পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৬৫১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


कूर्शक | ठाकानि क्लिब्र अश्डैङ श्हेप्ण उाश दिक्ग श्द्र । शंशब्र acকি" শস্ত্র, অগ্নি, ৰিষ, উৰন্ধন, জল, গিরি ও বৃক্ষ इ३रङ •ाउन यङ्गडि देशब्र भप्षा ८य ८कान यक उँwittब्र या१ পরিত্যাগ করে, डाशप्नद्र७हेकश श्७ হস্তু্য পদবাচ্য। ইছাদের দায়, অস্ত্যেষ্টিক্রিয় গুস্তৃতি কিছুই হইবে নু। দি কেহ ইহাদের দ্বাছাদি করে, ত্বাহার প্রায়শ্চিত্ত কৰুিত্ব শুদ্ধ হইতে হইবে * { . इटूशबछ दानानि कविण्ड रब डाशद्र दिईन विधः প্রকানদিতে এইরূপ লিখিত আছে,-সৰ্পদষ্ট হইয়া মৃত্যু মইলে কাঞ্চন, হস্তী দ্বারা নিহত হইলে চতুর্নিস্ক পরিমাণ সুবর্ণ, রাঞ্জা কর্তৃক হত হইলে হিরন্ময় পুরুষ, চোর কর্তৃক হত হইন্ধে ধেয়, বৈরি কর্তৃক হত হইলে যথাশক্তি কাঞ্চন, শ্যাতে श्रृङ् श्रेष्ग भष, ८ोझशेन श्रपशग्न श्रृङ् इश्:ग ििनक সুবৰ্ণ, সংস্কারহীন, হইয়া মরিলে ব্রাহ্মণ বালককে উপনয়ন, अर्ष छात्र श्ठ श्हेप्श निकजबश्वििभज्र प्रदर्ष निर्षिङ अर्थ, কুকুর কর্তৃক স্থত হইলে শুক্তি অনুসারে ক্ষেত্রপাল স্থাপন, শূকর কর্তৃক হত হইলে সদক্ষিণ মহিষ, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরিলে ধান্ত পৰ্ব্বত, বিষ দ্বার মৃত্যু হইলে সুবর্ণনিৰ্ম্মিত মেদিনী, উদ্বন্ধনে যুক্ত হইলে কনকনিৰ্ম্মিত কপি, প্রস্তর দ্বারা নিহত হইলে সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু, জল দ্বারা মৃত্যু হইলে হৈমবরুণ, বিস্তুচিকারোগে মৃত্যু হইলে শত ব্রাহ্মণ ভোজন, কাসরোগে মৃত্যু হইলে অষ্টকৃচ্ছ ব্রত, অতিসার রোগে মৃত্যু হইলে লক্ষ গায়ত্ৰী জপ, অস্তুরীক্ষে মৃত্যু হইলে বেদপারায়ণ, বিছ্যুৎপাতে মৃত্যু হইলে.বিদ্যাদান, এবং পতিত হইয়া মুত হইলে ষোড়শ প্রাজাপত্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। পূৰ্ব্বোক্ত दशैं সকল ছমৃত্যু, এরূপ মৃত্যুতে এবং অপত্য রহিত হইয়া মরিলে নবতি কৃচ্ছ,চান্দ্রায়ণ করিকে। মৃত্যুর পর এই সকল অমুষ্ঠান করিয়া মুক্তব্যক্তির ঔদ্ধদেহিক ক্রিয়াদি अश्प्लान कब्रिएङ झ्हे८द । (श्राठाठीझ) [ भृङ्क cन५ । ] দুৰ্মরণ (কী) দুৰ্ব-মূ-লুটুি । [ ছৰ্মর দেখ। ] ' o দুর্মরত্ব (র) মৱন্ত ভাব মঃ। মনত, श्यू ड्राग्न R। টুর (ই) মর্মটাপ, দুৰ্ব্ব । ૭૬ફ ]

