পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৬২২

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


_* निडाड गर्सउबग्न ७ वनबक्ष्ण गभूि{। ७षामको बान षङ्ग बज् का? भी७द्रा याद्र। ७हे शान ७कजन श्लूिशर्षीबगरी छैौन गर्फtद्रव्र अशैन, उंशत्र नाम ९ड़िा दणन् जॉन दांजति । ২ দীক্ষিণাত্যের গোপজাতি। { গালি দেখ। ] গৌলিক (পুং) গুড়ে সাধু ওড়ঠক উদ্য লঃ। মুক্ষকবৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল। (রাঞ্জনি" ) গোলোমন (ত্রি) গোলোমেব গোলোম শর্করাদি অণু। গোলোম সদৃশ। গোল্গুলব (ত্রি) ওলগুলু সম্বন্ধীয়। (পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ২৪।১৩) গোল্মিক (পুং) গুঝে নিযুক্তঃ গুল্মষ্ঠত্ব। গুল্ম স্থানে নিযুক্ত যমিক সেনাবিশেষ । “তথৈব গুন্সে সংগ্রেক্ষ্য শয়ানাম্মধ্যগোষ্মিকানু।” ( ভারত ১৩৮ অঃ ) গোল্য (ক্লী) গুড়স্য ভাবঃ গুড় ব্যঞ ডস্ত লঃ। মাধুর্য, মধুর ब्रन् । (ब्रांछनि" ) গৌশকটিক (ত্রি) গোশকট সম্বন্ধীয়। গৌশতিক (ত্রি) গোশত মস্তান্তি গোশত ঠএ (একগোপূৰ্ব্বাং ঠএ নিত্যং। পা ৫২,১১৮) যাহার একশত গোরু আছে। * গেীশূঙ্গ (ब्ली ) जोभाउछ । গোঁশ্রে (স্ত্রী পুং) গুশ্রির গোত্রাপত্য । ষ্ট্ৰেযুক্ত (নী)সালে। গোক্তি ( পুং ) মুনিভেদ। গোষ্ঠ (ত্রি) গোষ্ঠ্যাং তয:গোষ্ঠী-ফকাদি অণু। গোষ্ঠীতে উৎপন্ন। cशोष्ठीन ( ङ्गौ) भूर्लश् छ्ठः cश्रीडैः cशीर्ष्ट-१५ (८*ीर्ष्टt९ १५:। ভূতপূৰ্ব্বে। পা ৫২১৮) পূৰ্ব্বে যে স্থানে গোষ্ঠ ছিল। “তামুবাচ স গোষ্ঠীনে বনে স্ত্রীপুংসতীষণে।” (ডটি ৪২১ ) গোঁসহত্রিক (ত্রি) গোসহস্র মস্তান্তি গোসহস্রষ্ঠএ (একগোभूर्तीं९** निङाः ।। * *२Issv) यांशब्रगश्व cशाङ्ग भांtझ्। গোঁহ (ত্রি) গুইম্ভেদং গুহজ। ১ ওহসম্বন্ধীয়। গুহ sांडूर्षिक भ५(श्वांषानिtछा३ि१। भ18२११) २ ७९षांब्र নিবৃত্ত প্রভৃতি । গোঁহলব্য (পুং) গুলো খুবের্গোত্রাপত্যং গুছলু গর্গাদি’ ब५ । ४श्नूनांमक शक्ङ्गि cशांजां*उा । cोश्नवाङ्गी (धौ) cोश्गदा-ठीर् cगरिअपि९ । ७श्नूमभक भदिङ्ग शु-ो९श्रङ्ग झैं । গৌহাটি, কামরূপের প্রধান নগর। অক্ষা ও ১১ উঃ, ब्रांषि २s• avभूः। अत्रशूजनाइ इनिलकूण अबरि७ ।। जोगाएमग्न भाषा अिहे नाप्ने गर्स दृश्९ । श्रृङ्गीकरण अिरे [ ৬২৩ ] - গ্যালিলিও नशब्रहे थांश्छाङिषशूज़ नॉरम विषTाँउ हिण। cगई ॐ tौन নগরের পূর্বকীর্তির ধ্বংসাবশেষ ব্ৰহ্মপুত্রের উভয়কূলে পড়ি ৷ श्रांtझ् । श्लूिद्रांछशंt१ब्र गभग्न शहैtऊ शुणै* अशौtन s w१8 भूठेॉक *र्षीख ५४ांtनहे भांगांभब्रांtजाब्र यषांन जनग्न झ्णि । উক্ত বর্ষে খাসিপাহাড়ে সিলিং নগরে প্রধান সদর উঠিয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার বারিকে ৫০০ সেনা রাখা হয়। এখান হইতে সদর উঠিয়া গেলেও আজও গৌহাটি আসামের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া গণ্য। ইহায়ই কিছুদূরে প্রসিদ্ধ কামাখ্যা ও উমাননা তীর্থ। [ কামরূপ ও কামাখ্যা দেথ । ] এখানে বিশ্ববিদ্যালয় অাছে। ন্ধি (স্ত্রী) অদ্যক্তি বেদে ঘসাদেশ; উপধালোপশ্চ। ভক্ষণ ।

