পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৫৩২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


গোপুীষ [ రిలి ) דשחוז}*}fיc গোপীযন্ত্র, একভার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সাৰ্দ্ধহস্ত পরিমিত সরু अश्शूिख ७क बश्चमt७ब्र &श्शूिख थांtरुङ्ग इग्न गांउ |. थाकूण श्रृंब्रिजाओं कब्रिग्रा अवलिटे अश्* गजांन फ्रांब्रिडांtर्भ शिष्ठख् कब्रिtद । cनृहे कांब्रिtौङाँt*ीव्र श्रृंब्रष्wiग्न दिशंग्रैौष्ठ দুইভাগ ফেলিয়া দিয়া অপর দুইটী অংশের প্রাস্তে একট অলাধু খোল আবদ্ধ করিয়া তাহীতে একগাছ তার দিতে ছর। ঐ ভার দুইটী বংশখণ্ডের মধ্যে থাকিবে এবং ভারের একট প্রান্ত অখণ্ডিত বংশেদণ্ডে কীলকবন্ধ ও অপর প্রাস্ত অলাবু খোলে আবদ্ধ করিতে হয়। ইহাকে গোপীযন্ত্র বলে । বাউলেরা এই যন্ত্র বাজাইয়া গান করিয়া থাকে। গোপীমাটি, গোপীচন্দন। গোপুচ্ছ (পুং) গো পুচ্ছইব পুচ্ছোযন্ত বছৰী। ১ গোলাঙ্গুল নামক বানর। ( ছেম' ) •খক্ষবান গোপুচ্ছৈৰ্মাৰ্জারৈশ্চ নিবেবিতম্।।” (রামারণH) (ক্লী) গোঃ পুচ্ছঃ ৬তৎ । ২ গোরুর লাজুল। “গোপুচ্ছন্থে বঙ্গীকগ্রে” (বৃহৎস ৯৫৩৫ ) ( পুং ) ৩ হারবিশেব । ( অমর ) গোপুট (স্ত্রী) গোরিবপুটমস্যাঃ বহুত্রী। বড় এলাচী । (রাজনি) গোপুটাক । ক্লী) গোঃ শিববৃবস্য পুটিকং পুটযুক্তং মস্তকং। শিববৃষের মস্তক। (ত্রিকাও” ) গোপুত্র (পুং) গোঁ: পুত্র তৎ। ১ গেীবৎস । ২ স্বৰ্য্যপুত্র কর্ণ। গোপুর (ক্লী ) গেীঃ স্বৰ্গবৎরম্যং পুরং যম্মাৎ বদ্বা গোপায়তি রক্ষতি নগরং গুপ্ত বাহুলকাৎ উরচু। ১ পুরদ্বার, নগরের ফটক, সহরের গেট ( অমর ) । ২ কোন কোন জাতিধানিকের মতে—দুর্গদ্বার। ৩ দ্বার। ( তত্বত ) "দ্বিপক্ষগরুড় প্রথ্যৈদ্বারৈঃ সোঁধৈশ্চ শোভিতম্। গুপ্তমভ্রচয়প্রখ্যৈর্গোপুরৈমনারোপমৈঃ ॥” (ভয়ত ১২•৮৩১) গবাজলেন পিপর্তি পুরয়ডি আত্মানং পৃ-ক । ৪ কৈবর্তী মুস্তক। (মেদিনী ) ( পুং ) ৫ বৈদ্যশাস্ত্রপ্রণেতা ঋবিবিশেষ । (সুশ্ৰত, স্বত্র ১ অঃ ) ও দক্ষিণাত্যে মন্দিরাদির সম্মুখে নিৰ্ম্মিত সমুচ্চ প্রবেশগৃহবিশেব। এইরূপ কুম্ভকোণের গোপুর প্রসিদ্ধ। এই গোপুর ১৫শ তল উচ্চ ; ইহায় শিল্পনৈপুণ্য ও চিত্রকাৰ্য্য নিরীক্ষণ করিলে বিন্মিত হইতে হয় ? (Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture, p. 868.) গোপুরক (ক্লী) গোপুর স্বার্ধেকন। ১গোপুর। (পুং) গো পৃথিবঙ্গঃ পূৱকঃ ৬তৎ। ২ কুন্দুক্ষকবৃক্ষ। গবাং পূরক ৬তৎ। ও যে গোপালন করে। গোপুরী / গোৱা দেখ। ] গোপূৰীষ (রী) গো পুীৰং তং। গেম। রোলনি) | w ১৩৪


