পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৭০৬

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


( গাঙ্গেয় শব্দের ক্রোড়পত্র ) [ ৩য় যত্নক ১ম পৃষ্ঠা । ] BBBB BBBBB BBBB BBBBBS tBBB BBBBBB BBBBBB BBBS ggBB BB DS BB BBBBBB BBBBBBB BBB BuBBBBBB BBBBBBB S SSBBBB BBS BBB BBBBBBB DDB B BB BBBBBBBB BBBB BBBBBBB gg BBBBBS নি জগজিতয়েকবীরঃ কামার্ণবন্ত্রিজগদেকবদান্যঃ এষঃ। সূৰ্য্যপ্রতাপবিভবেন জগৎপ্রসিদ্ধকীর্তি শশা, DDBBBBBBS ggS BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBS BBBBBB BBS রকত্বং ননামত কেবলমর্থতোপি ॥[৩৫] প্রাপ্যোদয়ংশশাঙ্ক স্ত্য বৰ্দ্ধতাং নামবারিধিঃ । বৰ্দ্ধতে কীৰ্ত্তিচন্দ্রোয়ং চিত্ৰং কামাধবোদয়ে। [৩৬] বেদৰ্ত্তব্যোমচন্দ্রপ্রমিতশকসমাপ্রাপ্তকালে দিনেশে চাপন্থেন্যগ্রহেীঘে বলবতিরিপু, যু প্রক্ষয়ং প্রাপ্তবৎস্থ তম্মিমূৰ্দ্ধাভিষিক্তে নৃপবরতনয়ে সৰ্ব্বলোকৈকনাথে শ্ৰীমৎকামার্ণবেশে জগুস্তৰ দিদং তত্তদানন্দপূর্ণং।[৩৭] ক্ষীরার্ণবাদজনিচন্দ্রকলেতি বার্তা কামার্গবাস্তু সকলেন্দুদিবাকরাভূং। কীৰ্ত্তিপ্রতাপমিথুনং সহকারিলোকে শ্লিষাত্যহে পরস্পনমুরাণশূন্যান ॥৩৮ ঘন্তাসিনির্দলি তবৈরিকরীন্দ্রকুম্ভনিৰ্ম্ম ক্রমোক্তিকফলান্যস্থগুক্ষিতানি। কামার্ণবস্য রিপুসঙ্গতিহেত্বকা লে সন্ধ্যাপ্রভাতভগণাইব ভাস্তিযুদ্ধে ॥ [৩৯] দৃপ্যদ্বৈরিচযুদ্ধয়াকবলিতানৈবং ময়াস্বাদিনে”DBBB BBBB BBBB BBBBBBB S BBBBBBBB BBBBB BBBBBS ম্যালোচ্যেহমহস্তিরিত্যুপগত ধাতুং শ্রতীরীদরাৎ । [৪০] অআীক্ষাৎ সহিরণ্যগৰ্ভমপরং লোকং মহেশঃ পু রেভু্যুৎপন্নং প্রবদন্তি যে চ বদনব্রাতোনিরুদ্ধোধুনা। তেষাং তদ্ধিরণ্যগৰ্ভমকনোৎ কামাবেশ"স্ততঃ সম্পন্নং জনিতং জগদ্যত ইহ প্রত্যক্ষতঃ প্রাণিনাং । [৪১] সপ্তান্তোধীন্ধহস্তীক্ষিতিরতিতরল নাগকূৰ্ম্মেশ্বরাণাং সাহায্যং বাঞ্ছতীয়ং তদপি পুনরয়ং কল্পিতস্তত্র ভারঃ। ধাত্রীং কামার্ণবাখ্যঃ সরনিজতুলনাং নির্ণয়ং স্বর্ণভারে ভূয়োভূয়স্তুলায়াস্থিত (ইতি) ধরণের্ভারবাহুল্যমাপ্তং।