পাতা:বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড.djvu/৯৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


স্বাদশক [ సి4 ) দ্বাদশপত্রক 。°翠二 "ह्न নশিদপরাধ (পুং) ৰাত্রিংশং অপরাধু কৰ্ম্মৰ ! ०२ ४ कांद्र श्र°ब्रां५ cछध, cनदङांब्र मिकछे यांन बt *ांछ्रुfब्र दार अभन, ठ९नशै८° rभाभ न रुद्रा ऐडानि «हे ७२ প্রকার দোষের বিষয় তন্ত্রসারে উল্লিখিত হইয়াছে। * * { দোষ দেখ । ] দ্বান্ত্রিশিল্লক্ষণ (পুং ) ৰাত্রিংশং আক্ষণানি শুভলক্ষণানি যন্ত । শুভলক্ষণাৰিত, মহাপুরুষ লক্ষণ शूशु, शांहींद्र बांत्विा १५९ aভলক্ষণ থাকে, তিনি রাজরাজাধিরাজ হইয়া থাকেন। যাহার দেহের উচ্চতা ও বিস্তৃতির পরিমাণ ১.৮ অঙ্গুল হয়, ত্বক, কেশ, অঙ্গুলি, দস্ত ও ভঙ্গুলির পর্ব সমূহ ¢हे अँकिौ रमा रुग्र, यांश्tद्र श्रड, cनग्न, श्र, छांश् gद१ নাসিক এই পাঁচটী দীর্ঘ হয়, যtহার বক্ষঃ, কুক্ষি, অলক, ऋक, कद्र ७. दख्, ७हे ७ौ खेब्रङ, यहांद्र श्रृंखउन, নেত্রের কোণ, তালু, জিহা,"অধর, ওষ্ঠ ও নখ এই ৭টী রক্তবর্ণ, যtহfর ললাট, কটি ও বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, হস্ত কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের স্তায় কঠিন, এবং পাদদ্বয় কোমল, তাহারা রাজরাঞ্জেশ্বর হষ্টয়া থাকে । এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ । “পঞ্চদীর্ঘ পঞ্চহুঙ্ক: সপ্তরক্ত: সড় স্বত: । ত্রিপৃথুলযুগম্ভীরে বাত্রিংশল্পক্ষণৰুিতি ॥” (কাশীখ’ ১১ অ') যাহাদের পঞ্চাবয়ব দীর্ঘ ও পঞ্চাবয়ব সুক্ষ্ম, সপ্ত প্রদেশ বক্তবর্ণ, ষট্ প্রদেশ উন্নত, ও ত্রিপ্রদেশ পৃথু লঘু এবং গষ্ঠীর এই ৩২ এ কার লক্ষণকে কহে । এই লক্ষণ অতি শুভ । যাহার এই লক্ষণাক্রাস্ত হন, তাহার সকলের উপর আধিপত্য বিস্তীর করিয়া থাকেন। छाप्न४ (न्) ( शि) दार्मिक झर्श्व, ङ८ङ श्राङ्ग (वाहेन हेडि । পা ৬৩৪৭ ) দুই অধিক দশ, ১২, দ্বাদশ সংখ্যা, তৎসংখ্যেয় । এই শব্দ নিত্য বহুবচন স্ত এবং ত্রিলিঙ্গেই শব্দ রূপ এক fकार श्हेcन । दानभवtsक भक-श्री, मान. ब्रानि, সংক্রাস্তি, গুহ বাহু, সারিকোষ্ঠ, গুহনেত্র, বাজমণ্ডল । ( কবিকল্পলত ) দ্বাদশ (ত্রি ) দ্বাদশানাং পূরণঃ ইতি ডট্‌ (তন্য পুরণে উট। পা ৫২।৪৮) দ্বাদশ সংখ্যার পূরণ, বারই ।

  • গর্ভার্টুমেইবো কুকীত ব্রাহ্মণস্তোপনয়নং। .sাভাদেকাদশে রাজ্ঞো গৰ্ভাচ্চ আদশে বিশ ॥” (মন্থ)