بسیجیبیسی

গোপেন্দ্র (পুং) গোপেৰু ইজঃ শ্রেষ্ঠঃ ৭তৎ। ১ খ্ৰীকৃষ্ণ । (cश्म") cशांशांनाभिव भेश्वग्नः ४ङ९ । २ cशाशोषिभङि नन, ইনি বৃন্দাবনে গোপগণের অধীশ্বর ছিলেন। গোপেশ্বর প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত । গোপেশ (পুং ) গোপীনামীশঃ &তৎ । ১ নমাগোপ । "গোপেশং পরিতঃ পরে।" (মুগ্ধবোধ। ) ২ শাক্যমুনি। ( ब्बिकां७°) গোপেশ্বর, ১ আত্মবাদ ও বাদকথা নামে বেদান্ত গ্রন্থকার ; ইনি কল্যাণরায়ের পুত্র। ২ বিটুঠলদীক্ষিতের স্বতন্ত্রলেখনের একজন টীকাকার। ৩ কুমাউন্‌ জেলাস্থ নাগপুর পরগণার অন্তর্গত একট প্রাচীন গ্রাম। এখানে এক অতি প্রাচীন সুন্দর শিবালয় আছে। গোখালি সেনাপতি অমরসিংহ-ঠাপার ব্যয়ে ঐ মন্দিরের জীর্ণসংস্কার হইয়াছে। এই মন্দিরের চত্বরে ১৬ ফিটু উচ্চ এক লৌহত্রিশূল দাড়াইয়া আছে, ইহার সহিত একখানি তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ প্রশস্তি সংলগ্ন আছে। এ ছাড়া অtরও করেকখানি খোদিতলিপি দৃষ্ট হয়। এখানকার প্রাচীন খোদিতলিপি পাঠে জানা বায় বে, রাজা অনেকমল্ল কেদারভূমি জয় করেন এবং তিনি ১১১৩ শকে এখানে রাজকীয় মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গোপোক, স্বক্তিকর্ণামৃত স্থত একজন কবি । গোপ্তব্য (ত্রি ) ওপ-কৰ্ম্মণি তব্য। ১ অপ্রকাগু। ২ রক্ষণীয়। “পেীরজানপদীশ্চৈব গোপ্তব্যাস্তে যথা মুখম্।” ( ভারত কর্ণ• ৯৫ অঃ ) গোপ্ত (ত্রি) ওপতৃছ। ১ রক্ষক। "মুচ্যতে ব্ৰহ্মহত্যায়া গোপ্ত। গোব্রাহ্মণস্য o (भष्ट्र) ২ সংবরক, আচ্ছাদনকারী । ৩ বিষ্ণু । *গোহিত্যে গোপতি গোগুt i” ( ভারত ১৩/১৪৯৭৬ ) ‘স্বাত্মানং স্বমরিয়া গোপায়তি সংবৃণোতি গোপ্ত। (ভাষ্য) গোপ্য (ত্রি) ওপূণ্যৎ (ঋহলোণ্যৎ । পা ৩১৷১২৪) ১ রক্ষণীয়। ২ গোপনীর, অপ্রকাগু। “আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিত্ৰং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্। তপোদানাপমানঞ্চ নবগোপ্যানি যত্নতঃ ॥” (কাশীখণ্ড ) ৩ দাসীপুত্র। গোপ্যক (পুং)-গোপ্যএব স্বার্থে কন্‌। দাসীপুত্র। ( অময় ) গোপ্যাদিত্য (পুং ) গোপীভিঃ স্থাপিতৃ আদিত্যঃ মধ্যলো । প্রভাসতীর্থে গোপীগণ কর্তৃক স্থাপিত একটা স্বৰ্য্যমূর্জি। স্কন্দপুরাণের প্রভালখণ্ডে লিখিত অাছে যে, ভূতেশমূর্তির বায়ু কোণে ত্রিশধয় দুরে গোপাদিত্যমূৰ্ত্তি অধস্থিত। নারদ প্রভৃতি প্রভাববাণী মুনিগণ দ্বার বােলাজার গোপী এই মৰি যুদ্ধ