী) ইষ্ট মতি । দুৰ্ব্ব ছি, বাহাতে विरिक्रको९भछि হয় তাহার প্রতিবন্ধক পাপলিপ্ত মলিন বুদ্ধি । “নিৰীদয়ে অপছুমতিং জহি '(শুক্লধ্বজু মতুির্যন্ত । (ত্রি ) ছষ্টমভিযুক্ত। ৩ ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ،teq ब९मरत्नत्र नाम, गिरे ब९नम्न श्र्डिक श्ब्र। (त्याडिपत) (ত্রি ) ছকুস্থিতো মদে বস্ত " উম্মত্ত। “দুর্ঘদং গন্ধৰ্ব্ব। সরোভ্য'’ (শুক্লযজুঃ ৩.৮) * ২ তরাষ্ট্রের পুত্রত্বেদ। তাঁরত ১১২৭৫ ) तूनिम् (शै) झं मनः । श्डे भन । 卷 ë fপ্রাপ্য দুৰ্মনস বীর গর্বেণ 5 বিশেষত: ” (রাম ২০১৯.) इश्ठि२ भट्नांशश । ( जि) झहिउभनझ. शांशंद्र দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়ছে, উদ্বিগ্নচিত্ত, চিস্তিত, বিমন, দুৰ্ম্মন। து. দুৰ্ম্মনাt হৰ্মনস্ দেখ। ] দুৰ্মনায়মান (জি)"র্মন কাণ্ডু, সলোপ। হর্মনীয় পান। উদ্বিগ্নচিত্ত, দুর্ভাবনাগ্রস্ত। • . g तूषिा (*) इळै पश्ाः। शॆ शाश्, इट्टे गिरि । দুর্যন্ত (ত্রি) श्य्-मन-छून्। श्छे भश्चमान, श्छे दणिा ठर।

  • হ্মস্বত্র মৃত্তস্ত নাম।” ( ঋক্ ১•১২৬) দুৰ্মন্ত্র (পুং) কুষ্টোমন্ত্র । তুষ্ট মন্ত্রণা, ছৰ্ম্মন্ত্রণায় রাজগণ আগু

दिनठे श्ब्र । দুৰ্যন্ত্রিত (जि) श्ब्रभञ्ज-ख् । झुहेडोरक् भबिउ, पाश् भनाउ१ মন্ত্রণ করা হইয়াছে। o “স্বয়া দুৰ্ম্মন্ত্রিতং দ্যুতংৎসীবলে ন চ ভারত ॥” ( ভারত উ ১২৭ অ.ে) (জী) ভাবে ক্ৰ। দুষ্ট মন্ত্রণ। ." छूशशिन् (*) श्टेः अझै । इमड़ी, भड़ौब cर गरुण s" फेझिथिउ श्ब्रांtई, cणहे गकल ४१ cय भङ्गैौन्न नै १८क, उांशत्रु शर्मजौ क्रश् । भड़ौ इहे श्रण cमहे ब्राथा अग्निs नहे रुद्र । [ भविन्cमर्थ । ] দুর্মর ত্রি) श्ई भत्त्व शृङ्गाः। ९ श्डे शृङ्क। (बि) श्:ान মরো মুণ যন্ত। ২ इडेडांप्रमूड,"शांशत्र कt? नृश रा। ."র্মরত্বমূহং মন্তে নৃণাং হচ্ছে,ইপি বর্বতাং। रुज क्% रुठ१ देिङ् नाउाछन् भौदि७१ु ।” ... " (*****) याशब्र'अलिनग्न भानॆ, डांशरभद्र अठिनग्न कt? 羽 * श्ब्र। हेशंद्र विमग्न निर्मग्ननिकूरउ uहेझ* णिषिठ आरईচাণ্ডাল, উদক, সপ ব্রাহ্মণ, বিছাৎ, দী ও গন্ত হইতে भात्रीनिम्भद्र शृङ्गा श्हेब्र धार्क, ७हेक्रम श्रृङ्गाप्रु श्र्वम१ क' ”। उत्व पिशक श्रृङ्का श्य, अशाग्न " --سر