পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৪৭৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


গৃহস্থধৰ্ম্ম গৃহস্থধৰ্ম্ম গৃহবাজ (দেশজ) একপ্রকার পাৱয়, हेशग्रा वक्ष्मूह फेफ्tि७ ও শূণ্ঠে দিক্ৰাঙ্গী খাইতে পারে। গৃহবাস (পুং) গৃহে বাস তং। ১ গৃহে अशहिठि ।। २१ॉईंट्र ধৰ্ম্ম । s গৃহবাসিন (ত্রি) গৃহে বসতি বস-ণিনি। বাহারা গৃহে বাস ቐር፩ | „ গৃহসংবেশক (পুং) গৃহং গৃহনিৰ্ম্মাণং সংবিশতি উপজীবতি সম্বিশংল। ৰাস্তবিদ্যোপজীবী, যাহার গৃহনিৰ্ম্মাণ করিয়া জীবিকানিৰ্ব্বাহ কয়ে, স্থপতি । “গৃহসংযেশকে দূতে বৃক্ষারোপক এব চ।” ( মমু ৩১৬৩ । ) शृङ् (१९) थुप्र नाप्छापू তিষ্ঠতি অতিরমতে গৃহ-স্থা ক । (মুপিন্থঃ । পা ৩। ২। ৪ ) গৃহী, দ্বিতীয়াশ্রমস্থ । পৰ্য্যায়— জ্যেষ্ঠাশ্রমী, গৃহমেধী, স্নাতক, গৃহী, গৃহপতি, সত্ৰী, গৃহযায্য, গৃহাধিপ, কুটুম্বী, গৃহায়নিক । “গৃহস্থস্তু যদাপপ্তে বলীপলিতমাত্মনঃ।” ( ময়ু ৬২ ) ( ত্রি) গৃহে তিষ্ঠতি গৃহ-স্থা-ক । ২ গৃহস্থিত । গৃহস্থধৰ্ম্ম (পুং ) গৃহস্থস্ত ধৰ্ম্মঃ ৬তৎ। গৃহী বা দ্বিতীয়াশ্রমীর অবগু কর্তব্য ধৰ্ম্ম, গার্হস্থধৰ্ম্ম । যিনি বে অবস্থাপাই হউম না ফেন, যে পৰ্য্যস্ত পাঞ্চভৌভিক শরীর ধারণ করিবে, যে পৰ্য্যস্ত অজ্ঞানভিfমরে আচ্ছন্ন থাকিয়া প্রকৃতপথ অবলোকন করিভে অক্ষম থাকিবে, সেই পৰ্য্যন্ত সকলেই কোন না কোন একটী কাৰ্য্য করিতে বাধ্য। কিন্তু প্রকৃতি বা রুচিভেদে প্রায়ই বিভিন্ন কাৰ্য্য অনুষ্ঠিভ হইয়া থাকে । এই কাৰ্য্যগুলি অমঙ্গল ও মঙ্গলকর স্বভাবতই দুইপ্রকার । মানব আপন অভিলাষের পক্ষপাতী হইয় প্রায়ই কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করে । অমঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে দারুণ নরক যাতনার বিষময় রসপান করিয়াও আপনার অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে চাহে না । পরমকারুণিক পরিণামদর্শী আৰ্য্য ঋষি গণ সমস্ত মানবকুলের মঙ্গলের জন্য অনেক গবেবণ ও যোগ লন্ধ প্রতিভাবলে ঐ সকল কাৰ্য্যগুলির ফলাফল স্থির করিয়ী কর্তব্যাকৰ্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেম। র্তাহার কর্তব্য কাৰ্য্যগুলিকে চারিট স্তরে বিভক্ত করিয়া অৱস্থানুসারে মানবের পক্ষে অকুষ্ঠেয় বা জনমুষ্ঠেয় যলিয়। নিরূপণ করিষ্ঠা দিয়াছেন। এই চারি স্তর কার্য্যই যথাক্রমে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, बॉ१éश् ७ डिकूक्ष्"निरिभ अङिश्ऊि इग्न । भjनरवग्न छैौवन কালকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে চারিট ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠানাধিকার নির্ণীত হইয়াছে। { কোন বর্ণ কিরূপ গুণযুক্ত হইলে ধৰ্ম্মে অধিকারী ভাহা ভং ফুৎ শব্বে দ্রষ্টব্য । ] এই চাটি ধর্গের মধ্যে যে ধৰ্ম্ম বা कॉर्भांख्झ मांप्तवन्रौत्रप्नङ्ग हिउँौब्रज्राप्श अशूtछैग्न, छाशरदः शृंश्५* बां बिठौम्र श्राथम বলে । আৰ্য্য ধৰ্ম্মশাস্ত্রসন্মত গৃহস্থের অনুষ্ঠের কার্য্য গুলির পৰ্য্যালোচনা করিলে উহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত বলিয়৷ স্থির করা যাইতে পারে--সামাজিক, শারীরিক ও পারত্রিক । ষে সকল কাৰ্য্যের অনুষ্ঠানে সামাজিক উন্নতি এবং তদনুসারে অনুষ্ঠানকৰ্ত্তাও আংশিক ফললাভ করিয়া সুখী হইতে পারে, তাহাকে সামাজিক । যে সকল কার্য্যের অমুষ্ঠানে শরীর মুস্থ, বলবান ও কার্যক্ষম হইয়৷ মানবের পরিত্রিক ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান সহায় হয়, তাহাকে শারীরিক এবং সকল কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে জন্মাস্তরে অথবা পরজীবনে সুখ ব৷ নিরতিশয় শাস্তি ও মুক্তিলাভ হয়, তাহাকে পারত্রিক বলা যাইতে পারে। আর্য্য ঋষিগণ সাংসারিক প্রতিকে সুখ বলিয়া স্বীকার করেন না, দুৰ্ব্বল মানবপ্রকৃতি যে সুখলাভ করিতে সৰ্বদ লালায়িত, বিবেকী মুনিগণের চক্ষে তাহা অতি নিকৃষ্ট ও ঘোর দুঃখ। তাহার। মুক্তিকেই মুখ বলিয়া স্থির করেন এবং সকলকেই সুখী করিতে র্তাহদের অভিপ্রায় (১) । অতএব তাহীদের প্রবৰ্ত্তিত সকল ধৰ্ম্মেরই প্রধান উদ্দেশু মুক্তি। আপাততঃ যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, আর্য্যগণের বিহিত সমস্ত কাৰ্য্যই মুক্তির অনুকূল। [ ধৰ্ম্ম ও মুক্তি দেখ। ] মুক্তির প্রধান সহায় অন্ত:করণ। গৃহস্থাশ্রমে সেই অন্তঃকরণ গঠিত হয় এবং মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ জ্ঞানের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া মানবকে মুক্তির প্রথম সোপান্তে উপনীত করে, এই কারণে সকল আশ্রম বা ধৰ্ম্মের মধ্যে গার্হস্থই প্রধান ও প্রশংসিত । প্রায় সমস্ত ধৰ্ম্মশাস্ত্রেই অল্প বিস্তর গৃহস্থধৰ্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ষায় । তাহার মধ্যে মন্ত্র, কাশীথও, মহাভারত, গরুড়পুরাণ, যাঙ্গবন্ধ্য, ব্যাসসংহিতা ও বৃহৎপারাশরে অতি সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। মনুর মতে ব্রহ্মচারী গুরুর অনুমতি লই। ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ ধৰ্ম্ম অবলম্বন করবে। ব্রহ্মচৰ্য্য শেষ श्हेप्श शृश्झ१८वीं अश्रुिन्नि झ्म्न । [ उन्नझाौ ८ग५ । ] शुश्श् ধর্মের সর্বপ্রথমে দারপরিগ্রহ করিতে হয়। দারপরি: গ্রহ না করিলে গৃহস্থ হইতে পারা যায় না । ভার্ষ্য গৃহস্থ ধৰ্ম্মেয় প্রধান সহায়, স্বয়ং ভাল বা উপযুক্ত ও কাৰ্য্যাধিকারী হইলেও ভাৰ্য্যার দোষে ধৰ্ম্মে ব্যাঘাত হয় এবং প্রকৃত পথ হইতে রিচলিত হইয়া পরিণামে দুঃখকর কুপথে যাইতে হয়, এই কারণে আর্যগণ দাগরিগ্রহ লম্বন্ধে অনেকগুলি (२) “६१शद गरींनी काचा१ ठक्र १ईनबूढद। ভাৰ্ণাংগ ৰঙ্গৰাগকূৰ্বৰ্গেন ব্যত "। ৰাণী৭৬)