পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/২৫২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


গয়া ব্ৰহ্মসরের নিকট গোপ্রচার তীর্থ। 'এক্ষণে একটী আম্র शुचं श्रीश् । श्रेष्वोषांश्ttत्वाङ्ग शङि वै मजिहि बचावङ्कन्निलि । এই বৃক্ষমূলে—“আত্রং ব্রহ্মসরোভূতং সৰ্ব্বদেৰময়ং গুরুঙ্গ। বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৃণাং মুক্তিত্তেৰে।" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া সেচন করিবে। তৎপরে ব্রহ্মযুপকে <थशक्रि१ कग्निभ्र!-- - “ও নমো ব্ৰহ্মণে ইজার জগজ্জন্মাদিকারণে। ভজ্ঞানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তারণায় নমোস্তুতে।” এই মন্ত্রে ব্ৰহ্মাকে প্রণাম করিবে । ইহার পর যথাক্রমে ধর্মবলি ও কুকুরবলি দিবে। যমবলি দিবার মন্ত্ৰ – “যমরাজ ধৰ্ম্মরাজে নিশ্চলাৰ্থং হি সংস্থিতে । তাভ্যাং বলিং প্রদাস্তামি পিতৃণাং মুক্তিসিদ্ধয়ে।” কুকুয়বলি দিবার মন্ত্র এই— “ৰীে খানীে তামধবলে ধৈবশ্বতকুলোঞ্জবাঁ। . তাভ্যাং বলিং প্রদাস্তামি রক্ষেতাং পখি সৰ্ব্বদা ॥” পরে কাকবলি দিয়া স্নান কয়িবে। কাকবলি দিধায় মন্ত্ৰ— “ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যযাম্য। বৈ নৈঋতাস্তথা । বায়সাঃ প্রতিগ্রস্তু ভূম্যাং পিগুং ময়োঙ্খিতম্।” চতুর্থ দিবসে—ফন্ধতীর্থে স্নান করিয়া গয়াশীর্ষে বিষ্ণুপদে । বাত্রা করিবে । বিষ্ণুপদের মন্দিরই গয়ার মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান। ইছার নাটমন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। গয়াগ্রাম মধ্যে এমন কারুকার্য্য ও গঠনপ্রণালী অস্ত কোন মন্দিরে নাই । মহারাষ্ট্ররাজ্ঞী অহল্যারাই এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দির নির্মাণ করিতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মন্দিরট ধূসরবর্ণ গ্ৰেণাইটু পাখরে মিৰ্ম্মিত। মগুপট ৫৮ ফিটু চতুরস্র। প্রত্যেক কোণে আট থাক থাম আছে । মূলস্থান ৮ আটকোণা বুরুজের মত, বিস্তারে প্রায় ৩৮ ফিটু ইহায় মাথায় ৮০ ফিট্র উচ্চ চুড়া আছে। নাটমন্দিরের মধ্যে ও মূলমন্দিরের সম্মুখে | নেপালরাজমন্ত্রী রণজিৎ পড়ে প্রদত্ত একটা বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে, তাহার নিনাদ, যাত্ৰীগণের জয়ধ্বনি, ওঁ ব্রাহ্মণগণের ঘন ঘন মন্ত্রপাঠ শ্রবণ করিলে মনে স্বতই ভক্তির সঞ্চার হয় । এখানে যেমন লোকের জনতা, গয়ার মধ্যে এত আর কোথাও নাই । এই মন্দির মধ্যেই হিন্দুর আরাধ্য গদাধরের পাদপদ্ম। পাদপদ্মেয় চারিদিক্ রৌপ্যমণ্ডিত। এইখানেই বাত্রীগণ পিণ্ডদান করির থাকেন। নিক্ষেপমাত্র পিঙ্গলবর্ণের গাতিগণ খাইয়া ফেলে। গয়ামাহায্যের মতে এইখানেই সাক্ষাৎ গাস্বরের মন্তক বিন্যস্ত আছে, - [ ২৫১ }