  • *
  • "চণ্ডালাস্ত্ৰীৰাং সুপাং ব্রাহ্মণাৰৈন্থতাপি। দংষ্ট্র ভ্যশ্চ পশুভাশ্চ মরশং পাপকৰ্ম্মণাং । ,
  • উদকং পিওয়ানক বুেতেতো যৎ প্রীয়তে । cनो°ठिईछि उ९ जर्र भन्नुशैतृक दिनशठि ! ক্রোধাং প্রাশং বিবং বহ্নিং শস্ত্রমুম্বন্ধত্বং জলং। গিৰ্বিক্ষএপাত ৰে কুৱঁৰি নামা , নির্ণালি তেজঙ্গির)

sa छूििलक দুৰ্মৰ (পুং):খেন স্থাতে ছয়-স্বৰ কৰ্ম্মণি খল। দুঃখ দ্বারা भर्षमैब्र, बांश अउिरुtडे नश् कब्र बाब्र । ‘षष्कूटश हेमः श्द* श्र्षीर्ष 5क्लिो उँउ १' (•शक् ४18९।४४) * * দুমর্ষণ ( भू) झुईमृद डांबाब्राः ५न् दाषिद्धार पूळू । १ अठिकt? गरुनौव्र २ বিষ্ণু। ৩ মৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ । (ভারত ১।১১৭৩) দুর্মৰ্ষিত (ত্রি ) ছয় মূষক। বৈরতা-সাধনে উত্তেজিত । দুৰ্ম্মল্লিকা (স্ত্রী) দৃশুকাব্যরূপ উপরূপক ভেষ্ঠ নাটক ত্রেটিক, গোষ্ঠী, সন্ট্রক প্রভৃতি নানাবিধ, দুৰ্ম্মল্লিক। তাছার মধ্যে একবিধ । ইহার লক্ষণ সাহিতাদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে-- “দুৰ্ম্মী চতুরঙ্ক তাৎ কৌশিকী ভারতী তথা । অগর্ভ নাগরনরা নূ্যন নক্ষকভূষিত । ত্রিনালি: প্রথমোহঙ্কোই স্তাং বিটক্রীড়াময়েী ভবেৎ । • পঞ্চনালি দ্বিতীয়েtংঙ্কো বিদূষকবিলাসবান ॥ স্বপ্নালিকতৃতীয়স্ক পীঠমর্দবিলাসবান । চতুর্থে দশনালি: স্তাদ্বন্ধঃ ক্রীড়িতনায়ক।" p ( সাহিত্যদ- ৬,৫৪৪) . এই দৃশুকাব্য হান্তরস গধাৰু, ইহা চারি অঙ্কে সমাপ্ত হইবে, গর্ভাঙ্ক থাকিবে না, অল্পনায়ক হইবে। প্রথম অকে ত্রিনালি হইবে এবং তাহাতে বিটের ক্রীড়াতে পূর্ণ থাকিবে, विठौग्न अरक श्रृंक्षनानि 4द१ विषूषकद्र दिवङ्ग, फूडौञ अtरु স্বপ্নালি এবং পীঠমর্দের বিষয়, চতুর্থ অঙ্কে দশনালি এবং ক্রীড়িত নায়ক হুইবে ; এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে দুৰ্ম্মল্পিকা কহে। যেমন বিন্দুমতী । দুৰ্ম্মল্পী হর্ষরিক খে। ] দুৰ্মাৎসর্য (#) ইঃ, মাংগাং। झुल्ले भा९मर्श । छूमशूि (जि) शडेॉछांबूषानि भिवद्धि भि cभ:४.उन्। इटेषूर्व ক্ষেপক, দুষ্টাস্ত্র নিক্ষেপকারক । . . " “क्ष्मीब्रप्वा झरब्रदा भङfानः ” (शक् ७२०४९) छूर्मिळ (५) इंटेर मियtथानि স'অমিত্রবৎ পুৰ। ১ अभिज, भऊ । (जि)• श्ःश्७ि९ भियुः पथ् ।। २ ईहे भिजक, দুষ্টবন্ধুযুক্ত"। छूर्मिजिग्न (बि) छूर्मिजांब्र अभिबाबांब नांभू श्रभिळा छांटर श्रपहिल । ' ' .

  • ििद्धश्नः। न बt१ ७६१ङ्गः गद्ध इझिंझांघ्रं खरैम गङ् ।”

( শুক্লযজুঃ ৬২২ ) ‘इबिंजिम्न श्रभिंबtश्नांबहिष्ठां९ ।’ (८वननैौ* ) छूक्लिक (शै) माबाबूखण्डन, रेशन ঐতিচরণে ৰাত্ৰিশং भाग्नु श्रे:द । t