পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৬৬৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


". t - יהודי હss ] 3. , # на —* मूङ, मण*९निः (*७**८फ़्द्र नायखनिश्रश्ब्र ८भोज) ब्रांब aडि. निर्षि निर्मुख श्हेप्णम । • swas धूडेरिक नामढनिश्ब्र मृड्राब्र श्रद्र नग*शग९ প্রতাপগড়েরও অধিকারী হইলেন। বুটশ গৰমন্টের পরামর্শ अङ भग"९जबगिब्र अिङ्कप्द्रब्र ब्रिस भूज खेशनिश्हरू मखक शएशन 4द१ लूजफ्भूब्रब्रांप्जग्न झारौ छैखब्राषिकांग्रैौ • हिब्र | कएन्नन । भ८५ ७ रूवांद्र यtनांवरु निःश् ब्रांछा&शरभंत्र c5हे | कत्रिप्राश्रिणन, किरू छैtईब्रि श्राक्षा श्रून श्ञ 'नारे । uहे गौ नाबाणक ब्राणाहरू गरेब ब्रश्वाभांश अत्नरू अनिद्रम भूईएक दूफ़ैौ* १वtभ* aउिनिषिद्र इछ व्हेrङ गुमख क्रयड कांक्लिन्न नहेब ७कबन cशनैर्शक এজেন্ট নিযুক্ত, করিয়া তাহার হস্তে শাসনভার অর্পণ করি, (ma l ybrt* άιτ भशंद्रांदग डेनब्रजिह बtशभाथ इहेcन ब्रांबानाननङाग्न &श्न कtब्रम,, निश्राशै विरजरिश्द्र সমৰ তিনি টাশ গর্মেন্টের যথেষ্ট সাধাৰা করিয়াছিলেন। ठांशद्र शtङ्ग मूत्रज्रभूछद्रांtब्राद्र अछूङ खैब्रङि गाषिङ इहेब्राह । २४११ शृहेttक् भशनभाएब्रांtश् अग्नशांजरमtब्रब्र भइब्रांtजग्न महिउ ऊँtझांद्र कछांद्र दिदांश् झन्न । o ७थन भइब्रांदगहे म७भू७ग्न रूठीं । ॐांशत्र अशैtन দেওয়ান এবং দেওয়ানের অধীনে কমিদারগণ দেওয়ানী ও ८फ़ोक्षझांद्रौ ऐंडप्रतिक्ष निकाँग्न कब्रिग्नां शांरकन । cरुन ८भांकদয়ার পুনৰ্বিচার অর্থাৎ শেষ বিচার করিতে হইলে তাহ प्रहोङ्गोरुल , कब्रिम्न भएकन । ब्रtएछान्न अखुिग्नकाग्न झछ श्रानांनाव्र ७ ८कांtउॉब्रांण निगूड* श्रां८झ् । • भशब्रांबद्दणद्र অধীনে ১, •• পদাতি ৪•• অশ্বারোহী ও ৩টা কামান आrह । डिनिं दृशै* शबtर्मफेब्रनिक **ः माछण्डाग अहेि प्रां शकिन । " . यूड्ड (甸) इ*:c५न जडारक हेडि इक्-नख-५न् ( श्ब्र नॉननाम प्रखरशाखिङ्गभङ्गग्निः ृश्यः । ”। ७७॥ :*) ইঙ্গুক্তি गा6िएकाप्रु) ऐक्ष१ छश फुङ्श् । ४ अङि झुः८५ न७नैौह । २ बाननथाक्षबिभृयूङ । ७ शfर नान कब्रिtउ अत्रका । “ुवा नक्र १ख्बउ बिजाबक्रम प्रफुख्;” (सङ्क ১১৬৬) দূড়গুং,সুইং শত্রুভির্দধং বিনাশল্পিতুং অশক্যং प्रज्डर पर•डशैकब्रt५ झtषन-एण्ड देखि शर्करः श्रेषक: शिडाॉलिनां हिंभिभप्तः झtशः थन्, बाउाप्त" रुश्गभिङ्काकब्रश छैक८िब्र! ८ब्रग्नश ८णां*: मकांब्रश फुकां८ब्रl इकांब्रश 5 उकां★:’ (जांब्र१ ) 9. यूक्लांश (जि) झtषम शाउtड शः श्रद्रैमानि-धन् "মোয়ানি २tषांभश्टेि९ हेठान्न छूटब्रांनाभनाप्नfठ' ऐठि बार्डिंरकांख्गt I ऎषः ज़्जूy । मैौम्नांबूख, नैौक्लिड । “नभtष अषश्रtन ८षमा पूज़tं बशणि” ( ष५* । ।। ०७॥