পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৬৩

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


খবাস খী श्tण कि कण झग्न, दूश्९गशश्उिॉब्र ठांशग्न विबग्न ७ईরূপ লিখিত আছে। গন্ধৰ্ব্বনগর উত্তর, পূৰ্ব্ব, দক্ষিণ বা भक्तिभनि८क झूठे शहेcण यथोजtभ भूब्रांश्ऊि, ब्रांख1, tनष्ठ1षाभ ७ यूवब्रांtखद्र विप्र रुग्न । *कर्विनशैग्न cश्रृंठ, ब्रख, औठ বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ষৈপ্ত বা শূদ্রের বিনাশ श्द्र । श्रेञान, अधिं ७ वांछूट्कां८१ मृहे श्हे८ण शैनजांउिब्र বিনাশ হইয় থাকে। শাস্তদিকে তোরণযুক্ত গন্ধৰ্ব্বনগর দেখিতে পাইলে নৃপতির বিজয় হয়। যে বৎসরে সকলদিকে এবং প্রার সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যার, সেই বৎসরে রাজা এবং রাজ্যের ভয় হয়, কিন্তু ধুম, অগ্নি বা ইন্দ্ৰধনুতুল্য হইলে চৌর ও অরণ্যবাসিগণের বিনাশ হয়, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ গন্ধৰ্ব্বনগর উঠিলে অশনিপাত ও ঝঞ্জা হইয়া থাকে, কিন্তু দীপ্ত হইলে শত্ৰুভয় এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে জয় হয় । যখন অনেক বর্ণাকৃতি, পতাকা, ধ্বজ ও তোরণাদিযুক্ত গন্ধৰ্ব্বপুর আকাশে উঠে, তখন ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং পৃথিবী হস্তী, মনুষ্য ও অশ্বের রক্ত পান করে। ( বৃহৎস° ৩৬ অঃ ) খে-আকাশে চরং পুরং শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ । ৬ অtকাশগামী দৈত্যপুরবিশেষ । দৈত্যকস্তা পুলোমা ও কালকা বহুদিন কঠোর তপস্তার অনুষ্ঠান করে । তাহীদের তপস্তায় সস্তুষ্ট হইয়া ব্ৰহ্ম বর দিতে উপস্থিত হইলে তাহার দৈত্যগণের দুঃখ নিবারণের জষ্ঠ আকাশগামী একটী নগর প্রস্তুত করিতে প্রার্থনা করে । ব্ৰহ্মা তাহাদের প্রার্থনা অনুসারে একটী আকাশগামী নগর নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন । ( ভারত যন• ১৭৩ অঃ ) ৭ হরিশ্চন্দ্র রাজার পুরী । ( ত্রিকাও” ) খপুপ ( ক্লী ) খস্ত আকাশস্ত পুষ্পং ৬তৎ । আকাশ-কুসুম । খপুষ্প বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে, অলীক কোন পদার্থের উপমারূপে শাস্ত্রকারগণ খপুষ্পের উল্লেখ করেন । খপৃখপৃ(ক্ষিপ্ৰ শস্বজ) শত্র শীঘ্ৰ । খপূর (খর্পর শাজ) খোল, টালি। খপরৈল (দেশজ ) খোলার ঘর বা টালির ঘর। খফ (পারসীজ) রাগী, ক্রোধী। খীফ (আরবী) স্বণ, হেংজ্ঞান। ( আরবী ) ১ সংবাদ । ২ যত্ন, তত্ত্বাবধান । খবরগীরূপোরলীক) সংবাদদাতা, श्रएणकांनकांग्रैौ, उरुीरुशांब्रक । थरुद्रमांद्र (भाङ्गनैौण) नावशान । (अषण ) गउर्फ इ७ । । খবাস খ, সলিমশাহের अथैौनश् ७रुअन अॉगैौद्र, श्वप्न मांtन, बौब्रएर ७ पूरुत्कोत्रप्णब्र अछ विषाख्। ऐनि वांशक्षात्रुङ्ग ү [.৬১ ] খম্পতি

বিরুদ্ধে নিজ ভ্রাতা আদিলশাহের পক্ষাবলম্বন করায় নানাস্থানে বিতাড়িত হইয়া শেষে শস্তলের শাসনকৰ্ত্ত তাঙ্গর্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে তাজ খাঁ সলিমশাহের তুষ্টি বিধানের জষ্ঠ অতি নিকুষ্টভাবে ইহাকে বধ করেন। পরে খবাস খার দেহ দিল্লীতে অনিয়া গোর দেওয়া হয় । মুসলমানতীর্থধাত্রীগণ খবাসের সেই গোরস্থান আজও দেখিতে গিয়া থাকেন, তাহার খবাসকে একজন সাধুপুরুষ বলিয়া জানেন । খবিন্দশাহ, সচরাচর মীরমন নামে খ্যাত, ইহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ বিন খবদ শাহ বিন্‌ মজুদ। পারস্তের একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক । “য়োজৎ উস্ সফা’ অর্থাৎ পুণ্য-উদ্যান নামক গ্ৰন্থ-রচয়িত । প্রায় ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে ईशांद्र জন্ম ও ४8२४ ५टेttश भृङ्गा इग्न · খবীশ (আরবী) , নিষ্ঠুর, ক্রর। ২ বিশ্বেৰী । ৩ অসৎ । খভ (পুং ক্লী ) গ্ৰহ । थङ्ककू (१९) थ-छूछ-कि”, ईख । খাদ্রান্তি (পুং স্ত্রী) খে আকাশে ভ্রাস্তিভ্ৰমণং মাংসাম্বেষণায় যন্ত । চিল্প, চিল। (ত্রিকাও" ) স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে উীপ হয় । খমক, একপ্রকার ुमा-फानिन्ने शृङ्खु ! খমণি (পুং ) খে আকাশে মণিয়িব প্রকাশকত্বাং ! স্বৰ্য্য। খমীর (আরবী ) গাজীউঠা, রসাল। খমীলন (ক্লী) খানাং ইন্দ্ৰিয়াণাং মীলনং ৬তৎ । তজা, অল্প নিদ্র । খমূৰ্ত্তি (পুং) খং মূৰ্ত্তিয়ন্ত বহুব্রী। ১ অষ্টমূৰ্ত্তিবর, ভীমরূপ, শিব। (স্ত্রী) খস্ত ব্ৰহ্মণো মূর্তি স্বরূপমূ। ২ ব্ৰহ্মস্বরূপ । “স ব্রহ্ম পরমভোতি বায়ুভূতঃ থমূৰ্ত্তিমান।” ( ময় ২৮২ ) খমূলিকা (স্ত্রী) ধং শৃষ্ঠভূতং মূলমন্ত বহী ততো উীপ, তত: ক-টাপ্‌ ঈকারস্ত হ্রস্বত্বঞ্চ । কুম্ভিক, পান। (ত্রিকাও") খমূলী (স্ত্রী) খং শুষ্ঠভূতং মূলমন্ত বহুত্র ততো উীপ । কুম্ভিক, পানী । ( ত্রিকাও" ) কেহ কেহ খমূলী স্থানে খমুলিও লাঠ করেন, তাহাদের মতে পৃযোদরাদির স্থায় ঈকার डुव इहैम्ना शांम्न । খমৃচ। (আরবীজ) বড় চিমটি, সকল অঙ্গুলি দ্বার যতটা थद्भों याँग्न ! - খমুদার (পারসী) আক্রবক্র, cकैोकफुtन । খম্পতি (খমৃতি, খাম্‌তি ) ভারতের পূর্বপ্রান্তবাসী শানશેઃ জাতিবিশেষ। আসামের লক্ষ্মীপুর জেলার ও তাহার পূর্বে পাৰ্ব্বত্যপ্রদেশে ইহাদের বাস। ১৮শ শতাব্দীর भथाठांरभं दिदांश धिगचांदनग्न अछ देशञ्च भांगांरभद्र गलिग्ना SW2