পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৩৫৭

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


१itब्रांती [ stv. J - નત્તિ 尊 -Ho-To-T-7 - --- করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । ইতিপূৰ্ব্বে কাণ্ডেন ডালির সহিত রঙ্গরণগিরিতে গায়োদিগের একটা ছোট যুদ্ধ হয়, खांश्itड १itङ्गlझ। श्itन । कitवंन cञ्छिम् निरुद्विषांश्ा গ্রামেয় দিক্ হইতে আসিতে ছিলেন। অনেক বিলম্বে তিনি আসিয়া রঙ্গরণগিরিতে মিলিলেন । ক্রমশঃ গ্রামের পর গ্রাম বগুত স্বীকায় করিতে লাগিল, যুদ্ধ প্রায় করিতে হয় নাই। অনেক গ্রামের সর্দায়ের ক্ষতিপূরণার্থ দণ্ড দিল । কাণ্ডেন ডালি পশ্চিম পাহাড় ও কাণ্ডেন ডেভিস উত্তরপাহাড় পরিদর্শন করিতে গেলেন ও গ্রামাদি অধিকার করিয়া শাসনার্থ লস্কর উপাধি দিয়া সর্দার নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। প্রতি বাড়ী হিসাবে সকলেই কর দিতে বাধ্য হইল । রঙ্গরণগিরিতে এক বৃহৎ সৈন্যদল ও তুরীর পুলিসসৈন্য রহিল । তদবধি গারোরা শাস্ত অttছ । ইহাদের ভাযা এক নহে দিক্ ভেদে তাষ ভেদ এতট যে চিক্‌মজ পৰ্ব্বতের লোকের তুরার লোকের কথা বুঝিতে পারে না । ইহারা স্বদেশ ছাড়িয়া প্রায় কোথাও যায় না। যাহারা যায়, তাহারা গারো প্রদেশের প্রান্তে বাঙ্গালী কৃষকের ন্যায় বাস করে । গারোদী, দক্ষিণাত্যের তেলগাওদাভাড়ে হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একট পৰ্ব্বতগুহ, সমতলক্ষেত্র হইতে ৪৫০e • • ফিট উচ্চ । এই পৰ্ব্বতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর খোদিত কয়েকট বৌদ্ধগুহ্যমন্দির দেখা যায়। ১ম গুহামন্দির পর্বতের সৰ্ব্বোচ্চস্থানে একটী ঋজুশিখরে খোদিত। ইহায় দ্বার দক্ষিণপশ্চিমমুখী। ইহার সম্মুখেয় কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। गर्थात्न गश् छ खेलिँदाङ्ग छे”ाग्न नाहे। विडौग्न ७श्। हेश्। অপেক্ষা নিম্নে, ইহার মগুপের পরিমাণ ২৯ ফিট x ৯ ফিট ৯ ইঞ্চ x৮ ফিট ৮ ইঞ্চ । পশ্চন্তাগে চারিট অন্তরালগ্ৰছ দৃষ্ট श्छ । ७धरङाद छांब्रदरग्रग्न गरक्षा झहेौ श्रांश्ण श्राप्ने८कामै शांम জলপাত্রের উপর স্থাপিত, যেন জল হইতে খাম উঠিয়াছে। थामग्न भांथाग्न निरश्, याiञ्च दिशां श्छौद्र भूरुिं cथानिऊ । এতদ্ভিন্ন থামের মাথার মধ্যস্থানের কারুকার্ষ্যও অতি সুন্দর। তাহার পশ্চাদ্ভাগে নিম্নদেশে দুই ফিট প্রস্থ ও ১ ফুট ৭ ইঞ্চ উচ্চ এক একটা প্রস্তরবেদী অাছে। কালে বৌদ্ধক্ষীৰ্ত্তি লোপ পাইয়। ব্রাহ্মণ্যধৰ্ম্মের প্রবলতার পরিচয় দিতেছে। মন্দিরেয় যামভাগের তৃতীয় কক্ষে একটা লিঙ্গমূৰ্ত্তি বিরাজমান, মণ্ডপের মধ্যে শিবের বাছম বৃষভমূৰ্ত্তি এবং ওহীর বহির্দেশে দেবোদেশে প্রদত্ত আলোকস্তম্ভ ও फूणगौभ्रश् चांश् ि। धै रुचषििनङ्ग ॰it६ि खण्ड ४ंहर्क्षनि अग्wहे थिलांझशक के९फैौर्भ । uहे शिग्नगिनि थांनि ५७४)

