পাতা:বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ড.djvu/৭৯

উইকিসংকলন থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন।


খল্জ খসিয়া বালারিয়া, মধ্যভারতের ইলোর এজেন্সীর অধীনে একটা দেশীয় রাজ্য। সিদ্ধির ও দেবাম রাজ্যের পূর্বপ্রদত্ত जनक अष्ट्रगान्न भै ब्रांtजाब्र अषिकांग्रैौ वनबढ़निश् ७ मङग्ननिश् #ाडूब्राक मानशब्र-चक्रन निशिताब्रॉथ s१८०९ फेक ও দেবাসরাজ ২২০ টাকা দিয়া থাকেন। সৰ্ব্বপ্রথমে ঠাকুর স্বরূপসিংহ ও ফতেসিংহকে সনদ দ্বারা ঐ ক্ষুদ্ররাজ্য ও মালহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। খল (পুং ক্লী) খল্‌-আচ,। এই শব্দটী অর্থবিশেষ বুঝাইতে अ$ार्कॉनि ११ांखशैऊ रुणिब्रां ॐठग्नगिन्न श्छ । » ५ांछांशिग्न মৰ্দ্দনস্থান, থামার। “খলাং ক্ষেত্রাদগারাদ্ধা যতো বাপুপিলভ্যতে।"(মঃ ১২১৭) ২ ধূলিরাশি। ৩ ভূ। ৪ স্থান। “পাংশুধলো বা প্রত্যয় বিশেষাং” (কাতা শ্রেী ২২৩৪৭) পাণ্ডখলো ধূলিরাশি প্রত্যেতব্যঃ কুতঃ থল ইত্যুক্তে ধান্ত-খলোংপি প্রতীয়তে পাংশুখলোংপি প্রতীয়তে । (স" ব্যা ) (পুং) • তিলকত্ব, झलिज्र रुशाग्न थणि बप्ण। (छि) ७ नौ । १ अक्षम । ४ झुर्खन । “সৰ্পঃ জ্যুঃ খলঃ জ্যু সপাৎ জুরতর খলঃ ” (চাণক্য) ৯ ইতয় । ( পুং ) খে আকাশে লীয়তে লী-ড। ১• স্থৰ্য্য। থং তত্ত্বর্ণং লাতি লা-ক। ১১ তমালবৃক্ষ । ( শবচন্দ্রিক ) ১২ প্রস্তরনিৰ্ম্মিত ঔযধ মাড়িবার পাত্র। (বৈদ্যক । ) খড় বাহুলকাৎ ডকারস্ত লকারঃ । ১৩ খড় । “খলাঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুঝিনাং ভোজনে ছিতাঃ।” (সুশ্রত ৬॥৪২ অঃ ) খলক (পুং) খং শূন্তং মধ্যে লাতি লা-ক সংজ্ঞার্থে কন্‌। ১ কুম্ভ । (পুং ক্লী ) ২ গুগগুল । ( ভরত ) थलकूल (१३) थगएको थगङ्गो गोब्रत्ड गौ-बाश्गरून् ख्। কুলখকলায়। “দশগ্রাম্যাণি ধান্তানি ভবস্তি ব্রীহি-যবান্তিলমাষ৷ অণুপ্রিয়জবোগোধূমাশ্চ খাঃ খলকুলাশ্চ।” (বৃহদারণ্যক উৎ) ‘খলকুলাঃ কুলখাঃ’ ( শঙ্কর)। খলজ (খলজী) তুর্কীজাতিবিশেষ। এখনকার অনেক গ্রন্থকার এই খল্জঞ্জাতিকে খিলজী নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত উচ্চায়ণ খলজ। অনেকে এই জাতি ও আফগানস্থানের খল্জী বা খিলজী জাতি এক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাছা ঠিক নয়। ঘলী জাতির অনেক পূর্বে এই খলজজাতি খোরাসানে আসিয়া বাস করে। গৌড়বিজেতা বখতিয়ার এই জাতীয় हिरणन । भजिब्रांश्न् श्रह्मांकू, छांभिॐ९ ऊदांब्रिथ, छांश्द्रমামা প্রভৃতি পারস্ত গ্রন্থে এই জাতির বিস্তৃত্ব বিবরণ লিখিত আছে । V So [ ११ ] शंलांप्ति খলজ (ত্রি) খলে খলাদ বা জায়তে খল-জন-ড। বাহু খলে वl ९ग श्रेष्ठ फे९गग्न । 够

