পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৩৬৮

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


, গিরিত্রে ( श्रृंजमि" ) (१९) * *ार्श्वडीौग्न भभूकबूक्र, भांशं८फ़्रभोण । ইহার পর্য্যায়—গেীয়শাক, স্বল্পপত্রক ( রত্নমালী ) (ত্রি ) গিরি বাচি জায়তে গিরি-জন ড, অলুক্স । ৬ যাহা বাক্যে নিম্পন্ন হয়, বাক্যজাত । *

  • প্রবে। মহে মতয়ে যন্তু বিষ্ণবে মরুত্বতে গিরিজ এবযামরুৎ ” (ঋক্ ৫৮৭১ ) গিরিজ বাচি নিম্পন্না: (সায়ণ ।)

৭ পৰ্ব্বত জাত, যাহা পৰ্ব্বভে উৎপন্ন হর । গিরিজ ( স্ত্রী ) গিরে জায়তে গিরি জন-ড-টাপ্‌। ১ পাৰ্ব্বতী, হিমালয়ের কণ্ঠা, দুর্গ । “যদা যদা স গিরিজা মৃদু নামাক্ষরাগতম্।।” (কাশীখণ্ড ৬৬ অঃ) ২ মাতুলুঙ্গা, কমলা । ( মেদিনী ) ৩ শ্বেতবুহ । ৪ ক্ষুদ্র পাষাণভেদলতা। ৫ ত্রায়মাণলতা, বলাডুমুর । ৬ কারাবৃক্ষ । ৭ মল্লিক' । ৮ গিরিকদলী । ( রাজনি- ) ৯ গঙ্গা । গিরিজাকুমার, ১ কীৰ্ত্তিকেয় । ২ শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য। গিরিজাতনয় ( পুং ) গিরিজায়াঃ পাৰ্ব্বত্যাঃ তনয়; ৬তং । পাৰ্ব্বতীনন্দন, কাৰ্ত্তিকেয়। গিয়িজানন্দন প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত । গিরিজাপতি (পুং ) গিরিজায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। পাৰ্ব্বতীপতি, শিব। গিরিভৰ্ত্ত, প্রভৃতি শত্বও এই অর্থে ব্যবহৃত । গিরিজামল (রা) গিরিজেষু অমলং ৭তৎ, যদ্বা গিরি জায়া মলং বীজৰূপং ৬তৎ । অভ্রক । [ অভ্রক দেখ। ] গিরিজাল (রা) গিয়েঞ্জালং৬তৎ। গিরিসমূহ, পৰ্ব্বতপঙক্তি। “গিরিজালাবৃতাং দিশং” ( রামায়ণ ৪,৪৩১১ } গিরিজ্বর (পুং ) গিরিং জরয়তি গিরি জর খিচু অচু। বঞ্জ । গিরিণখ (পুং ) গিরেনখ খওং ৬তৎ, বিকল্পে ণত্বঞ্চ । ( গিরিণদাদীনামুপসংখ্যানম্। পা ৮৪৷১০ বাৰ্ত্তিক । ) পৰ্ব্ব তের অংশ বা একদেশ ! গিরিণদী (স্ত্রী) গিরিসস্তৃতা নদী মধ্যলো, বিকল্পে ণত্বঞ্চ । ( গিরিশদ্যাদীনামুপসংখ্যানম্। পা ৮৪১• বাৰ্ত্তিক ) পাৰ্ব্বতীয় নদী । গিরিণদ্ধ (ত্রি) গিরে নগ্ধ আবদ্ধঃ ৭তৎ, পূর্ববৎ ণত্বং । যাহা পৰ্ব্বতে আবদ্ধ আছে। - গিরিণিতম্ব (পুং) গিয়ের্নিতম্বঃ ৬তৎ, পূর্ববৎ ণত্বঞ্চ। পৰ্ব্বতের