  • স খ্রিশচমে।” ( পা ৬৪১০০ সি” কে ) ? (लौ) १भ-तांश्गका९ न छिक्र । » जैौ । “♛ ए क्लक्ष झ.

পগোহুতন্বত বরিত্র্যে বয়ন্‌ ৷” (তাগু্যত্রা ১৮৯)

    • ाध्झरुि शूमांश्ण ५भांऐङि भांः द्भिग्नः ।’ (उॉषा ।) ২ দেবপত্নী । “ञांधी अधं ऐश वप्न cशंजां५” । (शकू s॥२२॥१०) ‘গ্লা দেবপত্নীঃ (সায়ণ ) ৩ বাক্য। (নিঘন্ট) ৪ বেদ। *ছনাংসি বৈ গ্না ইভি শ্রীতেঃ ” গ্লাবৎ (ত্রি) গ্র অস্ত্যন্ত গ্লা-মতুপ মস্য বঃ। ১ স্ত্রীযুক্ত, সপত্নীক। “আভি যজ্ঞং গৃণীহিনে গ্লাবে নেই; ” (ঋক্ ১১৫৩)।

‘হে গ্রাবঃ পত্নীযুক্ত’ (সারণ ) গ্ৰা: স্তভিবাচ সন্তীতি গ্র মতুপ মস্য বঃ। ২ স্তুতিবাক্যবিশিষ্ট । *ठव भtt१। मिजशष्टः गन्नडाम् ।” ( १र् २४॥8 । ) ‘গ্লাবে। যাঃ শুতিবাচঃ সন্তি তাস্তব স্বভূতাঃ (সায়ণ ।) গ্নাম্পতি (পুং) গায়াঃ পতিঃ ৬তং নিপাতনাং মুটু। ১ দেব পত্নীর পতি । ২ ছন্দের পতি । “নরাশংসো গাম্পতির্নে অব্যাঃ ” (ঋক্ ২৩৮১• ) ‘গ্লাস্পতি; দেবপত্নীনাং পতি; ছমাসাং পতিত্ব।' (সায়ণ ।) গ্নাম্পত্নী (স্ত্রী) স্ত্রীদিগের পালয়িত্রী দেবী। “গ্নাম্পত্নীৰ্তী রত্নধাভি: সজোধাঃ।” (ঋক্ ৪৩৪৭ } “গ্লাস্পষ্ঠীভিঃস্ত্ৰীণাংপালয়িত্রে দেব্যে গঙ্গাঃ তাড়িঃ।" (লায়।) গুম্‌, পৃথুগুন থে। ] গা (স্ত্রী) পৃথিবী। (নিঘণ্ট, ১১) গ্যালিলিও, ইতালিবাসী প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত ও ङ्गिग्नांनिक विख्ञांtनग्न छैडांदक् ।। २८७8 शुष्टेोएल ¢कब्जब्रांद्वैौ মাসের ১৫ই তারিখে পাইলা নগরে ফ্লোরেন্টাইন পরিবারে छन्ताक्षांश्५ कप्झन। मिस्रोग्न अर्ष जकड़ि न धोकाङ्ग किनि ** शूद्ध *Tांगिगिeएक ऽिकि९नां*ांश ७ अग्निहै$श अंबर्हिड