টুয়াই গয়ামুরের মুখ্যস্থান। এখানে শ্রান্ধে অক্ষয় পুণ্য হয়। 龜 গয়া


আদিগদাধর পিতৃগণের মুক্তিহেতু ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে বিষ্ণু পদ রূপে ৰাস করিতেছেন। এখানে শ্রাদ্ধ ও পি গুদানে স্বয়ং এবং সহস্ৰকুল বিষ্ণুলোকপ্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুপদ মন্দিরের নিকট গয়েশ্বরীদেবীর একটা প্রসিদ্ধ मलिग्न आएझ् । माक्षाग्नुभन्न विश्वनि हेबिहे गंङ्गाग्न छाथिईाएौं দেবী । বিষ্ণুপদমন্দিরের কার্য্য শেষ করিয়া মাত্রী নাটমন্দির পার হইয়া আর একটা স্থানে আসিবেন, এখানে একস্থানে ব্ৰহ্মপদ, রুদ্রপদ, দক্ষিণাগ্নিপদ, গার্হপত্যপদ, আহবণীয়পদ, সভ্যপদ, আবস্থাপদ, অকপদ, কাৰ্ত্তিকেয়ুপদ, ইন্দ্রপদ, আগস্ত্যপদ, কাগুপপদ, গজকর্ণপদ, প্রভৃতিপদ অাছে (১)। এই কয়ট পদে শ্ৰাদ্ধ ও পিগুদান করিবে । এথন অনেকেই উক্ত পদগুলির মধ্যে কেবল রুদ্রপদ ও বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিয়া থাকে। গয়ামাহাক্স্যে লিখিত আছে, “একতম পদে শ্রাদ্ধ কয়িলেও कर्डीब्र भत्रण हा ” পদশিলার উত্তয়স্থ পথে বনকেশ, কেদারেশ্বর, নয়সিংহ, दांभन धळूङि cनयुङ प्यारश्न । १ग्नांभांश८ब्रा उँीशं८लब्र পূজা করিবার বিধান আছে। পঞ্চম দিবসে—গদালোলতীর্থে স্নান করির শ্রাদ্ধ ও পিগু দান করিবে । তাছার পর সর্বশেষে অক্ষয়বট সমীপে যাইৰে। মহাভারতে লিখিত আছে--রাজর্বি গল্পের যজ্ঞकाप्ण रुप्रै बग्नेब्रुक ब्रिजैदि श्छ, उाशहे भणमदग्ने। ( দ্রোণপৰ্ব্ব ৬৬ অ: ) । গয়ামাহাত্ম্য মতে এখানে পিতৃखेत्को शाश प्रख् श्ब्र, उाशय्ङई चक्रग्न क्ण श्रेग्न थाप्क । গয়ামাহাস্থ্যে যেরূপ তীর্থযাত্রার কথা লিখিত আছে, তাহাই লিখিত হইল। এ ছাড়া গয়ার মধ্যে গায়ত্রীৰ্ত্তীর্থ, • লমুদ্রিততীর্থ, সরস্বতীতীর্থ, বিশালানী, লেলিহান্তীর্থ, ভরতাশ্রম, বৈতরণী নদী, ঘৃতকুল্য ও মধুকুল্য, কোটিতীর্থ, রুক্মিণীতীর্থ, পাণ্ডুশিল, মধুপ্রবানদী, কর্দমালতীর্থ, আকাশ গঙ্গা, স্বৰ্গদ্বার, যোনিদ্বার, ব্ৰহ্মযোনি, ধৌভপাদ, মাহেশ্বরী তীর্থ, দেবদারুবন, দেবীরূপশিলা, ধৰ্ম্মশিলা বা ধৰ্ম্মপ্রস্থ ও মুওপৃষ্ঠারি উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত আধুনিক গয়াযাত্রাপদ্ধতিতে রামশিলা, রামগয়া, জীব্যালোল, রামশির, তামশির, সাতশির, ভীমগয়া প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এখন যাহারা গয়াস্থ ৪৫টা বেদী পৰ্য্যটন করিতে ইচ্ছা করেন, ' তাহার ১৩ দিনে ঐ সকল তীর্থ ও স্থান দর্শন করিয়া থাকেন । (s) शब्रामाहाtच्चा छ भन कब्रप्रै छरछर्थ चारश्। কিন্তু স্বর্তমানকালে केड गन कब्र पाठौष्ठ प्रथौsिगन, ष्ठानश, माछत्रगम, कर्णगण, ফেব্ৰুপদ, हेडानि »v®ी गप्न गिe मिवांछ क्षिांन जीप्ह । -