[৪২] ধ্বস্তদুষ্টং জনাকীর্ণং বিদ্বজ্জনমনোহর । BBBBBBBBB BBBBBBBB S S0KSS BBBBBBBBBBB BBBBBBB BBBS লোন্তবরাজপুত্ৰী যাদ্যাপি ধাতুরুপমা জনিম্বন্দরীণাং সেয়ং স্বধাংশুবদনী স্বয়মেব জাত ॥ [৪৪] যন্ত্রপ ৩য় ফলক ২য় পৃষ্ঠা । ] DBBBBBBB BBB BBBBBBBBBBBBBBBS BBB BBBBBBBB BBB তামিন্দিরামুদবহছুবি চোড়গঙ্গঃ [৪৫] তস্যান্ততঃ সমজনি ক্ষিতিনথনাথ রাঘবঃ পরনরেশ্বরদর্পৰ্মS D S BBBBBBBBBBBBBB BB BBB BBBBBBBBBB SBBS BBBB BBB BBBBBS kDDDD DBBBBBlS BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB 0 gg TDDBBBBBS কারবিহিত প্রাচগু্যমন্ত্রীভবন্দোর্দণ্ডোপমিতি প্ৰগল্‌ভবিষয়ঃ প্রাগৃত্বতবানর্জনঃ । সংপ্রত্যাহবরঙ্গসঙ্গতরিপুঞ্জেণীশিরঃকন্দুকক্রীড়াসক্তভুজঃ শরাসনভৃতাং চিত্ৰোপমা রাঘবঃ ॥ [৪৮] জগতি পরশুরামঃ প্রান্ডুরাসীদ্বিতীয় কিন্তু রিপুকুলহস্ত স্বাঞ্জয়াচ্ছমলোকঃ ক্ষিতিবিতরণদীক্ষাসক্তহস্তঃ প্রতাপাপি দশশতবাD DB BBBBBt SLS BBB BBBBBBBBBS BBBBBBBBB BBBBBBBBB BBB এরাঘবাসিঃ ক্ষণাত্ । শুভ্রং শুভ্ৰমিবোদ্বহদ্বিজয়তিঃ" কীৰ্ত্তিপ্রতানং পরং চন্দ্রংচঞ্জিকয়া প্র BBBBB BBBBBBBS LS BBBBB BBBBBB BBBBB BB BBBBBBBS বিধিসিংহ এষঃ । বিদ্বেষিভূমিপতয়ে নিবসস্তি যত্র ঐরাঘবক্ষিতিপতিৰ্ব্বিততপ্র DD0SLLL L BBB BBBB BBBBBBBBttt BBBBBBBBBBBBBBB দশপঞ্চচ ॥ [৫২] তস্য প্রচোড়গঙ্গক্ষিতিবলয়পতেৰ্ব্বংশসন্তানবলী কন্দইচন্দ্ৰলেখাস্ফুটমদিতিরিব প্রেয়দী কশ্বপস্য। . তস্তামুদামধামস্কয়িতদিনমণির্জঞ্জিবানু রাজরাজো রাজস্যক্ষোদলীল! DDDDDDDDDDDBB BBSS S BBBBBBBBBBBB BBBBBBB BBBBBBBS gD DDDDDDDBB S BBBBBBBBBBBB BkBB BBB BBBB BBBBBB DDS tDD DDDDDDD SLLLT BBBBBBBB BBBBBBBS BBBB BB BB BBBBBBBS তি ॥ ৫৪] বিশ্বক্রোড়পতিপ্ৰগলভবয়সি প্রালেয়শৈলস্থাতেীযদ্যদ্যাগভূভূতসদৃশং সন্তস্তাকর্ণ্যতাং ধ৮ BtttDBBB BBBB BBBBBBBBBDE BBBB BB BBBBBBS BB BBD S L0K BS SSDDDD DDD DDD DDgtBBBB BB BBBBB BBBB SBBBBBBB BBBS