পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/১৫৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


* अश्रौक्ष्द्र भन्नोज (५९) अनाच्न आब्राउ जम छ। १ ऍौभ्रं । ‘গঙ্গাজ! লঙ্কেশবনারিকেতুৰ্নগাহীয়ে নাম নগারিস্থছঃ ” (ভারত ৪৩৯অঃ)[তীয় দেখ ॥ ২ কাৰ্ত্তিকেয়। কোৰ্ত্তিক দেখ। গঙ্গাজল (রী ) গঙ্গারা জলং ৬তৎ। গঙ্গার জল। " গঙ্গাটের (পুং ) গঙ্গাতটে যাতি বা কপূর্যোদরাদিবৎ তকার, লোপে সাধু । মৎস্তবিশেষ, চলিত কথায় চিংড়ী বলে। পৰ্য্যায়-গলানীল। (ত্রিকাণ্ড ) “গলানীল” স্থলে গলাবিল’ गार्ट७ छूछे श्छ। ● গঙ্গাতীর (ক্লী ) গঙ্গার স্তীরং ৬তৎ। গঙ্গার গর্ত হইতে ১৫০ হাত পর্য্যস্তকে গঙ্গাতীর বলে । “গান্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ডতস্তীরমুচ্যতে।” (দানধৰ্ম্ম ) গঙ্গাদত্ত (পুং ) গঙ্গয়াদত্তঃ ৩তৎ। ১ ভীষ্ম ।

  • মৎপ্রস্বতং বিজানীহি গঙ্গাদত্তমিমং মুতম্।”(ভারত ১৯৮অঃ)} ২ সুভাষিত-বলী ধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি । ৩ চাতুর্বণ্য, বিচার নাম গ্রন্থপ্রণেতা। গঙ্গাদিত্য ( পুং ) কাশীস্থ বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে স্থিত আদিত্য

বিশেষ। ইহাকে দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। *গঙ্গাদিত্যোহস্তি তত্রাষ্ঠে বিশ্বেশাদক্ষিণে স্থিতঃ ।” & * ( কাশীথও ৫১ অঃ । ) গঙ্গাদাস, ১ ছনোগোবিন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ২ উক্ত ছন্দোগোবিন্দ নামক গ্রন্থপ্রণেতার শিষ্য, গোপালদাসের পুত্র, অচ্যুতচরিতকাব্য ও ছনোমঞ্জরী নামক গ্রন্থকার। ৩ বেদাস্তদীপিকা প্রণেত।। ৪ বাক্যপদী নামক ব্যাকরণরচয়িতা । ৫ পোবিয়েয় পুত্র, অপর নাম জ্ঞানানন্দ, ইনি ংস্কৃত তাষায় তিলকখণ্ড প্রশস্তি রচনা করেন। গঙ্গাস্বার (ক্লী ) গঙ্গায়। ভূম্যবতরণদ্বারং ৬তৎ। ইহার অপর बांभ बांग्रांशून्नैौ, हेश इग्निदाङ्ग नाप्महे विशांउ ।। ७झे झांप्न গঙ্গা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। কাহারও মতে এই স্থানে দক্ষষজ্ঞ হয়। ঋষিগণ সৰ্ব্বদা এই স্থানে বাস করিতেন। [ হরিদ্বার দেখ ] গঙ্গাধর (পুং ) গঙ্গাং ধরতি ধু-অৰ্চ উপপদস । ১ শিব। স্বৰ্য্যবংশীয় গুগীরথের প্রার্থনায় শিব মাথায় গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার গঙ্গাধর নাম হইয়াছে। গঙ্গাধর, ১ একজন প্রাচীন কোষকার। গদসিংহ ও রমানাথ कड़क “श्रवाष्ट्रब्ररकाष* ठेउ श्रेंशादह। ২ একজন প্রাচীন মাধ্যদিনীয় শাখাধ্যায়ী স্মাওঁ পণ্ডিত, রামাঞ্জিছোত্রের পুত্র। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এই করখানি পাওয়া ৰায় [ $4& 1 কাত্যামস্বত্রটকা, কাত্যায়নশূদ্ৰস্বত্রস্তাষ্য, আধানপদ্ধতি,

