পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৭১

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


६ब्रध्न c#ण, भू४ cशt, डांशग्न झहे *ांप्न बफ़ वफ़ cगाम श्ब्र , कॉ१ अ८°भगङ्गङ वफ़, भtन कब्रिहण **कांएङ किब्राहेर७ *ांtग्न । ककूद्र छांब्रां भूय छैब्रूण ७ ठूइ९, कांश्ग्रिा थांकिरण পশ্চাতেও দেখিতে পায়। অঙ্গ অতি কোমল ও চিঙ্কণ ८णांtभ छांक । ऐशांब्रां निविफ़ दtन ७ &ांरभद्र निकरके গৰ্ত্ত করিয়া বাস করে এবং রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায়। নিকটে শস্তক্ষেত্র থাকিলে আর নিস্তার নাই, দলে দলে গিয়া শস্তক্ষেত্র নষ্ট করে। এ জন্য বিলাত প্রভৃতি নানা স্থানে যেখানে খরগোস বেশী, সেখানে খরগোস মারিবার নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হইয় থাকে। ইহাদের পদে পদে শক্র । তেমন কোন অস্ত্র নাই, যদ্বারা বিপদ আপদ হইতে সহজে নিস্কৃতিলাভ করিতে পারে। তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইহাদের শ্রবণশক্তি অতি প্রবল । বায়ুর একটু শব্দ হইলে, গাছের পাতাট নড়িলে আমনি সতর্ক হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন কয়ে । পশ্চাভে শত্রু দেখিলে প্রাণপণে খানিক ছুটিরা গিয়া থম্কিয়া দাড়ায়, আবার ভিন্ন দিকে ছুটিয়া গিয়া নিবিড় বনে কোন গৰ্ত্ত মধ্যে মুখ লুকাইয় রাখে। তাহাতেও নিস্তার নাই। কথায় বলে, “ফুলের ঘায়ে মূছ যান,” তা এই খরগোসও একপ্রকার তাই । কুকুরাদি শত্রুর দম্ভম্পর্শ মাত্রে ময়িয় যায়। ইহার চোখ মেলিয়া ঘুমায় ও যোড়া যোড়া পা ফেলিয়া চলে। খরগোসী ছয় মাসে গর্ভবতী হয়, এক মাস পরে এককালে ৭৮ট সন্তান প্রসব করে। প্রসবের ১০১৫ দিন পরে আবার গর্ভবতী হয় । জগতে ইহাদের বিস্তর শত্রু না থাকিলে বোধ হয় খরগোস জাতিতে অৰ্দ্ধেক পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত । ইহাদের মাংস অতি কোমল ও সুস্বাদু। বিলাতে অনেকে আদর করিয়া ইহাদের মাংস খায়। ইহাদের লোমশ কোমল চৰ্ম্মে সুন্দর মুদয় টুপি হয়, এই জন্য বাণিজ্যে খরগোসের চৰ্ম্ম মূল্যবান । খরগোস পুধিলে পোষ মানে, কিন্তু পাচ ছয় বর্ষের অধিক বঁাচে না । বরাহমিহিরের মতে-খরগোস রাত্রিকালে বামপাশ্বে শব্দ করিলে তাঁহাতে মঙ্গল হয়। “শশকো নিশি বামপাশ্বগে বশিষ্ণুস্তফলো নিগদ্যতে ।” (বৃহৎসংহিতা ৮৮২১ ) [ শশক দেখ। ] খরগ্রহ (পুং) খরস্ত গ্রহ গৃহং ওতৎ। ১ গর্দভগৃহ। (ত্রিকাও") शन्नद्यांऊन (१९) थब्रभूयंcब्रांश९ उब्रांमक ब्रांणग९ दां शाङग्रठि হন স্বার্থে শিচ্‌লু। ১ নাগকেশর। (শব্দচন্ত্রিকা) ২ গ্রীরাম। খরচ (পারসী ) ব্যয়। খরচপত্র ( দেশজ ) অর্থ ব্যয় । थब्रष्ठ (*ांब्रगैौण) • ५ब्रध्न, यषांमङ; cभांककमांद्र दाग्न बूषांश । V ( ఆసి ) খরধায় - খরচা (দেশজ ) যে অধিক খরচ করে, अभिडराही । খরচ্ছদ (পুং) খরস্তীব্ৰস্থদঃ পত্রমস্ত বহুত্ৰী। ১ উলপতৃণ, উলুখড়। ২ ইৎকট, ওকুড়া। (রত্নমালা ) ৩ কুদরতৃণ, কলিঙ্গদেশে ইহাকে কুন্দরা বলে। ৪ ভূমিসহ বৃক্ষ, হিন্দীতে ভূ ইসহ বলে। ৫ শেওড়া, শাখোটবৃক্ষ । (ভাবপ্রকাশ) খরঞ্জ, ত্রি) খরং জীর্যাতি জু-বাছলকাৎ কু - তীব্ৰগতি । “খভূ নাপৎ খরমজা খরজুবায়ুর্ণ পর্ফরৎ ক্ষয়দ রবীণাম।” ( ঋক্ ১•১৭৬৭ ) ‘খরঙ্কু তীক্ষগতি: ( সায়ণ 1) - খরণস (ত্রি) খরস্ত নাসেব নাসা যন্ত বহুত্রী ; খরা নাসা যন্ত इडिश নাসায়া নসাদেশ: বিকল্পপক্ষে অজভাবঃ। ১ যাহার নাসিক গাধার নাসিকার তুল্য। ২ তীক্ষনালিক, যাহার श्रांज्ञांल मांरक ज्ञांश्छ । খরণস (ত্রি) খরা তীক্ষা নাসা অস্ত বহুব্রী অচ নাসায়া নসাদেশশ্চ । ( খরখরাভ্যাং বানস্। পা ৫।৪,১১৮ বাৰ্ত্তিক ) ততো ণত্বং (পূৰ্ব্বপদাং সংজ্ঞারামগঃ । পাঁ ৮৪৩) ১ তীক্ষনাসিক, যাহার ধারাল নাক আছে। ২ বাহার নাসিকা গর্দভ নালিকার তুল্য। ( অমর ) থরতর (ত্রি) খর-তর। অতিশয় তীক্ষ । “থরতর-বরশর-হতদশ-বদন খগচর নগধর ফশধর-দংশয়ন । জগদঘ মপহর ভবভয়-তরণ পরপদ-লয়কর কমলজময়ন ॥” ( উদ্ভট ) থরতরগচ্ছ, জৈনসম্প্রদায়ের একশাখা। প্রসিদ্ধ জৈনাচাৰ্য্য হেমচন্দ্র এই থরতরগচ্ছ ছিলেন । রাজপুতানার রাজগণ থরতরগচ্ছের যভিগণকে বিশেষ সন্মান করেন । [ গচ্ছ দেখ। ] খরতালী, ঘন যন্ত্রবিশেষ, ইহা সভ্য যন্ত্র। ইস্পাত লৌহ বা कोश्शछात्रा ७३ शञ्ज निर्मिङ श्हेग्न थाप्रु । हेश्ाङ्ग बोला অতিশয় মধুর। ঐকতান বাদনের সহিত ব্যবহৃত হয় । খরত্বচ (স্ত্রী) খরা তীক্ষা ত্বক যন্তাঃ বহুব্রী। অলম্বুষা, লজ্জালু বিশেষ। ( ভাবপ্রকাশ ) খরদগু (ফ্লী) খর উগ্র কণ্টকাৰ্বতত্ত্বাং দণ্ডেtযস্ত বহুত্রী। পদ্ম । (ধরণী ) शंज्ञप्तल (जैौ ) * দলং যন্তীঃ বহুব্রী। ক্ষেমাফলা, ডুমুর। খরদূষণ (পুংyখরং উগ্ৰং দূষণং মাদকতাজনক দোষোযত্র बल्डीौ। • पूब, भूङब्रां । (जि) ५बर उँौड१ जूषण५ शष्ट বহত্রী। {ং বহুদোষযুক্ত। (পুং ) { বি ] খয়শ্চ দূষণশচ (ইতরেউরস্বত্ব' ) ৩ খয় ও দূষণনামক রাক্ষসম্বয়। “খরদূষণয়ে শ্রাত্রোঃ" (ভট) [ খর দেখ। ] थद्भक्षांद्र (जि) थब्रां ॐआ थांब्र यश वश्डौ। उँौडषांश, ১৮