ss ) ८कfन ८कtन ফুলে मरु जतृब्रातृ "७हेझैभ९ cलक्षा शान्न। ८गरे *ग श्रृङ्ख्यान এইরূপ হইবে। मूी (ब्रि) श्हे माग्रडि झड्रेक्षा झैिखाब्रा जन्मानिएा९ खारद क€ब्रि वा कि५ । पूज़ल *कद९ कां{१ । ५ इहेशांग्रैौ । २ झूठे दूकि । “अब्राक५ नश्tगा'अखाड़ ត្រះ ”খেক্‌ לו? אול( 'দুটো তুধিয়ঃ পাপবুৰীন যুক্ধ্যৈ ৰুিপ দৃশি গ্ৰহণামুৰ্বত্তে স্তন্ত চ বিধাংতরোপসংগ্ৰহাৰ্থাৎ সম্প্রসারণ, পৃষোদরাদিষু ধ্যৈ চেতি পাঠারো রেফসোত্বং উত্তরপদাদে অঞ্চ। (সায়ণ ) नूछा ( जि) श्tश्वन शाइडि श्ब्षा-क पूज़्ड*शद९ र कार्षीः। इहेश्:Itौ बम् ि। t * দূৰ্ণাশ ( द्धि ) फु:t५न ਜਾਂ `ੀ श्ड्न नलि-श्वत् (झुप्त भा५নাশেতি। পা ৫৩।১•৯ ইত্যন্ত বাৰ্বিকোঙ্ক্য। উত্ত্বং ণত্বঞ্চ । অতিশয় দুঃখে নষ্ট, যাহা নাশ করতে অশক্য । मूड (পুং,) দূরতে বাৰ্ত্তাবহনদিন দুজ দীর্ঘশ্চ (দূতানভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উল্ব ৩৯৯) বাৰ্ত্তাহর ; পর্য্যায়-সন্দেশ, সদিষ্টকথক । রাজগণ যখন সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃষ্ঠির অনুষ্ঠান করেন অথবা যখন কোন সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন, তখন দূতের প্রয়োজন . “চারেক্ষণঃ দূতমুখ; " রাঙ্গাদিগের দুত মুখ স্বরূপ, চর চক্ষু, अशी९ ब्राण११ यांश किछु दगिtदन, नकणहें मूठभूtथ । शृङ ও চর নৃপতিগণের প্রধান সহায়, দূত ভিন্ন সন্ধিবিগ্ৰহাদি কোন कार्षी श्रृंथना गश्डि नwग्न श्ब्र नl, ७हे छछ f༢:ག་ན་ করিয়া ८मषिब्रl ७ मूठद्र रडाव 5तिज ११ittगा5ना कब्रिग्र नि:ग्रांश कब्रिtबन । उद्र বিষয় পুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে— “যথোক্তবাদী দুত: স্তাদেশভাষাবিশারদ । e শক্ত: ক্লেশলহে বাগ্মী দেশকালবিভাগৰুিং।। .. বিজ্ঞাতদেশকালশ দূত; স্তাং স মহীক্ষিতঃ। বক্তা নয়ন্ত য: কালে স দূতে নৃপতেৰ্ভৰেং ॥” ( মৎস্তপু ) t मूठ निtग्राश्र कब्रिष्ठ शहेtग डांशद्र ७हे नलग ४५ থাকা , আবস্তক-থোক্তবাদী, দেশভাষাবিশারদ, যে স্থলে দূত প্রয়োগ করিতে হইবে সেই স্থানের ভাষায় সুপণ্ডিত, কাৰ্য্যকুশল, ক্লেশসহ, দেশৰtলবিভাগবিদ অর্থাৎ কোন সময়ে কিরূপভাৰে কাৰ্য্য করিলে शीनाथक ु, তাং ধিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, এবং নীতিশাস্ত্রে sumo ' बङ ७हेक्र" गृक्गाझाख ८गाक सूठ श्रेवाब भयूख। झागका मूल विश्व यहेक्ष” बगियाप्श्न... “মেধাৰী বাকপটুঃ প্রাক্সঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ। शैtब्राrtषांख्दांशै 5 ५ष पूठी दिशैौत्रप्फ ॥” (sांगला s••v