  • 1 গিরিত (ত্রি) গিল-ক্ত, বা লস্ত রঃ ভক্ষিত । ( রায়মুকুট ) গিরিত্রে (পুং ) গিয়ে কৈলাসে স্থিত স্ত্রায়তে গিরি ত্রৈ-ক । রুদ্র, শিব । “শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মহিংসীঃ পুরুষং জগৎ ।” (বাজসনেয়স ১৬৩ ) গিয়ে কৈলাসে স্থিতো ভূতানি ন্ত্রেীয়তে ইতি গিরিত্রঃ ” ( মহীধর । )

V -

[ ల్సిన ] গিরিধি গিরিদুর্গ (রা) গিয়ে দুর্গং তং যাগিরিরের হর্সং। পৰ্ব্বতোপরিস্থিত দুর্গ। পৰ্ব্বতের উপরে ও তন্মধ্যে প্রবাহিতনদী বা প্রস্রবণাদি যুক্তস্থানে এই দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিতে ছয়, ইহাতে যাইবার জন্ত অতি ক্ষুদ্র একটা মাত্র পথ থাকে । - দুর্গ স্থানে নানাবিধ শস্তাদি পুর্ণক্ষেত্র ও বাগান প্রভৃতি প্রস্তুত করা উচিত । সকলপ্রকার দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গ প্রশস্ত । (মন্ত্র ৭৭• কুলক ) গিরিদ্বার (রী ) গিরেদ্ধার ৬তৎ । পৰ্ব্বতের পথ । গিরিধর (পুং ) ১ বিষ্ণু । ২ একজন ৰৈদাস্তিক । ইনি সংস্কৃত ভাবায় ব্রহ্মপুত্রাণু ভাষ্যবিবরণ ও শুদ্ধাদ্বৈতমাৰ্কও রচনা করেন । ৩ একজন সংস্কৃত বাস্তুশাস্ত্ররচয়িতা । ৪ বিভক্ত্যর্থনির্ণয় নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণেতা, ইছার পিতার নাম বাগীশ । ৫ একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি ১৬৫৮ শকে আবাঢ় মাসে বাঙ্গালী ভাষায় গীতগোবিন্দের পদ্যাকুবাদ রচনা করেন । ইহার অনুবাদ অতি সরল ও মধুর, তাহাতে কাব্যের রস ও মৌলিক ভাব বেশ বজায় আছে। গিরিধর গোস্বামী, উৰ্দ্ধগুগু মাহাত্মা নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার। গিরিধর দাস, ১ রামকথামৃত নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার। ২ দিল্লীনিবাসী একজন হিন্দুস্থানী কবি । ইনি ১৭২২ খৃষ্টাব্যে হিন্দীভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাহার ভাষা সরল, মধুর ও ওজোগুণবিশিষ্ট । ইনি একখানি হিন্দীতাম্বার ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, তুলসীদাসের ও নিজ গ্রন্থের প্রমাণ লইয়া এই ব্যাকরণ রচিত । গিরিধর মিশ্র, দৃগগোলবৰ্ণন নামক সংস্থত জ্যোতিঃশাস্ত্রকার। গিরিধর সিংহ, একজন রাজপুত সামন্ত। ইনি সম্রাটু মুহম্মদশাহের রাজত্বসময়ে মালবের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্যে পেশব বাজিরাওর সহিত যুদ্ধে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তীয় ভাগিনেয় দয়ারাম ভুজবলপ্রভাবে কিছুকালের জন্য মালবরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে ইনি গিরিধর বাহাদুর নামে খ্যাত । গিরিধাতু (পুং) গিয়েধাতু ওতং উপধাতুবিশেষ, গৈরিক, গিরিমাট । ( রাজনি" ) গিরিধি, ছোট নাগপুরের হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ । ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির মধুপুরশাখা গিরিধি পৰ্য্যন্ত আসিয়াছে। এখানে উক্ত কোম্পানির একটা ষ্টেসন আছে। এই রেলপথ প্রায় ২৩ মাইল স্থিত। ఫిలి