পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৫৯৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


গোধিষাগ 6भfबिभंशांश [ .484 | o= - - ست۔ کیبیا۔یقیا۔۔۔ _ نیافتخمیبانی میکند. cशाक्मिालझे, ४ जांभ्रार्कषषि नारंभ cवनाछaइ ब्रहब्रिड ! c*ांविमब्रांश শিরোমণি, একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত। ইনি ২ তিথিনির্ণয় নামে স্কৃতিসংগ্রহকার। ৩ পরাশরসংহিতার একজন ভাষ্যকার, রঘুনন্দন মলমাস अरु देशब्र भज्र खेल्नु उ कब्रिाप्श्न । 8 भैौमांश्नांनझ्झएकोथूौ नांtग शृङिग१&श्कांग्न । ৫ রাজচজযশঃপ্রবন্ধ নামে সংস্কৃত কাব্য-রচয়িত । ৬ বৃত্তরত্নীকরের একজন টীকাকার । ৭ একজন বিখ্যাত অলঙ্কারশাস্ত্রবিং, কেশবের পুত্র ও রুচিকরের বৈমাত্রেয় ভ্রাত। ইনি কাব্যগ্রদীপ নামে কাব্যপ্রকাশের টক রচনা করেন। কাব্যগ্রদীপ প্রথমে শ্ৰীহৰ্ষ লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার অম্বুজ গোবিদ ইহা সম্পূর্ণ করেন। ৮ বেদান্তসুত্রের একজন বৈষ্ণবীয় তাব্যকায় । গোবিন্দ ভট্টাচাৰ্য্য চক্রবর্তী, বঙ্গদেশীয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত তাবায়ু সমাসবাদ ও পদার্থখণ্ডন ऎौकां णिशिग्नांtछ्न । গোবিন্দ মহামহোপাধ্যায়, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, ইহার বুধবালাবধূত নামে আর এক উপাধি ছিল। ইনি অধিকরণমালা নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোবিন্দমিশ্র, ১ পদাবলী স্থত একজন প্রাচীন কবি। ২ আনন্দতীর্থ রচিত দ্বাদশস্তোত্রের একজন টীকাকার । গোবিন্দরায়, কল্যাণপুরের চালুক্যবংশীয় একজন রাজা, বীয়সত্যাশ্রয়ের পিতা । [ চালুক্য দেথ। ] গোবিন্দরাজ, ১ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, মাধ্যভট্টের পুত্র। ইনি মানবধৰ্ম্মশাস্ত্রের টীকা ও মঞ্জরী নামে যাজ্ঞবল্ক্যস্থতিটীকা রচনা করেন। শূলপাণি, পুরুষোত্তম ও কুলুকভট্ট ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২ সুভাষিতৰলীকৃত একজন প্রাচীন কবি । ৩ তৈত্তিীয়োপনিষদের একজন ভাষ্যকার । ৪ রামায়ণচম্পু ও রাজবংশ নামে সংস্কৃত কাব্যকার। ৫ সপ্তশ্লোকীব্যাখ্যা ও শঙ্গারতিলকের "ভূষণ" নামক টীকাকার । গোবিন্দরাম, ১ গোৰিদবিলাস নামে বেদান্তগ্ৰন্থরচলিত। ९ क्रूयॉब्रगडएवब्र शैब्रनबनिक नॉरण ७रूछन छैौकांकांब्र। ७ cनरौभांशंभ्रा ७ श्रृंनांगश्व नां८मग्न ५रुजन छैौकांकांग्र । 8 ग्रांमध्नरबन्न शूद्ध, मरिअखद प्यकालिकांब्रकृब्रिठ । * ब्रiआश्tमिश्रं ५श्चन विषri७ वि, ऎनि श्नव श्ङ्गिी कविष्ठांद्र “शांब्रांतृणै” नांटम इङ्गदर्शनैौद्र ब्रांलभूठ ब्रांजणtगंद्र हैडिइॉन ब्रघ्नमा कब्रिग्नां८इमt