२ गहftझद । ” "! शञ्जगमार्ष्टिः והסtה ועיtז5"הזיז: "זst" ( ভীরত ১৩৷১৭৯৬ ) दांन*क (बि) दांम* नःश्वाश कन् । • दाम* ग५५Iाबिऊ दांननं८क म म: * ( मशू) चाननानां५ नःथा। कम् ।। २ वामन नश्था । so *ব্রাহ্মণগু-পরিত্রাণাং গবাং দ্বাদশকগু চ ॥” ( মচু ) o घांशभकब्र (*९) पानभकब्र ड्रणाशश ।। २ कार्डि८कग्र । २ दूश् ম্পতি। ৩ শূলযোগ। ৪ হর্ষণযোগ। ৪ কুমারামুচর গণভেদ । “অনস্তোদ্বাদশভূজস্তথা কৃষ্ণোপকৃষ্ণকে ।” ( ভারত শল্য ৪৬ অ• ) शनलकब्रtः किब्रन यश । * शहभाकिंगूक यौर । (স্ত্রী) ও ভৈরবীভেদ। “ভৈরবীরূপবিষ্ঠা চ ভুজৈৰ দিশভিযুতt: " (হেমাদ্রি" ব্রতখ") স্বাদশতেলী, বীগঙ্গলার নিম্নশ্রেণীস্থ তেলীদিগের শfথা বিশেষ । দ্বাদশন (ত্রি ) ৰীে চ দশ চ দ্বাধিক বা দশ । দুই অধিক দশ । সংখ্যা, ১২ সংখ্যা। ২ তদযুক্ত, দ্বাদশ সংখ্যাযুক্ত । “দ্বাদশ প্রতিমাস্তানি আন্তং যম্মাসিকে তথা ।” (তিথিড়” ) স্বাদশপত্রক (ক্লা) দ্বাদশ অক্ষরাণি পত্রাণি যন্ত। যোগবিশেষ, বৈশাখাদি রূপে কল্পিত দ্বাদশাক্ষরযুক্ত ভগবানের মন্ত্ররূপ ষোগভেদ, ‘ওঁং নমো ভগবতে বাসুদেবtয়’ এই দ্বাদশাক্ষরযুক্ত মন্ত্র । ইহার বিষয় বামনপুরাণে এইরূপ লিখিত অtছে, স্বয়ং পিতামহ সনৎকুমারকে স্বাদশপত্রক যোগ শিক্ষা দিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন— শিখtসংস্থ ওঁকাব মস্তক, মেষরাশি, বৈশাখ মাস, প্রথম পত্র। নকার ললাটদেশ বৃষ রাশি, জ্যৈষ্ঠমাস দ্বিতীয় পত্র। ' মোকার বাহুযুগল, মিথুন সংস্থিত, আষাঢ় মাস তৃতীয় পত্র । ভকার পক্ষ যুগল কর্কটরাশি সংস্থিত, শ্রাবণ মাস চতুর্থ পত্র । গকার হৃদয় সিংহ রাশিপ’স্থিত, ভাদ মাস পঞ্চম পত্র । লকার भ्राधिन मान बहं श्रण । ঠেকার অঙ্গসমূহ স্ট্রলারাশি সংস্থিত, কাৰ্ত্তিক মাস সপ্তম পত্র । বাকার নাভিদেশ বৃশ্চিক রাশি স’স্থিত, অগ্রহায়ণ মাস অষ্টম পত্র। মুকার জঘনদেশ ধচুরাশিসংস্থিত, পোঁযম{স নবম পত্র । দেকার উরুযুগল মকর রাশি সংস্থিত, মাঘ মাস দশম পত্র । বাকার জামু যুগল, কুস্থ রাশি সংস্থিত, ফাঙ্কন মাস একাদশ পত্র। যকার চরণস্বয় মীন রাশি সংস্থিত, চৈত্র মসি স্বাদশ পত্র । ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবাঙ্গ’ এই দ্বাদশবর্ণযুক্ত চক্র, অষ্টবর্ণে নলভদেশে এক তৃতীয় বৃহ এক দৃষ্টি । ইহাই কেশবের দ্বাদশ পাকযোগ, এই যোগ যাহার অবগত হয়, তাহদের আর জন্মমৃতু্যপি দুঃথভোগ করিতে झग्न न! । ( दtभन-भूब्रt* ༠༢ ཨ་ )•

  • "পিতামহোৎপি তঃপুত্ৰং সাধ্য: সন্ধিনয়ে রক্তং ।

সনৎকুমার; প্রোবাচ যোগং ত্বাধশপত্রকং ॥ *

  • 9