      • স্প"শ" -

সিদ্ধার্থী সম্বৎসরে (১৪৩৯ খৃষ্টাম্বে ) শ্রাবণমাসের শুরুথক্ষে লিখিত হয় । यै रिजैझ ७शब्र छेउब्रभक्रिमनिहरु कङरुपूत पारेरण ७कप्ने उरु भौर्थिक। ऊाश्। अडिङ्गभ कब्रि कडक श्रंश যাইলে আর একটী ছোট গুহা দৃষ্ট হয়। ইহার সন্মুখভাগের বারাওয়ি চারিট কাঠের থাম পাথরের মধ্যে খাজ কাটিয়া বসান। তাহার বামদিকের শেষভাগে একটা অন্তরালগ্ৰহ ও পশ্চাতে একটা গৃহে গ্রবেশের জন্য একটী দ্বায় আছে। তৎপশ্চাতে পৰ্ব্বতের উপরে একটা বৃহৎ কুপ ও তাছার সন্নিকটে চতুর্থ গুহ্যমন্দির অবস্থিত। এই গুহার সম্মুখের দেয়াল অপরাপর গুহা অপেক্ষা ৪.৫ ফিট চওড়া ; প্রবেশের নিমিত্ত দুইটী গোলাকার দরজা আছে। ভিতরের দর-দালানের দক্ষিণদিকে ও বামদিকে চারিট করিয়া গৃহ, তন্মধ্যে বামनिएकङ्ग ७को शृङ् उच्च श्हेग्रो भिग्राप्झ् । भलिएझच्न श्रृंञ्चाম্ভাগে ছুইটী অন্তরালগুহ এবং তাহার সম্মুখে গর্ভগৃহ। এই গৃহের মধ্যে একটী ‘দাখোব’ অর্থাৎ কোন মৃত ব্যক্তির নাভিঅস্থির সমাধি । ঐ সমাধিস্থানের উপর ছাদ অবধি উচ্চ স্তম্ভ ছিল। এক্ষণে ঐ স্তম্ভ কাটিয়৷ সেই স্থানে একটা ছোট “চৌরঙ্গ” বা শৈববেদী হইয়াছে। এই গুহামন্দিরের বামদিকে সংলগ্ন পৰ্ব্বতোপরি গুহাগৃহ আছে। ইহার সন্মুখস্থ দেয়ালের বামসীমায় আন্ধ রাজগণের সাময়িক দক্ষিণদেশীয় পালি অক্ষরে থোধিত শিলাফলকে একথানি প্রশস্তি দৃষ্ট হয়। ঐ গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইয়৷ যথায় অপর একটা পৰ্ব্বতের সহিত এই পৰ্ব্বত মিলিত হইয়াছে, ঠিক সেইখানে বৌদ্ধ যতিদিগের আবাস জন্য আরও টুইট দুরায়োছ গুহামন্দির দৃষ্ট হয়। গার্গ (পুং ) গাৰ্গন্ত সংঘ অঙ্করা যঞস্তাৎ অগ্ । (সঙ্গাঙ্কলক্ষণেঘঞ্যঞিঞাম। পা ৪৩,১২৭)। ১ গার্গ্যসংঘ। ২তদঙ্ক । (ক্লী) ৩ গাৰ্গালক্ষণ । (ত্রি) গার্গাদাগতঃ । ৪ গার্গ হইতে আগত । (পুং স্ত্রী ) গার্গ্যাঃ কুৎসিতমপত্যম্ গঃ। ( গোত্রন্ত্রিয়াঃ কুৎসনেণ চ। পা ৪।১১৪৭ ) ৪ গাগাঁর কুৎসিত অপত্য। গাৰ্গক (পুং স্ত্রী) গার্খ্যা: কুৎসিতাপত্যাদিকং বুঞ যলোপ । (আপত্যস্ত চ তদ্ধিতে ইনাতি। পা ৬৪১৫১) গাঙ্গীর কুৎসিত অপত্য । গাগ্নি, একজন প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার। शांत्रिfक (१९ बौ) शंiर्शी अभंठार ठंड् । (८शोकञ्चिब्रां: কুৎসনেশ চ। পা ৪।১।১৪৭) গাঙ্গীর কুৎসিত অপত্য । গার্গিক (জী ) গাৰ্গস্ত কৰ্ম্ম ভাবে ৰ গাৰ্গ যুঞ ।