  • ५णशः भक्षयित्वां ऊँश्७ ८६ छ शेषंीः ।” (बधरं ४७०s) शलऊ (जैौ) ५ष्ठ गठ ४ऊ९ । • झांकानगठा, विशांफूल পদার্থ। খলন্ত ভাবঃ খল-তল। ২ জনতা, পরত্রোহপূন্ত শান্ত ব্যক্তিয় প্রতি বিদ্বেষকে খলতা বলে। .

“জয়োছিণি তথা শাস্তে ৰিম্বেষ খলতা স্মৃত ।” “খলতাং খলতামিক সতীং रथउि*एगाऊ कथ१ बूशांछनः ।” (भांश) খলতি (পুং ) খলন্তি কেশ অন্মাৎ শ্বল-জতচ, নিপাতনে সাধুঃ (খলতিঃ। উ4 ৩১১২) ১ ইজলুপ্তরোগ, মাথার টাক। (ত্রি ) ২ ইন্দ্রসুগুরোগযুক্ত। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে উীপ্ত হয়। কৰ্ম্মধারয়সমাসে খলতিশব্দের বিকল্পে পয়লিপাত হইয়া থাকে। যখ যুবথলতিঃ থলতিফুৰা। “পিঙ্গল খলতি বিক্লিষ শুক্লন্ত মূৰ্দ্ধানি জুহোতি” (কাত্যা শ্ৰেী ২•৮১৮) “থলতিঃ খল্লাটঃ’ (কর্ক) । ইক্সলুপ্ত দেখ। ] খলতিক (পুং) থলতিরিব কাল্পতি কৈক। ১ পৰ্ব্বত । (ক্লী) খলতি কস্ত পৰ্ব্বতন্ত অদূরতবানি বনানি খলতিকশক্ষাৎ উৎপন্নস্ত চাতুরর্থিক তদ্ধিতপ্রত্যয়ন্ত লোপ:। ২ পৰ্ব্বতের অদূরবর্তী বন। খলতিক শস্ব বহুবচনাত্ত্বের বিশেষণ হইলেও একবচনান্তই থাকে। “খলতিকাদিষু বচনম" ( পা ১২৫২ বার্জিক ) थलक्षांन (१९) १गाः थफ़ शैब्रtख् २प्रिन्-श भाषांtद्र नूः । थश, शांभांद्र । ( cश्म*) খলধান্য (ক্লী) খলধান। [ খলধান দেখ। ] খলপু (ত্রি) খলং ভূমিং পুনতি পুৰূিপ। স্থানশোধনকারক, মার্জনকারী, বড় ক, কোন কোনস্থানে ফরাস বলে। খলপ্রীতি (স্ত্রী) খলন্ত প্রতি ৬তৎ। দুৰ্জনব্যক্তির সস্তুষ্টি। খলমূৰ্ত্তি (পুং) খণইৰ অনিষ্টকারকা উগ্র মূর্ধিন্ত বছর। পারদ, পারা। খলমুষল (সংস্কৃতজ) হামানদিস্ত। ২ ঔষধাদি ঘষিবার পাত্রবিশেব । খলযজ্ঞ (পুং ) খলকৰ্ত্তব্যে যজ্ঞঃ। যজ্ঞবিশেষ, থলে এই दरख्छन्न अछूर्छांन रुद्रिरङ श्ध्न दशिग्नी हेशंद्र मांभ थशशक्ष शहे ब्रां८छ् । (शाप्लेriग्रनष्धो* 8॥२॥२९ ) খলাজিন (ক্লী) খলস্থিতং অজিনং মধ্যপদলো। খলস্থিত চৰ্ম্ম । এই শব্দটী পাণিনির উৎকম্বুধি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর চাকুরর্থিক ছ প্রত্যয় হয়। খলাদি (পুং) পাণিনির বার্তিকোত্ত একটা গণ। খল, ডাক,