  • कौभिक नांरभ भूभाषांtशग्न छैौक ब्रध्ना कtब्रन । cभाविन्निब्राभत्णन, नाउँौजान नात्म गोकङ क्नाक अश्काब्र। গোবিন্দবৎস, অবৈতাদিত্য নামে বোস্তগ্ৰন্থরচয়িত। গোবিন্দবিদ্যাবিনোদভট, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ কার। ইনি ভাগবতসার, ক্রমদীপিকাতন্ত্রের টীকা ও ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ের পদার্থপ্রকাশ নামে টীকা রচনা কৰেন। গোবিনাশৰ্ম্মন, বেদান্তকথার নামে বৈদাস্তিক গ্রন্থকার। cोविमोढ़ी, ४ अक्षर्लभज्ञश्श नात्म गश्कूठ अश्काब्र। २ अप्क्राज्राडौप्र्थी गाभारुङ्ग, हेनि ०२१४ थुहेकि हेश्प्णोक পরিত্যাগ করেন। গোবিন্দশেষ, কাশীবাসী শেষ যজ্ঞেশ্বরের পুত্র, একজন विशाङ दिनदि९ । हेनि cदोषाब्रगैग्नमर्थभूर्णमान७iरब्रांश, cबोझांब्रनैौग्र अग्निt8ामctग्नांश, cनांमथtगां★ ७ दिनउॉनमाব্যায়োগ নামে কএকখানি বৈদিক গ্রন্থ রচনা করেন। গোবিন্দস্বামিন, ১ একজন পরম বৈষ্ণব ও বিখ্যাত কবি। उरुिमाशंग्ना नांमक यांौिन ६वकरु&ltइ ईशांद्र भांशंग्रा বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে । ২ এক বৈদিক পণ্ডিত, বৌধায়ণীয় ধৰ্ম্মস্থত্রের ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একজন ভাষ্যকার ; মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ইহার মত উদ্ভূত হইয়াছে। গোবিন্দাচাৰ্য্য, ১ শঙ্করাচার্যের গুরু। গোবিন্দ্রনাথ দেখ। ] ২ একজন পারসী ও সংস্কৃতভাষাবিং পণ্ডিত । ইনি অধ্যাত্মরামায়ণের পায়সী অনুবাদ করিয়াছিলেন । অকবরের প্রসিদ্ধ সচিব টোডরমল ঐ অনুবাদ ও গিরিধরদাসের পারসী অনুবাদ দৃষ্টে "তালিক্‌ টোডরমল অঙ্গ অধ্যায়রামায়ণ” য়চনা করেন। {টোডরমল দেখ। ] গোবিন্দানন্দ, ১ অর্ধরত্নপ্রভানামেজাতকার্ণবের টীকাকার।

हैहांग्न कतिरुांशृंनां5ांशी ऐंथ्राशि झिण । ২ একজন বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ, গণপডি গুট্টের পুত্র। हेनि जिब्रांtकीभूौ, मानएकोभूी, वर्षकौभूी, ७किएकोघूौ, শ্ৰাদ্ধকৌমুদী, গোবিন্মানীয় ধৰ্ম্মশাস্ত্র এবং শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেকের তত্ত্বকৌমুদী নামে টকা প্রণয়ন করেন। গোবিন্দু (ত্রি) গৰাং বিপূঃ ৬ষ্ঠৎ । গোলম্ভক, যে গো লাভ कtग्न । "cशांदिग्भू#ण भांडूषांनि विज९ ” ( शकू ००७००) ‘গোবিনুঃ গবtং লম্ভকঃ সারণ। গোবিন্থ (স্ত্রী) গোটি ৬তং। গোবিড়া, গোম। (সময়) গোবিষাণ (স্ত্রী) গোধিধাণং প্রতৎ। গোরুর শৃঙ্গ। *अनङ्गिमनांश्रूिषां citविश्ांश्च खम् ि॥“ ( संनिपठ *१॥४१• श्रः ) v S(te