  • /त्रांशश्न

- ~~ - পাকঘজপদ্ধত্তি, প্রয়োগপদ্ধতি, স্মাৰ্ত্তপদার্থসংগ্রহপদ্ধতি, সংস্কারপদ্ধতি । 馨 ৩ কাঠকাহিক নামে গৃহ্যসংগ্রহকার । ৪ ইশূপ্রকাশ নামে শব্দুেশেখরের টীকাকার। • একজন উণাদিকৃত্তিকার । ৬ আচারতিলক নামক স্মৃতিসংগ্ৰহকায় । ” ৭ চক্ৰমানতন্ত্র নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার । ৮ কারস্থোৎপত্তি ও চাতুৰৰ্ণাৰিবরণ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার। ৯ তর্কদীপিকার একজন টীকাকার । ১• তিথিনির্ণয় ও সৰ্ব্বলিঙ্গসন্ন্যাসনির্ণয়প্রণেতা এবং দার, ভাগের একজন টীকাকার। ১১ দেবতার্চনবিধিরচয়িত । ১২ স্তায়কুতুহল ও স্তায়চঞ্জিকাগ্ৰণেত । ১৩ নির্ণয়মঞ্জরী নামক গ্রন্থকার। ১৪ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণপরিভাষা, বৃত্তদর্পণ নামে ছন্দোগ্রন্থ ও শব্দপাঠ রচনা করেন। ১৫ প্রতিষ্ঠাচিস্তামণি ও প্রতিষ্ঠানির্ণয় নামক গ্রন্থকার । ১৬ বদরিকামীহাত্ম্যসংগ্ৰহরচয়িতা । ১৭ যোগরত্নাবলীপ্রণেতা। ১৮ ভাস্বতীর একজন টীকাকার। ১৯ রসপষ্মীকর নামে অলঙ্কারশান্ত্ররচয়িত । ২০ বসুমতীচিত্রাসন নামে সংস্কৃত কাব্যকার । ২১ বিধিরত্ন নামে ধৰ্ম্মশাস্ত্রকার । ২২ বিশ্বেশ্বরস্তুতিপারিজাত নামে গ্রন্থকার । ২৩ বেদান্তশ্রুতিসারসংগ্ৰহ নামে দর্শনশাস্ত্ররচয়িত । ২৪ চিদ্রপাশ্রমরচিত ব্যাকরণদীপের ব্যাকরণপ্রভা নামে টীকাকার । R¢ শাকুনীপ্রশ্ন’ নামে একখানি শকুনশাস্ত্রপ্রণেতা, ২৬ ষোড়শকৰ্ম্মপদ্ধতি ও সংস্কারভাস্কর নামে সংগ্ৰহকার । ২৭ সঙ্গীতরত্নাকরের সঙ্গীতসেতু' নামে টীকাকার।. ২৮ একজন নৈয়ারিক পণ্ডিত, ইনি সামগ্রীবাদ নামে স্তায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। " ২৯ স্বৰ্য্যশতকের এক টীকাকায় । ৩• স্মার্জপদার্থসংগ্রহ ও স্মৃতিচিন্তামণিরচয়িতা। ৩১ ডাহলরাজ কর্ণের সভাস্থ একজন কবি, বিহ্বলণ ইহাকে কবিত্বে পরাজয় করেন। (বিক্রমাঙ্কচরিত ১৮৯৬ ) ৩২ অপর নাম লক্ষ্মীধর। জ্যুরোনগরবাসী দিবাকরের পৌত্র, গোবৰ্দ্ধনের পুত্র ও বিষ্ণুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়খনি পাওয়া যায় 奪論